Volle Supermaan: Activatie v/h Heilige Water

Volle Supermaan: Activatie v/h Heilige Water

Akura Kumara: Licht-Activatie Graal-Energie

1 augustus 2023 / Door Arthura Hect

 

VOLLE SUPER-WATER-MAAN:

Tijdens de volle supermaan van 1 Augustus 2023 daalt het heilige water neer op aarde om jouw tranen te troosten. Het opent de vrouwelijke Graal-energie en deze vernieuwing wordt geactiveerd in een hogere trilling, waar de onvoorwaardelijke liefde resoneert. Het zal alles in balans brengen en de energie van het vuur kalmeren.

De hitte van de zon wordt door het water heen tot rust gebracht, zodat de huid van de aarde kan herstellen en de mens weer kan ademhalen.

De volle supermaan heeft een grote impact op de eenwording van de vrouwelijke en mannelijke energie. Wanneer de fotonen deeltjes vanuit de kosmos de aarde binnendringen, raken vele oververhit. Chaos ontstaat doordat er een plotselinge verandering plaatsvindt. Deze verandering zal een vernieuwing tot stand brengen en wanneer de politieke machten tot inzicht komen, zal de mens haar eigen gedachten mogen ordenen, zodat er een positieve trilling ontstaat van beelden die de toekomst gaan vormen.

Hoe meer je blijft steken in de angst, hoe meer chaos er zal ontstaan. Laat de oude beelden van destructie los!

DE KALMTE
De geest wordt door het heilige water in balans gebracht en de verwarringen die ontstaan door de explosies van het licht, komen nu weer tot rust.

MOEDER AARDE
De energie van moeder aarde wordt op een natuurlijke manier geheeld, zodat zij verder kan evolueren in haar kracht van het sterrenlicht. Zij wil graag zoveel mogelijk levensvormen, die vanuit haar zijn ontstaan, meenemen naar een hogere dimensie. Dit is de dimensie waar haar licht als een ster zal stralen. De mens mag haar eigen sterrenlicht nu gaan openen, waarbij het kosmisch bewustzijn actief wordt.

KLIMAAT
Het klimaat van de aarde is verbonden aan de emoties van het water. Om de aarde te laten evolueren tot een ster, worden er kosmische golven van licht naar de aarde verzonden. Wanneer de vrouwelijke energie op een veilige manier in het licht kan verblijven, dan worden haar emoties zacht en liefdevol, zoals een moeder haar kind omarmt.

De grote lichtgolven vanuit de kosmos brengen de aarde in een hogere frequentie. Overmatige lichtexplosies vanuit de zon stoken het vuur op in de emoties en kunnen leiden tot gekte, jaloezie en disbalans. Tenzij de mens zichzelf tot rust kan brengen en beseft dat het levende water vanuit de hemel alles weer in de luwte brengt. Op die manier kunnen emoties ingezet worden als kracht.

De mens mag de aarde gaan zien als een levend wezen waarmee gecommuniceerd kan worden. Sommige zielen hebben deze gave ontwikkeld en kunnen dit doorgeven, waarbij zij een tipje van de sluier oplichten en de activatie kan plaatsvinden.

SLUIERS VAN ILLUSIE
De sluiers bevinden zich vooral in de geest, daar waar de zetel van de wijsheid wordt bestuurd. Wanneer het hoge licht deze aanraakt kan er even een verwarring ontstaan. Volg altijd je intuïtie, dan zorg je voor een goede balans in je leven. Elk mens is verantwoordelijk voor de vreugde in het leven en wanneer je wordt afgeleid, dan ontstaat er twijfel en onzekerheid. Angsten komen boven en worden immens groot. Paniekaanvallen kunnen leiden tot waanzin en deze mogen op tijd gerest worden.

GERED WORDEN
De aarde stuurt haar levende waterenergie naar jou om de geest te luwen tijdens deze verhoging (ook een fysieke koorts kan voorkomen). Laat je aanraken door de druppels van de regen, de hemel heeft zich geopend om jouw hoofd en hart weer tot rust te brengen.

Teveel prikkels kan leiden tot overbelasting
In de hitte worden de bewegingen loom en tot stilstand gebracht, maar wanneer de druppels uit de hemel vallen komen jullie allen weer in beweging. Het ritme van de regen maakt alles levendig, de nieuwe kennis werd in overvloed vanuit het licht naar jullie geesten en harten gezonden. Nu mag alles geopend en geordend worden, zodat je begrijpt wat er bedoeld wordt.

DE TAAL VAN HET LICHT

Verder lezen>>>