Aranuth Spreekt. Malcolm het Medium. Corona. / Malcolm Bell / 11 april 2020 Geplaatst: 13 april 2020

Aranuth Spreekt.
Malcolm het Medium. Corona.
Malcolm Bell / 11 april 2020
Geplaatst: 13 april 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, lieve vrienden,
Angst en onzekerheid over COVID19 – het Coronavirus dat wordt gevoed door een mediameute die een honger heeft naar kijkers en lezers en toegenomen advertentie-inkomsten hebben vele zielen op deze planeet beperkt in hun doen en laten. Hier in Australië zijn winkelende mensen afgezakt tot angst en paniek en halen de winkelschappen leeg en vechten in de supermarkten om het voedsel en de goederen.
Toch hoeft het zo niet te gaan. De ontwaakte zielen die zich ervan bewust zijn dat alles werkelijk in Goddelijke Orde is en dat er niets is dat niet-gepland op hun pad zal komen of zomaar toevallig zal gebeuren, maken er het beste van. De oplossing is om kalm te blijven en geloof en vertrouwen te hebben in het Goddelijke…..dat nooit fouten maakt….nooit!
Met een bevolking die zich in eonen van tijd heeft ontwikkeld en met het “ten koste van alles overleven” “vechten of ten onder gaan” en het verdedigingssysteem sterk in hun psyche genesteld dat hen in het verleden bewonderenswaardig heeft geholpen, gaan vele geïncarneerde zielen weer naar die verdedigingsstrategie en zoeken naar veiligheid en overleving.
Bewuste en ontwaakte zielen weten gewoon dat zij niet hoeven te schrikken en uit hun veilige haven hoeven te gaan omdat het, als het op hun pad nooit is geschreven, het hen ook niet zal gebeuren. Ja, enkele zielen zullen ervoor kiezen om over te gaan door het Coronavirus maar dat was al lange tijd voordat zij hier deze keer incarneerden, op hun pad geschreven. Er worden geen fouten gemaakt! 

Vele zielen zullen overgaan en (zoals gepland) maken de weg vrij voor hoog ontwikkelde wezens om te incarneren en de planeet en al het leven dat erop is, op een grootse manier te assisteren bij de overgang naar een hoger niveau.

Een groot aantal zielen zal hier blijven om hun reis af te maken. De planeet ondergaat nu een ‘reset” en de mogelijkheid bestaat dat als wij genoeg Liefde, Licht en Positiviteit op deze planeet focussen, deze “oude” planeet mee kan doen aan de “nieuwe Aarde” en ermee één kan worden. Een haalbare mogelijkheid!
Hier in Australië zijn wij zo rijk dat wij een overvloed aan vruchtbare landbouwgrond hebben die bijna alle soorten vruchten en groenten produceert en ook levende have – melkkoeien, slachtvee, schapen, varkens en hoenderen – en ook voedsel uit de zee, dat wij nodig hebben om te overleven en goed te kunnen leven zonder afhankelijk te zijn van import uit besmette landen zoals China en een aantal andere landen, en dus een ontspannen leven kunnen  genieten dat vrij is van angst en ongerustheid en dat wordt geholpen door onze overvloed aan goede dingen.
Mijn “Patreon” YouTube video channeling pagina is nu opgezet _ “Aranuth Spreekt” – en zal binnen een paar weken gaan werken. Hoewel Patreon een kanaal voor abonnées is – zes dollars per maand – zullen mijn voorgaande video’s altijd kosteloos voor iedereen te zien zijn. Zo zal ook de tekst van elke gechannelde boodschap voor iedereen makkelijk te bereiken zijn. De website is: aranuth.com – en ga naar Aranuth spreekt.
Vanwege het “blijf thuis” en de isolatievoorschriften die voor iedereen gelden, met name voor bijeenkomsten, groepsactiviteiten, reizen etc. is deze boodschap veel later dan anders omdat mensen die niet konden bijwonen – alleen maar een heel kleine groepje – waarbij iedereen natuurlijk de “veilige afstand” ten opzichte van elkaar bewaarde.
