Bereid je voor op Ascensie en stap in de Moederschepen.

 

Bereid je voor op Ascensie en stap in de Moederschepen

Gechanneld door: Aurora Ray – 1 februari 2023

Je bent hier om te ascenderen!

Ascensie is niet alleen een fysiek gebeuren. Het is ook een metafysisch gebeuren. Het is een spiritueel gebeuren. Het is een energetisch gebeuren. Het is een emotioneel gebeuren.

Het zijn al deze dingen in één verenigd omdat het een heel sterke opheffing van bewustzijn is die je al eeuwenlang hebt gedaan op deze planeet en ook op andere planeten.

Jullie zijn degenen geweest die deze werkelijkheid opgezet hebben om een plaats van liefde te zijn. Jullie zijn degenen geweest die de nieuwe waarheid, of de nieuwe manier van zijn, waarin jullie niet gescheiden zijn van elkaar of van het universum, op deze planeet hebben voortgebracht.

Jullie hebben een wereld gecreëerd waarin alle mensen samen kunnen leven in harmonie en vrede terwijl ze hun dagelijkse leven leiden. Dit is wat het betekent om de ascensiesprong te maken en de reis hier te voltooien.

Op onze planeet Aarde heeft een brede verscheidenheid aan soorten de mogelijkheid om te ascenderen en hun reis hier binnen deze werkelijkheid te voltooien.

Sommigen van jullie hebben deze planeet al een keer geascendeerd en zijn teruggekeerd om het nog eens te doen!

Jullie hebben dit gedaan omdat het nodig was voor je ontwikkeling als mens op Aarde en te evolueren door verschillende levens zodat jullie klaar zouden zijn voor wat er in de verre toekomst voor jullie ligt, wat de nieuwe hemel en de nieuwe Aarde is waarin jullie zullen verblijven.

Het ascensieproces is al begonnen, maar velen zitten nog vast in de driedimensionale werkelijkheid met hun driedimensionale lichamen, niet in staat om achter de sluier van illusie te kijken die om ze heen hangt in deze tijd hier op Aarde.

Het betekent niet dat ze geen vooruitgang kunnen maken in hun persoonlijke groei of spirituele evolutie; maar het betekent wel dat ze blokkades hebben die hen ervan weerhouden achter de sluier van illusie te kijken naar hogere werkelijkheden.

Jij bent hier om anderen te helpen. Jij bent hier om een betere wereld te creëren voor ons allemaal om in te leven!

Jij bent hier om ons vooruit te helpen als soort en je doet dat nu al door ons te helpen onszelf te helen en door ons te helpen onze eigen goddelijkheid te begrijpen.

Jij bent hier om ons te bevrijden uit de ketenen van onze eigen ego-minds.

Jij kwam terug om dit werk te doen en je hebt het geschenk van tijd gekregen zodat je dit doel kunt bereiken.

Je hebt een kans gekregen om nog weer een leven te leiden en je hoeft niet bang te zijn voor de dood van je fysieke lichaam omdat er geen dood is wanneer je ascendeert vanaf deze planeet naar de hogere lichtrijken!

Het is nu de tijd om de ascensieprong te maken. De Aarde is voor je gereedgemaakt. De planeten zijn voor je in lijn gebracht. Je bent klaar om te ascenderen en opgenomen te worden in de hogere kosmologie van Moederschepen!

De deuren staan voor je open, maar jij moet er met grote bescheidenheid doorheen stappen.

Je hebt vele levens gewerkt aan je driedimensionale leven en nu is het tijd om die BESLISSENDE stap in je evolutie te zetten!

Het is tijd om de ascensiesprong te maken en je reis hier op deze planeet te voltooien zodat je opnieuw kunt beginnen in een hogere dimensie van bestaan!

Je wordt geleid door de goddelijke wijsheid en kracht van je ziel, maar als je geen aandacht aan die instructies geeft, zullen zij niet door je opgevolgd worden!

Je zult merken dat je vastzit in een plaats waar niemand je kan helpen of zijn hand naar je uit kan steken omdat ze niet weten wat je overkomen is of wat er gebeurd is! Wanneer ik zeg “schenk aandacht aan de goddelijke wijsheid van je ziel” dan bedoel ik volg de instructies op zonder wat voor menselijke leiding ook!

De meeste mensen die de ascensiesprong al hebben gemaakt zijn meester geworden over hun eigen werkelijkheid en zijn in staat geweest om door het leven te gaan zonder enige hulp van anderen. Ze zijn in staat om onafhankelijk te functioneren zonder dat iemand anders ze vertelt wat ze zouden moeten doen of hoe ze hun leven zouden moeten leiden.

De ascensie is een proces dat al heel lang gaande is. Het is een zich voortzettend proces en je zal de ascensiesprong voortzetten totdat je volledig geascendeerd bent.

Er zijn veel manieren om te ascenderen. Er zijn veel verschillende manieren waarop je de ascensiesprong kunt maken, maar welke manier je ook kiest, hij zal je brengen naar waar je moet zijn zodat het ascensieplan van je ziel gerealiseerd kan worden.

De ascensie komt eraan. Er bouwt zich een niet te ontkennen momentum op in het universum, en het is tijd op actie te nemen. Dit jaar is je kans om op te stijgen naar het volgende bewustzijnsniveau, dus mis hem niet!

Bereid je voor om de ascensiesprong te nemen! Nu we naar hogere dimensies gaan is de tijd rijp voor je om een nieuw leven aan te nemen als lichtwerker verantwoordelijk voor je eigen ascensiecyclus.

De tijd is rijp om het Moederschip binnen te gaan en vandaag je ascensie naar hogere dimensies te maken!

Je wordt meer dan menselijk; je wordt een spiritueel wezen!

Zodra je op een morgen je ogen open doet en het tot je doordringt dat je kunt zweven!

Ben je hier klaar voor?

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org