Aranuth Spreekt.- Zetino: Wie zijn jullie? Wie zijn wij?

Aranuth Spreekt.

Zetino: Wie zijn jullie? Wie zijn wij?

Malcolm Bell / 14 december 2021
Geplaatst: 26 december 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Goedendag allemaal,

Welkom bij weer een boodschap van de Aranuth commune van Hoog Ontwikkelde Wezens.

Zoals gebruikelijk ondergaat de planeet grote veranderingen in haar hele fysieke omgeving, bij regeringen, het bedrijfsleven en natuurlijk persoonlijke leefomgevingen en -structuren….volgens het Grote Goddelijke Plan. Ik ontmoet een toenemend aantal zielen die op verschillende manieren lijden, bang zijn, angst hebben, of een combinatie hiervan. Vele regeringen lijken totaal uiteen te vallen, kraken en piepen in hun voegen. Hier in Australië kun je zien dat de regering van de ene “noodzaak” naar de andere springt.

De snelle verspreiding van het schijnbaar steeds weer muterende Wuhanvirus, is mogelijk een van de grootste gezondheidsuitdagingen (samen met de Spaanse Griep van het verleden) voor de hele wereld. Regeringen en de gevangen, meewerkende media, blijven maar doorgaan om angst te scheppen en verspreiden valse informatie die wordt uitgekraamd door zogenaamde “experts” om de bevolking aan te sporen en opdracht te geven om zich te laten vaccineren. De gezondheidssituatie over de hele wereld gaat steeds dieper in de crisis zonder dat er licht is aan het einde van de tunnel.

Dit is niet negatief….het is positief voor de evolutie van de planeet, samen met alle levensvormen erop! Vaak is ons door de hogere wezens verteld dat de sleutel is om positief gefocust te blijven en in lijn met de Bron. Wij zijn scheppers van ons eigen pad. Wij kunnen en doen….de wereld manifesteren die wij willen hebben als wij maar denken, voelen, handelen met positiviteit en het absoluut weten dat wij onze realiteit elk moment kunnen scheppen.

Scheppen en manifesteren; het is een geestestoestand. Als jullie dit ook denken: Denk dan Groot!

Het is nu de tijd om een helderder, schoner, gezonder, gelijker, alle volkeren gelijke tijd van wereldmensen te scheppen en te manifesteren….alle levensvormen, inclusief Moeder Aarde zelf.

Boodschap:

Goedenavond allemaal, mijn naam is Zetino.

Zetino, hmmm. Wel ik denk dat het goed is om uit te leggen wie wij zijn. Wie ben ik? Wie zijn jullie? Wie zijn jullie echt? Hmmm? Wel, ik dacht dat dit een goede avond is om eens te spreken over uit dat fysieke lichaam van jullie te gaan en je te realiseren dat het fysieke lichaam alleen het voertuig is om jezelf in de derde dimensie te vervoeren.

Dat zijn wij niet. Ik ben dat niet. Jullie zijn dat niet. Zetino is dat niet. Jullie zijn niet alleen maar je lichaam. Helemaal niet. Ik heb gezien dat jullie meditaties hebben gedaan en steeds dieper en dieper naar binnen zijn gegaan om te zoeken en in contact te komen met je ware zijn. Waar ik het nu over heb is jullie ware energiewezen. Nu, dit energiewezen heeft parameters, maar toch in deze tijd, laten wij zeggen in jullie huidig leven, is het nodig dat jullie dit tot op een bepaalde hoogte dienen te herkennen om uit je fysieke lichaam te gaan, tijdelijk, om naar dit energiewezen dat jullie zijn, te gaan omdat jullie door dit energiewezen omhoog zullen gaan en het contact met je hoger zelf kunnen versterken.