BOODSCHAP. Malcolm het Medium
Hallo, allemaal. Welkom bij Aranuth Spreekt in het Enuma Elish Spiritueel Centrum in het regenwoud van Ravenshoe in het verre noorden van Noord Queensland. Op dit moment zijn er drie entiteiten om mij heen. Er is een Druïde, een Bedoeïen en een Noord-Amerikaanse Indiaan. Zij zijn allen dicht bij mij en zijn er klaar voor om door te komen om een boodschap te brengen. Zij maken deel uit van het collectieve bewustzijn dat wij Aranuth noemen.
De channeling begint nu….
Wel, goedendag allemaal. Groeten! Ik verwelkom jullie hier. Mijn naam is Moktl en ik ben verkozen om te spreken namens het collectieve bewustzijn waarvan ik deel uitmaak en dat Aranuth wordt genoemd. Er is veel om met jullie over te spreken, veel informatie om te onthullen. Veel informatie, hoewel het meeste hiervan van een richting komt. Toch hebben wij ervoor gekozen om vandaag op een vriendelijke, compassievolle manier te spreken.
Op dit moment gaat jullie planeet door een grote correctie. Jullie zitten in het midden van een overgang en een energiecorrectie die eonen geleden werd gepland. Eonen geleden! Wij in de gebieden voorzagen – hoe wij de energie ook hebben getracht te verhogen – dat de bevolking van jullie planeet niet zou regeren op de manier waarop wij dit graag wilden. Al een hele lange tijd – eonen lang – werd deze correctie achter de hand gehouden totdat de tijd ervoor was gekomen omdat de voorgaande tijd daarvoor niet was geschikt. Het was helemaal voor niets en niemand op deze planeet geschikt om op het neerwaartse pad door te gaan.
Als eerste zou ik tegen jullie willen zeggen: Jullie zijn veilig. Andere communicators hebben jullie dit in het verleden al vaak verteld. Ons medium van vandaag heeft jullie deze boodschap ook al eerder verteld. Wij willen jullie nogmaals verzekeren dat jullie veilig zijn, heel veilig! Terwijl de wereld om jullie heen in verwarring lijkt te zijn – lijkt te zijn, zeg ik – lijkt de wereld in opwinding te zijn en wordt er angst opgewekt door het massabewustzijn van degenen die zichzelf niet in het licht kunnen houden. Zij krijgen het niet voor elkaar om licht uit te stralen en het licht te promoten, het Goddelijk Witte Licht! Zij promoten onvoorwaardelijke liefde en compassie voor anderen niet. Zij promoten begrip niet.
Konden wij jullie alleen er maar van overtuigen dat wij allen EEN zijn en dat er maar EEN AL is. En jullie zijn de vonken van de Schepper die wij de Primaire Bron noemen. Natuurlijk is er een “Bron!” Julie zijn een deel van die Bron. Of jullie nu zijn geïncarneerd of niet, jullie kunnen nooit gescheiden zijn van deze Bron. Nooit! Hoe vaak hebben wij jullie verteld dat als jullie een deel van die Bron zijn, daaruit volgt dat jullie altijd veilig zijn….dat jullie beschermd zijn…dat niets ongunstigs jullie kan gebeuren tenzij het van het massabewustzijn komt van de zielen die de Bron niet herkennen; zich niet aanpassen aan de regels van de Bron. De wetten, de wetten van het Universum en de Bron.
Aldus zeggen wij tegen jullie dat er mensen zijn die jullie: “het duister” noemen…de hebzuchtigen, de mensen die naar macht hunkeren….dit zijn zielen waar het fout mee ging. Zij hebben een gouden mogelijk afgewezen om EEN te zijn met de Bron. Het kost niet zoveel moeite. Jullie zijn de energie van de Bron in een lichaam.
Het zal jullie beter dienen als jullie naar je hart gaan waar jullie de Bron ontmoeten en niet te vergeten dat de Bron een tweewegstraat is. Wat jullie naar buiten brengen zal er ook weer in komen. Breng onzin naar buiten en er zal geen wijsheid voor terug komen. Gaan jullie naar binnen, in je hart? Kunnen jullie liefde vinden? Kunnen jullie het licht vinden? Kunnen jullie tolerantie vinden, compassie en begrip voor alle levende dingen en ook voor jullie planeet die ook een levend ding is? Jullie planeet is een levend en ademend ding. Alles erop, de rotsen, de bergen, de bomen, het water, de dieren en natuurlijk ook jullie, dierbare zielen! Jullie hebben de energie van de Bron als brandstof.
Jullie reis hier op de planeet is er een van ontdekken en leren. Wij brachten dit en jullie presenteerden jezelf uitdagingen. Jullie trokken het gordijn van vergetelheid heel zachtjes opzij en dan reïncarneerden jullie naar deze planeet, naar deze dimensie – die soms de derde dimensie wordt genoemd….die wankelt nu een beetje – het is als een opbouwen van de ziel. Jullie zijn uit de Bron geboren zielen die in een lichaam zijn geïncarneerd om uitdagingen aan te gaan die jullie jezelf gepresenteerd hebben en die uitdagingen zijn gelijk aan verstoppertje spelen. Jullie hebben het gordijn van vergetelheid over je heen getrokken zodat jullie jezelf hebben verscholen. Nu zijn jullie hier om de uitdagingen aan te gaan om jezelf, je Ware Zelf, terug te vinden.
De weg naar huis is eenvoudig. Jullie vinden jezelf terug door het hart. Door je hart der harten. Weten jullie dat jullie niet alleen een fysiek hart hebben? Jullie hebben ook een energiehart. Jullie hebben een hart dat achter het fysieke hart zit en dit energiehart is jullie baken en het beep-beep-beep van het baken roept naar jullie: “Deze kant op…deze kant. Dit is de weg naar huis!” Het is als een vuurtoren met audio. “Deze weg naar huis….beep-beep-beep.” Ongelukkigerwijs ziet een groot aantal zielen het licht van dit baken niet. Zij horen de radio niet.  Zij gaan hun hart niet in en gingen de uitdaging niet aan en die uitdaging was het worden van wie zij werkelijk zijn in de derde, driedimensionale dimensie zodat zij die kunnen veranderen. Jullie zijn hier om die te veranderen omdat het jullie gedachtenenergie is die jullie uitstralen die alles verandert. Jullie realiteit is het resultaat van jullie individuele en collectieve gedachten.
Als jullie vandaag om je heen kijken zien jullie angst. Velen van jullie zijn in vreselijke angst. Diepe angst! Hoe moeten wij overleven? Wat moeten wij doen? Oh, mijn hemel…..Jullie Zijn Veilig! Niets, absoluut niets dat niet is gepland zal jullie gebeuren of zal jullie op je pad overkomen. Als jullie hebben besloten om naar deze planeet te komen nadat jullie het gordijn van vergetelheid opzij hebben getrokken, wisten jullie….wisten jullie….wat je pad was omdat jullie dit hebben gemaakt in samenwerking met andere grote wezens van wijsheid, licht en liefde. Jullie hebben je pad geschreven. Jullie hebben voor je uitdagingen gezorgd, jullie zorgden voor je lessen en jullie ervaringen die er waren om jullie de juiste richting te wijzen.
De ervaringen, de lessen, waren er voor jullie om hen als uitdagingen te herkennen en jullie door de Bron geproduceerde hart als een apparaat voor de weg naar huis te gebruiken, als een vuurtoren met audio om jullie naar huis te geleiden…..en velen van jullie volgden je hart niet. Velen van jullie gingen naar een gebied, een ruimte, van angst en hebzucht en raakten je compassie en tolerantie voor anderen kwijt….maar dat was jullie les! Dat was jullie uitdaging!
Het is niet te laat. Het is nooit te laat. Ik, Moktl, kom van vele, vele eonen geleden en ik heb een grote afstand afgelegd om vandaag bij jullie te zijn zodat ik woorden mag spreken die zullen helpen om jullie kompas te resetten….jullie persoonlijk kompas te resetten en herijken. Ik ben hier om jullie kompas te resetten en te herijken. Ik ben hier om erop aan te dringen en jullie te adviseren om het negatieve en de angst weg te gooien. Het is als een donkere mantel die jullie is aangetrokken door anderen. Jullie hebben daar geen krachten uit de Bron aan toegevoegd. Jullie hebben de kracht van de Bron niet gebruikt om die van je af te gooien en erom te lachen. Jullie zijn geen negativisme en angst. Hoe kunnen jullie wezens van licht zijn als jullie in angst gaan? Hoe kunnen jullie wezens van liefde zijn als jullie weigeren om je medemens te helpen en/of jezelf daardoor te verlagen?
Lieve mensen, ik ben hier om jullie te verzekeren, ik kan jullie garanderen en ik garandeer jullie ook, dat jullie veilig zijn. Er komt niets op jullie pad dat jullie samen hebben ontworpen, dat niet is gepland, behalve als jullie naar het negatieve gaan en angst in jezelf brengen. Zie je, wat jullie naar buiten brengen komt er ook weer in. Als jullie in angst en negativiteit zijn is het Universum als een gigantische spiegel en zal het deze dingen naar jullie terug spiegelen. Jullie kunnen je natuurlijk wel afvragen waarom jullie negatief zijn. Het is van jullie eigen makelij! Wij in de Gebieden zouden willen vragen of het grootste aantal zielen ooit in hun harten zou willen gaan; hun hart der harten! Zij zouden alles moeten afwijzen dat niet van het licht en niet van liefde is. Als jullie hulp nodig hebben vraag dit dan aan je gidsen. Zij zijn steeds vlakbij jullie. Voor de zielen die deze woorden nu lezen: jullie gidsen zijn persoonlijk en heel dichtbij jullie en dat zijn zij altijd al geweest. Zij zullen dit ook altijd zijn!
In de Gebieden waar ik mij bevind kijken wij soms naar hier en schudden onze hoofden van verwondering. Kunnen jullie het licht niet herkennen, de liefde, het pad dat voorwaarts gaat? Kunnen jullie het positieve niet herkennen? Kunnen jullie de weg naar huis niet vinden? Ongelukkigerwijs kunnen velen van jullie dit niet. Gelukkig hebben jullie een aantal persoonlijke gidsen en boven deze gidsen hebben jullie geascendeerde meesters en grote wezens van licht en liefde. En boven hen hebben jullie de gemeenschap van Chohans die allen jullie individuele en gemeenschappelijk paden overzien. Eonen geleden, eonen van tijd geleden, hebben jullie in je boeken gelezen, hadden jullie wijze mannen, communicatie met jullie gidsen en met de Bron. Van mijn kant uit hebben wij al het mogelijke gedaan op jullie op je weg te helpen. De tijd is nu gekomen en zoals ik al eerder heb gezegd hadden wij eonen lang het plan al klaar liggen voor als dit nodig mocht zijn omdat wij gewoon de consequenties zagen als jullie je weg naar het licht niet terug zouden kunnen vinden….als jullie niet naar je hart zouden gaan, naar de vuurtoren, het baken, en niet zouden luisteren naar het licht en het geluid die jullie terugroepen naar huis. Dit plan is nu in werking. Wij willen niet zeggen dat dit jullie uit handen is genomen. Verre van dat! Het is nog steeds in jullie handen. Zie je, het plan is nu in werking. Het is gekomen in de vorm van een virus dat jullie lichamen aantast. Ik wil jullie vanaf dit punt in de tijd verlichten met een beetje kennis, een snippertje informatie waar jullie je misschien niet van bewust zijn.
Er is maar weinig ruimte meer op jullie planeet om nog voor veel meer zielen te zorgen. De Eerste Bron, de Godheid, de Monade, voorzag in haar wijsheid dat als meer zielen naar dit vibratieniveau zouden komen, naar deze planeet, zij dan wijzer zouden zijn dan de bestaande geïncarneerde zielen? Of zouden zij veel van hetzelfde zijn – en dit is niet als een oordeel bedoeld – een groot aantal schapen?
De Monade, in zijn wijsheid, voorzag dat, om dit plan om succesvol te laten zijn, zielen zouden moeten incarneren vanaf een hoger niveau. Niet alleen zielen die reïncarneerden maar wij hebben het ook over zeer ontwikkelde wezens die hun hand hebben opgestoken. Zij hebben hun hand opgestoken als vrijwilligers om hun veilige haven te verlaten, naar beneden te gaan naar dit niveau van het fysieke om de weg te leiden. De weg te tonen! Deze zielen, velen van hen, wijze zielen! Wijsheid. Zij zijn hier om te redden. Zij zijn hier om alle zielen te redden. Zij zijn hier om jullie planeet te redden. Zij zijn hier om het geheel van deze dimensie te redden. Zij zijn hier om massa’s licht en liefde uit te stralen en jullie te vragen om ook je steentje bij te dragen….om grote hoeveelheden licht en liefde uit te stralen zodat wij de polariteit van deze planeet in balans kunnen krijgen en weg van het op angst gebaseerde, en liefde en licht te brengen naar waar jullie geacht worden te zijn.
Wij zijn hier niet om kritiek op jullie te leveren of over jullie te oordelen maar wij zijn hier om jullie te informeren….jullie te informeren en….om hulp te vragen. Alsjeblieft, alsjeblief, kom uit de angst vandaan….kom uit het negatieve vandaan en vermijd de mensen die in de duistere vibraties van angst en negativiteit leven. Vermijd de zielen die in het duister zijn; degenen met een onverzadigbare hebzucht en hun hang naar macht. Zij zijn niet zoals jullie. Zij zijn niet van dit licht. Wij vragen jullie om de grote wezens van licht te helpen die nu incarneren om massa’s licht en liefde naar deze planeet te brengen.
Nu, Ik Ben Moktl en ik ben in staat gesteld om wat informatie te brengen, een minimum aan details, en wat zaadjes te planten. Als jullie goed naar je hart gaan, in jullie energiewezen gaan, dan zullen jullie alle hulp nodig hebben om een ziel van de Eerste Bron te worden/zijn. Er zijn net zoals wij in onze gebieden, wezens die hogere energiegebieden bewonen die jullie geïncarneerde zielen vaak betitelen als oorspronkelijke galactici. Hmmmm….ik heb niet de vrijheid om veel meer informatie vrij te geven over deze energieën, deze entiteiten, deze andere intelligenties, maar zij staan klaar om jullie te helpen.
Zij staan al om de hoek. Zij staan al in de startblokken en zijn er klaar voor! Toch moeten jullie, geïncarneerde zielen, jullie portie bijdragen om de polariteit van liefde en licht weer aan de top te brengen. En de prachtige vrijwilligers vanuit de andere energiegebieden zullen hier zijn om iedereen te begeleiden. Jullie zullen hen leren kennen. Hun activiteiten zullen bekend worden.
Hun activiteiten zullen bekend worden. Zij zullen publiek worden. Zij zullen dit jaar publieke kennis worden….niet te ver in de toekomst! Zij zijn er. Geloof mij!
Wij vragen aan jullie zielen, of jullie voetvolk, voetsoldaten willen zijn….om te handelen als voetsoldaten. Wij vragen jullie om je wapens op te nemen en dat zijn jullie stralen van liefde en licht. Neem jullie ultrakrachtige wapens van positief denken op. Positief denken! Positieve handelingen! Positieve woorden. Straal massa’s licht en liefde uit en de andere zielen, de andere entiteiten die hier als een groep vrijwilligers zijn, zullen jullie helpen.
Wij willen graag dat jullie dit begrijpen: Ja, jullie zullen vele geïncarneerden kwijt raken. Zij komen terug naar huis. Zij kwamen hier om dit te doen. Het was hun gekozen reis. Verdoe je tijd en energie niet door te zeggen: “Oh, mijn God, die arme ziel is overleden door het virus!” Deze ziel plande dat al lang geleden. Hij kwam hier om dit en dat te doen. Zij kwamen hier om deze ziekte aan te trekken en over te gaan om de energie van de bevolking van jullie planeet te laten schudden.
En die HEEFT geschud!!! Toch willen wij dat jullie niet te diep in angst en negativiteit gaan. Maak je ervan los….gooi het weg. Kom uit de angst en de negativiteit. Positieve handelingen! Positieve gedachten!
Straal jullie liefde en licht uit want nogmaals, wij hebben jullie in onze handen en dat zijn veilige handen. (Moktl houdt mijn handpalmen naar voren) Onthoud dat het collectief, het collectieve bewustzijn – en ik ben er trots op om daar deel van uit te maken – jullie veilig in onze handen houdt. Er zal jullie niets gebeuren als dit niet van tevoren al was gepland op jullie pad. Maar als jullie het script hebben geschreven, mede hebben geschreven, het pad, inclusief een mogelijkheid, een variatie, dat iets als dit virus op je weg zou komen (Moktl klapt hard in de handen) Wakker worden! Wakker worden! Dat is wat het doet. Het maakt jullie wakker. Jullie hebben dit in je pad geweven en voor het geval dat jullie de weg kwijtgeraakt zouden zijn, was er altijd nog het virus! Wakker worden. Wakker worden!!!
Dit zijn dus een deel en een pakketje van het grote schema der dingen. Jullie zijn hier om je pad te belopen. Jullie zijn hier om je ware zelf te vinden en jezelf thuis te brengen in licht, liefde en vreugde. Entiteiten zoals ik in de andere Gebieden werden ook betrokken bij het grootse scenario om jullie te komen helpen op je pad. Entiteiten uit andere Gebieden die jullie galactisch noemen, zijn hier ook bij betrokken zodat jullie niet alleen maar voetsoldaten zijn….jullie zijn een heel leger; goven ervan. Jullie zijn aan het front en wij hebben hoog ontwikkelde wezens achter jullie en de galactische hoog ontwikkelde wezens weer daarachter. Golven en golven met troepen brengen jullie terug naar huis en wij zullen jullie naar huis brengen! Dat zullen wij doen!!
Er staan gidsen om dit medium heen. Zij juichen! Zij juichen!! Zij hadden het nodig om dit te horen. Zij juichen! Zij hadden het echt nodig om dit te horen! Deze zielen, de Druïde, de Bedoeïen, de Noord-Amerikaanse Indiaan en anderen die achter hen staan, zijn er klaar voor om jullie te helpen, jullie gedachten te monitoren; jullie energie te monitoren. Jullie gidsen zijn hier, dat heb ik jullie eerder verteld. Als jullie hier hebben besloten, nu, dat jullie voor liefde en licht gaan, dat jullie naar je hart gaan, dat jullie naar de vuurtoren kijken en luisteren naar het geluid van je hart-vuurtoren die jullie naar huis terug roept, zijn zij allemaal hier om jullie te helpen. Zij zijn hier om jullie de weg te laten vinden. Zij zijn allemaal hier om jullie te helpen. Er staat een enorm leger achter jullie.
Lieve geïncarneerde zielen….de keuze is aan jullie! Kies goed, lieve mensen. Kies goed! Ik zal mij nu terugtrekken. Ik zei niet dat ik weg zou gaan. Helemaal niet. Ik trek mij tijdelijk terug omdat ik weet dat velen van jullie die hiernaar luisteren vragen hebben en wij zullen zien wat wij daar later aan kunnen doen.
Ik, Moktl van Gebieden die ver weg zijn, wens jullie alle goeds. Ik wens jullie liefde en licht. Ik wens jullie een goede gezondheid. Ik wens jullie alles wat jullie voor jezelf wensen.
Dank jullie wel, lieve mensen.
Er zullen meer korte boodschappen en informatie komen op mijn facebook-pagina   “Malcolm the Medium” kijk hier dus naar terwijl jullie wachten op de volgende gechannelde boodschap.
Liefde en Licht,
Vrede en Geluk,
Regenbogen en Rozen,
Malcolm.