Asthar Legancy news:Sananda’s Meditatie: Het Innerlijk Kind en het Ego naar het Hoge Hart brengen. /10 november 2017

Sananda’s Meditatie: Het Innerlijk Kind en het Ego naar het Hoge Hart brengen.
10 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Adem, om dit te doen, gemakkelijk in – zo diep als je kunt. Als jullie daarmee klaar zijn, adem dan weer uit. Haal in, en laat gaan, word lichter, en als jullie dit doen brengen jullie jezelf naar een hogere energie, een hogere vibratie, omdat wij deze meditatie vanaf een hogere plaats houden.
Ga door met ademen en natuurlijk is het eerste wat wij doen, ontspannen zijn, het binnenbrengen van het Licht.
Als jullie ervoor kiezen om je Lichthanden* te gebruiken zullen wij dit sneller kunnen doen, maar gebruik elke methode die jullie hiervoor willen gebruiken.
Laat het Licht van Liefde, het Licht van God dat wij zijn, het Licht van Christus, Goud en Wit, het gehele gebied van jullie visie van je derde oog vullen, jullie wijsheids-oog, en breng het binnen door je hand, ontvang het door je hand in je arm en je schouder terwijl het de chakra’s opent en laat draaien, dwars door je sleutelbeen naar je hart. Laat je harten zich nu uitbreiden met dit LiefdesLicht, dit glorieuze LiefdesLicht. Laat het al je schatkamers vullen en laat je innerlijk kind naar voren komen en in het LiefdesLicht gaan staan. Besproei je innerlijk kind met Liefde en laat je innerlijk kind weten dat er een grote gebeurtenis in je eigen hart gaat plaatsvinden.   

Breng nu dit Licht, dwars door je arm, naar je nek. Verlicht je hele schedel ermee en laat het je kroonchakra openen en draaien, jullie wijsheids-oog nog verder openen, je keelchakra en laat het je brein openen en uitbreiden doordat het LiefdesLicht alles doorstroomt – alle kleine portalen die jullie in je hoofd hebben, de spiralen.

Jullie hebben hen gezien op het hoofd van Boeddha. Het zijn energieportalen. Verwelkom het LiefdesLicht zodat je hele hoofd is verlicht.
Breng het nu naar je nek, je wervelkolom, je lichaam en breng dit Liefdeslicht naar de totaliteit van al je weefsels, alle cellen, alle organen en klieren. Breng het gewoon in je lichaam en laat het je solar plexus openen en zich uitbreiden, jullie seksueel-creatieve delen en jullie wortelchakra’s. Breid jezelf uit in het LiefdesLicht.
Laat nu je been dit Licht ontvangen en alle chakra’s tot aan je voet en helemaal tot Moeder Gaia, zich openen en laat het ook naar je andere voet gaan terwijl het in reusachtige cirkels gaat. Laat het nu door je energievelden gaan, je emotionele lichaam, je mentale lichaam, je spiritueel lichaam, en laat het alle energievelden oplichten, je Hoger Zelf – een grote onafgebroken spiraal van Licht die naar je Hoger Zelf gaat naar de Zon en via de Grote Centrale Zon naar Vader/Moeder/God en weer terug.
Laat dit Licht nu circuleren, complete circulatie door de totaliteit van je wezen en het verdere Universum en ook door alle koninkrijken van Moeder Gaia terug naar de Aarde en weer terug in je eigen wezen.
Zie jezelf nu helemaal verlicht en zie met name je chakra’s die open zijn en ronddraaien. Ga nu naar boven je kroonchakra naar wat jullie hoger dimensionaal chakra wordt genoemd. Het is roze van kleur.
Laat het gewoon naar beneden draaien om zich te verbinden en mee te doen met je vierde chakra, jullie hart, jullie hart van het groene chakra.
Laat hen samengaan en voel de uitbarsting van energie die vanuit deze hartruimte door de totaliteit van je wezen gaat, deze nu uitgebreide, multidimensionale uitdrukking van Liefde die alle Liefde is van de totaliteit van je hart. Voel ook je innerlijk kind dat ook vreugdevol verlicht wordt door deze uitbreiding, dit samengaan, deze Communie met je Hoge Hart.
