Ingrijpen Licht: Ongewone Lucht Objecten.


Ingrijpen Licht: Ongewone Lucht Objecten

14 februari 2023 / Door Arthura Hector

ASHTAR: WIJ WORDEN UIT JULLIE LUCHTRUIM GEWEERD

In de afgelopen periode zijn er opmerkelijke objecten in jullie luchtruim waargenomen en neergehaald. De lichtvoertuigen komen daar tevoorschijn waar grote onbalans heerst en vele slachtoffers vallen.

INPACKT

De machthebbers zijn tijdig op de hoogte gesteld van de veranderingen op aarde. Zij mochten hogere kennis ontvangen en daardoor dragen zij nu de verantwoordelijkheid in het veilig stellen van de mensheid en de taak om iedereen op de hoogte te brengen over het kosmisch contact met de lichtdimensies, waarbij de overgang naar een hogere frequentie gaat plaatsvinden. Vele kosmische heilige raden zijn bijeengekomen en hebben na lange tijd besloten dat er geen verandering optreed in de misleidende aanpak op aarde. Integendeel de onbalans gaat gewoon door en de mens wordt nog steeds uitgebuit. De lichtdimensies hebben besloten om een andere koers in te zetten en zij gaan ingrijpen.

Het Sein is op Groen Gezet

Wederom zijn er vele afspraken niet nagekomen en zelfs geboycot. Wij hebben vroegtijdig aangekondigd dat er een grote verandering gaat komen vanuit de grote universele zon. De manier hoe de aardse overheden omgaan met de aarde, kan niet langer geduld worden. Zij putten alles uit voor hun eigen gewin. De oorlogen die zijn ontstaan blijven gevoed worden door extra kernwapens die een zeer verwoestend effect kunnen hebben. Wij zijn alert en grijpen direct in daar waar het fout dreigt te gaan. De duistere kern zullen wij gaan omzetten en we helpen degene die vastzitten in het web van manipulatie. De mensheid wordt volledig ondersteunt in deze voortgang van evolutie.

ZOMER

De komende zomer zal er een immens grote golf van kosmisch licht de aarde binnenkomen, zodat er nogmaals een zeer grote zuivering gaat plaatsvinden. Wij zullen massaal in jullie luchtruim aanwezig zijn, maar vaak onzichtbaar, omdat vele nog niet op de hoogte zijn over onze aanwezigheid. Wij, die komen vanuit het sterrenlicht dalen neer vanuit liefde. Wanneer jullie overheden dit alles gaan gebruiken als misleidingen om extra angst neer te zetten, dan trekken wij ons terug en verschijnen op een ander moment. Weet wel dat tijdslijnen flexibel zijn en dat wij daarin doorwerken.

DISCLOSURE

Het openbaar maken van het universeel contact gaat erg moeizaam, daar liggen nog vele afspraken die niet nageleefd worden. Dit alles wordt nu omgebogen en gaat via een andere manier tot uiting komen.

Het ingrijpen van het licht gaat langzaam maar stevig opstaan en in de zomer van 2023 staan er vele activaties klaar die van grote invloed zijn op het handelen van de machthebbers. In grote getalen staan wij klaar en direct naast ons staan de onzichtbare schakels om dit plan mede uit te voeren in het fysieke. Zij brengen veel tot stand in de aardse verbindingslijnen.

Ten eerste zal er een grote lichtgolf ontstaan die de hardnekkig leugens wegvagen, de nevels die nu nog in stand worden gehouden zullen verdwijnen. Ten tweede zal deze golf in het collectieve bewustzijn van de mens doorwerken, zodat er een reset van nieuwe zuivere gedachten ontstaan. Ten derde worden de ‘onzichtbare’ schakels op aarde voorbereidt en neergezet. In vele lagen zijn wij werkzaam en druppelsgewijs gaat dit van start, het is een zeer grote onderneming welke nauwkeurig wordt gevolgd door de hogere dimensies.

Waarom Werkt het Licht in de onzichtbare Laag?

Meer lezen >>>