Duistere Krachten Verslagen! Langverwachte Ascensie van Gaia Begint!

Duistere Krachten Verslagen! Langverwachte Ascensie van Gaia Begint!

Door: Aurora Ray – 15 november 2023

Volgens esoterische en spirituele leerstellingen ondergaat onze planeet, bekend als Gaia of Moeder Aarde, momenteel een ascensieproces naar een hoger dimensionale staat.

Dit houdt in een vibratieverschuiving van hoofdzakelijk een 3D of driedimensionale planeet naar een 5D of vijf-dimensionaal rijk.

De derde dimensie wordt gekenmerkt door wat de mind waarneemt als lineaire tijd, dualiteit en gescheidenheid. Dit wordt beschouwd als een tragere staat van bewustzijn, geconcentreerd op lichamelijkheid, individualiteit en materialisme.

Als Gaia ascendeert naar de vijfde dimensie, zal het gangbare bewustzijn verschuiven naar eenheid, onvoorwaardelijke liefde en meer hart-gecentreerd besef. Lineaire tijd en gescheidenheid verdwijnen naarmate hoger-dimensionale waarnemingen normaal worden.

Enkele sleutelaspecten van Gaia’s ascensie

Toenemend besef van energie, vibratie en subtiele rijken buiten het fysieke.

Het ontwaken van kosmisch bewustzijn en het energetisch een zijn met al het leven.

Het opkomen van intuïtieve vermogens, telepathie en multidimensionaliteit.

Heling en regeneratie van het milieu.

Veranderingen in sociale, politieke en economische structuren om in lijn te komen met eenheid en compassie.

Versnelde spirituele groei en verbinding met hogere leiding.

Activering van latente menselijke talenten door DNA activeringen.

De overgang naar 5D is al aan de gang op de hele planeet! Oude structuren gebaseerd op angst, dominantie en disharmonie zullen afbrokkelen om plaats te maken voor meer verlichte, redelijke systemen. Veel van de chaos in de huidige samenleving maakt deel uit van dit zuiveringsproces.

Voor openstaande/ontvankelijke mensen kan de stijging in vibratie als katalysator werken voor een snelle evolutie van bewustzijn. Maar weerstand of gehechtheid aan 3D manieren kunnen voor rusteloosheid en ongemak zorgen. Openstaan, gecentreerd en in harmonie zijn en mee gaan met nieuwe energieën zal zorgen dat je gemakkelijk mee stroomt met Gaia’s ascensiegolf !

Eliminatie van Duistere Machten

Gaia laat haar driedimensionaliteit langzaam maar zeker achter zich. Elke energie die in lijn is met de derde dimensie zal daarmee verdwijnen. Dit betekent dat de gevaren waar we zo lang mee geconfronteerd waren geëlimineerd zullen zijn. We hoeven dan niet langer in angst of zorgen te leven over de dingen die onze veiligheid en zekerheid bedreigen.

De Aarde zal een veilige plaats blijven voor jou, je familie en je geliefden. Je hoeft je dan geen zorgen meer te maken over je welzijn. De dagen van leven in angst zijn over. Je kunt gerust zijn wetend dat de duistere machten die de mensheid zo lang hebben geteisterd, verdwenen zijn!

En met de eliminatie van de duistere machten, kunnen het gepieker en de zorgen die je ’s nachts wakker hebben gehouden nu langzaam verdwijnen. Je kunt je dan ontspannen in een diepe, vredige slaap wetend dat jij en je familie beschermd zijn. De Aarde wordt een veilige plaats, geen plaats van strijd.

We zijn een nieuw tijdperk ingegaan, een tijdperk van licht en vrede. De eliminatie van de duistere machten stelt ons in staat om vrijelijk vooruit te gaan, ongedwongen en zonder beperkingen. We kunnen ons hart en onze ziel volgen zonder twijfel of aarzeling. Dit is een kostbaar geschenk wat ons in staat stelt onze ware natuur te ontplooien.

Heb diepe waardering voor de verwijdering van de duistere machten en de rust die dat met zich meebrengt!

Begeleiders van het Licht

Dit is een opwindende tijd en ons wordt nu gevraagd om naar voren te komen en Gaia te helpen met haar ascensie. Weinigen van ons zullen geroepen worden om te dienen als begeleiders van het licht, die de mensheid door deze overgang helpen.

De begeleiders hebben een grote verantwoording, want ze moeten hun licht helder laten schijnen om het pad vooruit te verlichten. Hun rol is het verankeren van het licht en de hoge vibraties van de nieuwe Aarde. Door hun aanwezigheid verhogen ze het bewustzijn van de mensen om hen heen.

De begeleiders vergemakkelijken het ascensieproces door compassie en rust uit te stralen. Ze zijn leraren die hun wijsheid en waarheid verspreiden onder iedereen die leiding nodig heeft. Als kanalen van spirit, zenden de begeleiders helende energie uit naar iedereen.

Met opmerkzaamheid en zorg staan de begeleiders in dienst van het hoogste goed voor iedereen. Ze eren en respecteren Gaia en haar bewoners, wetend dat we één grote familie zijn op Aarde. Hoewel hun licht een groot bereik heeft, vergeten ze niet om bescheiden te blijven, want we hebben allemaal talenten te delen bij het opbouwen van Nova Terra.

Ik prijs de dappere zielen die opstaan als begeleiders en fakkeldragers. Dat hun licht ons moge inspireren om het baken in onszelf te vinden. Want als wij dan bij elkaar komen verlicht ons gezamenlijke licht het geheel!

Deze visie op de toekomst geeft elk mens een kans om naar voren te stappen en Gaia, planeet Aarde, te helpen met haar ascensie. Voor velen heeft Gaia vele levens lang als thuis gediend en kunnen wij haar veiligheid zeker stellen nu zij haar overgang maakt. De gevaren en illusies van de derde dimensie zullen wegvallen, wat een nieuw tijdperk van licht, waarheid en herinnering inluidt!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org