Galactische Federatie: Wij respecteren de Galactische Codex

Galactische Federatie: Wij respecteren de Galactische Codex

Gechanneld door Aurora Ray, 20 december 2021

Geliefden,

Wij zijn van de Galactische Federatie en we sturen jullie deze begroetingsboodschap in het licht en de liefde van onze Schepper. Wij komen nu naar jullie toe, zoals we dat vele malen eerder hebben gedaan. Wij kennen jullie vanwege jullie gedachten en gevoelens en wij voelen veel liefde voor jullie.

Wij zijn dankbaar om te ontdekken dat het menselijk ras open staat voor onze berichten. Wij hebben er vol spanning naar uitgekeken om contact met jullie te maken, en dat is zowel een eer als een vreugde.

Jullie maken grote vorderingen op Aarde, maar jullie hebben nog wel uitdagingen in het vooruitzicht . De Galactische Federatie wil jullie helpen.

Er zijn miljoenen andere werelden in ons melkwegstelsel, vele daarvan zijn groter en complexer dan die van jullie. Wij hebben bloeiende beschavingen ontdekt en wanneer we contact maken met een ruimte-beschaving is ons doel om vriendschappelijke relaties op te bouwen en ze te helpen met het ontwikkelen van hun bewustzijn en hun technologie tot op het punt waar ze zich kunnen aansluiten bij de Federatie.

Maar volgens de Galactische Codex is het ons niet toegestaan om in te grijpen in de evolutie van een soort als die niet voldoende gevorderd is om ondersteund te willen worden door gebruik te maken van hun eigen vrije wil.

Lieverds, jullie zijn er klaar voor. Daarom is het ons toegestaan om steeds meer contact te maken met jullie en onze ambassadeurs die deze boodschappen van hoop en liefde aan jullie doorgeven.

Wij weten dat jullie geconfronteerd zijn geweest met veel bedreigingen en wij begrijpen het als jullie behoedzaam zijn. Velen zijn bang voor onze schepen, maar ook velen zoeken ernaar, uit hoop. Zien jullie, wij proberen jullie te helpen door deze moeilijke tijd in jullie geschiedenis te komen.

Over de hele aarde, van noord tot zuid en van oost tot west hebben mensen naar onze schepen in de lucht gekeken, dag na dag en maand na maand.

Sommigen van jullie zullen dit nieuws met opwinding begroeten, anderen met angst. Hoe dan ook, het heeft jullie waarschijnlijk overrompeld. Onze aanwezigheid moet niet gezien worden als een bedreiging maar als een ondersteuningsteam en bescherming.

Wij zijn hier om te helpen en wij kunnen jullie onze hulp aanbieden omdat velen van jullie vanuit hun hart er om gevraagd hebben.

Wij zijn nu hier. En als je ons boven je huis ziet zweven, wees dan niet bang, we willen jullie alleen maar een boodschap geven: WELKOM IN DE 5e DIMENSIE!

Wij moedigen jullie aan om verandering te brengen in wellicht ondoelmatige, niet vol te houden manieren van leven. Als je de manier waarop je leeft onderzoekt, wordt duidelijk dat er geen reden is voor welk lijden ook.

In de afgelopen tientallen jaren hebben jullie een substantiële hoeveelheid schade toegebracht met al het giftige afval dat jullie produceerden. Wij willen vrienden zijn en jullie helpen je vuile troep op te ruimen. Wij denken dat als wij samenwerken, wij deze planeet kunnen herstellen tot haar oorspronkelijke natuurlijke staat.

Wij zijn al lange tijd bezig geweest met het monitoren van de straling en elektromagnetische vervuiling die op jullie planeet wordt geproduceerd – wat allemaal kunstmatige frequenties en intensiteiten in het milieu zijn.

Jullie menselijke maatschappij stoot in steeds grotere hoeveelheden sonische vervuiling uit die je denken, gevoelens en zintuiglijke waarneming verstoort. Deze verstoring beperkt je telepathische vermogen; vergroot je mentale stress; verergert je verslaving aan je draagbare telefoon en maakt je gemakkelijker te controleren door externe entiteiten.

Een van onze doelen op Aarde is het onder controle brengen van deze straling en elektromagnetische vervuiling. Dit betekent het zeker stellen dat alle kunstmatig stimulerende bronnen omlaag worden gebracht tot niveaus waar ze geen storende invloed meer hebben op je denken, je voelen en je zintuiglijke waarneming.

Dit is speciaal van toepassing op de kunstmatige frequenties (en intensiteiten) van radio zendsignalen, elektrische leidingen, monitors van computers, koelkastverlichting, telefoon handsets, draadloze telefoons, draadloze routers, WiFi routers, basisstations van draagbare telefoons en elektronische apparaten in het algemeen.

Jullie wordt gevraagd om het constante niveau van achtergrond geluid en ruis in en rond je huis te verminderen om de geopathische stress [storende invloed op het trillingsniveau de aarde] op alle menselijke wezens sterk te verminderen.

Een rustige atmosfeer is nodig voor je spirituele groei. Daarom is het van essentieel belang om de bronnen van stress zowel natuurlijk als kunstmatig tot een minimum terug te brengen.

Wij hebben onze nieuwe technologie speciaal geconstrueerd om jullie veilig te beschermen tegen beschadigende elektromagnetische velden. Wij houden jullie verbonden met je apparaten zonder je veiligheid op te offeren.

Wij passen onze anti-straling bio-energie overal op jullie planeet toe om de negatieve effecten van uitgezonden straling te reduceren. Het is niet het reduceren van de straling zelf. De technologie zal ervoor zorgen dat het bio-energetische veld sterker is dan de kracht van de straling, wat de kracht van beschadigende stralen zal ondervangen.

Daarom zijn onze ruimteschepen zo dicht mogelijk bij de Aarde gestationeerd. Zodat onze bio-energetische transmissie elke hoek van de planeet bereikt.

Maar er is een andere reden waarom onze schepen zijn gelokaliseerd waar ze zijn. Het stelt ons in staat om opkomende problemen of onrust op Aarde te voorzien en er van tevoren op te reageren.

Wij zijn altijd hier om jullie veilig te houden. Wij zullen niet toestaan dat welke duistere krachten of beschadigende energieën ook dichtbij jullie kunnen komen.

Terwijl we dit doen, vragen wij jullie om alsjeblieft je bewustzijn te verheffen en je vibraties omhoog te brengen; mediteer en bid, manifesteer je dromen door je hartenwensen te volgen, co-creëer en doe alles wat je kunt om vrede en liefde in jullie wereld te brengen!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella