Portaal 7-7-7: Universele (Christus) Mens

 

Portaal 7-7-7: Universele (Christus) Mens

Hogere Christus: Het Pad van de Universele Mens naar de Goddelijke Ontwaking: PORTAAL 7-7-7

7 juli 2023 / Door Arthura Hector

www.ashtar-rose.com

PORTAALDAG 7-7-7 op 7 juli 2023:

Wanneer de Heilige Geest indaalt, kan het nieuwe pad van bevrijding opengaan. Het 7-7-7 portaal is nu geopend en er start een nieuwe fase in de evolutie waarin de Universele (Christus) Mens geboren wordt. De zeven staat voor de Zevende Hemel op aarde welke via de zegenwagen wordt bestuurd.

VAL VAN KABINET RUTTE IV

Het besturen van een land kan uit het spoor raken en de wielen zullen dan bezwijken. Is dit een vooropgezet plan of een toevallige ontwikkeling? Het portaal 7-7-7 zal de energie van de Zevende Hemel besturen en leiden naar een punt van eenwording.

HOGERE CHRISTUS ENERGIE: EENHEID EN BALANS ALS WEZEN VAN LICHT

Het universele wezen is in eenheid met zichzelf, het hart is in balans en de strijd is tot rust gekomen. Het schaduwdeel is doorleeft en je bent dwars door alle pijn heen gegaan om het licht te openen in je hart. Tijdens deze reis zijn vele inzichten geopend in een nieuwe laag van bewustzijn, maar je vraagt je misschien af wanneer eindigt deze reis? De chaos in de wereld is nog nooit zo groot geweest. Het lijden neemt toe en zo ook de angst in je hart.

Het pad van de Universele (Christus) Mens

Er zijn talloze voorbeelden die je kunt volgen om verlicht te raken, deze laten zien hoe het zware stoffelijke juk afgeworpen kan worden. Volg je gevoel en gooi het juk van je schouders af zodat je bevrijdt raakt. Vele Goddelijke afgezanten zijn in de lagere wereld afgedaald om de sporen van eenheid neer te zetten in de stoffelijke wereld. Hier liggen de Goddelijke zaden die bevrucht mogen worden door het Heilige Water en het Heilige Licht.

DE UITDAGING
De heilige energie omzetten naar een stoffelijke vorm, waarin de balans voelbaar is.

HEILIG PAD
Wanneer jij het unieke pad hebt gevonden, zal het je verrijken met de nieuwe zaden van het kosmisch bewustzijn. Het pad van Jezus Christus naar de Goddelijke ontwaking was tevens een voorbeeld van het pad van de universele Christusmens. Daarna zijn er vele soorten sluiers over dit zuivere pad neergelegd, om jou te verleiden naar een andere laag van de illusie. Tijdens dit 7-7-7 portaal vallend deze sluiers weg, je gaat zien waar de schoen wringt en de oplossing is nabij. Misschien heb je spijt, maar vergeef jezelf en stap verder. Elk pad draagt een waardevolle les, want Gods wegen zijn wonderlijk en onvoorspelbaar.

JOUW UNIEKE CODE
De apostelen waren ooit de verspreiders van het Bijbelse woord, waardoor er een universele Christusmens is geïntroduceerd op aarde, maar in deze nieuwe tijd mag jij jouw unieke code openen en volgen. Niemand kan dit proces volbrengen zonder steun van het Hogere. Vind je medemens die gelijk resoneert en biedt een helpende hand, aan hen die nog blind zijn. De stof omzetten en overstijgen naar een hogere resonantie is een bijzonder proces en dat betekend dat je de lagere dimensies respecteert.

De hogere sferen vragen enkel aan jou om het licht van het pad te blijven volgen, ondanks alles, straal dit levenslicht uit ook al vind je jezelf geen perfect mens. Wees een voorbeeld naar wat jij kan uitdragen. Het perfecte spirituele plaatje hoef je niet te volgen, want ook dat is een illusie.

INCARNATIE & TRINITY ENERGIE

Meer lezen >>>