Aranuth Spreekt. Wat gebeurt er? / Malcolm Bell / 20 juni 2019 Geplaatst: 29 juni 2019

Aranuth Spreekt.
Wat gebeurt er?
Malcolm Bell / 20 juni 2019
Geplaatst: 29 juni 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, lieve vrienden,
Deze planeet is samengesteld als een holo-beweging, een holograaf, een holistisch principe van “onverdeelde heelheid” – alles is in een constante staat van “worden”- het is een inter-verbonden proces.
Feitelijk overleven wij, leven, ontwikkelen en “worden” in een “zee van licht” die is gekristalliseerd in solide materie en aldus bestaat de derde dimensie.  
Verwarrend? Ja, het vereist zeer goed denken om de essentie hiervan te pakken  maar wij breken onze hersenen hier niet over. Toch is het nodig dat wij de staat van “worden” volledig begrijpen. Wat “worden” wij?
Wij zijn lichtwezens in fysieke lichamen die bestaan op deze planeet van solide materie en hebben veelvuldige en diverse ervaringen, wij leren belangrijke lessen – volgens ons gekozen pad – die bijdragen aan onze algemene ontwikkeling en vooruitgang en dit helpt ons om als verrijkte zielen terug te gaan naar de gebieden van licht.
Als wij eraan denken, overdenken, waarom wij zoveel levenservaringen doorstaan – ups en downs – gezien als goed of niet zo goed – zovele gebeurtenissen, zovele negatieve gebeurtenissen en veranderingen in ons leven, zouden wij onszelf het beste dienen door deze veranderingen gewoon te accepteren als een deel en een pakket van ons leer/ontwikkel/vooruitgangs-pad en ons pad zich te laten ontvouwen als ons zorgvuldig aanvaarde, individuele plan.

Het kan voor onze beperkte hersenen een beetje verwarrend zijn dit accepteren en volgen van “wat is” als een belangrijk onderdeel van onze ontwikkeling, weten, toestaan en accepteren dat ons Hoger Zelf, onze gidsen en andere hemelse wezens van liefde en licht die ons liefhebbend en zeer voorzichtig begeleiden op ons pad; ons assisteren om ons veilig te voelen als wij onderhandelen en ons bezighouden met de altijd-veranderende grillen van het leven.
Als wij vanuit een ander gezichtspunt kijken zien wij dat er veranderingen zijn, grote veranderingen gebeuren afhankelijk van ieders individuele ontwikkelingsniveau als wij streven naar fysiek belichaamde verlichting. Velen van ons – inclusief mijzelf – hebben zich ongemakkelijk en slechtgehumeurd gevoeld omdat de veranderingen versnelden. Wel, het goede nieuws is dat wij kunnen stoppen met klagen en mopperen en meer dan blij kunnen zijn, opgewonden moeten zijn omdat er veranderingen in ons leven plaatsvinden. De veranderingen betekenen dat de uitdagingen tegenkomen en accepteren op onze weg naar verlichting terwijl wij nog steeds in ons lichaam zijn: Wat is verlichting? Verlichting terwijl wij in ons lichaam zijn is een ander woord voor ascensie.
Ik heb mij nooit prettig gevoeld bij het woord ascensie omdat vele mensen dit op hun manier interpreteren en daarom geef ik de voorkeur aan het woord transitie, gewoon omdat wij verlicht worden naar ons doel, terwijl wij in ons lichaam zijn. Als wij het uiteindelijke doel hebben bereikt is het ”Game over!” en kunnen wij allen naar huis gaan…..of hier blijven en helpen bij het installeren van een hoger bewustzijnsniveau op de planeet. Keuzen!
