De Goddelijke Zegel – Sananda: Heelheid in Alle Lagen

De Goddelijke Zegel

Sananda: Heelheid in Alle Lagen

Wanneer er chaos ontstaat, kan de heelheid nog niet volledig opstaan. Elk deel op aarde wat bewoond wordt door de mens zal eerst door vrede omarmd mogen worden. Wanneer er gebieden op aarde kermen van pijn, kan daar geen vreugde en heelheid zijn. De aarde is een levend wezen en elk deel wat in onbalans is wil zij genezen. Dit is haar taak als moeder van alle levende wezens op aarde.

In een andere tijd waarin ik als de mens Jezus op de aarde werd geboren, kon ik de pijn waarnemen. Als menselijk wezen werd ik geboren in het vlees en voelde alle duale sensaties. Het Goddelijke Licht heeft mij al op zeer jonge leeftijd toegesproken. Zelfs toen ik het gesproken woord nog niet kon verstaan voelde ik dit alles al in mijn hart. Ik groeide op in een liefdevolle omgeving, maar ik zag de pijn in de ogen van de ander. Om deze pijn te voelen als mens wist ik, dat daar de Goddelijke Zegel ontbrak, mijn hart weende. In de vele fases van bewustwording groeide ik op. Ik nam waar in het fysieke, maar via mijn bewustzijn bewoog ik mij als een adelaar boven de aarde. Vele visoenen vanuit het Licht over de schaduw kwamen tot mij en ik maakte alles heel.

Om uiteindelijk als een Licht van vrede degene te bezoeken welke in pijn verkeerde. Vele die om hulp riepen hoorde ik diep in mijn hart en mijn hart werd geleid door de Goddelijke impuls. Wanneer vele op aarde in vrede leven, dan nog kan het verdriet gevoeld worden van de ander. Elk levend wezen beïnvloed de wereld waarin jullie leven, omdat er een verbond is tussen alles wat leeft. De wakkere zullen de cirkels gaan vormen van vrede en deze energetische boodschap uitzenden. Jullie worden door zovele gesteund, maar de slapende hebben dit niet door. In plaats van de kop in het zand te steken, om de pijn niet te hoeven voelen, kan iedereen haar of zijn antennes richten op de Goddelijke Bron van liefde. Planetair zendt de aarde haar signaal uit naar alle Heilige Hemelen die leven in vrede. Het signaal van pijn wordt ontvangen en zij begeleiden deze boodschap tot in de hoogste kringen van het Goddelijk weten.

Jullie worden gehoord

Pas wanneer elk levend wezen het bewustzijn heeft bereikt om vanuit empathie en mededogen te gaan leven, dan ontstaat er vrede. Elke wakkere geest kan in het vredeslicht geboren worden en het nieuw paradijs gaan bewonen. De golven overspoelen de aarde met veel soorten intenties. Vele sensaties die ik ooit waarnam zullen nu gezien worden door vele om het hogere bewustzijn te bereiken. De heilige herinneringen die besloten liggen in de oude tijd gaan nu bij je komen. In vele soorten golven gaan de levende herinneringen die de aarde reeds bewonen, opstaan. De aarde geeft deze vrij, zodat de ontknoping kan plaats vinden. Maar als de mens de ogen sluit en het hart laat verstenen door hebzucht of egoïsme, dan kan er geen heelheid ontstaan.

Meer lezen >>>