 
Ga gewoon door met ademen en blijf het Liefdeslicht in een ononderbroken stroom binnenhalen, uitbreiden en steeds meer toesturen naar Moeder Gaia en helemaal naar Vader/Moeder/God. Jullie zijn nu allemaal verlicht en in Communie met al het LiefdesLicht van het Universum. Richt je nu weer naar je eigen harten. Voel hoe zij zijn uitgebreid en je twee hartchakra’s samenkomen in een groots Licht. Voel het!
Stuur nu heel zachtjes, heel vriendelijk, en met een cirkelbeweging, je zonnevlechtchakra, het thuis van je ego, naar je Hoger Hart, je hoger dimensionaal Hart en als dit zich gaat vermengen met je vierde chakra is er nu een uitgebreide ruimte voor je ego om binnen te gaan.
Voel alleen Liefde. Geef alleen Liefde als dit chakra langzaamaan in deze wonderbaarlijke ruimte van Liefde komt.
Richt je nu tegen je ego en laat het ego weten hoeveel je van hem of haar houdt, hoeveel waardering je hebt en hoe dankbaar jullie zijn voor het grootse werk dat het ego heeft verricht door al je levens heen voor veiligheid voor jou te zorgen, om je te beschermen, om je veilig te houden en om je voor gevaar te waarschuwen en jou ertoe te brengen om voor het gevaar weg te lopen.
Zelfs als jullie je lichaam hebben verlaten als resultaat van het gevaar, was je ego daar met jou in het volgende leven, en het volgende, en het daaropvolgende. Het wilde jullie altijd beschermen en boodschappen geven over gevaar om ervoor te zorgen dat jullie je eigen goddelijkheid niet kenden als een manier om je te verstoppen voor wat jullie ego ziet als gevaar omdat jullie ego heeft rondgezworven op een plaats waar het afscheiding voelde. Het voelde geen goddelijkheid, het voelde afscheiding, het voelde dat het zijn taak was om jullie persoonlijke bewaker te zijn om voor jullie te zorgen.
En omdat het ego alleen angst kent was alles wat het met jullie communiceerde op angst gebaseerd.
Vertel je ego dat het nu tijd is om op te bloeien, om naar het Licht te komen. Hier, in deze hartruimte, is alleen maar Liefde. Besproei je ego met Liefde. Dank je ego en zeg Ho’oponopono** als jullie het niet begrijpen, als jullie kwaad waren op je ego omdat het jullie in een moeilijke situatie bracht of misschien zelfs woede omdat je ego jullie met opzet van je goddelijkheid heeft afgehouden. Want weet je, het werd allemaal gedaan vanuit het plichtsgevoel van het ego, van zijn missie ten opzichte van jullie.
Laat je ego weten dat jullie het begrijpen en luister naar je ego dat nu zover is dat het zich wil uitbreiden in het Licht van Liefde.
“Dit is wonderbaarlijk. Dit voelt heerlijk. Ik heb nooit geweten dat er zoveel Liefde voor mij zou zijn. Ik heb nooit geweten dat ook ik kon uitbreiden in het Licht. Ik voelde altijd dat ik jullie in het duister moest houden. Nu weet ik beter!”
Jullie ego begrijpt het nu en jullie eigen ego dat bang was voor jullie ascensieproces begrijpt nu dat het met jullie mee zal gaan. Het was nooit de bedoeling dat je ego achtergelaten zou worden. Dit was een misvatting, een op angst gebaseerde interpretatie, vals bewijs dat echt leek voor jullie ego. Nodig je ego uit om te dansen en te zingen met je innerlijk kind en te genieten van dit moment van absoluut één zijn en verzeker je ego dat de lijn die je zonnevlecht met je hartchakra verbindt steeds door Liefde van energie voorzien zal worden.
