Aranuth Spreekt: Wees Vredig

Aranuth Spreekt:
Wees Vredig
Malcolm Bell / 2 juli 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,
Met het COVID virus is het hier in Queensland Australië bijna afgelopen. Gelukkig zijn wij er qua aantal doden redelijk goed vanaf gekomen dankzij onze regeringen en gezondheidsministeries die door snelle acties het verspreiden van het virus konden beperken. De lockdown-periode bracht vele mensen ertoe om na te denken over familiebanden en het aanhalen van nauwere, liefhebbende banden binnen de familie en er was een hoog bewustzijn betreffende gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.
Jammer genoeg was er ook een toename te zien van huishoudelijk geweld. Het legde ook de nadruk op voedsel, verbruiksartikelen en goederen die van overzee worden aangevoerd in plaats van het gebruiken van lokaal en nationaal geproduceerde en samengestelde goederen.
Waar ik woon, hoog in de Atherton Tablelands in Noord Queensland hebben wij een overvloed van bijna elk type lokaal geteeld en geproduceerd fruit, groenten en graan beschikbaar om het vlees, pluimvee en melkproducten aan te vullen.
Wereldwijde protesten over rassendiscriminatie hebben zich nu uitgebreid tot protesten tegen de oligarchen en de glamourmensen, de machtige families en groepen, die corrupte politici en machtige mensen omkopen en beïnvloeden om de gang van zaken in de wereld te controleren.
Een paar jaar geleden vertelde Aranuth in een gechannelde boodschap dat in de komende tijden “de straten gevuld zouden zijn met bloed”. Dit is wat wij nu zien. Dit is een tijd van blootstelling en onthullingen. De massa’s komen in opstand tegen overheersing, controle en uitbuiting. Dit moest gebeuren om het oude corrupte en verrotte systeem te doorbreken en een paradigma van liefde en licht te installeren. Wij zijn de regenboogstam met vele kleuren en wij hebben het privilege om mee te werken aan deze gebeurtenis die maar eens in de eonen voorkomt.

De verhoogde maanenergie van de laatste zonnewende was een verstorende gebeurtenis waarbij schijnbaar alles in de verwarringsmodus kwam en die een flink aantal mensen beïnvloedde. De meest algemene effecten die mensen ervoeren waren matheid en wazigheid in het hoofd; onvermogen om goed te focussen en het uitvoeren van de dagelijkse dingen, en gevoelens van lethargie, lusteloosheid en vermoeidheid. In mijn geval duurde dit vier dagen en nachten. (Hoe hoger het niveau van bewustzijn en gevoeligheid, hoe meer het een mens beïnvloedt) en het ergste was dat mijn videocamera en audiorecorder kuren hadden tijdens het channelen van een boodschap van de gidsen.

Dit werd verholpen toen er in de vroege ochtend heel verrassend een entiteit vanuit het gidsengebied kwam die mij wakker maakte en mij de channeling doorgaf terwijl ik in een veranderde (slaperige) staat was.

Boodschap:
Wel, goedenavond, lieve mensen. Ik ben er weer. Jullie kennen mij onder verschillende namen maar voornamelijk als Rohjet. Ik voel dat ik mij niet hoef te introduceren. Wat als ik jou in dit rustige uur vertel dat het heel belangrijk is om je bewust te zijn van de energie die je uitstraalt? De energie die jij persoonlijk, jij het individu, en jullie, de massa, uitstralen? Velen van jullie zijn duidelijk onbewust van de energie die jullie uitstralen, de energie die een compositie is van al je gedachten, elk woord en elke handeling, die samengaan met de energie van anderen van de gehele bevolking. Zo’n energie heeft een behoorlijk effect op de energie van Moeder Aarde.

Jullie zijn je ervan bewust dat Moeder Aarde een levend ding is. Het is een levende planeet. Moeder Aarde heeft een leven van zichzelf en wordt dus ook beïnvloed door de positiviteit en de negativiteit die door de massa worden uitgestraald, de energie die wordt uitgestraald door de bevolking van haar planeet.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de energie die elk van jullie individueel uitstraalt de gecombineerde energie die Moeder Aarde omringt, helpt of tegenwerkt, tenzij de vibratie van Moeder Aarde ook omhoog gaat. De vibratie van Moeder Aarde kan niet omhoog gaan als zij is bevolkt door een kritieke massa geïncarneerde zielen die een lagere vibratie uitstraalt.

Zo zien jullie dus, lieve mensen, dat de energie van jullie planeet gelijk opgaat met de bevolking van alle rassen op de planeet Aarde in deze tijd.

Jullie zijn je er misschien ook niet van bewust, het is meer dan waarschijnlijk, dat jullie niet nadenken over de effecten van de energie van andere planeten en hun relaties met de planeet Aarde. De planeet Aarde leeft! Zij trilt, en zoals ik heb gezegd wordt zij en kan zij positief of negatief beïnvloed worden door de energie die de massa uitstraalt. De energie van Moeder Aarde is uniek. Zij wordt afgezonderd van de energie van andere planeten. Andere planeten hebben hun eigen individuele energie en die energie, deze vibratie van energie, gaat op en neer met het tijdraam en het eigen leven van de andere individuele planeten. Jullie zijn vertrouwd met het feit dat planeten, sterren, leven hebben, maar zij hebben ook dood, ook zij gaan verder. Daar, in de Eenheid en het Al zijn planeten die worden geboren of aan het einde komen van hun tijdlijn waarop zij dood zullen gaan….een dode planeet, een dode ster.

