Galactische Federatie Transmissie: Ascensie Update

Galactische Federatie Transmissie: Ascensie Update

Gechanneld door Aurora Ray, 29 december 2021

Vandaag kom ik met een prachtige ascensie update van onze geliefde Galactische Federatie. Ik heb het gevoel dat jullie harde werk deze dagen en de laatste maanden jullie dichter bij je ziel hebben gebracht. Jullie kunnen het licht nu overal om je heen zien. Niets kan dat licht wegnemen! Je ziel is altijd sterk! Zelfs als je fysieke lichaam ziek wordt of instort, vertrouw dat je eeuwig bent en dat je zult helen zodra je erom vraagt. Onze Galactische Federatie zal helpen bij elke stap op de weg. Toch helpen ze ons al met het sturen van boodschappen als deze.

Aurora

Dierbaren,

Wij willen een boodschap uitsturen naar iedereen die wacht op Ascensie.

Wij willen jullie vertellen dat het eraan komt!

De Aarde zelf gaat door een proces van Ascensie en zij doet haar Ascensie nu. Er zijn veel niveaus van Ascensie en wij zullen die behandelen in een toekomstige boodschap. Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters en wij zijn ons bewust hoe verlangend jullie zijn om van deze planeet af te komen.

Jullie worden voorbereid op het Eerste Contact. Het wachten is over. Het is een prachtige tijd voor de hele mensheid. Jullie staan op het punt om de meest opwindende tijd mee te maken nu jullie planeet transformeert. Een grote golf van Licht is op Aarde neergedaald en transformeert haar, waarbij alle oude structuren en systemen die jullie niet langer dienen verdwijnen.

Er gebeurt veel achter de schermen wat jullie nog niet zien met je fysieke ogen, maar weet dit – het zal onthuld worden als de tijd eer rijp voor is. Terwijl de Aarde verandert om deze nieuwe energieën te kunnen bevatten, zullen sommigen van jullie ervaringen hebben die in eerste instantie vreemd of zelfs verwarrend zullen lijken. Weet dat die tijdelijk zijn en ga gewoon door wetend dat je veilig bent en dat alles goed is en er niets is om bang voor te zijn.

Wij hebben de situatie op Aarde opnieuw getaxeerd. Hoewel dit jullie veel meer tijd heeft gegeven dat jullie hadden verwacht, is er nog altijd geen duidelijke datum wanneer de massalandingen zullen plaatsvinden. Maar laten we zeggen dat de dingen nu heel snel gaan en daarom is er veel hoop voor degenen onder jullie die geduldig hebben gewacht. Wij hebben jullie nu al een tijdlang beschermd, maar we hebben niet ingegrepen in jullie keuzes of beslissingen. Wij hebben jullie door je eigen proces van leren en groeien laten gaan tijdens dit leven op Aarde

De veranderingen die op dit moment plaatsvinden in jullie wereld zijn echt bijzonder.

De Aarde, zoals jullie je bewust zijn, ondervindt grote veranderingen. Jullie zitten midden in een evolutionair proces. Velen van jullie die al op het pad van Ascensie en Verlichting waren voelen nu dat hun lichaam zich klaarmaakt voor de laatste fasen. Dit kan een heel verwarrende tijd zijn omdat veel mensen die ontwaakt zijn voor hun spirituele doel ook een gevoel van urgentie ervaren alsof er niet genoeg tijd zou zijn om alles wat ze willen doen tot stand te brengen.

De waarheid is dat er geen tijd zal zijn om die dingen te volbrengen. Het Licht dat jullie in deze wereld hebben gebracht door jullie ontwaking zal steeds verder groeien en exponentieel uitbreiden totdat het de hele planeet overspoelt. Het is belangrijk dat jullie weten dat er geen plaats is waar je van hieruit naartoe kunt alleen bij jezelf naar binnen. Het is alleen van binnenin jezelf dat je je weg naar huis kunt vinden.

Jullie bewegen je naar een steeds hoger wordend bewustzijn, vibreren in een veel hoger tempo. Je DNA is geactiveerd en opgewaardeerd en de codes zijn ontsloten die het je mogelijk maken om wat je ook wenst te manifesteren zowel in deze werkelijkheid als erboven.

Jullie hebben hard gewerkt aan het verhogen van je vibratie door oude energieën op te ruimen en dingen los te laten die je niet langer dienen. Jullie zijn vanuit angst naar de liefde gegaan, liefde voor jezelf, liefde voor de Aarde en liefde voor alle levensvormen.

