Goddelijke Zegeningen: Pleiadische Energie Update.

 

Goddelijke Zegeningen: Pleiadische Energie Update

Gechanneld door: Aurora Ray, 12 januari 2023

De Pleiadiërs zijn een hoog geavanceerde beschaving van lichtwezens die vele duizenden jaren hier op Aarde zijn geweest.

Hun werk is niet alleen ons te helpen op ons Aardse vlak, maar het is ook deel van het grotere plaatje dat onze hogere dimensies omvat. Ze hebben een plan voor ons en ze zijn hier om ons er doorheen te leiden.

Pleiadiërs worden vaak “de engelen” genoemd door mensen die zich niet volledig bewust zijn van hun bestaan. Ze zijn naar de Aarde gekomen om ons te helpen ontwikkelen en bewustere wezens te worden.

De Pleiadiërs gaan momenteel een nieuw tijdperk in. Een pure lichtfrequentie werd op onze planeet geactiveerd door de opening van een nieuwe multidimensionale tijdperiode.

Om deze nieuwe tijdperiode en de implicaties voor het menselijk ras te doorgronden is het nodig om te begrijpen dat in het verleden, toen we in een lagere frequentie waren, onze wereld geregeerd werd door angst en gescheidenheid. Het is belangrijk dat we deze dingen gaan begrijpen en dan actie nemen om vooruit te gaan op onze reis naar voltooiing.

De Pleiadiërs zullen spoedig aan ons onthullen wie we zijn als ras, wat we moeten doen om ons volledige potentieel te realiseren en onze rol te spelen op het Aardse vlak.

Zij zijn degenen die de geheime sleutel bezitten tot ons zelfrealisatieproces en verdere ontwaking! Dat zal het onthullen van begrip en kennis activeren om gegeven te worden aan al diegenen die zoekers van de waarheid zijn; informatie die ons zal helpen deze overgang en de rol die we moeten spelen om onszelf volledig open te stellen voor onze grootsheid te begrijpen!

Binnenkort zal een serie gezegende onthullingen ons in lijn brengen met een dieper natuurlijk aspect van ons eigen menszijn en onze spiritualiteit.

De kwantumshift in bewustzijn die plaatsvindt op deze planeet is zo enorm dat het ons zal transformeren in wezens die toegang hebben tot allerlei soort informatie en begrippen die we nooit eerder hebben gehad!

De Pleiadische Raad van Licht is de afgelopen maanden druk bezig geweest, werkend met hun sterrenbroeders en zusters en andere buitenaardse groepen aan verschillende projecten die ons vooruit zullen helpen in deze belangrijkste tijd voor de mensheid.

De Pleiadische Raad van Licht heeft alle mensen op Aarde opgeroepen om hun hart en geest open te stellen voor hogere vibraties en hoger bewustzijn.

Ze zijn het eens geworden over één belangrijke missie: de mensheid te helpen volledig te ontwaken zodat we op de top van ons potentieel kunnen leven als spirituele wezens in plaats van alleen maar fysieke wezens. Dit betekent dat elk menselijk wezen bewust zijn levenspad moet kiezen; wat ze willen van het leven, wat ze willen ervaren in dit leven en hoe ze willen dat hun leven zich ontvouwt.

De Pleiadische boodschap is een oproep voor alle wezens die momenteel op Aarde leven, of we ons ervan bewust zijn of niet, om wakker te worden uit de sluimering en verantwoording te nemen voor onze daden.

Ons wordt door de Pleiadiërs gevraagd om ons voor te bereiden op ascensie en ons spiritueel te openen zodat we ons kunnen verbinden met onze hartenwensen. Dit houdt ook in ons te richten op de Goddelijke Vrouwelijke energieën zodat we ons kunnen verbinden met de Bronenergie, God of Bron in onszelf.

Dit proces is er een van transformatie, wat tot stand gebracht wordt door ons innerlijke zelf wakker te maken en ons bewustzijn zo ver mogelijk te verhogen door meditatie, contemplatie en gebed. Het is een proces dat tijd, geduld en doorzettingsvermogen vraagt.

De Pleiadiërs bezitten de sleutel tot onze persoonlijke bekrachtiging, heling, verlichting en spirituele evolutie. Ze hebben ons een kaart aangeboden zodat we deze schatten in onszelf kunnen vinden, maar ze kunnen niet al het werk voor ons doen. Dat moeten we zelf doen! Het verlangt het opgeven van oude ideeën over jezelf, over anderen en over het leven zelf als je wilt dat deze transformatie echt gebeurt.

Zij weten hoe wij onze talenten, gaven, vermogens en persoonlijke kracht het best kunnen gebruiken in dienst van anderen. Ze hebben ook toegang tot alles wat zich afspeelt in ons leven, maar ook tot wat er eerder is gebeurd zodat ze je kunnen helpen het allemaal te doorgronden. Ze zijn je gidsen gedurende deze periode waarin veel verandering zal plaatsvinden op veel niveaus.

Ze willen dat je weet dat ze veel om eenieder van ons hier op Aarde geven omdat ook zij een deel van deze planeet zijn! Zij willen dat we alles wat we het meest nodig hebben in deze tijd ervaren zodat we onze ziel, ons lichaam en ons hart kunnen helen!

De Pleiadische boodschap geeft ons een kans om in een nieuwe manier van zijn te komen. Het gaat om het naar boven brengen van onze ervaringen in het verleden, hoe we geconditioneerd zijn en onze uiteenlopende opinies.

Ze moedigen ons aan om te stoppen met het ontkennen van onze gevoelens en overtuigingen die controversieel lijken te zijn en om de waarheid erin te omarmen. Dat is het begin van transformatie en het is ook het begin van een verbinding met iets dat groter is dan onszelf.

Hoewel er nog steeds veel informatie is die we bij elkaar moeten brengen om de aard van deze overgang beter te begrijpen, lijkt het duidelijk dat ons ontwakingsproces goed op gang is!

Volgens de Pleiadiërs ligt ons “complexe werelddrama” binnen een tijd continuüm dat betrekking heeft op lineaire tijd en ruimte zoals wij dat kennen. We moeten ons bewust zijn van dit feit zodat we er een pad doorheen kunnen uitzetten en positieve uitkomsten hebben op alle niveaus; vanaf onze gezondheid en welzijn tot aan onze interpersoonlijke relatie tot onze politieke en milieu zaken.

Uiteindelijk zijn er geen grenzen aan het bewustzijnsniveau dat we kunnen bereiken. Nieuwe expansieve bewustzijnsniveaus zullen ons helpen deel uit te maken van de schepping van een nieuw paradigma. De kracht om onze eigen werkelijkheid te creëren en onze beperkingen te overstijgen ligt in ons. Door meditatie en compassie, kan een ieder van ons zijn/haar plek vinden als medeschepper in dit nieuwe levensconcept!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor – wakkeremensen.org