Een bericht van Commandant Ashtar The Galactic Federation

Ik ben Ashtar Sheran en nogmaals, ik heb een boodschap voor hen van het Licht.

In deze moeilijke tijden van verandering is er meer aan de hand dan je denkt.

Jullie horen van veranderingen op politiek niveau, en jullie zien de macht verschuiven van de Cabal naar die van de Witte Hoeden.

Met zo’n leider als Trump, die ondanks vele bedreigingen voor zijn welzijn en dat van zijn familie standvastig zijn koers houdt, ja, hij ontvangt ze zelfs van het grote publiek. Ondanks deze bedreigingen houdt hij zijn koers aan.

Wij van het Licht hebben gezworen zijn familie te beschermen tegen schade in ruil voor zijn werk om jullie wereld op orde te brengen. Velen van jullie weten dat het een eindspel was, omdat de Nieuwe Wereldorde haar laatste fasen moest uitvoeren om jullie tot slaaf te maken.

Jullie zien de machtsstrijd voor jullie uitgespeeld worden. Dr Faucci is ondergedoken nu zijn connectie tussen Covid 19 en Bill Gates openbaar is gemaakt. De aanleiding voor zijn verdwijning was de vrijgave van Wikileaks-papieren die hem aan het publiek zullen blootstellen en zijn duivelse complot om alle mensen met controlerende technologie te schaden.

De cabal is zich er terdege van bewust dat het publieke sentiment naar hen toe zal veranderen, en ze vrezen het.

Dit gaat over macht over jullie wereld, en in het bijzonder over Noord-Amerika, waar de machthebbers verschuiven van het duister naar het licht. Dit wordt uitgevoerd voor jullie neus, het publiek, zodat ook jullie macht kan schommelen en dat heeft het ook.

Veel meer mensen worden wakker door de waarheid en ze realiseren zich dat alles niet was zoals het werd beweerd.

In andere delen van de wereld zijn de wereldleiders ook aan verandering onderhevig. Kim Jong is doodverklaard, maar dit is niet de waarheid. In feite leeft hij nog, maar dat in de pers werd aangegeven dat hij dood was, is een bedreiging voor hem en je moet je realiseren dat dit is wat er aan de hand is in jullie media – dreigementen worden gedrukt in Amerikaanse kranten, wetende dat ze zullen worden gezien door degenen op wie de dreiging is gericht. En de bedreigers zijn inderdaad de Rockefeller-factie van de Illuminati.

Enkele jaren geleden werd een raket gelanceerd die vanuit Noord-Korea leek te komen, gericht op Hawaï in een poging om de vriendschap tussen de Witte Hoeden en Kim Jong te verbreken. Dat is niet gelukt. Nu is deze dreiging weer een poging om Jong-un uit te schakelen. Ze willen niet dat Korea weer wordt herenigd, want dan wordt hun prototype van de maatschappij vrijgelaten tot vrijheid. Op dezelfde manier als Duitsland in 1990 werd herenigd, zou het fascisme weer een klap krijgen. Maar het gaat gebeuren.

Wat CoVid 19 betreft, worden de zwaarst getroffen gebieden in quarantaine geplaatst en de maatregelen zijn nu voldoende om ze te isoleren. De verspreiding is op dit moment minimaal. Er worden nieuwe maatregelen gezocht en voor het eerst wordt er over gesproken door de president.

Waarom? Om de macht te verschuiven van de farmaceutische industrie naar genezende modaliteiten die daadwerkelijk werken. Nu de lockdown zo ernstig is, zijn de mensen bereid om nieuwe ideeën te omarmen. Ze zien dat de oude niet werkten en nieuwe maatregelen worden omarmd terwijl ze worden geïntroduceerd door jullie leiders.

Dit zal een overwinning per keer zijn. We zouden graag een grote golf van nieuw bewustzijn over jullie planeet zien komen, maar zo zal het niet zijn. Het zal een kwestie van nieuwe oplossingen zijn, steeds weer opnieuw, totdat uiteindelijk de cabal machteloos is en de wereld zich heeft afgewend van het oude regime. Dit zal tijd en geduld vergen.

Er wordt steun verleend aan degenen die niet werken en hun inkomen hebben verloren. Ditzelfde netwerk zal worden gebruikt bij de uitgifte van de St Germaine fondsen wanneer de tijd daar rijp voor is. Als er nu zoveel geld aan jullie mensen zou worden uitgegeven, zouden ze het niet begrijpen. Dus wordt het langzaam ingevoerd als hulpgeld op een moment dat ze het nodig hebben. Het gaat erom dat jullie mensen de veranderingen accepteren en omarmen.

Met meer betalingen komt ook de daaruit voortvloeiende ontreddering van jullie samenleving, omdat mensen niet meer hoeven te werken. Ook dit is een grote verandering en moet langzaam worden ingevoerd. Er is ook het vermoeden dat de overheid probeert te controleren, en dus moeten deze fondsen in een aangenaam tempo worden ingevoerd wanneer de timing anders aangeeft.

We proberen elke vorm van rellen of opstand tegen maatregelen om jullie planeet te bevrijden de kop in te drukken.

De mensen op de planeet zijn bereid om in opstand te komen tegen de opgelegde controle over hun leven, niet begrijpend dat werken voor de kost meer controle over hun leven betekent dan eisen dat ze thuis blijven en zich ontspannen.

Om de status quo die al zo lang bestaat te veranderen, zijn kleine stappen nodig, en dan de observatie van het resultaat. Correctie kan nodig zijn. Jullie mensen zal gevraagd worden om frequente kleine veranderingen te tolereren in plaats van minder grote veranderingen. Wij geloven dat dit de manier is om hen te laten wennen aan het nieuwe, op GESARA gebaseerde systeem dat nu in gebruik zal worden genomen.

Nogmaals, we zijn hier met jullie, altijd.

Adonai

Commandant Ashtar

Vertaling: Martien