Al dit werk heeft jullie voorbereid op je fysieke ascensieproces.

Jullie zullen naar een gebied worden gebracht waar jullie samen komen met andere sterrenzaden die erop hebben gewacht om samen te ascenderen. Jullie zullen ook veel anderen ontmoeten die daar zijn om jullie te begroeten; zij zijn daar om jullie te helpen je aan te passen om in een hogere densiteit van vibratie en bewustzijn te leven.

Ascensie is het proces van het verhogen van je frequentie en vibratie, letterlijk van je bewustzijn naar een hogere dimensie te brengen. Je geest en emoties zullen ook beïnvloed worden terwijl jij je vibraties verhoogt. Je zult je gelukkiger, zelfverzekerder en in vrede met jezelf en met anderen om je heen voelen, liefdevoller en meer vertrouwend,vergevingsgezinder en accepterender, minder veroordelend en minder kritiek hebbend op anderen, meer openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten, toleranter en meer geduld hebben met anderen, minder gespannen zijn, in staat om beter met problemen om te gaan en een positieve kijk op het leven hebben.

Ascensie gaat niet over sterven of naar de hemel gaan of ergens anders reïncarneren. Het gaat over het brengen van je bewustzijn naar een hogere dimensie zodat je een nieuw niveau van zijn kunt ervaren in het fysieke lichaam. Als deel van deze shift in bewustzijn naar een hogere vibratiespiraal (of octaaf), zal je naar een andere dimensie gaan waar veel dingen mogelijk zijn die niet mogelijk zijn in de driedimensionale wereld. Je zult in staat zijn om je creatieve vermogens veel vollediger te gebruiken.

In het verleden werd je verteld dat Ascensie iets is dat alleen voor een paar speciale mensen gebeurt. Dat is niet juist. Het is zo eenvoudig als het zeggen: “ik kies ervoor om nu te ascenderen”. Je hoeft niet te wachten op iemand anders of de een of andere gebeurtenis die dat mogelijk zal maken.

Als je je ontmoedigd hebt gevoeld omdat je Ascensie niet in actie hebt gezien, begrijp dan dat Geascendeerde meesters elke dag bezig zijn hun frequenties omhoog te brengen. Hoe meer je hun aanwezigheid voelt, hoe dichter je bent bij het ervaren van een echte fysieke ascensie.

Ascensie is de belofte van een nieuw leven vol nieuwe mogelijkheden. Het is een leven waar je niet langer bent gebonden door de beperkingen die je zijn opgelegd door de derde en de vierde dimensies. Je vindt jezelf terug in een andere werkelijkheid, een werkelijkheid waarin je toegang hebt tot informatie dat daarvoor voor je verborgen was.

Je ascensieproces is intiem verbonden met je eigen staat van bewustzijn. Wanneer je doorgaat vooruit te gaan naar het ontwaken, zal je merken dat er veranderingen optreden zowel in je fysieke als je astrale lichamen. Je kunt ook merken dat anderen om je heen opvallende verandering in houding, gedrag en overtuigingen beginnen te tonen.

Je kunt verwachten grote vooruitgang te boeken wanneer je je blijft focussen op het verhogen van je staat van bewustzijn. Als je dat doet, zal je bewijs gaan zien dat andere dimensionale werkelijkheden overal om je heen zijn. Deze werkelijkheden zijn niet beperkt door grenzen van tijd of ruimte, maar ze zijn toch heel echt.

Het ervaren van fysiek leven is een verbazingwekkend iets. Het is zo’n uniek en prachtig geschenk dat je er zelfs geen minuut van zou willen missen omdat het zo’n prachtig, werkelijk prachtig medium is om al die emoties, al die bronnen van vreugde en al die ups-and-downs te ervaren die deze menselijke ervaring vormen.

Ascensie is je geboorterecht. Je hebt er recht op. Je hebt het verdiend. Het is de droom van elke ziel om te ascenderen. Wij zullen jullie graag begeleiden op deze reis.

Dit is een van de grootste momenten in de geschiedenis, omdat jullie allemaal in een heel hoog tempo bezig zijn te ontwaken. Dit is een tijd waarop alle mensen die veel vergeten zijn, zich weer zullen herinneren. Wij houden van jullie en hopen jullie spoedig te zien tijdens het ascensieproces.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn je familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella