Aranuth Spreekt. Tijd & Verandering. / Malcolm Bell / 19 mei 2019

Aranuth Spreekt.
Tijd & Verandering.
Malcolm Bell / 19 mei 2019
Geplaatst: 20 mei 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, lieve vrienden,
De afgelopen maand is weer een gebruikelijke maand van “verwacht het onverwachte” geworden met vele zielen die veranderingen in hun leven ervoeren, soms mild, soms wild. Het was Moederdag en over de hele wereld vierden families het prachtige aandeel van hun moeder in hun leven. Sommigen van ons hebben hun vrouw, liefde, en de opofferingen die zij voor hun kinderen deden, verloren.
Boodschap
Goedenavond allemaal. Het is mij een eer en genoegen om bij jullie terug te komen voor een nieuwe conversatie. Tijd en Verandering. Het gaat maar door en door tot aan de eeuwigheid. Heel vaak spreken geïncarneerde zielen, geliefde zielen, over de gevolgen van de verandering als deze zich voordoen, als zij compleet zijn en als zij zich hebben voorgedaan. Wel, laat mij jullie vertellen dat verandering nooit voorbij gaat. Verandering stopt nooit in jullie fysieke, driedimensionale leven. Het is een constante! Waar zouden jullie zijn zonder verandering? Jullie zouden vastzitten…..vastzitten! Jullie zouden allemaal vast blijven zitten op je pad omdat er gewoon niets verandert of is veranderd!
Ik wil dus graag dat jullie gaan nadenken over de voordelen van verandering. Ik wil graag dat jullie nadenken over het aanvaarden en omhelzen van verandering. Elke geïncarneerde ziel, elk dier, elk zoogdier, elk reptiel, elke vogel, zelfs de planeet zelf, ondergaat doorgaande en constante verandering.

Ik realiseer mij dat jullie een tendens hebben om verandering te veroordelen. Jullie hebben een tendens om een oordeel te vellen over verandering, of die verandering nu goed, slecht, voordelig, opwindend, wat dan ook, was. Er zijn vele woorden die de effecten van verandering kunnen beschrijven. Maar zelden horen wij dat jullie geïncarneerde zielen, verandering omarmen en spreken van de pracht van die verandering. En als jullie spreken over de pracht van een verandering geldt dit meestal alleen maar voor een korte periode omdat er dan weer een andere verandering aankomt die jullie niet als prachtig kunnen beoordelen. Ik zou willen voorstellen dat jullie verandering gewoon omarmen. Sta het toe. Verwelkom het. Verwelkom het in je leven omdat alles gewoon in een constante staat van verandering moet zijn.

Ik zou ook willen voorstellen dat jullie je onthouden van een oordeel over verandering….jezelf onthouden van het zeggen dat verandering goed, slecht of waardeloos is. Nee, geen oordeel. Het is gewoon zoals het is. En vergeet niet, lieve mensen, dat verandering voor jullie een uitdaging is die er is zodat jullie hem kunnen overwinnen, ervan kunnen leren, groeien, en niet vergeten wat zielengroei is voor zowel fysieke, mentale als emotionele groei.
Mentaal….ja, er verandert iets en jullie denken daarover na en wringen het uit, werken het uit in je geest en komen tot een beslissing. Emotioneel….het gebeurt en de emoties komen omhoog. Emoties van vreugde of verdriet….en het gaat maar door! De lijst is oneindig. Maar verandering gaat helemaal ten voordele van jullie als wezen, als energiewezen, en daarom zouden jullie de verandering dus moeten omarmen en ermee werken. Het wordt een factor in jullie zielengroei. In jullie wereld van, laten wij zeggen versnelde veranderingen, en ik bedoel ook versnelde veranderingen, zou het heel voordelig voor jullie zijn als jullie de tijd zouden nemen om te investeren in wat die verandering is. Wat betekent het voor jullie? Wat betekent het voor jullie leven? Wat betekent het voor jullie groei en vooruitgang? Dus zou het, in plaats van verdrietig, opgewonden of kwaad te zijn, veel beter voor jullie zijn om als jullie naar de verandering kijken en je afvragen waarom deze verandering bij je is gekomen! Hoe zal deze verandering op mij inwerken? Wat voor voordeel komt er voor mij uit deze verandering? Groei ik en breid ik mijzelf uit door deze verandering?