Een andere nieuwe missie voor je ego is om zich gewoon te koesteren in de Liefde, om zoveel mogelijk tijd door te brengen in je hart als het verkiest en zich te herinneren dat het met je meegaat – niet achtergelaten zal worden – niet opzij geschoven zal worden, maar eerder geëerd zal worden voor alles dat jullie samen hebben ervaren op het holo-dek van de derde dimensie en dat jullie ego zal overgaan naar totale Liefde.
Als je ego het vergeet en jullie zonnevlecht gespannen is door het een of ander, herinner je dan om je ego eraan te herinneren dat dit ook van het Licht is en zich kan openen om Liefde te ontvangen, dat dit zijn bestemming is; dit is zijn Bestemming, als deel van jullie Goddelijk Zelf, net zoals jullie andere chakra’s.
Zodoende kan jullie ego rusten, naar deze plaats van Licht komen, kan dit het Licht terugbrengen naar je chakra van de zonnevlecht. Zie het nu licht uitstralen. Deze heldere, gele gloed, samen met het wit/gouden Licht van Christus. Het is bijna lichtgevend, glinsterend, schijnend en stralend omdat jullie het hebben geopend voor zijn nieuwe missie – de missie van Liefde. Jullie hebben de leiding; jullie zitten op de stoel van de bestuurder.
Jullie ego kan nu met jullie meerijden, net zoals je innerlijk kind, vredig en vreugdevol en bovenal wetend dat zij enorm geliefd zijn. En zij zijn een deel van jullie en daarom is de waarheid hiervan dat zij Goddelijk en Liefde zijn.
Wij nodigen jullie uit om dit te doen en een herinnering, een boodschap, naar je ego te sturen, naar jullie zonnevlechtchakra, om zich te openen om zich nog meer uit te kunnen breiden en nog meer LiefdesLicht te ontvangen en niet langer als het ware gebonden te zijn aan de duisternis.
Nu stroomt het Licht in een eindeloze en oneindige stroom, stralen en golven. En dit is jullie Hoger Dimensionaal Zelf, de totaliteit van jou en jouw energievelden, vanuit je fysieke lichaam naar buiten, inclusief je Spirituele Zelf en in totale verbinding met je Hoger Zelf, Moeder/Vader/God, Moeder Gaia en alle wonderbaarlijke wezens van Liefde in de Eenheid die Wij Zijn!
Neem nu dus de rozen, de rozen die van jullie ego’s komen en naar  het Licht gaan om deze gebeurtenis van Liefde te vieren en kom zo vaak terug als jullie willen.
Geniet van de rozen van Kumara die mijn Maria jullie aanbiedt. Laat je ego hen voelen, hun geur ruiken en de vreugde voelen van in het Licht te komen en te weten dat er geen scheiding is tussen jullie en hem of haar.
En voor nu: dans in het Licht van Liefde met je ego en jouw innerlijk kind en nodig je ego uit om alleen maar Liefde naar jou uit te sturen, alleen boodschappen van Liefde en de Liefde te zien in alles en open te blijven staan om deze Liefde te ontvangen, dit Licht, en uit de duistere plaatsen te blijven, deze plaatsen van angst, omdat jullie je bewegen in de realiteit van Wie Jullie Werkelijk Zijn…..en dit, lieve mensen, is Liefde, Goddelijk en Geheiligd.
Liefde is wat echt is en het is niet langer noodzakelijk om wat voor donkere boodschappen van angst ook, te ontvangen, want zo is het als jullie de ervaringen van het 3D-holo-dek achter je laten en steeds meer in Het Licht van Liefde komen.
Het is zo dat jullie een grote stap hebben gedaan op je ascensiepad. Het is ook zo dat het jullie verlangen is om alleen Liefde naar je ego uit te stralen en verlangen dat jullie ego alleen maar liefhebbende boodschappen naar jullie stuurt.
En zo is het, Namaste.
Given by Sananda Kumara through Susan Leland on February 17, 2015.
Transcribed by Virginia – Edited by Fran
Copyright Ashtar On The Road Publications and Ashtar’s Legacy 2004-2017.