Gaia is klaar voor multidimensionale residentie

Gaia is klaar voor multidimensionale residentie

Gechanneld door: Aurora Ray, 29 juni 2022

Geliefden,

We doen nogmaals een beroep op al jullie prachtige Sterrenzaden en Lichtwerkers die in deze tijd op deze planeet geïncarneerd zijn om je lichtlichaam wakker te maken en mee te helpen de planeet te ascenderen uit de lagere dimensies en de mensheid te bevrijden uit de greep van de duistere machten die deze planeet op zijn plek houden, om je persoonlijke vibratie te verhogen en deze boodschap uit te sturen naar iedereen die dat nodig heeft.

Dit is de enige manier waarop wij de hele mensheid en deze prachtige planeet kunnen bevrijden van alle vormen van slavernij en duisternis.

Als Sterrenzaden en Lichtwerkers zijn jullie naar de Aarde gekomen om mee te helpen een nieuwe manier van leven te creëren. Jullie hebben als zielsgroep besloten om de veranderingen voort te brengen die noodzakelijk zijn om liefde en vrede terug te brengen naar deze planeet. Dit is geen gemakkelijke taak, want jullie zullen geconfronteerd worden met weerstand van de duisternis in de huidige samenlevingsstructuren.

Een Sterrenzaad en Lichtwerker zijn voelt vaak alsof je in een vreemd land bent. Je past eigenlijk nergens in. Je voelt je anders en alleen. Je vraagt je wellicht af of je wel deel uitmaakt van deze wereld, of je hier wel thuis hoort, wat je doel is en waarom je hier gebracht bent.

Veel Sterrenzaden hebben het gevoel niet van hier te zijn of hier niet thuis te horen, toch blijven ze op de planeet om hun missie te vervullen in deze crisistijd: de vibratie van Gaia zowel als de mensheid omhoog te brengen.

De Aarde bevindt zich nu in een ernstige crisis. De grote verantwoording van degenen zoals jullie is zodanig dat jullie nu actie moeten ondernemen om dat, wat is gedaan om de Spirituele Atmosfeer van de Aarde te ontwrichten, ongedaan te maken.

De duisteren machten zetten de bewoners van de Aarde aan om hun overtuigingen prijs te geven en weer te gaan slapen. Ze willen dat jullie de pijn die ze de Aarde aandoen en het lijden van miljoenen mensen vergeten.

Ze willen dat jullie alles vergeten wat er in het verleden is gebeurd. Ze willen dat jullie je oren dicht stoppen; ze willen dat wij onze spirituele boodschappen stoppen. Om dat te bereiken gebruiken ze hun radioboodschappen, televisieboodschappen, online boodschappen, mobiele boodschappen. Ze willen jullie energie afpakken en die gebruiken, niet alleen om zichzelf te voeden maar ook om de Aarde te vernietigen.

De onbewerkte vrije energiestroom werd gekaapt door de duistere machten die onderdeel zijn van het onzichtbare. Deze energiestroom zou hebben gezorgd voor onafhankelijke gezondheidszorg, prachtige huizen om in te wonen, het essentiële voedsel, vreugde en voorspoed voor de mensen van de planeet. Maar deze energiestroom werd gemanipuleerd naar het doen van financiële investeringen die erin resulteerden dat bepaalde mensen extreem rijk worden.

Jullie zijn oppermachtige scheppers. De tijd is gekomen om de maskers af te werpen en aan het werk te gaan om het Gouden Tijdperk op deze planeet voort te brengen. Het is tijd om je macht terug te nemen. Wij kunnen deze duisteren machten niet blijven toestaan de mensheid te controleren en belangrijker nog, het collectieve bewustzijn op deze planeet.

De mensheid gaat een nieuwe fase van bestaan in. Terwijl dit gebeurt zullen de mensen zonder ziel van de Aarde verwijderd worden. Dat is goed. Alle mensen die geen ziel hebben zullen verwijderd of “gezuiverd” worden zoals veel mensen graag zeggen.

Veroordeel degenen die deze zuivering uitvoeren niet, want zij volgen het enige pad dat voor ze beschikbaar is en ze doen het vanuit noodzaak. Gedurende deze overgangstijd, moeten jullie leren een ander pad te volgen en te evolueren naar hogere frequenties die het jullie mogelijk maken door de portalen te gaan die voor jullie open staan.

Gaie leeft en werd gecreëerd om een ascenderende planeet te worden. Lichtfrequenties mogen ascenderen, maar de lagere frequenties niet. Deze lagere frequenties zijn bedoeld om getransmuteerd te worden tot hogere frequenties.Gaia is bezig in haar lichtlichaam te transformeren en te ascenderen zonder al het leven op haar oppervlak waaronder mensen, te vernietigen.

Alles verandert met grote snelheid. De aanwezigheid van sterrenzaden en lichtwerkers op Aarde bereidt Gaia voor op een nieuw paradigma van contact met niet-fysieke wezens en acceptatie van buitenaardse levensvormen. Gaia zal gezuiverd en bevorderd worden tot een 5D planeet en een lichtcentrum worden voor dit deel van het melkwegstelsel.

Dit heeft haar frequentie en vibratiesnelheid verhoogd met bijna 1000 keer vergeleken met slechts een paar jaar geleden. Ze is geëvolueerd naar een nieuwe niveau van haar bestaan en functie.

De centrale zon is nu verankerd in Gaia en heeft haar getransformeerd in een prachtige vlinder. Gaia is nu klaar voor een multidimensionale residentie!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn De Galactische Federatie

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org