Nu, wie is jullie hoger zelf? Hebben jullie ooit even rustig nagedacht over wie jullie hoger zelf is? Wie is je hoger zelf? Wel, jullie hoger zelf is niet een of andere vreemdeling die gescheiden van jullie is. Helemaal niet. Zie je, als jullie in afstemming zijn met de Eerste Bron gaan jullie ook je energiewezen in en gaan omhoog naar je hoger zelf. Wat is jullie hoger zelf? Jullie hoger zelf is niet iets buiten jezelf. Jullie hoger zelf zijn jullie. Jullie zijn het. Het is niet iets “aparts.” Het is iets binnenin. Dus zeggen wij: “Wie zijn jullie?” Waar zijn jullie? Wel, jullie hebben een naam in deze incarnatie. Jullie hadden vele namen in vele voorgaande incarnaties. Jullie hebben een naam in de spirituele gebieden, hoewel wij in de spirituele gebieden geen namen gebruiken, het is energie.

Wij herkennen jullie aan je energie. Ik kijk dus naar jullie en zie kleuren, een mix van kleuren. Deze kleuren mix vertelt mij alles over jullie; niet alleen het fysieke, maar het wezen dat jullie zijn en waren in elke incarnatie die jullie ooit hebben gehad. Elke ervaring, elke les, elk stukje zielsverrijking….ik zie het. Wij zien het, en wij kijken verder dan dat.

Nu, verder kijken dan dat kan soms een probleem opleveren. Wat jullie zien van “wat verder ligt” is jullie hoger zelf en soms is jullie hoger zelf, mogelijk, zelden, nog verder ontwikkeld dan wij zijn. Wij kunnen het dan moeilijk vinden om omhoog en verder te kijken. Maar wij hoeven dit niet vaak te doen. Dus, als wij om ons heen kijken (als wij in het fysieke zijn) zien wij elkaar, onze familie, onze vrienden en als wij verder kijken zien wij andere fysieke wezens. Wij hebben ook intuïtie over wie of wat de andere driedimensionale persoon werkelijk is. En wij kunnen in de spirituele gebieden gaan en in de spirituele meditatieruimten gaan – ik heb het nu over het fysieke lichaam, over het fysieke – het fysieke gaat omhoog in bewustzijn en terwijl dit gebeurt wint dit en versterkt het zich.

Nu wint het aan ervaring, het versterkt ervaring en het verzamelt en versterkt ook kennis en als jullie bewustzijn dus omhoog gaat, gaat ook jullie intuïtie toenemen, maar het is niet alleen jullie intuïtie, want zien jullie, lieve mensen, wij willen niet alleen jullie intuïtie zien, niet alleen jullie derde oog, niet alleen jullie hartchakra…wij willen het hele wezen zien dat jullie zijn. Om te openen, uit te breiden, openen en groeien.

Op een fysiek niveau dus, waarop jullie je dagelijkse dingen doen, inclusief natuurlijk jullie meditaties en gebeden en jullie hulp, zorgzaamheid, al deze dingen. Waarom moeten jullie dit doen? Omdat dit voor jullie pad is geschreven, gewoon omdat dit jullie lesplan is, en dit is de manier, dit is de weg waarop jullie groeien, groeien en groeien en ook om ziel-kennis op te nemen en te versterken, zielsverrijking die een stapsteen is voor het optillen van jullie bewustzijn.

Nu, als wij vragen: “Wie zijn jullie?” Ha, wij in de gebieden zouden kunnen zeggen dat wij zien wie jullie zijn! Jullie vragen: “Wie ben ik?”, en soms verwart dit jullie. Wie ben ik? Wie ben ik? Wat is dit voor ding? (Zetino wijst op het fysieke lichaam) Wat is dit ding? Wie is dit wezen? Wel, veel succes op je reis! Ha, ha, ha. Het is jullie reis, het is jullie lesplan en het is jullie opgang. Dus, hmm, wie zijn jullie? Misschien kunnen jullie de tijd nemen om hierover na te denken…..kijk….ga naar binnen en vraag jezelf af wie je bent. Kijk of je tevoorschijn kan toveren wie je bent. Wie ben ik? Wel, dit hangt heel erg van jullie af want het is aan jullie om dit voor jezelf uit te zoeken omdat het echt een zoekproces van ontdekken is….zoeken, ontdekken en uitvogelen! Dus: Wie zijn wij?

