ZOMER ZONNE WENDE 2023

ZOMER ZONNE WENDE 2023

ASHTAR: EERSTE GROTE WAKE UP GOLF. Jouw werkelijkheid trilt los en davert. De zon gaat schijnen in je hart, want het Goddelijk Licht kan niet meer worden tegengehouden.

Zomerzonnewende 21 juni 2023:

Het universeel licht wordt nu zo krachtig waardoor het hart van de mens direct verandert in een zichtbare verbinding van eenheid en balans. Ieder wezen zal vervult worden door een grote liefdesenergie waarbij dit alles met een enorme klap gaat door daveren. Het gaat trillen onder je voeten..

CHAOS

De chaos zal zich wreken in een andere laag waarbij er harde klappen worden uitgedeeld en de oorlogen op scherp worden gezet. Overduidelijk wordt het spel en de posities van verschillende landen en politieke machthebbers. Zij dragen de macht en de schaduw.

RODE KNOP

De spanning in de politiek zal eerst flink toenemen en tot een ware climax leiden, waarbij de lichtkrachten paraat staan om in te grijpen. Met een diepe zucht van opluchting zal alles uiteindelijk weer worden afgezwakt. De nasmaak blijft nog even bitter.

Er wordt in de wereld van de grootmachten flink uitgepakt om een nieuwe disharmonie neer te zetten, illusies en drama’s worden ingezet en opgebouwd. Elk mens mag in spanning toe gaan kijken hoe de wereldpolitiek de onwaarheden verkoopt en vele nieuwe regels afdwingt. Zij delen de lakens uit op een manier die voor niemand positief uitpakt, behalve voor hen zelf.. en dan gaan vele wakker worden en de ogen gaan open, want wat zij gaan waarnemen zal nooit vergeten worden. Dit alles werkt heel diep en lang door in het bewustzijn.

KLANKEN VAN DE NIEUWE WERELD

De tonen van de nieuwe wereld kunnen niet langer meer verborgen gehouden worden, het nieuwe geluid zal de ruis overstijgen en alles raken in de kern. Dit nieuwe geluid kan niet weerlegd of uitgeschakeld worden. Deze frequentie gaat door alles heen, waarbij de zeer grote lichtgolf zal neerploffen en alles doen laten schudden, vooral daar waar de schaduw zich bevindt. De rebound van een onzuivere agenda komt terug bij degene die in de illusie willen verblijven of deze willen toepassen op andere.

(H)EERLIJKE ZOMER

Toch wordt het een bijzonder mooie zomer van (h)eerlijke ontmoetingen. Wees je bewust van alle lagen die nu door elkaar heen gaan lopen, de schaduw wordt eruit gefilterd waardoor er een frisse houding opstaat. De mensen gaan elkaar helpen en ondersteunen, zodat de illusie doorbroken wordt op belangrijke punten. Het gordijn gaat open en vele zullen verbleken bij wat de waarheid tevoorschijn tovert. Leugens komen boven en sommige mensen kunnen deze onwaarheden niet verdragen en storten (tijdelijk) in of verlaten de stoffelijke wereld.

De bewegingen zijn heftig, maar de opschudding werkt bevrijdend. Deze situatie wordt als een koude douche ervaren waarbij de nieuwe codes het bewustzijn meteen binnendringen Dit is een snelle reset en het plaats je direct buiten de illusie, wat niet direct heel fijn is, maar het zal gebeuren en al snel begrijp je wat er wordt bedoelt. Dan ontstaat er een diepe rust.

Pijnappelklier

De pijnappelklier wordt geactiveerd door dit hoge licht, waardoor er een reset ontstaat en deze harder gaat stralen. Het blauwe licht zal oplichten en de verbinding maken met jouw kosmische antennes. De dimensies gaan open en de communicatie komt op gang.

EERSTE WAKE UP GOLF

Het ingrijpen van het grote licht gaat nu stevig opstaan en de lichtkrachten zullen alle agressie in de kiem smoren. Het voltrekken van deze eerste diepe wake up golf zal door gaan resoneren over de hele wereld.

Dit alles wordt groots aangepakt en niemand kan zich herinneren waar het is begonnen. De veranderingen lijken uit de lucht te komen vallen, zo pats boem op iedereen. Niemand wordt overgeslagen en ieder mens zal dit verwerken op een eigen unieke manier. Heb dus respect voor alles en iedereen. Besef wat er ook gebeurt, ieder doet wat ie kan.

Ruzie en oorlog vormen geen goede uitlaadklep in deze wake-up golf en het is beter om dit te uiten via een creatieve beweging, waarbij het hart open blijft staan voor elk levend wezen. Deze enorme klap, waarbij het bewustzijn in één keer wordt gereset naar een hoger plan, kan flink binnenkomen. Vanaf dat moment zal er heel de zomer door nieuwe bewegingen gaan ontstaan en de uitwerking van deze grote lichtgolf zal zeer lang doorwerken.

VOORBEREIDINGEN

Meer lezen >>>