Voorbereiding Grote Lichtactivatie / 20 oktober 2020 / Via Arthura Hector

Voorbereiding Grote Lichtactivatie 
20 oktober 2020 / Via Arthura Hector

ASHTAR: HOGER ZELF ACTIVATIE

Tijdens de voorbereidingen van de grote lichtactivatie in de wintermaanden, gaat er nu bij jou een kracht open van bezinning. Deze kracht is de stille kracht van zeer lang geleden, toen jij nog in verbinding was met je hogere zelf.

Het hoger zelf staat nu op en gaat een grote rol spelen in het leven van de mens. De kristallijne verbinding wordt herstelt en jouw innerlijke stem kan nu helder gehoord worden. Een zuiver geluid zal dit voortbrengen, zodat jij de leugens kan doorzien. Leugens zenden een andere vibratie uit, een grauwe golf brengen zij voort. Wanneer je weer werkelijk kan horen wat zuiver is en wat niet, zijn leugens zo ontmaskert. Verleiding of misleiding zullen je niet meer deren. Jij stapt met grote overtuiging verder op je nieuwe pad. Het pad van de liefde. 

ILLUSIEMAKERS

Naast al de sombere berichten kun jij nu dicht bij jezelf blijven en je eigen waarheid volgen. Het Licht aan het einde van de tunnel blijft schijnen. Wordt je afgeleid en twijfel je, dan is dit de training. Een goede afstemming op zuivere vibraties mag je trainen. Besef dit: Hoe lang is de mens in een verstoring neergezet? Hoelang al werken de programmeringen van de illusie door op jullie bewustzijn? Daarom wees niet negatief naar jezelf, zolang je maar bewust en wakker bent. Een bewust leven is de eerste stap om uit de illusie te komen.