Goed, als ik het zo mag zeggen, zal ik jullie, de verzamelde mensen, voor een tijdje in de wacht zetten. Als jullie er een kanaal bij willen betrekken, is Malcolm een fysiek kanaal en de helft van deze reis voor ons is het komen van de andere gebieden, hogere dimensies, hogere vibraties, omdat wij een fysiek lichaam nodig hebben om naar jullie toe te kunnen komen. Als wij in jullie slaap zouden komen….hoeveel van de stof zou er dan bij jullie blijven hangen? Hoeveel zouden jullie je herinneren? Welke impact zou het op jullie hebben? Wij kiezen dus een andere manier. Wij kiezen ervoor om een kanaal te gebruiken.

Dit kanaal dient onze doelen. De gemeenschap van Aranuth gebruikt dit kanaal. Omdat dit kanaal in het fysieke is kan hij ook voor jullie staan en praten en channelen en zullen jullie het onthouden….het meeste ervan zullen jullie onthouden. Ik moet mijzelf corrigeren: Jullie zullen het meeste onthouden van wat wij door hem heen vertellen.

Wie is hij? Wie is Malcolm? Hij is gewoon een fysiek lichaam, net zoals jullie. Binnenin is hij, hmmm, laten wij zeggen, een hoger ontwikkeld wezen en vanwege zijn hoge bewustzijnsniveau dient hij onze doelen heel goed en maken wij dus gebruik van hem. Er zijn ook beloningen voor hem. Beloningen! Goed, wie is Malcolm? Op dit moment ben ik Malcolm. Malcolm is Zetino! Malcolm is op dit moment niet hier, maar hij komt weer terug. Ik, Zetino, ben op dit moment dus Malcolm. Als ik er niet ben heeft hij een hoger bewustzijn. Niet alleen een hoger bewustzijn, hij heeft een “ware ziel” , de hogere energie die hij werkelijk is.

Nu, jullie zijn precies hetzelfde. Wie zijn jullie? Jullie zijn in het fysieke, jullie hebben een Zijn, jullie gaan je gang en hebben een energie binnenin je….jullie zijn dit energiewezen. Jullie zijn op je weg door verschillende en vele ervaringen en lessen. Julie zijn op weg naar wording! Wording! Wat worden jullie? Jullie worden meer verlichte wezens….hoger vibrerende wezens. Wezens met verhoogd bewustzijn. Jullie gingen dus onderhandelen over waar jullie op deze planeet naartoe zouden gaan en jullie gebruiken je innerlijk kompas om jullie op deze planeet te dirigeren. De hogere kennis, het bewustzijn, het hoger bewustzijn wordt gechanneld door jullie lichaam.

Jullie geleidelichtkompas, jullie vuurtoren, is jullie Hoger Zijn. Wie zijn jullie dan? Jullie zijn niet alleen Tom, Sally, Harry, Nee. Dat is alleen de naam die jullie nu gebruiken. Dat is het etiket dat jullie jezelf opplakken. Maar wij kijken naar jullie kleuren en weten wie jullie zijn. Wij weten wat jullie zijn. Wij weten het. Gewoon omdat wij naar jullie kijken en jullie kleuren zien. Wij zien het totaal van jullie kleuren en de mix van de hele energie en die vertelt ons over waar jullie op je progressie-pad zijn, in jullie opgang, in jullie spirituele ontwikkeling.

Laat mij jullie dit zeggen: Hoe zouden jullie weten wie onder jullie een hoger ontwikkeld wezen is? Hoe weten jullie dat het geen zeer oude ziel is, een hoog ontwikkeld wezen dat al grote hoogten bereikte op de schaal van vibraties? Jullie zien mensen onder jullie die gewone, alledaagse personen lijken te zijn, zij tonen een niveau, tekenen van bewustzijn, tekenen van vooruitgang, en vaak stralen zij niet uit wie zij werkelijk zijn om de eenvoudige reden dat zij een pad vol ervaringen en lessen dienen te belopen, en zijn zij op dit pad om jullie te helpen om hogerop te gaan. Maar als jullie blijven denken of weten dat zij hoger ontwikkelde personen zijn kan het zijn dat jullie hen niet beantwoorden omdat jullie dan iemand van je eigen niveau willen hebben om ideeën uit te wisselen en kennis te vergaren.

