Ashtar via Beatrice Madsen op 21 juli 2018 Channelaar: Beatrice Madsen / Per Staffan 22 juli 2018 / Geplaatst 10 augustus 2018

Ashtar
via Beatrice Madsen op 21 juli 2018
Channelaar: Beatrice Madsen
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Per Staffan 22 juli 2018
Geplaatst 10 augustus 2018
 
Wij kunnen jullie vreugde geven vanuit het feit dat de dingen vooruit gaan zoals de bedoeling is. Dit kan vreemd lijken in de huidige chaos, maar het lijkt ons dat de ontwikkelingen goed voldoen aan onze verwachtingen.
Met ieders ontwaak-krachten en het ontwaken dat nu aan de gang is marcheren wij gestaag voorwaarts. Jullie zitten in de voorhoede en jullie hebben een enorme klus. Ik wil dat jullie begrijpen dat wij dit steeds zien.  Wij kunnen zien dat jullie vechten voor het licht en gedachtestructuren hebben die zeggen dat jullie allemaal evenwaardig zijn en dat jullie je naasten dienen te helpen. Iedereen heeft het recht om te bestaan en wij ademen allemaal dezelfde lucht in en die dient schoon te zijn voor ons aller welzijn.
Vele mensen zijn verward omdat zij niet weten waaraan zij zich vast moeten houden met betrekking tot de religies en hun rollen. Er zijn vele mensen betrokken bij religieuze oorlogen die zich nu beginnen te realiseren dat het niet goed is om iemand aan te vallen vanwege zijn of haar religieuze overtuigingen. Dit kan in die mens een zeer moeilijke worsteling zijn omdat hen misschien al vanaf de jeugd is geleerd om zich te richten op het doden van degenen die niet op dezelfde manier denken of geloven.
Wij hebben nederige wijsheid nodig om te weten hoe moeilijk het is als zij zich realiseren dat hun fundament is gebaseerd op een leugen. Dit ontwaken gaat gepaard met lijden en is heel moeilijk. Het kan jaren duren voordat deze persoon in staat is om wat makkelijker adem te halen. Omdat zij zoveel medemensen hebben gedood kan het schuldgevoel voor hen ondraaglijk worden. Sommigen zullen tijdens dit ontwakingsproces overdenken om een einde te maken aan hun eigen levens en zij hebben alle mogelijke hulp en therapie nodig die zij van jullie – die al een stap verder zijn en kunnen begrijpen waar zij doorheen gaan – kunnen krijgen.
Het is een illusie om te geloven dat dit werk snel en pijnloos gedaan kan worden, maar wij kunnen jullie hiermee steunen nu de tijd versnelt en de vibraties zijn verhoogd van de processen waar deze arme mensen doorheen moeten gaan, waardoor het sneller zal gaan dan in de realiteit van de derde dimensie.
Zie jullie reis als een noodzakelijk proces. Ontwikkel geduld en stabiliteit tot die mate waarin het mogelijk is bij het dringende lichtwerk en bedenk hoe je dit licht in alle schemerhoeken kan brengen. Degenen van jullie die zich bij tijd en wijle slecht voelen zullen ook licht naar hun eigen schemerhoeken brengen.
Jullie eigen duisternis kan en moet als liefhebbend behandeld worden door jullie als jullie je met de buitenwereld bezig houden. Het wordt niet als negatief gezien, behalve door jullie zelf. Als jullie al volledig onderlegd zouden zijn zou dit niet zo’n punt zijn. Jullie zijn een deel van een groter geheel en dit inzicht is al overwegend aanwezig op het oppervlak van de Aarde.
Toch blijft er nog veel dringend en hardnekkig werk te doen voordat wij helemaal terug in de haven zijn.
Liefde en groeten van jullie mede-werker Ashtar.
Vertaler van Zweeds naar Engels: Per Staffan
The messages posted on www.sananda.website can freely be posted by other Lightworkers with the proper recognition of the channel and the translator as well as the website source.