Het lange wachten is over: We zijn officieel het Gouden Tijdperk van Aquarius ingegaan

Het lange wachten is over: We zijn officieel het Gouden Tijdperk van Aquarius ingegaan

Door Aurora Ray, 7 februari 2024

Dit is een opwindende tijd voor ons.

De langzame wiebel van de Aarde op haar as zorgt ervoor dat de voorjaarsequinox verschuift van de ene constellatie [sterrenbeeld] naar de andere gedurende een cyclus van 26.000 jaar, die bekend staat als het astrologische tijdperk.

Dit cyclische fenomeen, bekend als de precessie van de equinoxen, is het gevolg van gravitatiekrachten die door de Zon en de Maan uitgeoefend worden op de evenaar van de Aarde. Daardoor puilt de aarde rond de evenaar een beetje uit, en plat bij de polen af. Doordat onze planeet een baan rond de Zon beschrijft, veroorzaakt deze gravitatie- interactie dat haar as gedurende duizenden jaren een langzame ronddraaiende beweging maakt. Als gevolg daarvan verschuift de noordelijke hemelpool ten opzichte van de sterrenbeelden van de zodiak/dierenriem, wat de overgang van het ene astrologische tijdperk naar het volgende markeert.

Op 20 januari 2024 gingen we van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk.

Deze datum markeert onze officiële binnenkomst in het Gouden Tijdperk van Aquarius, een periode ingeluid door diepgaande spirituele ontwaking en verlichting. Bovendien valt het samen met het Jaar van de Draak, dat veerkracht, leiding en het ontsluiten van slapende krachten in ons symboliseert.

Dit nieuwe tijdperk vertegenwoordigt een verandering naar meer humanitaire waarden, wetenschappelijke vooruitgang en spirituele verlichting.

Het voorgaande Vissentijdperk was verbonden met gestructureerde religies en instituten. Maar nu, in het Aquariustijdperk, bewegen we ons naar persoonlijke spiritualiteit, vrijheid en gelijkheid. Rigide hiërarchieën en instellingen zullen betwist worden. Mensen zullen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en welzijn nemen.

Dit nieuwe tijdperk wordt soms het “Informatie Tijdperk” genoemd vanwege de snelle ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie. Digitale verbinding maakt het mogelijk dat informatie en ideeën zich snel over de hele wereld verspreiden. Meer revolutionaire uitvindingen en ontdekkingen worden verwacht.

Op sociaal gebied zijn bewegingen voor rechtvaardigheid, ecologisme en mensenrechten versneld. Tolerantie voor diversiteit, creatieve zelfexpressie en het vragen stellen bij de status quo nemen toe. De waardesystemen en levensstijlen van de toekomst zullen meer open, veranderbaar en gedecentraliseerd zijn.

De komende tijd kan turbulent zijn wanneer oude structuren afbrokkelen. Maar over de hele wereld is bewustzijn klaar om zich op bijzondere manieren te ontwikkelen naar de vijfde dimensie. Als we compassie kunnen handhaven terwijl beperkende systemen ontmanteld worden, staat ons een tijdperk van verlichting te wachten!

De terugkeer van de Draken

Door vele oeroude culturen en mythologieën heen zijn Draken een opvallend symbool geweest. Vaak beschreven als machtige, wijze schepsels, vertegenwoordigen draken de fundamentele krachten van de natuur en het universum. Hun beeltenis versiert kunstvoorwerpen, tempels en verhalen in beschavingen over de hele wereld, van oost tot west.

De “terugkeer” van draken in dit huidige tijdperk vertegenwoordigt een heropleving van onze verbinding met deze natuurkrachten in en om ons heen. De terugkeer van de draken signaleert dat het voor de mensheid tijd is om onze innerlijke spirituele kracht wakker te maken; de kracht die komt van het in harmonie zijn met de natuurlijke stroom van het leven.