Boodschap:
Wel, goedenavond allemaal. Jullie hebben gelijk. Kleuren, draaiende, verschillende tinten en meer tinten dan jullie in de regenboog kunnen zien. (vlak voordat deze channeling begon zag ik hoe kleuren de kamer vulden) Tinten hebben ook gradaties in elke kleur, dus als jullie je de regenboog kunnen voorstellen met in plaats van zeven, zo’n tien tot twaalf kleuren en die allemaal door elkaar zouden zien, zouden jullie je bewust zijn, in staat zijn, om de kleuren te zien die jullie omringen.
Deze kleuren omringen niet jullie hele planeet maar porties, delen, van individuele geografische locaties op Aarde horen in deze tijd strikt bij jullie omdat wij voelden dat het nodig was om jullie deze kleuren te brengen, al deze tinten en gradaties zodat wij door het hele spectrum van het licht kunnen gaan om het voor jullie makkelijker te maken om de nieuwe informatie die wij jullie nu brengen te begrijpen.
De kleuren die om jullie heen draaien, daarvan zullen jullie de kleur naar jezelf toetrekken; in welke gradatie en de portie van die kleur die jullie nodig hebben om de informatie die ik jullie straks breng, te absorberen. Elke kleur helpt jullie feitelijk om de inhoud van deze boodschap te verwerken en in je op te nemen.
Veel van de boodschappen die wij jullie eerder hebben gebracht zijn tot op verschillende hoogten opgenomen door vele mensen. Niet iedereen is capabel of in staat om de totale informatie en de volledige impact van elke boodschap in zich op te nemen. Het was niet zo dat zij opzettelijk afhaakten maar gewoon een feit dat zij een deel van de informatie die in de boodschap zat, niet konden absorberen. Jullie mensen hebben dit nodig….jullie hebben een ankerpunt nodig om je aan vast te houden.
Vandaag geven wij jullie de mogelijkheid om, zogezegd, toegang te hebben tot een  “open-kanaal-ankerpunt.” Waar wij het vandaag weer over willen hebben is jullie aandeel in de energie die jullie omringt, jullie locatie op de planeet.
Ja, jullie zijn je ervan bewust dat wij hebben gesproken over het sturen van energie naar andere delen op Aarde en ja, dit werkt zeker, maar dat is als een brede penseelstreek. Deze informatie is een penseelstreek met een brede kwast, maar dit verklaart niet helemaal hoe deze energie is gefocust en wordt ontvangen in andere delen van de wereld. Helers die het presteren om te helen op afstand zijn zich er niet altijd van bewust hoe dit werkt….zij weten gewoon DAT het werkt!
Waar ik nu over wil spreken zijn jullie gedachten. Vergis je niet….jullie gedachten hebben levens! Elke gedachte, elk woord, elke handeling, heeft kracht en heeft een leven van zichzelf. De levens van handelingen, woorden, gedachten, hebben kracht en zij variëren tot op de hoogte waarop jullie je op een bepaald moment op iets focussen en jullie energie zal dat doel bereiken.
Maar alleen zolang jullie je daarop focussen! Als jullie dus op enig gebied resultaat willen hebben moeten jullie er een groter deel van je tijd aan besteden.
Waar wij het nu verder over willen hebben is dat gedachten levens hebben en – zonder dat jullie het weten positieve kracht. Als jullie maar eens zouden kunnen zien hoeveel kracht jullie gedachten hebben zouden jullie immens verrast zijn. Immens! Nogmaals, de kracht van jullie gedachten is direct gerelateerd met de kracht van jullie emotie of jullie verlangen dat jullie op de gedachte plaatsen die jullie willen projecteren. En nu willen wij het eerst over jullie planeet hebben.
Als jullie constant of op geschikte tijden positieve, liefhebbende gedachten focussen op jullie locatie, jullie milieu, zal dit een effect hebben.
Hoe meer emoties jullie op die gedachte plaatsen, hoe krachtiger en positiever het effect. Als jullie je regelmatig of op bepaalde tijden sterk op een bepaalde zaak of een object focussen en jullie daar ook je emotie bij voegen zal dit jullie grotere kracht geven en zal het resultaat meer in lijn liggen met jullie denken, jullie wensen.
