Aranuth Spreekt. Wees de beste

Aranuth Spreekt.
Wees de beste
Malcolm Bell / 12 mei 2020
Geplaatst: 15 Mei 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,

De tijden om dingen te proberen zijn met ons, alleen niet om in angst te gaan. Accepteer niet blindelings en geloof het angst en negativiteit brengende nieuws dat door sommige sluwe, inhalige media met speciale bedoelingen wordt gebracht niet. Wij zullen in redelijk goede omstandigheden uit deze “moest gebeuren”-pandemie heen komen, afhankelijk van onze manier van denken en de manier waarop wij naar de toekomst kijken.

De hoog ontwikkelde wezens van de Begeleiding en andere gebieden hebben vaak verteld dat er een zeer benodigde verheffing in het massabewustzijn moest komen om een ontmanteling te bewerkstelligen van oude controle, bureaucratie en dominante geloofssystemen en ook van het ontmoedigen van bevolking en van de manipulatiepatronen zodat er een nieuwe tijd van Vrede, Geluk, Liefde en Licht geïnstalleerd kan worden.

Het is ook heel goed om je te herinneren dat het aantal zielen dat ervoor heeft gekozen om in deze tijd de planeet te verlaten om naar huis te gaan in de gebieden deze transitie in hun plan hadden staan voordat zij incarneerden en er is dus geen reden om bedroefd om hen te zijn. Zij hebben zelf meegedaan aan het opstellen van het script voor deze incarnatie. Alles is in Goddelijke Orde!

Het voorstel – belachelijk? – van sommige commentatoren voor een beperkte wereldbevolking gaat niet op want de gidsen hebben herhaaldelijk verteld dat onze planeet nog veel meer zielen kan herbergen ……er vanuit gaande dat wij beter omgaan met de planeet, het voedsel, het water, de lucht en andere bronnen en met name ook met het kwetsbare milieu en ons meer afstemmen op de vibraties van Vrede, Harmonie en Eenheid met alle dingen en een vredig en wederzijds productief bestaan hebben dat is afgestemd op de natuurlijke omgeving.

VOORSPELLING: Houd je hoed vast! December van dit jaar zal een tijd van onthullingen, openbaringen, blootstelling en…..een mogelijk een naschok zijn. Het zal een zeer vrolijke en verlichte kerst worden. Kosmische wezens vanuit andere gebieden wachten erop om ons te steunen als de situatie dit toestaat. Er staat een nieuwe wereld op het punt geboren te worden. Laten wij de enthousiaste vroedvrouwen van deze wonderbaarlijke gebeurtenis zijn.

Wesak Channelling Mei 2020.

Goedendag allemaal. Mijn naam is Malcolm. Ik Ben het medium, het kanaal voor het Collectieve Bewustzijn dat bekend staat als Aranuth. Aranuth is geen enkelvoudig wezen. Aranuth is de naam die is gegeven aan het Collectief. Binnen dit collectief is er een groot aantal zeer ontwikkelde wezens die individueel komen om door mij heen een boodschap af te leveren. De boodschap die zij brengen is doorgaans een overeenstemming van opinies van alle andere hoge wezens in dat collectief dat bekend staat als Aranuth.

De Boodschap: Wees de Beste!

Goedenavond allemaal. Al mijn vrienden, goedenavond allen die deze boodschap lezen. Ik heb de eer om hier te zijn en een boodschap te brengen van het Aranuth Collectief.

Vanavond heb ik ervoor gekozen om met jullie te spreken over “de beste zijn.” Absoluut de beste die jullie maar kunnen zijn. Op dit moment en in de komende tijden zal het van uitzonderlijk belang zijn dat jullie op je best zijn….om alleen het beste te denken en de beste intenties te hebben en te handelen op de allerbeste manier en een stralend voorbeeld te zijn van het allerbeste dat een ziel kan zijn. Dit behelst een positieve, zeer positieve kijk op de toekomst die van brandstof wordt voorzien door positieve gedachten, vooruitzichten, intenties en positieve handelingen tijdens wat jullie misschien zien als rampspoed.

