De Dood Van Jullie Ego Is Nabij

De Dood Van Jullie Ego Is Nabij

Gechanneld door Aurora Ray, 11 januari 2022

Er zijn twee hoofdmanieren van leven. De ene is leven in ellende en de andere is leven in blijheid. In ellende bestaat geen vrijheid, geen frisheid, geen lichtheid, geen mogelijkheid om te dansen, te zingen of creatief te zijn. Ellende maakt je zwaar, maakt je somber. Je bent als een steen die bedekt is door duisternis.

Ellende zit altijd binnen in je – elk moment van je leven kan zich een soort barrière aandienen. Wanneer je verliefd bent en er komt opeens een zweem van angst in je op, dan komt die angst niet van buitenaf; die is in jezelf opgekomen omdat juist de aard van liefdehet ego begint te bedreigen.

Het ego kan geen enkel dreiging uitstaan, dus begint het manieren en wegen te vinden om zich te verdedigen en creëert het ellende rondom zichzelf. Het zal problemen uit het verleden naar voren brengen zodat je je voortdurend ellendig zult voelen, voortdurend somber en ongelukkig zult zijn en je je constant zorgen maakt over dingen die al gebeurd zijn en die niet veranderd kunnen worden.

Te proberen om op jezelf gericht te blijven, om onafhankelijk te leven en jezelf als een eiland van eenzaamheid in een grote oceaan van bestaan te handhaven, is niet alleen mogelijk maar ook suïcidaal want zelfs als je erin slaagt om een eiland van eenzaamheid te worden, zal je niets tot stand hebben gebracht. Je zult er alleen in geslaagd zijn jezelf af te snijden van het leven, jezelf krachteloos te maken; je zult absoluut niet geleefd hebben.

Het ego leeft van ellende omdat het afgezonderd wil blijven zodat het gelukkig, voldaan en veilig kan zijn in zijn eigen glorie. Maar deze veiligheid en dit geluk zijn slechts illusie want ze zijn gebaseerd op een illusie van gescheidenheid.

Gedachten zijn als golven – soms overspoelen ze je en soms lijken ze te verdwijnen. Gedachten zijn slechts een golf van de geest/het verstand, dus is het belangrijk om er niet in gevangen te blijven; anders zal je ellende voor jezelf creëren.

Geluk en blijheid ontstaan wanneer intelligentie verlicht wordt en je je bewust begint te worden van wat er in jezelf omgaat. Dan verdwijnt tijd en verdwijnt ruimte. Je hele wezen veranderde in een tijdloos fenomeen. Dan is er geen angst want angst komt van tijd.

Het ego wordt vernietigd in liefde; alleen dan ontstaan geluk en blijheid omdat het de vrucht is van liefde. Liefde en ego zijn volledig tegengesteld, vijanden. Als je weet hoe je in liefde moet zijn en hoe je het ego moet breken, als je weet hoe je moet liefhebben, wordt je leven verrukkelijk. Het wordt een dans, een viering. Nutteloze tranen druppelen weg, verdriet droogt op, frustraties verdwijnen. Je leven glanst met de glorie die geluk het geeft. Het wordt zo’n rijkdom, zo’n prachtig geschenk van God dat ieder moment ervan meer dan voldoende waard is om te leven.

Ben blij, ben verrukt. Blijheid/geluk is een innerlijke gave, een goddelijke gave. Het is niet je vijand. Maar het ego voelt zich erdoor bedreigd. Het ego begint redenen te zoekenom je ellendig en ongelukkig te maken want dat is veilig voor het ego.

Geluk/blijheid en ego zijn onverenigbaar. Ellende en ego gaan moeiteloos samen, maar geluk en ego gaan helemaal niet samen. Ze zijn niet in staat om elkaar gezelschap te houden. Ze zijn als duisternis en licht; als er licht is kan het niet donker zijn. Duisternis kan alleen bestaan als er geen licht is. Als er geen geluk/blijheid is, kan het ego bestaan; als er liefde is, kan het ego niet bestaan. Als je je ego loslaat, zal blijheid/geluk van alle kanten komen. Het begint gewoon van alle kanten binnen te stromen.

De grootste zegen is om bevrijd te zijn van je ego. Jezelf kennen betekent je ego kennen. Als je boven dat weten uitstijgt, komt er direct spontaan een lied in je op. Alle vogels fluiten en er komt een heerlijke geur om je heen. Jij zult die geur zijn, en de vogels zullen het lied zijn dat in je op komt. En iedereen die dichtbij je in de buurt komt zal beginnen hun hartenwens in te drinken, en hun bestaan te kussen.

In de vijfde dimensie is geen ego zoals wij dat hier kennen. In de vijfde dimensie zie je ieder menselijk wezen als een goddelijke verschijningsvorm. Je bent zo getransformeerd dat je blik heel helder en transparant is geworden. Je kunt door mensen heen kijken omdat hun ego’s er niet meer zijn.

Er is niemand die je aanvalt. Er is geen vijand meer; er is geen conflict meer. Er is geen confrontatie meer omdat je op het punt van weten bent gekomen dat alle bestaan één is. Je bent van niets afgescheiden – zelfs niet van je zogenaamde vijanden. Je hebt geen vijanden in de vijfde dimensie omdat je weet dat iedereen bij jou hoort en jij bij iedereen.

Om te ascenderen naar de vijfde dimensie, moet je door 4D reizen. Dit is het begin van tijdloze dimensies en het is enorm groot. Het is het ontmoetingspunt van licht en schaduw, wetenschap en bijgeloof en de kuil van ’s mensen angst en de top van zijn kennis. Dit is de dimensie waar je verbeeldingskracht in het spel komt. Het is een plek die wij de Schemerlicht Zone noemen.

Daar zijn jullie nu.

En als je je reis wilt vervolgen naar een hoger bewustzijn en het leven in de hemel op Aarde, kies dan voor liefde. Elk moment dat je kiest voor liefde boven angst ga je dichter naar 5D en de volledige belichaming van je goddelijke krachten.

Wij houden zielsveel van jullie.

Wij zijn hier bij jullie.

Wij zijn jullie familie van licht.

Galactische Federatie

A’HO

Aurora Ray

Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org