Wij gaan dit niet alleen beperken tot jullie tuin, huis, stad ; het is goed om hier te starten. Het oude gezegde is: “Kijk naar je eigen achtertuin en laat anderen naar die van hen kijken.” Jullie kunnen je dus focussen op je huis en tuin, jullie gemeenschap, jullie stad, wat dan ook en zolang jullie die krachtige positieve gedachte sturen dienen jullie het beeld vast te houden van hetgeen jullie wensen en naar welke locatie jullie de gedachte willen overbrengen. Als jullie dus een periode van droogte hebben, focus je dan op het positieve. Zie het gras, de bomen, de dieren, het water stromen want dat is wat jullie willen bereiken. Dat is de gedachte om uit te sturen! Dat is de gedachte die kan bekrachtigen! Jullie bereiken niets als jullie steeds maar weer een opgedroogd gebied voor ogen hebben. Het visioen vasthouden van dit door droogte bezocht gebied en verwachten dat jullie gedachten en energie iets anders dan een door droogte geraakt gebied zullen scheppen, is tegengesteld productief. Jullie gedachten hebben ongelooflijk immense kracht.
Wat wij jullie voorstellen te doen als jullie kijken naar een verdroogd en verdord gebied dat jullie willen veranderen of verbeteren is dus dat jullie eerst het beeld kunnen hebben van het droge gebied om dit dan langzaam voor je ogen te laten overvloeien. Het moet dan veranderen naar lang, groen gras, gezonde bomen, rijke stromen met een overvloed aan water. Houd dit visioen vast en focus je energie daarop. Dat is het gewenste resultaat. Dit is wat jullie willen bereiken. Focus je dus niet op een situatie zoals die nu is maar focus je op de gewenste situatie! Stel je voor dat het in orde is, dat het past bij de standaards, de parameters, de grenzen van wat er op dat moment toepasbaar is, deze speciale plaats, dan zal dit het gewenste effect hebben.
Maar eerst moeten jullie je dit herinneren: er zijn vele keren dat zo’n situatie als de droogte nog een tijdje langer zo moet blijven totdat alle betrokken personen in dat gebied ermee klaar zijn, de lessen hebben ervaren waarvoor zij hebben gekozen en waarvoor zij hier zijn gekomen.
Oh, het is niet aan jullie om iemand anders’ lessen of plan te veranderen. Het is aan jullie om dit pad een stuk makkelijker te maken….berijdbaar. Als jullie dus een situatie willen veranderen kunnen jullie de situatie geregeld voor je zien en dan afwachten en bezien of de situatie naar het positieve verandert, naar de liefhebbende, prachtige situatie waar jullie naar verlangen.
Dit is de manier waarop jullie scheppen en manifesteren!
Nu zullen wij even kijken naar helen op afstand waar wij zojuist over spraken. Dezelfde set regels voor die situatie, zouden jullie kunnen zeggen. Als jullie dus jullie intentie sturen is jullie intentie om helende, liefhebbende energie te sturen naar iemand die ziek is of naar een gebied waar de bevolking lijdt, want dan gebruiken jullie hetzelfde proces. Jullie zien de situatie zoals hij momenteel is en jullie kunnen die even voor je geest houden en dan het scheppings- en manifestatieproces gebruiken en de situatie voor je ogen zien veranderen.
In een gebied dat verscheurd is door oorlog zouden jullie de gebouwen nieuw zien worden, vervangen worden, puin opgeruimd worden, een bevolking zien die gezond is met een glimlach op hun gezichten die zich met de dagelijkse gang van zaken bezighoudt. Dit is wat jullie willen, nietwaar? Jullie willen zien dat een gebied dat is verwoest door bommen weer in oude glorie wordt hersteld. Misschien dat er enkele gebouwen opnieuw worden opgebouwd als moderne wolkenkrabbers zoals die momenteel gebouwd worden.
