Trump Bedreigd

Trump Bedreigd 

7 november 2020 / Via Arthura Hector

ASHTAR 

De wereldwijde verspreiding van het angst-virus zorgt voor verhitte discussies. Deze zijn massaal uitgebarsten tijdens de verkiezingen van de Verenigde Staten, dit was natuurlijk te verwachten. De verkiezingen worden nauwgezet uitgespeeld.

Lieve mensen, jullie begrijpen dat de nadruk op een verdeel en heers strategie groter dan ooit is. Het is een grimmige toon die wordt neergezet. Het aanschouwen van deze grimmigheid zal ook veel angst teweeg brengen in je hart. Probeer hier “los” van te komen. Vele voelen dat er iets niet klopt. Wat er zich afspeelt op de achtergrond van het wereldtoneel is nog niet zichtbaar, maar wel voelbaar. De enorme druk die ontstaat is niet meer gewoon te noemen. Aan welke zijde je ook staat, dit wil geen enkel mens. Dit is niet wat er mag gebeuren en zo ontkrachten ze ook jouw stem. De vrijheid van meningsuiting staat weer op het spel, nu meer dan ooit.

BEDREIGING TRUMP

Wij hebben inmiddels het sein ontvangen dat President Trump serieus bedreigd wordt en zijn leven staat op het spel. Er is een serieuze bedreiging geuit en deze zijn afkomstig vanuit de deep state schaduwregering. Deze verkiezingen zullen als leidraad fungeren, om duidelijk te maken in wat voor staat jullie wereld zich bevindt. Tevens zal de komende president de basis gaan vormen voor de nieuwe wereld. Wie ook gekozen wordt, zij zullen een zeer bewogen periode ingaan. Achter de schermen speelt zich een ander schouwspel af. De verkiezingen die nu plaatsvinden en welke nog mogen komen, zoals in Nederland op 17 maart 2021, zullen het bewustzijn veranderen.

NIEUW-AMSTERDAM
De oude glorie komt weer tevoorschijn op het strijdtoneel. Deze komen niet zomaar samen in tijd en ruimte, maar er speelt zich veel meer af. Nieuw-Amsterdam was de naam van de zeventiende-eeuwse versterkte nederzetting in de provincie Nieuw-Nederland die later zou uitgroeien tot wat nu de stad New York is. De Nederlandse taal zou wereldwijd voor overkoepeling zorgen, zoals nu het Engels. Daar liggen oude lijnen en deze werden verbroken. Het is en was werkelijk een strijd op leven en dood. De VS en Nederland welke in deze crisistijd hun herverkiezingen houden zullen een voorbeeld zijn voor de hele wereld.. Deze staan als eerste op de lijst van de deep state.

In de hitte van alle tumult, zal ook Nederland op intern vlak een fikse strijd gaan leveren. Maanden van te voren wordt dit alles voorbereid, maar wat erger is: Al jarenlang staat er een bepaald angst-programma op de agenda. Op die manier worden deze verkiezingen als voorbeeldfunctie neergezet. In het groot zoals in de VS en in het klein in Nederland. Zij dienen verschillende doelen en strategie punten.

Mocht de aanslag op Trump plaatsvinden, dan zal er in de VS een grote ommekeer komen van verzet en dat weten zij die dit plan willen uitvoeren ook! Massaal zal de bevolking opstaan en hun recht willen halen. Vele gaan wereldwijd opstaan en niet alleen in de VS. De totale mensheid komt in het geding.

I Can’t Breath
Juist op wereldwijd niveau wordt alles nu neergezet. De deep state schaduwregering beseffen dit ook. Wat hebben zij neergezet? Elk mens voelt zich betrokken en aangesproken, meer dan ooit. Het zal een groot spektakel worden, die niet in de hand te houden is. Durven zij, de deep state, dit aan te gaan? De gevolgen zullen enorm zijn. Er zal een gekte uit gaan breken en een wanorde. Kunnen zij deze nog handhaven? Controle houden is één, maar angst doet meer met de mens dan zij beseffen. De waarheid die dan tevoorschijn komt is akelig te noemen en dit geldt voor elk levend wezen op aarde.

DEEP STATE
Niemand kan nog onderduiken, zoals in andere tijdperken: want het zal wereldwijd zijn. De waarheid ligt bloot en onwetendheid bestaat niet meer. Terrorisme zal groots opstaan en vele liquideren. Maar zelfs via het terrorisme kunnen zij de macht die zij willen behouden niet verwezenlijken. Dat er paniek heerst, ook binnen deze schaduwregering is een feit. Daarom wordt de sfeer grimmiger dan ooit.

Let goed op wat er in de VS gebeurt,
want het kan een voorbeeld zijn voor de komende Nederlandse verkiezingen, in het klein. Als de duivels herkent zouden worden aan hun klauwen en horens, was het een “makkie”. Helaas is dit niet zo. De energie, hun 4d outfit, kan de mens nog niet goed waarnemen, maar dat gaat komen. Voor ons, sterrenlichtwezens is het duidelijk en een “makkie”. Nogmaals herhaal ik, dat het gevoel en jouw innerlijke stem de waarheid gaan spreken. Zorg dan ook voor een zuivere intuïtie. Wanneer je twijfels hebt over je eigen gevoelens, hef dan je eigen schaduwdelen op. Daar liggen nog wat sluiers.