Het is alleen rampspoed als jullie ervoor kiezen om het zo te zien. Gedachten zijn ongelooflijk krachtig. Gedachten hebben levens en dus willen wij voorstellen om voorzichtig te zijn met je gedachten. Denk alleen positieve, verheffende en vredige gedachten. Dit wordt door vele geïncarneerde zielen niet volledig begrepen.

Verandering komt op vele manieren. Als de vorm van verandering past bij de bevolking zullen zij dit als een prachtige nieuwe verandering zien. Als deze verandering de doorsnee persoon niet past zullen zij erover oordelen dat het geen goede verandering is. Het is gewoon verandering! Het gebeurt steeds. Het is een doorgaand iets. Er is geen stoppen of beginnen, verandering gaat gewoon door. Ik weet dat jullie in deze tijd bezorgd zijn – en jullie hebben gelijk – over wat er gebeurt met jullie en de planeet.

Mag ik jullie eraan herinneren dat onze broeders en zusters (wij zijn androgeen, weet je, tweeslachtig) nu al een tijdje hier naartoe zijn gekomen om kennis en informatie te brengen over de komende veranderingen en wij geven jullie deze informatie zodat jullie gewaarschuwd zijn….om jullie te waarschuwen, voor te bereiden op de komende verandering omdat de verandering nu bezig is, lieve zielen, en ik kan jullie zien en ik kan jullie licht zien en ik weet dat sommigen van jullie, dierbare zielen, niet alleen accepteren wat er op de planeet gebeurt maar er feitelijk blij mee zijn dat het gebeurt en zich manifesteert op deze planeet die al eonen lang werd gemanipuleerd door anderen.

In de gebieden hebben wij niet alleen naar jullie planeet gekeken en de gang van zaken geobserveerd en hoewel wij vaak hebben gewenst om tussenbeide te komen en de situaties aan te pakken en te veranderen ten voordele van iedereen, waren onze handen gebonden. Dit zijn zij tot op bepaalde hoogte nog steeds. De reden hiervan is dat jullie planeet, jullie dimensie, er een is van vrije keuze. Ik zal dit nogmaals zeggen: VRIJE KEUZE. De staat van de planeet die jullie nu om je heen hebben is het hoogtepunt van alle keuzen die alle geïncarneerde zielen ooit hebben gemaakt.

Het is voor ons niet gepast om te zeggen dat jullie planeet een rommeltje is geworden. Het is gepaster om te stellen dat wij kijken naar de gedachten- en handelingsprocessen die verantwoordelijk zijn voor alles wat er op deze planeet gebeurt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Uitzonderingen zoals de fluctuerende energie van de maan, de sterren, de zon, het klimaat, het milieu….het is allemaal een mix. Er zijn vele veranderingen op jullie planeet, zowel natuurlijke als niet natuurlijke, die er gebeuren, inclusief degene die door de mens zijn geschapen.

En natuurlijk moest het invloed hebben, en dit heeft het gedaan, niet alleen op jullie planeet maar ook in jullie planeet. Op dit moment is jullie planeet doordrenkt met een behoorlijke hoeveelheid pijn en negativiteit van oorlogen, terrorisme, moorden, gewelddadigheid, martelingen en doden die allemaal het gevolg waren van jullie gedachten en handelingen….en dit is wat jullie nu oogsten.

Wij wisten, wij hadden geavanceerde kennis, al lang, lang geleden, dat het niet te verwachten was dat jullie geïncarneerde zielen genoeg positieve energie zouden kunnen verzamelen om jezelf uit dit hol te kunnen graven. Jullie hadden nooit de moed om op te staan tegen de manipulators en hen weg te krijgen en hen te vertellen dat hetgeen zij planden en samenzwoeren niet zou gaan gebeuren. Het collectief van de geïncarneerde mensen ontbrak dus de moed om beleid en activiteiten in te voeren die jullie planeet, al is het dan niet ongerept te houden, maar op zijn minst een schone en gezonde omgeving te laten zijn.