Jullie willen geen bevolking zien die lijdt en honger heeft, jullie zien veel liever een gezonde bevolking die blij is en zich gemakkelijk voelt met hun situatie.
Als jullie nu voor je zien wat jullie wensen, dienen jullie er ook enkele emoties bij te stoppen. Jullie emotie is een kleine helper. Het is jullie turbolader. Jullie kunnen dus geen situatie zonder emotie hebben en verwachten dat jullie verlangen zal uitkomen. Jullie beginnen met intentie. Jullie hebben intentie zodat die locatie, die persoon, dit dier, wat dan ook, geheeld zal worden. Jullie zien het dus zoals het nu is en leggen jullie intentie daarop. Nu moeten jullie een harts-gevoeld verlangde emotie eraan toevoegen om recreatieve – ik zeg bewust recreatieve – energie naar de situatie te sturen.
In het geval dat iemand lijdt aan ziekte, ongemak, kunnen jullie eerst deze persoon in de huidige toestand visualiseren. Nu komt jullie intentie erbij , de intentie dat deze persoon geheel geheeld wordt….fysiek, mentaal en spiritueel. Er is hierbij nog een ander aspect en dit is: ervoor zorgen dat het voor het hoogste goed van de ziel is en voor het hoogste goed van deze locaties is. Jullie intentie is er dus en jullie harts-gevoeld verlangen is er. Visualiseer nu deze persoon die voor je verschijnt terwijl hij/zij helemaal gezond is, blij en genezen.
Jullie visualiseren die door oorlog verscheurde locatie, of dit nu door oorlog kwam of door een andere calamiteit of tragedie, en zie die in zijn prachtigste staat voor je. Of zie deze persoon in een gelukkige en gezonde staat voor je staan, en houd dit visioen vast….gebruik je hart en laat de emotie uit je hart stromen in het verlangen en jullie intentie om de situatie van de locatie, de persoon, of wat het ook is, te veranderen. Weet dat het gebeurt voor het hoogste goed van deze mensen, die locatie, waar er maar een tragedie is, oorlog of onderdrukking. Jullie visualiseren hoe prachtig het kan zijn en jullie bekrachtigen dit met je hart. Jullie intentie, jullie hartsverlangen moet compleet emotioneel bekrachtigd worden voor de heling. Dit is wat jullie verlangen, jullie wensen deze uitkomst.
Hoe langer jullie dit positieve beeld vasthouden hoe langer jullie deze gedachte kunnen bekrachtigen, dit beeld, met jullie emoties die vanuit het hart komen en hoe langer jullie dit kunnen, hoe beter het resultaat zal zijn.
In deze tijd, in deze tijd van jullie gaat jullie planeet richting meer problemen, of zij dit nu wil of niet. Die zullen nadelig en slecht zijn. Wij komen niet tussenbeide. Wij komen niet tussenbeide!!! Wij staan klaar om te helpen. En natuurlijk sturen wij vriendelijke, liefhebbende en helende gedachtenenergie net zoals jullie dit zouden doen. Dit is de limiet van wat wij mogen doen. Dat is de limiet. Wij kunnen niets veranderen dat wij zien als ongewenst voor het pad van de planeet en de mensen die daarop wonen. Maar net als jullie is dit wel wat wij willen en wat wij hopen en waar wij op focussen.
Nu wil ik even duidelijke taal spreken. In gewone woorden! Woorden waarmee jullie kunnen begrijpen. Ik wil jullie vertellen dat jullie allen bewust kunnen zijn van het 1000 kaarsen-effect. Voor degenen van jullie die dit niet weten. Een kaars in een donkere kamer heeft beperkt licht. 100 kaarsen in een donkere kamer hebben honderd keer het effect van een kaars. Die duistere kamer wordt nu al behoorlijk verlicht. Als jullie de kracht nemen, de lichtkracht van een kaars en die 1000 maal versterken hebben jullie een geweldig briljant licht. Het verandert de situatie ongelooflijk. Ik wil jullie eraan herinneren dat “duister niet kan bestaan in licht!” Als er duisternis is, neem dan een kaars en het duister moet zich terugtrekken.