SCHADUWDELEN ONTMANTELD
De schaduwdelen worden getriggerd door alles wat er gebeurt op aarde. Ook tijdens deze verkiezingen, de invloed van dit schouwspel wordt voor jouw ogen afgedraaid. Voor degene die niet in de VS wonen: tegelijkertijd voel je de druk van het eigen land waarin je woont. Daar groeien de corona-maatregelingen heel ongenuanceerd door, zonder enige logica. Dat maakt iets los bij de mens. Het is teveel om dit alles in één keer te verwerken en te beseffen hoe krom alles is. Begrijp heel goed dat op die momenten, de keuze ligt bij elk individu. Welke stappen de mens maakt en welk pad hij of zij kiest, ook al is dit pad tijdelijk. Agressie, boosheid, machteloosheid, armoede en nog veel meer, gaat er opstaan. Emoties kunnen je overvallen en tot een ander mens maken. Blijf bij jezelf en herinner de persoon wie je was en wie je wilt zijn. Groei mooi samen met het kristallicht naar een bijzondere hoge trilling van liefde. Hoe moeilijk dit ook kan zijn, want de uitdaging is groot. Blijf in je goddelijke kracht en daal niet af naar een niveau van duisternis. Door dit wereldwijde drama gaan de schaduwkanten zich laten zien. Onderscheid goed wat van jou is en wat niet en dat alles zonder oordeel.

KRISTALTIJD
Laat het kristallicht schijnen in je hart en sta regelmatig stil bij het nieuwe licht op aarde, dit kristalveld blijft zich ontwikkelen ondanks alles. Hoe meer jij je laat triggeren door deze schaduwregering, hoe meer jouw schaduwkant wordt getriggerd. Ga er goed mee om en overwin dit vanuit jouw werkelijke toon. Jouw levenslicht. Jouw hart! Blijf een mens met warme gevoelens. Wees empathisch en leef je in om een ander te helpen in nood. Dit maakt je sterk als mens, maar ook als groepering. Je hebt onze steun, de steun van de Goddelijke Lichtwereld. Hoe je deze ook beleefd, dat maakt niet uit. Het gaat om de kern, de liefde en de humaniteit. Laat de fontein van levenslust en passie niet verloren gaan door de grimmige chaos in je hart. Plaats deze grimmigheid buiten je heilige cirkel van liefde en bescherm jezelf goed. Vind jouw moment van rust en kalmte. Dit kan overal zijn. Het bezoeken van een mooi rustgevend gebied kan helend zijn of met gelijkgestemde om je heen, voel je de energie van liefde stijgen. Ga daarheen waar liefde is en laad je op.

VERSNELD LICHT BRENGT VERSNELDE GROEI
De mens gaat zeer hard groeien deze winter. Neem op tijd afstand en luister naar je innerlijk geluid. Kun je dit nog waarnemen? Een time-out nemen kan helpend zijn. Ziek zijn op wat voor manier dan ook, kun je zien als time-out moment. Kijk en voel goed, wanneer je aansluiting vind in een groep. Stemt het je rustig? De weegschaal van het hart mag jij zelf beheren. Wij van het Licht, kunnen je ondersteunen, maar de mens loopt op het aardse pad. Het is een fysieke beweging die jij mag neerzetten, juist nu. Daarom ben je op aarde in het fysieke lichaam geboren. Er zijn vele aspecten waarom je hier bent, vind je doel. Juist in de chaos zullen vele hun eigenheid weer terug vinden. Het missen van liefde of een aanraking brengt veel teweeg. De familiebanden worden nu enorm belangrijk. Probeer als het kan, alles weer te herstellen vanuit een warm en begripvol hart.

STRIJD OF SAMENZIJN

Kijk om je heen, wat gebeurd er als de mens strijdend een ander te lijf gaat? Vele films en de huidige media staan er bol van. Ik, Ashtar bedoel niet dat jij iemand fysiek aanvalt, want hoe vaak gebeurd het niet psychisch of energetisch? Zeer subtiel, een giftige opmerking plaatsen of iemand terugpakken via een omweg? Wordt eens eerlijk vanuit jouw empathisch vermogen, maar ook om oude programmeringen los te laten. Dit is een pittige training, dat klopt. Weet dat het jouw eigen keuze is of je dit wilt aangaan. Niemand dwingt je. Een mens is vrij om te doen en laten wat zij of hij wilt. Het schuldgevoel zit hem in de consequentie die eraan vast zit. Ook dat mag losgelaten worden, bevrijd jezelf.

VRIJHEID

Vrijheid is een gevoel welke niet afgenomen kan worden, alleen door je eigen gedachten en programmeringen wordt er een gevangenis geplaatst. Wanneer de mensheid beseft dat alles wat er gebeurt, een deel is van wat de mens zelf neerzet. Gaat er een licht open. De verlichting is dan nabij. Leg het niet teveel bij een ander neer. Zet wel je begrenzer aan en bescherm deze.

Jij hebt recht op een eigen gevoel en in het uitspreken daarvan. Respect is van belang in dit alles, zonder respect naar elkaar wordt de wereld een smeltkroes van allerlei oppervlakkige meningen. Alleen maar gillen en niet gehoord worden is niet wat jij wilt. Interactie speelt een grote rol in het groeien naar een hoger bewustzijn. Aandacht en liefde voor elkaar, je hart luchten bij een medemens, omdat er vertrouwen is kan zo enorm waardevol zijn. En dit is mogelijk op vele manieren en het kan ook op afstand via liefdevolle gedachten.

Laat je gedachten groeien in kracht.

Dit was Ashtar en ik groet de kracht in je hart

Adonai

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com © All rights reserved.