Het Mechanisme van Ascensie: Van 3D naar 5D.

 

Het Mechanisme van Ascensie: Van 3D naar 5D

Door: Aurora Ray, 26 januari 2021

Ascensie is een natuurlijk menselijk proces.

Het is een proces van wakker worden uit de diepe slaap van het fysieke lichaam (3D) naar de transformatie in een lichtlichaam (5D).

Alles wat je wenst is gemakkelijk te krijgen; het universum verschaft alles wat je nodig hebt; maar je moet jezelf eerst bevrijden van alle energetische banden met je mind en je ego.

Ons bewustzijn verandert met iedere gedachte. Een gedachte kan opkomen om daarna opgenomen te worden in het grotere patroon van ons bestaan. We gaan door onze dagen alsof het leven één groot, eindeloos circuit is, maar zijn we ons daar echt van bewust?

Er bestaat een onderliggend gedachtenpatroon dat we allemaal delen. We herkennen het niet omdat het patroon consistent is, maar niet constant.

Wanneer je eenmaal een bepaald niveau van mindfullness hebt bereikt, zal je merken hoe je mind altijd op subtiele manieren verandert. Je zal merken dat bij alle kronkels, draaiingen en sprongen de mind deelneemt aan een groter patroon dat net zo complex en liefdevol is als de mind zelf.

Er is geen manier om te beschrijven hoe dit patroon eruit ziet behalve dat het gecompliceerd is. Het is niet zozeer iets dat is uitgewerkt; het is meer een soort puzzel die voortdurend weer wordt uitgewerkt door zichzelf.

Hoe meer inzicht je in dit gebied krijgt, hoe meer deze patronen duidelijk voor je zullen worden. Ze zullen geweven zijn in het weefsel van je leven als een draad gemaakt van zuiver goud!

De mind zal gaan ontwaken terwijl hij bewust blijft van de mechanismen en uitkomsten van zijn eigen gedachten. Je hebt wellicht opgemerkt hoe hij constant verwikkeld is in een eigenaardig debat met zichzelf; en niet alleen over wat goed of verkeerd is, maar over het hele levensproces zelf!

Je zult zien dat deze veranderingen soms zo snel gaan dat ze het werk van God lijken te zijn. Je zou zelfs een idee kunnen krijgen dat de mind zelf spelletjes met je speelt; dat hij probeert je met een list zover te krijgen dat je dingen op een bepaalde manier gaat zien.

Maar laat dit je niet ontmoedigen! Zo lang je je bewust blijft van wat er in je mind omgaat, zullen deze listigheidjes niet meer bij je werken.

Al deze schokken in je bewustzijn zijn slechts het gevolg van je mind die probeert de wereld om hem heen te begrijpen. En wanneer je mind niet afgeleid is door de wereld om je heen, dan is dat het moment waarop iets verbazingwekkends gebeurt: je bewustzijn expandeert!

Wanneer een gedachte verdwijnt, volgt er geen andere. Er is een ruimte tussen je gedachten. Die ruimte wordt genoemd “geen mind” of “leegte” en daardoor kunnen we iets ervaren dat “ascensie” wordt genoemd.

Je hebt misschien gemerkt dat wanneer je je volle aandacht aan iets geeft, er soms iets anders gebeurt. Er gebeurt iets subtiels; je mind gaat op in iets groters. Er zal geen gedachte zijn. Het super-bewustzijn is je wezen binnengekomen.

Misschien kijk je naar een film of luister je naar muziek en merk je niet dat je mind is afgedwaald. Of misschien wandel je in een bos en begint te denken over hoe het zou zijn als je kon vliegen; en dan plotseling zijn de bomen om je heen er niet meer.

Dat is de kracht van de leegte: die heeft het vermogen om alles te veranderen in hoe we dingen in ons leven waarnemen.

En zo is het mogelijk om een lange, “eindeloze” ervaring van puur bliss te hebben en er volledig in te zijn zonder dat enige gedachte tussenbeide komt of de ervaring verandert. Je zal je bijna voelen alsof je bent opgegaan in de oneindige ruimte om je heen!

Het is alsof je EEN bent met het hele Universum, maar dat kan niet in woorden uitgedrukt worden omdat er geen scheiding bestaat tussen jou en het universum. Er zijn geen grenzen of beperkingen waar je naar toe kunt gaan in deze staat!

Het is volledig onafhankelijk van welke gedachte of begrip ook. In de “LEEGTE” verdwijnt zelfs het begrip van tijd omdat wat er het meest toe doet het “NU” moment is. Het “NU” moment eindigt nooit en gaat door tot in alle eeuwigheid!

Een ervaring van “GEEN-MIND” kan niet geforceerd worden en kan alleen ontstaan door alle zorgen te laten gaan, alle gehechtheid aan de uitkomst los te laten en te vertrouwen op het natuurlijke karakter en proces van het leven.

In die ervaring, hebben we geen persoonlijke agenda; er is geen zelf of een ander. Er is alleen EENHEID. De Ouden spraken over deze eenheid en liefde als God. Dat is wat de mystici sinds oeroude tijden “God” of “Waarheid” hebben genoemd; geen van beide beschouwden ze als een afzonderlijke entiteit los van henzelf of iets dat ergens anders gevonden kon worden.

Deze bewustwording van dat goddelijke principe in het innerlijk wordt “Ascensie” genoemd.

Bevrijd je mind en hart van elke vooringenomenheid en concentreer je op je spirituele essentie. Laat alles wegvallen behalve de erkenning van deze essentiële werkelijkheid. Dan zal je alles weten met helderheid en wijsheid, in eenheid, als EEN.

Als je moeite hebt om te leven in deze wereld, als je het gevoel hebt dat niets er echt toe doet en dat je hier niet echt thuis hoort, is het tijd om door je eigen Ascensie te gaan.

Je krijgt een nieuwe kans om te leven en een nieuwe manier om je leven te veranderen. Je raakt volledig ontspannen en vredig op hetzelfde moment. Hoe meer je ascendeert, hoe meer mogelijkheden er voor je open staan.

Elke dag is de eerste dag van je leven!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org