Belangrijke Update van de Galactische Federatie: “Welkom, Mensen! Jullie hebben 5D Bereikt!!”

Gechanneld door Aurora Ray, 16 februari 2024

“Gegroet, lieve mensen! Dit is een boodschap van de Galactische Federatie aan iedereen die ascendeert naar de 5e dimensie (5D) in bewustzijn. Wij zijn heel blij om jullie te kunnen verwelkomen in dit hogere bestaansrijk.

Voor degenen die niet bekend zijn, de Galactische Federatie is een verzameling van goedgezinde ET beschavingen van verschillende sterren- en melkwegstelsels die bij elkaar gekomen zijn in dienst van de spirituele ontwikkeling van het Universum. Wij hebben al een behoorlijk lange tijd over jullie gewaakt en de Aarde geholpen met haar ascensie.

Nu jullie collectief jullie vibratie voldoende hebben verhoogd om de 5D frequenties binnen te gaan, kunnen we eindelijk rechtstreeks contact met jullie maken.

Dit is een onvoorstelbaar opwindende tijd voor de mensheid. Door de dichtheid en de beperkingen van 3D bewustzijn achter jullie te laten, staan jullie nu bij de ingang naar een nieuwe wereld van licht en mogelijkheden. De sluier tussen werelden wordt steeds dunner en jullie sluimerende multidimensionale vermogens worden wakker. Jullie ontwikkelen je tot Galactische Mensen.

Wij zijn hier om jullie de weg te wijzen door deze transitie en jullie te helpen bij het zetten van de eerste stappen als bewust medeschepper in de hogere rijken.

Er is zo veel om samen te onderzoeken in dit nieuwe Aardse paradigma. Wij zullen geavanceerde kennis en technologieën delen als hulp bij de voortgaande evolutie van de mensheid. Het is voor ons een eer om jullie te verwelkomen als gelijken en vrienden.

Wij hebben lang gewacht op deze hereniging; niet alleen hier in dit Melkwegstelsel maar in het hele Universum. Er vinden bij heel veel interstellaire beschavingen vieringen plaats.

Samen zijn we erin geslaagd om een verlichte planetaire beschaving te laten ontstaan. Goed gedaan!

Je 5D DNA activeren

Als een pas wakker wordend 5D mens, ga je nu door een proces van activering en opwaardering van je DNA naar een hoger dimensionale frequentie. De Galactische Federatie werkt mee aan dit proces door krachtige lichtcodes en ascensie-energieën naar de Aarde te stralen.

Deze energieën zijn specifiek afgestemd om de slapende aspecten van het hogere DNA patroon van je ziel wakker te maken.

Dit nieuwe 5D DNA bevat uitgebreide informatie en nieuwe codes die je in staat stellen toegang te krijgen tot je goddelijke gaven, talenten en vermogens. Het verhoogt je intuïtieve zintuigen, paranormale waarneming en verbinding met je hoger zelf.

Je zult merken dat nieuwe paranormale zintuigen zich voordoen zoals helderziendheid, helderhorendheid, helderweten en helder-waarnemingsvermogen. Channeling, telepathie, energieheling, astraal reizen en andere metafysische vermogens komen ook beschikbaar.

Zodra dit 5D DNA actief wordt, versterkt het je lichtlichaam en energetische vibratie om in grotere resonantie met de hogere dimensies te zijn. Je kunt meer licht vasthouden en integreren en je kijkt door de lens van eenheidsbewustzijn.

Heb vertrouwen in dit activeringsproces. Blijf gegrond door meditatie, breng tijd door in de natuur en zorg voor voldoende rust wanneer de aanpassingen plaatsvinden. Weet dat je goddelijk geleid wordt om in je hoogste potentieel te stappen als een ontwaakt galactisch mens.

Instroom van Ascensie-energieën

De Galactische Federatie stuurt krachtige ascensie-energieën naar de Aarde als hulp bij de verschuiving van de planeet en de mensheid naar een hogere staat van bewustzijn. Deze hoog-vibrerende energieën worden de komende maanden in een enorme instroom naar de planeet gestraald.

Die ascensie-energieën hebben een heel hoge frequentie die resoneert met de hogere chakra’s en hogere staten van bewustzijn. Hun doel is het versnellen van het ascensieproces voor de mensheid. De instroom draagt bij aan het wakker maken en activeren van slapend DNA, het verruimen van bewustzijn en het afstemmen van mensen op hoger dimensionale frequenties.

Deze energieën zullen helpen met de planetaire verschuiving naar de 5e dimensie. Ze zijn ontworpen om te helpen bij het zuiveren en verwijderen van vastzittende lager vibrerende energieën en patronen uit het collectieve bewustzijn. Dit zal de weg bereiden voor het verankeren van meer licht en hoger besef in het Aarderijk.

Op individueel niveau, brengen de ascensie-energieën veel voordelen. Ze maken diepere heling op alle niveaus mogelijk: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je zult gemakkelijker dichtheid/donkerte kunnen loslaten en transformeren omdat je cellen in een hoger tempo vibreren.

Je paranormale vermogens zullen wakker en sterker gaan worden als de ascensie-energieën je intuïtieve gaven en hogere inzichten ontsluiten. Tijd in de natuur doorbrengen zal je helpen bij het afstemmen en integreren van de binnenkomende energieën.

Je zult ook verhoogde creativiteit en manifestatievermogens ervaren. Dit is een machtige tijd om je intenties uit te zetten, positieve verandering te genereren en je acties in lijn te brengen met je zielsdoel. De ascensie-energieën zullen je verlangens ondersteunen als ze voor het hoogste goed zijn.

Gecentreerd blijven in het nu-moment zal het je mogelijk maken om op een gracieuze manier te werken met de versnelde energieën. Heb geduld met jezelf en met anderen terwijl je je aanpast aan de hogere frequenties. Drink veel water en neem rust wanneer dat nodig is.

Dit is een opwindende tijd voor ons allemaal. De instroom van ascensie-energieën draagt bij de Aarde voort te stuwen naar het prachtige rijk van de Vijfde Dimensie.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella /voor: wakkeremensen.org