ASHTAR:: Nieuwe kristalmaan: De stem van de nieuwe tijd wordt geactiveerd / Via Arthura Hector / 26 juni 2020

Nieuwe kristalmaan: De stem van de nieuwe tijd wordt geactiveerd
Via Arthura Hector / 26 juni 2020
ASHTAR:
Vanaf de nieuwe maan (21 juni 2020) van de zevende kristalmaan, zal de stem van het nieuwe bewustzijn geactiveerd worden. Dit alles wordt opgebouwd naar de volle maan van 5 juli 2020. De extra Lichtpoorten van 22-6-22 zal bij vele een balans vertegenwoordigen. Ben jij uit balans dan wordt deze hersteld. Tijdens de volle maan van deze zevende kristallaag gaat er een nieuwe energie open in de aarde, ook in de mens. De aarde zal de mensheid in zijn totaliteit gaan aanraken. Deze energie is zeer krachtig. De zevende laag is het geluid van de nieuwe stem en deze zal zeer helder en zuiver gaan weerklinken op aarde. de maansverduistering die daarnaast ook in werking gaat, zal alle schaduwdelen aanraken in dit gebied van de keel en de stem. Soms worden deze even tijdelijk versterkt, zodat je weet wat er speelt in dat gebied. Herstel kan dan snel plaats vinden.
Wat de mens nu nog sterker gaat waarnemen is het monddood maken van elk sprekend wezen. Er bestaat een universeel spreekrecht.
HET UNIVERSELE SPREEKRECHT
Het recht van spreken wordt nu naar een toppunt geleid. Vele onder jullie spreken vanuit een vredelievend vrijheidsgevoel en volgen de universele wetten van het hart. De universele wetten of liever universele bewegingen zijn veel sterker dan de wetten en regels van jullie overheden. Waarom is dit zo?