Equinox: Activatie Quantum Vermogen

Equinox: Activatie Quantum Vermogen

24 september 2022 / Door Arthura Hector

ASHTAR: ELEKTRISCHE EQUINOX EN HET QUANTUM LICHTKIND

MAGENETISCH VELD

De afgelopen maanden werd het magnetisch veld actief en beïnvloedde de energie op aarde. De aarde resonanties stegen naar een hogere frequentie in het Quantumveld en er ontstond vele golven.

HERFST EQUINOX

Tijdens de Equinox van 23 september 2022 werd het Quantumveld bevrucht met een hogere intelligentie waarbij een hogere kennis kon worden overgedragen. Deze golven activeerde de kennis (via elektrisch geladen deeltjes) in en om het lichaam van de mens. Je kunt dus spreken van een intelligente kracht die het brein activeerde.

De Quantum energie begon te stromen en te bewegen waardoor een hogere

kennis afgegeven kon worden aan het menselijke brein. De lichtcodes in het Quantumveld werden verspreid en activeerde het Lichtkind.

Activatie Lichtkinderen

Vele Lichtkinderen werden geactiveerd en voorbereid om te gaan spreken over de misstanden, waarin de Maria en Engelen energie actief zijn en degene beschermen die dit nodig hebben. Via de Lichtcodes in het Quantumveld is er een communicatie mogelijk met een hoger bewustzijn. De hogere dimensies zijn hierop aangesloten en zo kan het Lichtkind bereikt worden door een hoger bewustzijn.

Alles wordt voorbereid en op het juiste moment naar buiten gebracht. Het staat klaar, maar de veiligheid van de kinderen staat voorop.

QUANTUMVELD

Het Quantumveld bestaat uit onzichtbare impulsen. Het draagt haar kennis over vanuit verschillende bewustzijns niveaus. Het is een soort communicatievorm sneller dan het licht. Het overbrugt grote afstanden in de kosmos, maar ook in het ionenveld van de aarde en tevens tussen mens, dier en plant. Overal om je heen bevinden zich Quantumdeeltjes die actief worden door het bewustzijn van een levend organisme, in de vorm van elektrische impulsen.

De Quantum deeltjes brengen een onderlinge verbinding tot stand, zodat het energetisch lichtpakketje van het ene adres naar het andere wordt verzonden en ontvangen. De inhoud van het informatiepakketje beïnvloed de vorm van verzending in golven, deeltjes of straling. (Telepathie en morfogenetische velden werken ook op die manier in een eigen omgevingsstructuur.)

Meer lezen >>>