Enkele hoog ontwikkelde wezens komen naar het fysieke niveau op deze driedimensionale planeet om jullie te helpen. Te assisteren. Jullie te laten groeien. Ja, zij zijn hier om jullie dat zetje te geven, dat beetje bemoediging, en terwijl zij dit doen, verzamelen zij zelf, hoe noemen jullie dit….bonuspunten, voor zichzelf.

Zij verdienen steeds meer bijval vanuit de hogere gebieden. Dus als wij naar mensen kijken – ik heb het nu over het fysieke, als de ene fysieke mens naar de andere kijkt, denken zijn: “Wie ben jij?” Wat zijn jullie? Wie ben ik? Wat ben ik? Nu kunnen jullie de futiliteit, de absolute futiliteit zien als jullie naar een ander kijken en zeggen: “Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben beter dan jij. Ik ben hoger ontwikkeld. Ik heb meer kennis.” Wel. Is dat zo? Zijn zij het?  Nee, natuurlijk niet!

Waar brengt dit ons naartoe? Oordeel. Oordeel! Hoe kan iemand over een andere ziel oordelen als hij/zij geen zeer hoog ontwikkeld wezen is? En als zij dit wel zijn, oordelen zij niet! Het is meer dat zij zien en weten. Hetzelfde als dat wij in de gebieden naar jullie als groepen kijken en jullie kleuren zien, jullie levenspaden. Het plan. Wij zien waar jullie mee worstelen en wat jullie bereiken.

Wij zien dit en kennen het dus, maar weten dat wij niet over jullie hoeven te oordelen. Er is geen oordeel. Er is alleen vooruitgang. Iedere ziel met spirit-leven in het lichaam, als zij hier zijn, hebben zij het spirit-licht in zich omdat zij hier zijn voor lessen….voor een plan. Voor een wandeling op het pad, ontwikkeling, zielsverrijking. Ondanks herhalingen van andere zielen in je omgeving, kunnen jullie zien dat zij allemaal een beetje bijdragen aan de ontwikkeling van het energiewezen dat jullie zijn. Deze energie zit vermomd in een menselijk lichaam. Jullie kunnen dus over niemand oordelen omdat jullie niet in de positie zijn om te oordelen. Jullie weten niet alles, niet alles, jullie weten het gewoon niet als jullie oordelen…jullie oordelen vanuit een beperkt standpunt. Wat jullie zien is niet correct, en misschien mag ik wel zeggen dat het soms heel verkeerd is. Wat jullie denken te zien is niet correct. Niet correct! Mijn doel van dit kleine gesprek vandaag is om jullie te bemoedigen om te denken aan wie jullie werkelijk zijn. Bemoedig jezelf om te voelen, aan te voelen, wie en wat jullie werkelijk zijn.

Het pad om deze kennis te bereiken is stil en rustig te zitten, in lijn komen, de energie van uitlijning door de pijnappelklier heen, door het derde oog, door het hart….in je wezen, en dat dat gewoon te Zijn! Wees dit gewoon! Jullie hoeven er helemaal niet aan te werken. Het is geen opdracht, het is geen taak. Het is zijn. Het is zijn! Jullie zijn menselijke wezens. Wees de identiteit die jullie zijn, de fysieke identiteit, jullie zijn die wezens en jullie zijn hier zodat jullie op kunnen staan, je ontwikkelen, te groeien in bewustzijn en dingen uit te zoeken, jullie gaan ontdekken wie jullie werkelijk zijn. Dit is moeilijk te bereiken…moeilijk.

Ik wil jullie niet ontmoedigen, maar wat ik jullie wil zeggen is, overweeg…. Hebben jullie ooit gedacht dat jullie ooit iets zouden ontdekken over de ware identiteit van wie jullie zijn? Hoe meer van jullie omhoog gaan, hoe meer jullie ontdekken, hoe verder het van jullie weg lijkt te gaan. Waar ik het over heb is: eeuwigheid. Jullie groeien steeds en er is geen doel….er is geen doellijn, er is geen einde omdat iemand het doel en de doellijn heeft verplaatst, verder en weer verder. Om jullie niet te ontmoedigen zodat jullie terwijl jullie in het fysieke zijn, hoe ontwikkeld dan ook, niet zullen ontdekken wie jullie werkelijk zijn. Maar jullie hebben die kennis en na ons praatje van vandaag hebben jullie de informatie, hebben jullie de kennis en nu is het jullie taak om te worden….ja, wat te worden? Wijzer te worden….op een hoger niveau, tot meer in staat, opener, spontaner, met het vermogen om meer kennis in je op te nemen en door dat te doen te ontdekken dat er meer en meer is. Meer is natuurlijk heel mooi….maar een stap tegelijk!