Jullie zielen incarneren op deze dimensionale, driedimensionale, wereld van solide materie en hebben de laatste twintig jaar aanzienlijke veranderingen ervaren. Veranderingen die langzaam plaatsvonden. Daarvoor kwam verandering langzaam omdat jullie moeite hadden met verandering. Jullie wilden geen verandering. Maar in de laatste twintig jaar is de energie van jullie planeet toegenomen en verandert er veel meer dan toen. Verandering heeft nu ook grotere gevolgen. Ik kom straks terug op de gevolgen hiervan.
Met jullie in golven toenemende energie, kracht, regelmaat, frequentie en veranderingen die plaatsvinden, moeten jullie daarmee omhoog reiken. Jullie moeten de uitdagingen aangaan. Nu bedoel ik natuurlijk niet dat jullie met gebalde vuisten en een kwade geest de uitdagingen tegemoet moeten treden, nee, dat is niet de manier als je er voordeel van wilt hebben. Verandering brengt altijd iets moois met zich mee als je gewoon even gaat zitten en je afvraagt: “Wat betekent deze verandering voor mij? Wat voor voordeel brengt mij dit? Jullie zullen verrast zijn om te zien hoe dit zich ontvouwt in je geest, in je hart en in je hele energiewezen.
Als jullie zorgvuldig de gevolgen van deze veranderingen overwegen waarvan jullie voelen dat zij onwelkom of negatief zijn hebben zij in feite juwelen, juwelen van vooruitgang in zich als jullie maar zouden willen spitten in de verandering en elk aspect ervan onderzoeken. Vind dit juweel. Zoek het juweel in die verandering die jullie weer een stuk verder op weg zal helpen.
Gevolgen, gevolgen….. Het is een behoorlijk hard woord. Toch is het ook een zeer geschikt en beschrijvend woord. Verandering heeft altijd gevolgen voor een of meer mensen. Verandering heeft altijd gevolgen. Maar zo’n gevolg hoeft niet altijd pijnlijk te zijn. Nogmaals, als jullie het zorgvuldig onderzoeken en het juweel erin kunnen ontdekken, helpt het jullie om vooruit te gaan.
Nu, lieve zielen met verandering, wil ik een beetje dieper gaan graven in de ervaring van veranderingen; de oorzaken en gevolgen van verandering.
Jullie zullen al gemerkt hebben dat er een toename lijkt te zijn van zielen die de planeet willen verlaten. Zij kiezen standaard manieren en ongebruikelijke manieren om deze incarnatie te beëindigen. Om het botweg te zeggen: Zij willen zo snel mogelijk hier vandaan. Wij horen hun schreeuw: “Ik wil naar Huis!”
Wel wij zullen hierover niet oordelen. Maar wat ik hierover wil zeggen is dat alle geïncarneerde zielen het recht en de mogelijkheid hebben om te kiezen of zij de verandering willen aanvaarden, te ontleden en het juweel te vinden, de essentie, die korrel van pracht en schoonheid, kennis en mogelijkheden. Toch zijn er dierbare zielen die onzeker zijn door de veranderingen om hen heen en dus in angst gaan, zij trillen van angst, en dan willen zij weg. Zij willen weg! Dat is in orde. Dit is hun vrije keuze. Het is hun keuze.
Als zij willen blijven, de veranderingen accepteren, verandering na verandering, en ervan groeien, zullen zij vooruit gaan en zichzelf uitbreiden door de lessen die zij hebben geleerd; door de ervaringen en de lessen die zij hebben ondergaan. Aan de andere kant gooien ook zij vaak hun handen in de lucht en zeggen: “Dit was het! Ik heb er genoeg van! Ik ga hier weg!” Dat is hun vrije wil en keuze.
Hun gids; hun andere gidsen, komen dichtbij hen maar proberen hen niet te beïnvloeden. Zij proberen deze zielen uit te leggen dat verandering voordelig is, voor hun voordeel is en hen te bemoedigen om hier in deze incarnatie te blijven, in deze energieomgeving, en ermee om te gaan; erdoor te groeien en een meerkleurig wezen te worden.