Het is nu tijd….het is nu tijd om op een beperkte manier tussenbeide te komen in jullie planetaire gebied, het driedimensionale gebied. Wij komen tussenbeide maar dit is toch krachtig omdat wij in de gebieden de katalysators zijn, wij zijn de katalysators die verandering bij jullie brengen. Nu, vaak, vele, vele jaren geleden, kwamen enkelen van mijn broeders en zusters naar dit kanaal en anderen om jullie te waarschuwen dat jullie verandering op handen was en die zou niet tegengehouden worden. En laat mij jullie vertellen dat deze verandering geen gevangenen maakt. Het moest gebeuren voor jullie bestwil en dat van alles op en in jullie planeet. Nu gebeurt dit alles zoals het voorspeld werd.

In dit geval is er een virus dat uit een laboratorium kwam. Het ontsnapte en verspreidde zich wereldwijd. Er zijn vele doden betrokken bij dit virus. Houd echter in gedachten dat degenen die weggingen, die ervoor kozen om over te gaan, die dit opschreven voor hun eigen pad en in hun script schreven dat zij op dit punt in hun leven ervoor zouden kiezen om hun fysieke lichaam te verlaten en terug te keren naar de gebieden. Dit is allemaal in en op orde, goed gepland en uitgevoerd.

Wij hebben commentaren gehoord die suggereren dat jullie planeet overbevolkt is met mensen, maar dit is geheel incorrect. Totaal incorrect. Op jullie planeet zijn op dit moment naar boven afgerond zo’n acht miljard zielen. Jullie planeet kan minstens elf miljard zielen herbergen. Bevolkingsbeperking is dus niet van toepassing. Het is niet van toepassing.

Nu terug naar het beste. Het BESTE. Hoe kunnen jullie jezelf navigeren door de veranderingen die zich overal om jullie heen voordoen? Wel, het antwoord is redelijk eenvoudig. Wij willen voorstellen wat wij al vaak hebben gezegd: “Maak je geen zorgen” “Maak je niet te bezorgd” omdat het allemaal in Goddelijke Orde is. Alles ontwikkelt zich volgens het Grote Plan. Het moest tot deze situatie komen om jullie zielen wakker te schudden. Wakker te schudden! Sta op voor jullie rechten voor een schone, gezonde, liefhebbende en zorgzame omgeving. Het is tijd om je te ontdoen van manipulators, de controleurs die met jullie spelen alsof jullie stukken op een schaakbord zijn. Het is tijd dat jullie de manipulators tegen houden.

Best, best,.. hmm … best betekent: hoe kunnen jullie het best, of op je best, zijn? Hoe kunnen jullie, hmm, het beste zijn dat jullie kunnen zijn? Hmm, positief, het gelukkigst….de allerbeste? Welke soort “beste” kunnen jullie toepassen en verbeteren met je eigen familie en jullie vrienden en voor het milieu? Ik wil graag dat jullie hierover nadenken. Hoe kunnen jullie op je allerbest zijn? Zo goed jullie kunnen assisteren bij de invoering van niet alleen een nieuwe vibratie, niet alleen een nieuw paradigma want wij proberen jullie te assisteren en te leiden om je persoonlijke vibratie omhoog te brengen, jullie eenheidsvibratie, jullie staat, jullie natie en wereldvibratie, naar een niveau dat hoog genoeg is zodat jullie kunnen samengaan met hetgeen jullie geïncarneerde mensen verlangen….een nieuwe wereld!

Een nieuwe wereld, een nieuwe wereld…oh, ja, , dit is niet alleen heel goed mogelijk maar met elke dag die in jullie leven verstrijkt wordt dit meer dan waarschijnlijk.

Maar jullie kunnen niet op je achterste zitten en alles aan ons overlaten. Ja, wij hebben nu toestemming om (bij jullie) dingen in te voeren om jullie te helpen, maar jullie moeten het zware werk doen als jullie een nieuwe wereld willen hebben, een wereld van liefde en licht, compassie, begrip en tolerantie.

Wij stellen voor dat jullie aan de slag gaan en dit gaan scheppen…..en hoe scheppen jullie dit? Zoals ik al zei:  Op je best! Wees op je best! Doe alles zo goed mogelijk. Zo goed als je kunt. Zeg positieve en verheffende dingen. Laat positieve gedachten, woorden en daden op hun best zijn. Jullie kunnen een tempel van positivisme zijn . Schep de hoger vibrerende planeet die jullie verlangen….een planeet waarop jullie nu kunnen leven en die kan samensmelten met de nieuwe wereld. Zo is het! Zo kan het zijn! Het hangt echter van jullie af! Het hangt van iedereen af….van elk en iedereen van jullie. Wees op je best!