Nu, er zijn rassen, er zijn rassen van entiteiten op vele van deze planeten, deze sterren, en zij lijken op de rassen die hier op jullie planeet zijn en zij worden beïnvloed door de energie die zij bewonen. Terwijl de energie van hun planeet leeft en trilt, verzorgt en voedt, is alles in orde. Maar als de energie van deze planeten gaat sterven hebben de rassen, de bevolking, de entiteiten die op deze planeten bestaan, een moeilijke keuze te maken. Zij kunnen sterven met de planeet of ergens anders zoeken naar hun toekomstige overlevingsvooruitzichten. In dit huidige tijdraam zijn er andere rassen, andere bevolkingen, die niet noodzakelijk op jullie mensen lijken en die weten dat de energie van hun ster het middernachtelijk uur nadert, het einde van het nuttige leven, en dus gaan zij kijken of zij en masse kunnen verhuizen naar een andere ster of planeet die het leven zoals zij dit kennen voort kan zetten.

Ik wil jullie informeren dat jullie planeet van afstand wordt gezien als een juweel, een schitterend juweel. Zij wordt gezien als een planeet die rassen van entiteiten nog eonen lang kan voeden. Onder deze rassen die zoeken naar een andere planeet die nieuwer is, gezonder, beter vibreert, meer energie heeft, beter passende energie heeft, een planeet zoals jullie Aarde, wordt jullie Aarde gezien als zeer, zeer attractief. 

Nu, zoals jullie op je planeet landen hebben, rassen met vele kleuren, DNA, genen etc. die niet altijd in goede samenhang samenleven, in vrede met anderen, kunnen andere rassen in de kosmos ook wel of niet in vrede bestaan.

Veel van deze rassen in de kosmos kijken om te zien wie de machtigste zijn en wie de Aarde willen komen bevolken en om dit zelf te doen, voordat andere zwakkere rassen het doen. Het is een race om de Aarde te claimen als toekomstig thuisland, zou je kunnen zeggen. Het is een race van deze naties om vriendschap te sluiten of de planeet gewoon over te nemen.

Wij in de hogere gebieden wensen niet dat alle rassen van alle planeten, alle sterren, alle realiteiten, alle vibraties, die op gespannen voet staan met elkaar hier gaan komen en meedoen met het menselijk ras van de planeet Aarde. Sommige van deze galactische rassen brengen jullie al nieuwe technologie en technologische voordelen van medische aard, van minerale aard en speciaal betreffende het opwekken van energie en voortstuwingsvelden.

Wij in de Gebieden hebben hier een collectief bewustzijn waartoe ook ik behoor maar er is ook een gelijksoortig collectief van wat jullie Galactische Naties zouden noemen…Sterrenvolk, mensen van vele melkwegstelsels die pogen om samen een coalitie van verwanten te vormen die wensen op te trekken met de mensen en samen te bestaan op een zeer verenigbare, samenhangende en vreedzame manier.

Sommige van deze galactische rassen testen nu al de wateren van de energie van de planeet Aarde om zich ervan te verzekeren of hun energiewezen wel past bij en kan overleven op de planeet Aarde. Er zijn andere rassen die zich er al van bewust zijn dat zij niet in staat zijn om op jullie planeet te overleven en zij zijn elders aan het zoeken. Zij kijken, testen de vibraties op andere sterren, andere planeten.

Ik wil dus tegen jullie zeggen dat het in het belang van de bevolking van de planeet Aarde is en van de toekomstige evolutie en opwaarts gaan van zowel de mensen als Moeder Aarde zelf om je scherp te focussen op het brengen van vrede en harmonie op de planeet….vredig bestaan tussen alle naties, alle rassen op jullie planeet. Dit is ten voordele van allerassen, alle kleuren, alle DNA en genetische vormen die jullie menselijk zouden noemen om samen te gaan als vredelievende, vredige groep en daardoor de eigen vibratie en die van de planeet te verhogen.

Vredig samengaan zal jullie en jullie planeet optillen naar hogere gebieden. Wij van de andere locaties, andere plaatsen, andere ruimten, andere realiteiten, hebben onze eigen evolutie en voortgang om op te letten en wij zijn beperkt in de hoeveelheid hulp die wij jullie mensen kunnen geven aangaande de vooruitgang en het optillen van jezelf op jullie planeet.

Ik wil jullie dus zeggen: Denk en handel positief en vredevol als groep. Want dit is de weg voorwaarts, dit is de weg waarop alle rassen op jullie planeet en de planeet zelf omhoog zullen gaan en een levend, ademend juweel zullen worden in het melkwegstelsel.

Dank jullie en goedenavond, lieve mensen.

Dank jullie wel.