Terug komend op het duizend kaarsen-effect…als jullie je eigen gefocuste helingslicht en energie nemen staan jullie gelijk aan een kaars. Als jullie een groep vormen, of andere gelijkgezinde zielen, hebben jullie een toegenomen effect. Als jullie met tien mensen zijn is het tienvoudig versterkt. Als er duizend zijn hebben jullie het duizend kaarsen-effect! 1000 lichten….duizend gedachten die naar hetzelfde doel worden gestuurd.  
Dus, voordat ik nog iets zeg wil ik jullie dit vertellen: Vraag: Hoe denken jullie dat hoog ontwikkelde wezens, geascendeerde meesters, de Raad van Chohans en anderen….hoe denken jullie dat wij positieve veranderingen bewerkstelligen bij alle intenties en doelen die verloren lijken te gaan? Ook wij gebruiken het 1000 kaarsen effect. Het duister moet zich terugtrekken uit het licht. Wij als een groep zielen, wij als een grote groep zielen, focussen onze gedachten, onze energie! Wij denken allen als EEN. WIJ DENKEN ALLEN ALS EEN!! Wij sturen onze energie om mensen en locaties te helen. Zo doen wij dit in de gebieden! Met groot succes!
Nu dan….om op jullie terug te komen, dierbare zielen. Hoe zal ik zeggen hoe jullie resultaten kunnen behalen? OP DEZELFDE MANIER. Als jullie alleen zijn, goed! Als jullie vrienden om je heen hebben, goed! Als jullie vele anderen kunnen aanmoedigen in jullie land, over de hele wereld, om zich te focussen op helende energie, energie voor vrede, voor wat dan ook, moeten jullie allen een gezamenlijk doel hebben. Jullie moeten je focussen op het implanteren van dit gezamenlijke doel op die locatie, die persoon, die groep mensen.
Het is heel eenvoudig, en ik moet zeggen dat ik niet jullie gebruikelijke bezoekende entiteit ben, jullie communicator en jullie regelmatige communicator….ik ben de totaliteit van groepsenergie. Ik spreek gewoon! Ik spreek gewoon als de stem van 1000 kaarsen.
Dit is dus een begin en ik zal terugkomen voor meer ontwikkelde kennis en informatie maar, zoals jullie weten, kunnen jullie niet aan de top of het midden beginnen. Jullie moeten eerst de eerste stap doen. Dus, lieve zielen, als het jullie intentie is om deze planeet, jullie wereld, terug te brengen tot een wezen van grote schoonheid, een juweel, wel, dan is de eerste stap om je gedachten te gebruiken, de kracht van jullie gedachten, van het hart, en de emotioneel bekrachtigde gedachten. Maak je intentie duidelijk en spreek hem uit. Niet alleen nu, niet alleen maar vijf minuten, maar vaak. Zo lang ervoor nodig is om iets te bereiken en/of op te lossen.
Voordat ik nu wegga zou ik jullie mensen die deze woorden horen, mensen die deze woorden lezen, willen aanmoedigen om mijn theorie te testen, mijn informatie, mijn kennis. Zie welk resultaat jullie kunnen bereiken. Dit is de eerste stap op jullie reis. Maar dit moet ik zeggen: Deze reis is niet speciaal gefocust op jullie pad, hij is gefocust op jullie verlichting en waarom jullie hier zijn.
Jullie gaan richting verlichting. Dat is jullie doel.  
Dank jullie wel, dierbare zielen en goedenavond. Ik kom terug. Dank je wel dat jullie mij hier wilden hebben.
Goedenavond.