Op je best zijn vereist dat jullie vaak naar binnen gaan en je ware zelf ontdekken, of beter…her-ontdekken….ontdekken wie en wat jullie werkelijk zijn. Aan de buitenkant kunnen jullie de man of de vrouw zijn die het vuilnis van de mensen ophaalt en de kliko’s leegt; jullie kunnen een bankmanager zijn of jullie kunnen een leidinggevende op een kantoor van een grote maatschappij zijn. Jullie plaats in dit leven is absoluut een indicatie over wat het niveau van jullie zielsontwikkeling en verrijking is. 

Dus, van de vuilnisman tot de hoge baas van een groot bedrijf….wij zeggen tegen jullie om niet alleen de tijd te nemen maar ook om de tijd te maken. Maak de tijd vrij om stil en rustig te zijn. Jullie kennen allemaal het gezegde dat gras niet groeit in een drukke straat. Wel, jullie spiritualiteit, jullie spiritueel vooruitzicht, het wezen dat jullie zijn, zal niet groeien als je geest ergens anders is en zich met wereldse zaken en fysieke dingen bezig houdt.

Jullie zijn geen fysieke wezens die hier spelen met spirituele en bovennatuurlijke processen. Jullie zijn spirituele wezens die hier op deze planeet van solide materie zijn geïncarneerd om te ervaren, te leren, te groeien. Je uit te breiden, te worden, veel meer kennis te krijgen en veel wijzer te worden. Hoe sterk de storm buiten je deur ook tekeer gaat en jullie leven en dat van je familie en geliefden beïnvloedt….focus je niet op de storm. Focus je ook niet op de schade die de storm zou kunnen aanrichten. Vermoedens….lege vermoedens! Het zijn gewoon vermoedens. Jullie scheppen alleen maar meer problemen voor jezelf door je geest toe te staan om buiten te spelen, en jullie geest zal als een aapje vele spelletjes spelen. Wat het antwoord is? Hmm, het antwoord is het stilleggen van de geest, maar om de geest stil te leggen dienen jullie het fysieke ook stil te leggen. Het lichaam stil te maken. Dus zeggen wij tegen jullie op de dag van de Gautama maan om niet alleen hiervoor de tijd te nemen, maar ook tijd te nemen om jezelf te zijn. Jullie kunnen later aan groepen deelnemen. Wees jezelf. Wees alleen. Zit heel stil en rustig. Sta je geest toe om leeg te worden en alle dagelijkse gedachten, scenario’s, angsten los te laten en stemmingen los te laten.

Probeer, als jullie willen, om je geest te laten lijken op het oppervlak van een bevroren vijver. Houd je geest stil en bewegingloos en ga dan uit je geest. Ga de heilige plaats binnen die het hart achter het hart is….soms beschreven als het hart binnen het hart. Dit is waar de poort naar jullie wezen, jullie ware wezen, het ware zelf is, dus wat is daarop tegen….wel, het bezwaar is dat dat je eerst jezelf moet vinden. Herken jezelf. Word weer vrienden, grote vrienden en metgezel van jezelf en ga dan de energie in van de heilige vibratie van jullie ware wezen. Het is niet moeilijk als jullie vaker oefenen.

Zit stil in de stilte en vind, ontdek weer, je ware zelf en ga die heilige, zeer heilige ruimte binnen en weet dat jullie nu wonderbaarlijke dingen hebben bereikt. Jullie hebben nu de mogelijkheid om de ware zelf te worden.

Ik denk dat dit genoeg is voor vanavond. De broederschap, het zusterschap, van het Aranuth Collectief wensen jullie liefde. Wij wensen jullie liefde, licht en een positief pad voorwaarts.

Ik, de vertegenwoordiger van het Aranuth bewustzijn, ik ben H O P I. Hopi, en ik dank jullie dat ik hier vanavond mocht zijn. Ik wil nu gaan vertrekken. Ik laat jullie achter met de zegeningen van Liefde en Licht.

Goedenavond, dierbare kinderen. Goedenavond.