Kristaltijd: Digi-taal en Natuurlijk Bewustzijn

Kristaltijd: Digi-taal en Natuurlijk Bewustzijn

6 maart 2021 / Via Arthura Hector

ASHTAR

Vanuit het natuurlijk bewustzijn, kan de kristallijne energie binnenkomen. Zij doorstroomt jouw hart om genezing te brengen. Jouw ziel weet dit en diep vanbinnen reageer jij hierop. Er gaan signalen af. Deze signalen zijn triggers en lossen de schaduwvelden op, zodat jij niet langer in de illusie blijft hangen. Jij mag weer gaan communiceren met de Goddelijke vonk. Dit is de grote kracht achter de mens.

Het kunstmatig bewustzijn staat ook op. De machthebbers van jullie wereld willen hun oude macht behouden in de nieuwe wereld. Zij willen nu een grote overkoepelende macht op wereldwijd niveau neerzetten. De vraag is of dat gaat lukken? Kunnen zij de liefdeskracht en de Goddelijke vonk doven in de mens? Waar kies jij voor..

DIGI-TAAL

De machthebbers willen hun macht nu gaan vergroten via een DIGI-TAAL portaal? Zij kunnen niet zomaar inbreken in het leven van de mens, dus zoeken zij naar andere vormen van misleiding. Dit verloopt via een nieuw angstscenario, de afleiding is het nieuwe virus. Zij spreken vanuit hun hoofd. Hoe kun je verwachten dat zij het hart openen voor jouw problemen? Hun ego is te groot voor mededogen. Via het digitale systeem proberen zij nu de gehele wereld over te zetten naar een andere modus. Zodat er in de mind kunstmatige draden worden gemaakt via de DIGI-taal. Dit is de eerste stap naar een DIGI-maatchappij. Een vreemde onnatuurlijke taal die de mens moet leren. Deze onbekende symbolen programmeren jullie communicatie systemen, het stimuleert het rationele brein. Het spreken via een natuurlijke taal is mens eigen. De taal van het hart bevat een natuurlijk ritme voor de mens, het zit verweven in elk levend wezen op aarde en daarbuiten. Het is een Goddelijk element welke via de Godsvonk werkzaam is. Helaas wordt deze verzwakt en vele raken vervreemd van hun menselijke natuur.

Hoe activeer je de natuurlijke taal?

Stem je af op het natuurlijk bewustzijn, zoals de taal van de natuur en activeer deze weer opnieuw. Opnieuw de symbolen en tekens gaan begrijpen via het innerlijk hart en ook via de droom. Wees kunstzinnig en vertaal het in eigen creaties. Het is een simpele oplossing die iedereen kan realiseren. De aarde roept elk mens op, om weer contact te maken met het hart. Want via het hart kun je de aarde weer horen spreken. Het geluid wat zij voortbrengt is helend. Geen enkel wezen kan zonder interactie met zijn natuurlijke leefomgeving.

Meer lezen >>>