Leven in 5D: Het Hogere Doel van je Ziel Omarmen

Leven in 5D: Het Hogere Doel van je Ziel Omarmen

Door: Aurora Ray – 18 februari 2024

De shift naar de vijfde dimensie is een belangrijke vibratieverhoging voor de mensheid en de Aarde.

Waar de derde dimensie gekenmerkt werd door gescheidenheid, dualiteit en beperking, functioneert de vijfde dimensie op een hogere frequentie en is gebaseerd op eenheidsbewustzijn.

In 5D leven brengt een groter gevoel van energetische eenheid, verbondenheid en in lijn zijn met de hogere gebieden en spirituele rijken. Dualiteit maakt plaats voor het leven bekijken vanuit een hoger perspectief waarin alles energetisch met elkaar verbonden is. Je neemt de werkelijkheid waar door de lens van liefde in plaats van angst.

In 5D leef je in het nu-moment in plaats van vast te blijven zitten in het verleden of bezig te zijn met de toekomst. Je bewustzijn is ruimer geworden, je hebt grotere intuïtieve vermogens en toegang tot spirituele wijsheid.

Dingen manifesteren sneller in 5D als je leert om de kunst van het scheppen meester te worden via verbeeldingskracht, intentie en het in lijn zijn met het doel van je ziel.

In 5D hebben relaties een gevoelvolle kwaliteit en zijn gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, betrouwbaarheid en het zien van de goddelijke essentie in ieder mens. Er is geen behoefte aan twist, controle of manipulatie wanneer je elkaar ziet als broers en zusters in de spirituele familie in plaats als afzonderlijk.

De hogere vibratie maakt het bestaan van illusies, misleidingen en onwaarheden onmogelijk. Alles weerspiegelt de harmonie en volmaaktheid van hogere rijken. Met 5D bewustzijn leef je in blijheid en vervulling omdat je je pad in lijn brengt met het hogere doel van je ziel.

Het hogere doel van je ziel

DNA bezit de sleutel tot het ontsluiten van het hogere doel van je ziel. Op spiritueel niveau verbindt je DNA je met je kosmische oorsprong, je zielsfamilie, herinneringen van vorige levens en de gaven en vermogens die je ziel voor je bedoeld had in dit leven.

Naarmate je meer van je DNA activeert, krijg je grotere toegang tot de wijsheid en leiding van je hoger zelf.

Het in lijn komen met je hoger zelf is van cruciaal belang voor het leven van je zielsdoel. Je hoger zelf bezit de blauwdruk voor je levensreis naar 5D en weet waarom je in deze tijd geïncarneerd bent.

Tijd doorbrengen in meditatie, een dagboek bijhouden en innerlijke bespiegeling zal deze verbinding versterken. Luister naar de boodschappen van je hart en je intuïtie. Ze leiden je naar je hogere roeping, naar 5D frequentie.

Het activeren van je DNA opent je voor veel zielsgaven en paranormale vermogens. Je kunt talenten ontdekken voor:

Channeling: het ontvangen van wijsheid en informatie die boven het fysieke
uitgaan

Energieheling: het herstellen van evenwicht en stroming in de energiesystemen
van andere mensen

Telepathie: het lezen van gedachten en het uitwisselen van mind-tot-mind
communicatie

Het van de voren weten: het krijgen van intuïtieve glimpjes van toekomstige
gebeurtenissen

Psychometrie: het lezen van energie-inprentingen op voorwerpen

Mediumschap: het verbinden met spirits in andere rijken

Psychokinese: het met de mind verplaatsen of beïnvloeden van fysieke
voorwerpen

Astrale projectie: het reizen in spiritvorm buiten het lichaam

Vertrouw erop dat je hoger zelf weet welke gaven je levensdoel zullen dienen. Sta open voor het ontwikkelen van vermogens die naar boven willen komen via je multidimensionale DNA.

Je zielsfamilie en oorsprong

Je hebt een zielsfamilie die deel uitmaakt van je spirituele oorsprong en je Goddelijke essentie delen. Het zijn spirituele wezens waarmee je samen bent geïncarneerd, die je ware aard weerspiegelen en je verbinden met de eenheid.

Hoewel je je misschien alleen voelt, je zielsfamilie is altijd bij je, leidt je en beschermt je tegen andere rijken.

Sommige zielsfamilieleden zijn ook geïncarneerd op Aarde tijdens deze belangrijke ascensietijd.

Je kunt leden van je zielsfamilie herkennen als verwante geesten – degenen waarmee je direct een zielsverbinding voelt. Ze maken een gevoel van bekendheid, comfort en thuiskomen wakker.

Een deel van je werk op Aarde is het activeren van slapende herinneringen van je zielsfamilie en hogere dimensies. Sta open voor signalen, synchroniciteiten en innerlijke leiding die je naar je zielsgroep leiden. Ze zullen je gaven weerspiegelen en je spirituele waarneming verruimen. Laat je hart je leiden naar degenen die herinneringen van je eeuwige natuur wakker maken.

Als een sterrenzaad heb je ervoor gekozen om op Aarde te incarneren vanuit een meer verlicht sterrenstelsel. Je hoorde de oproep om te helpen bij de ascensie, om hoger licht te verankeren en de Goddelijkheid van de mensheid wakker te maken. Dit maakt deel uit van je zielsdoel en je missie die je voor je geboorte op je genomen hebt.

Hoewel de dichtheid van 3D je herinnering heeft afgezwakt, je herinnert je wel waarom je hier naartoe kwam en je heilige werk om het collectieve bewustzijn omhoog te brengen naar een 5D frequentie.

Vertrouw erop dat er legers goedwillende wezens de planetaire shift begeleiden. Doe een beroep op je zielsfamilie en spirituele team om je lichtwerk te versterken. Je bent bezig de mensheid wakker te maken van binnenuit. Laat je licht helder schijnen als de god-mens die je hier kwam zijn.

Wij houden zielsveel veel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella / voor: wakkeremensen.org