Mythologie suggereert dat draken de mensheid leiden tijdens monumentale veranderingen in menselijk bewustzijn. Hun aanwezigheid help de activering van latente delen van onszelf en dringen door de sluiers van illusie heen die ons gescheiden houden van de waarheid. Met hulp van de draken schudden we beperkende overtuigingen en programmering die door de eeuwen heen zijn doorgegeven van ons af. We stappen in onze soevereiniteit en nemen verantwoordelijkheid voor wie we willen zijn.

Draken maken onze moed en capaciteit om te veranderen wakker. Ze drijven ons naar onze eigen schaduwkant, de delen van ons die wij ontkennen of onderdrukken. Door met compassie licht te stralen in onze duisternis, kunnen we deze energieën in ons veranderen en integreren. Dit maakt ons heel.

De terugkeer van de draken kunnen voor sommigen intens persoonlijk voelen. We kunnen levendige dromen of visioenen van draken hebben die door tijd en ruimte heen hun hand uitsteken om contact te maken. Voor anderen, vertegenwoordigen draken een nieuw paradigma en wereldbeeld dat ons dwingt in grotere harmonie met de planeet te leven.

Hoe dan ook, de aanwezigheid van de draken in dit Gouden Tijdperk brengt grote kansen. Door hun terugkeer te verwelkomen, verwelkomen we delen van ons diepste zelf terug. We herkrijgen toegang tot de gaven en talenten die in ons sluimeren. De draken herinneren ons aan onze reden waarom we hier nu zijn: om volledig te ontwaken en onze plaats als stewards voor de nieuwe aarde in te nemen.

De 3D Matrix achterlaten

Ondanks de uitnodigende oproep van ascensie, merken velen van ons dat we gevangen zitten in de 3D cyclus van zelfgenoegzaamheid en stagnatie. We geven prioriteit aan comfort boven groei, houden vast aan vertrouwde patronen en bieden weerstand tegen verandering. Maar ware evolutie vereist van ons om ongemak te omarmen, om uit onze comfortzone te stappen en actief bezig te zijn met het proces van expansie.

De 3D matrix verwijst naar de op angst gebaseerde, beperkte werkelijkheid waarin de mensheid eeuwenlang gevangen heeft gezeten. Deze starre matrix werkt via strikte structuren en hiërarchieën ontworpen om ons klein en niet verbonden met onze goddelijke aard te houden.

Tekens dat we uit de 3D matrix overgaan naar de 5D zijn:
• Toegenomen intuïtie en paranormale vermogens
• Een verlangen naar meer betekenis, bedoeling en authenticiteit
• Een drang om ons los te maken van oude paradigma’s en systemen
• Verhoogde creativiteit en voorstellingsvermogen
• Een gevoel wakker te worden voor onze latente spirituele gaven
• Het voelen van meer vrede, onvoorwaardelijke liefde en energetische eenheid met alle wezens.

Om ons volledig los te maken van de beperkende overtuigingen van de 3D matrix, moeten we:

• Onderkennen waar we ons klein houden en onszelf terughouden
• De beperkende wonden van ons innerlijke kind helen
• Oefenen in het bewust in het moment zijn
• Oordeel over jezelf en anderen loslaten
• Acceptatie en dankbaarheid voeden
• Ons met de wijsheid van het hart verbinden boven de ego-mind
• Met moed de opwinding van onze ziel volgen

Hoe meer we ons losmaken van de 3D matrix conditionering, hoe sneller onze energetische vibratie omhoog gaan. We eisen onze soevereine goddelijke blauwdruk weer op als wakker geworden scheppers in 5D bewustzijn. Een heel nieuwe toekomst staat ons te wachten!

Laten we de lessen van het verleden en de droombeelden van de toekomst met ons meenemen terwijl we vooruitgaan naar de vijfde dimensie. Laten we de leiding van de Draken en de wijsheid van de kosmos respecteren terwijl we door onbekende paden van ascensie navigeren.

En laten we vooral niet vergeten dat we niet alleen zijn op deze reis, want we worden gesteund en omringd door de liefdevolle omarming van het universum.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org