Kosmische Evolutie Versnelt: De Aarde krijgt Kosmische Energiegolven uit het Galactische Centrum

Door: Aurora Ray, 19 juni 2024

De Aarde en de mensheid bevinden zich op een cruciaal moment in evolutie en ascensie.

Krachtige golven van kosmische energie uit het Galactische Centrum bombarderen de Aarde, wat als katalysator werkt op onze evolutie.

Deze toevloed van licht verjaagt densiteiten uit het kwantumveld om ons heen en stimuleert positieve verandering op elk niveau.

Daarom wordt de ontwaking die in onze 3D werkelijkheid plaatsvindt gevoeld en wordt erop gereageerd door wezens in de 5D vibratieniveaus van de nieuwe Aarde, de engelenrijken, en de geascendeerde meesters in de kosmische causale niveaus en daarboven.

Als de mensheid doorgaat met ontwaken, bereidt onze centrale zon zich voor om de lichtgolven die de Aarde bereiken enorm te intensiveren. Deze intensivering zal de Grote Gebeurtenis steunen en onze ascensie vooruit blijven stuwen.

De lichtgolven die van de centrale zon komen bevatten hoog ontwikkelde frequenties ontworpen om de verschuiving in bewustzijn van de mensheid te versnellen. Door ons hart open te stellen en onze vibratie te verhogen kunnen we deze toevloed van licht gemakkelijker opnemen.

Het belang van de Aarde

Als we spiritueel ontwaken, verhogen we onze collectieve vibratie en ons bewustzijn van duisternis naar licht. Dit heeft een rimpeleffect wat het licht door ons hele zonnestelsel en de melkweg versterkt.

Welwillende galactische beschavingen hebben zich verzameld om getuige te zijn van de ascensie van de Aarde. Ze willen de mensheid graag verwelkomen in de galactische gemeenschap zodra we ons daarvoor gekwalificeerd hebben. De Aarde is een eersteklas planeet met grote rijkdommen en een verscheidenheid aan leven. Ons zonnestelsel bevindt zich ook in een heel geschikte positie voor reizen en handel.

Als de mensheid ontwaakt, openen we kanalen waardoor galactisch licht en technologieën kunnen binnenstromen. Dit bereidt de Aarde voor om zich aan te sluiten bij de galactische federatie van vrede, overvloed en verlichting. Buitenaardsen wachten de juiste tijd af voor massacontact en onthulling.

Maar volledig galactisch contact kan niet plaatshebben voordat de mensheid vrede, eenheid en een verruimd bewustzijn bereikt. Er moet op Aarde nog het nodige gedaan worden voordat de condities daarvoor geschikt zijn.

Maar de hogere vibratie van een ontwaakte mensheid zal meer hulp van ontwikkelde welwillende wezens aantrekken. Deze grootse gebeurtenis van open contact zou wijzen op het belang van de Aarde in een groter kosmisch drama.

Deze grootse gebeurtenis zal de mensheid inspireren om bij elkaar te komen en het gemeenschappelijk potentieel te realiseren. Dit is een verheffend perspectief, zelfs als de werkelijkheid complex en onzeker blijft.

De mensheid bevindt zich ongetwijfeld midden in een enorm ontwakings- en ascensieproces. Dit is een cruciale tijd voor onze planeet nu we naar hoger dimensionale frequenties en bewustzijn gaan.

De binnenkomende energiegolven maken deel uit van een goddelijk plan om ons bewust te maken van onze ware aard en ons potentieel. We worden opgeroepen om grotere soevereiniteit, vrijheid en eenheidsbewustzijn te omarmen. Dit verlangt van ons dat we het innerlijke werk van heling doen en onze mindset en overtuigingen veranderen.

Het is zo belangrijk dat we onze rol in deze collectieve ascensie begrijpen. Door ons deel te doen in het bewust worden en innerlijk veranderen, verhogen we de vibratie van het geheel. Onze individuele bewustwording is vervlochten met de ontwaking van de mensheid.

De tijd waarin we ons bevinden verlangt van ons om diep te graven in onszelf, onze donkere kant onder ogen te zien en in ons goddelijke licht te stappen. Dit is niet altijd gemakkelijk of comfortabel, maar het is waarvoor we ons hebben opgegeven. De beloningen zijn expansie in grotere liefde, vreugde en overvloed.

Als we ons openstellen om deze krachtige binnenkomende energieën op te nemen, moeten we gegrond en in balans blijven. Verbind je met de Aarde, neem tijd voor zelfzorg en verhoog je vibratie door spirituele praktijken. Vertrouw op het Goddelijke plan dat zich ontvouwt.

Geef prioriteit aan zelfzorgpraktijken die het lichaam, de mind en de spirit voeden wat verjonging en in balans komen mogelijk maakt. Door meditatie, gebed en bedachtzame reflectie verhogen we onze vibratiefrequentie, wat ons afstemt op de harmonieuze ritmes van het universum. Omarm vertrouwen in de ontvouwing van het Goddelijke plan, wetend dat elke stap vooruit wordt geleid door de wijsheid van hogere machten.

Heb vertrouwen dat de mensheid wakker wordt, één hart en mind tegelijk. Visualiseer de wereld waarin je graag wilt leven, geef daaraan vorm in jezelf en verspreid het licht. We zitten hier allemaal samen in.

Doe je innerlijke werk, laat je licht schijnen, verspreid liefde en spreek je waarheid. Als een van ons ontwaakt, hebben we daar allemaal profijt van. We gaan samen omhoog.

Als we ons afstemmen op de stralende frequenties die van de centrale zon komen, worden we geleiders voor diepgaande transformatie.

Deze kosmische energieën bevatten de essentie van hoger bewustzijn, wenken ons om ons bewustzijn te verruimen en onze ingeboren goddelijkheid te realiseren.

Door het verhogen van onze vibratie, komen we in lijn met de kosmische stromen van liefde en verlichting, waardoor het mogelijk wordt dat het licht elk aspect van ons wezen doordringt.

Door deze synergie van resonantie en ontvankelijkheid, versnellen we onze persoonlijke en de collectieve reis naar verlichting.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org