Maar degenen die ervoor kiezen om te gaan mogen dit ook doen. Er zijn geen strenge en snelle regels mee verbonden. De zielen die beslissen om te gaan mogen weggaan door de medische route; in feite kiezen zij vaak voor alle soorten van ongebruikelijke en ongewone ziekten. Sommige daarvan lijken meer algemeen en populair dan andere. Maar de essentie hiervan is dat zij willen vertrekken. Zij willen stoppen met deze incarnatie. Zij willen dit gebied verlaten en teruggaan naar de plaats waar zij zich veilig voelen.
Ja, zij zijn veilig. Heel veilig. Zij komen thuis bij ons en hebben een korte periode van correctie en her-lijnen – zij hebben diepgaande discussies met hun gidsen en andere zeer ontwikkelde wezens waarbij zij de dwaasheid ervan inzien om dit leven te verlaten en vroegtijdig terug te gaan naar Huis. Maar dit is in orde. Het is goed omdat zij weer terug zullen komen. Een groot deel van hen, een groot deel, zal gewoon weer incarneren.
En welke lessen denken jullie dat zij weer zullen ontmoeten? Hmmmm…..veranderingen, veranderingen, constante en doorgaande veranderingen. Hopelijk zullen zij na hun verblijf in de Gebieden waar er met hen is gesproken genoeg kennis en informatie hebben vergaard om met verandering en elke andere ervaring en lessen om te gaan als zij hier weer terugkomen. Zij zullen er goed mee omgaan!
Gevolgen, gevolgen, lieve mensen. Het is voor jullie niet goed om teveel betrokken te raken bij de grote veranderingen die zich op jullie planeet voordoen. Wij in de Gebieden begrijpen hoe moeilijk, zeer moeilijk, het is om je weg hier doorheen te vinden en alleen maar uit te zoeken wat er op jullie planeet aan de hand is. Het is best een rommeltje geworden, hoofdzakelijk door de oorlog-voerders en de hebzuchtigen. Toch is het allemaal in Goddelijke Orde. Nogmaals, wij in de Gebieden zouden jullie willen zeggen: “Word alsjeblieft niet ontdaan en heb geen oordeel over hetgeen er op jullie planeet gebeurt.”
Ja, er zijn oorlogen, er zijn wreedheden, er zijn doden, er zijn martelingen, het is ziekmakend voor mensen. Toch gaan al deze dingen, al deze veranderingen, voorwaarts als een exprestrein, naar de uiteindelijke uitwerking. Geloof mij, jullie van het licht zullen uitkomen in het licht. Ik kan niets zeggen over degenen die de tendens hebben om naar de donkere kant te gaan voor hun kracht; voor ego, geld en vele andere dingen.
Voor degenen die zich aansluiten bij oorlogen en gruweldaden zal gezorgd worden. Maar weinigen van hen weten dat hun situatie voor hen zal zorgen. Hun “situatie” zal voor hen zorgen! Zo moeilijk? Ja, het is zeer moeilijk want als jullie vrouwen en kinderen; mannen, vrouwen en kinderen zien die afgeslacht worden, barbaars worden afgeslacht, is het voor jullie heel moeilijk om te begrijpen dat dit allemaal in Goddelijke Orde is en dat dit en jullie deel uitmaken van de uitwerking waarvan het doel is om jullie planeet en alles wat daarop woont naar een heldere en positieve uitkomst te brengen. Ik weet dat ik van jullie bijna het onmogelijke vraag. Ik vraag jullie om niet te oordelen, geen kritiek te hebben en verandering gewoon te accepteren en….natuurlijk te vragen om licht! Stuur liefde en licht naar die situaties, naar die mensen, naar die plaats. Accepteer dat alles in Goddelijke Orde is, ook al zien jullie het als chaos.
Dank jullie wel, lieve zielen. Het was voor mij een feest om weer bij jullie te zijn en met jullie te spreken.
God zegene jullie allen terwijl jullie bezig zijn met je dagelijks leven.
Dank je wel omdat jullie mij wilden horen.
Goedenavond.