Laat mij jullie dit vertellen: Jullie zijn allemaal op je pad. Jullie zijn allemaal op het spoor. Dit zijn jullie echt, ook al denken jullie dat dit spoor nogal wiebelt. Wel, ook dit heeft een reden. Als jullie denken dat het schommelt, probeer dan eens om stil te zitten. Laat het Universum het uitzoeken. Alles wat jullie hoeven te doen is stil zitten en jezelf openen om hoger op de trilling-schaal te komen, hoger, hoger, jullie bewustzijn gaat omhoog en jullie krijgen meer kennis.

Het is dus niet zo dat jullie gaan zitten en zeggen. “Hoi, ik ben het! Wat gaat er nu gebeuren? Wij weten het al! Wij zijn daar al geweest en hebben het gezien, en jullie weten waarom dit gebeurt….omdat jullie weten waar jullie naartoe gaan. Waar gaan jullie naartoe? Wie gaan jullie worden? Jullie gaan jezelf worden, jullie ware zelf, jullie hoger zelf! Het is oneindig! Jullie zullen gewoon omhoog, omhoog en omhoog gaan. Jullie zullen verzamelen, zoals ik al heb gezegd, en jullie zijn op het juiste spoor. Vraag je niet teveel af. Twijfel niet omdat je leven een beetje hobbelig is, en jullie denken dat het hobbelig is om dan te denken hoe jullie dit kunnen oplossen. Jullie leven is niet gek, niet in de war, schommelig of zonder een bepaald einde. Zo is het helemaal niet. Accepteer je leven. Dit is het. Laat je wezen niet beïnvloed worden door de fysieke activiteiten van buitenaf en door de vibraties die zich nu allemaal op jullie planeet afspelen. Denk alsjeblieft niet dat je leven zonder reden zo hobbelig is. Jullie zitten niet in die soep. Ga uit die soep! Die is dik, die is zwaar, ga eruit! Sta op!

Alles is op het juiste spoor!

Ik kwam hier vandaag als een onbekende naar jullie toe. Ik ben hier vandaag geweest en heb alles gezien en gehoord en ik weet….jullie gidsen waren er en ik weet hoeveel input jullie gidsen vandaag ontvingen. Zij staan naast jullie, achter jullie, fluisteren jullie toe, manen jullie aan, hmmm, ja, jullie pad is goed, het is goed. Het enige moment waarop het niet goed is, is als jullie het niet als goed bezien.

Als jullie zien dat het in Goddelijke orde is en in lijn zijn en de manier waarop het stroomt accepteren, zal het stromen.

Nu zijn wij dus weer terug bij wie jullie zijn. Jullie zijn eeuwige wezens….eeuwige wezens! En jullie gaan verder en verder, hoger en hoger. Nooit eindigend. Maar jullie reis wordt steeds lieflijker….hoe verder jullie gaan en hoe hoger jullie komen. Nooit eindigend. Nooit eindigend! Hoe meer jullie je bewustzijn verhogen, hoe lieflijker het wordt….hoe lieflijker het is!

En dus wil ik, Zetino, jullie niet langer ophouden want jullie hadden een lange en informatieve dag en ik voel dat het tijd is om jullie geest rust te gunnen, jullie geest en je lichaam en laten opnemen, in je opnemen wat jullie vandaag hebben geleerd. Bewaar de dingen waarvan jullie denken dat zij jullie helpen. Wat jullie niet begrijpen….bewaar dat gewoon voor later.

Ik wil jullie dus een goede avond wensen. Het was een voorrecht om hier te zijn en laat mij jullie vertellen dat jullie meer van mij, Zetino van het Aranuth-gezelschap, zullen horen.

Dank jullie wel.

Liefde en licht,

Regenbogen en rozen,

Vrede en vreugde!

Malcolm.