Aranuth Spreekt: Lichtwerkers, Actiestations.

Aranuth Spreekt:
Lichtwerkers, Actiestations.

Malcolm Bell / 28 maart 2022
Geplaatst: 2 april 2022
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden, hallo vanuit Atherton, de Atherton gemeenschap. North South Wales, Australië.

Het is een tijdje geleden, veel te lang, sinds de laatste keer dat ik een boodschap postte. Toch zullen de dierbare zielen het begrijpen als ik zeg dat het omhoog gaan van de planetaire energieën – waarbij er elk moment dingen plaatsvonden bij elke geïncarneerde ziel en ook door de veranderende energieblauwdruk van deze zielen, een behoorlijk effect hadden op mijn vibratiestructuur….net als bij jullie. Wij merken dit allemaal samen.  Ja, af en toe lijkt de energie op een “soepzooi” of een “energiebende”. Het is de voorspelde evolutie van deze planeet en alles wat daarop, erin en omheen is.

Vele jaren geleden toen mijn gidsen mij voor het eerst adviseerden dat het oude paradigma van de planeet in elkaar moest vallen voordat er een nieuwe wereld van vrede en geluk kon worden geïnstalleerd, realiseerde ik mij niet helemaal de impact van “Verandering der Tijden”. Ik hoopte en bad voor makkelijke verandering en verwachtte totaal niet wat beschreven kan worden als “De Hel die losbarstte”. Ik ga maar steeds weer terug naar mijn geloof in: “Alles is in Goddelijke Orde!”

Als ik om mij heen kijk naar de staat van de wereld (Blijf bidden voor vrede in de Oekraïne en Rusland) met de oude 3D-dinosaurussen van ongebreidelde macht en hebzucht, met hun oorlog, moet ik mijzelf er steeds aan herinneren dat wij de doodskreten van de oude 3D-realiteit horen. Houd vol, lieve mensen, blijf je positief focussen, blijf in je met licht gevulde ruimte en blijf vrede en geluk uitstralen naar iedereen. Wij zullen er uiteindelijk als triomfantelijke overwinnaars uit tevoorschijn komen!

Enkele weken geleden adviseerden mijn gidsen mij dat er in de laatste week van maart en de eerste week van april, dit jaar, er een gebeurtenis zal zijn die gevolgen zal hebben voor alle hoofdsteden van de wereld: zij vertelden mij niet wat die gebeurtenis zal zijn of hoe dit zal gebeuren.

Niet lang geleden kwamen mijn gidsen om drie uur in de nacht om mij te verzekeren dat alles in Goddelijke Orde is en dat ons een prachtige wereld staat te wachten, maar toch….ooooh…..zij vertelden mij ook dat ik hier niet ben geïncarneerd om deze heerlijke gebeurtenis volledig mee te maken (Mijn taak zal dan zijn volbracht). Ik zal dus naar “huis” geroepen worden binnen ongeveer een jaar of twaalf!

Mijn spirituele werkgroepen worden door een behoorlijk aantal dierbare mensen bezocht die de voordelen hiervan merken. Dit gebeurt zo vaak dat mij vaak wordt gevraagd om meer workshops te houden in andere steden. Sommige daarvan zijn herhalingen op veler verzoek. De laatste in het kuststadje Innisfail werd druk bezocht en was een groot succes. Het was een prachtige dag – de regen was opgehouden en de zon begon te schijnen. Ik heb alweer plannen gemaakt voor een andere workshop over een aantal weken. Ik werk eraan om te proberen een workshop online te maken zodat zielen over de hele wereld hiervan gebruik kunnen maken en er hun voordeel mee kunnen doen.

De Boodschap:

Goedenavond allemaal… Ik Ben Malcolm, het lichamelijke medium voor Noord Oost Australië: Ik ben het doorgeefluik, de stem, voor de “Aranuth” groep van hoogontwikkelde wezens.

Wel, goedenavond allemaal. Mijn naam is Zetino. Ik heb jullie eerder verteld dat ik terug zou komen. En dat heb ik gedaan. Allereerst ben ik verheugd om jullie te vertellen dat jullie licht en alle lichten van de wereld, de combinatie van alle lichtwerkers op jullie planeet, een positief effect heeft.

Positief effect is dat elke ziel op deze planeet bewuster wordt, meer betrokken, meer in staat om de waarheid van de wereld te begrijpen en de waarheid van hun eigen wezen….zij stralen een licht uit, of zij zich hier nu wel of niet bewust van zijn, half bewust zijn of helemaal niet, en dit licht heeft een behoorlijk dramatisch effect op de planeet en natuurlijk op de matrix die jullie planeet omgeeft. Ik ben tevreden als ik het aantal zielen zie die steeds meer verlicht worden. Ik zie dat vele zielen nu hun ware zelf gaan ontdekken, hun ware zijn, en dat zij daarbij ook ontdekken dat het licht binnenin hen is en ook bij hen is.

Het licht dat de planeet nu omringt is op bepaalde plaatsen behoorlijk mat en op andere plekken prachtig helder. Waar ik hier vandaag met jullie over kom praten is jullie eigen individuele bijdrage. Jullie zouden niet alleen op het massabewustzijn van jullie planeet moeten rekenen om de last van het licht te dragen.

De straling, de verdeling van het licht, omdat elke geïncarneerde ziel er op dit moment in de tijd voor nodig is om zijn/haar uiterste best te doen in het stralen van het licht naar de wereld. Dit licht zal samengaan met de straling van duizenden, miljoenen, miljarden andere zielen als een compositie die wordt gecomponeerd door al die lichtwezens die ik vanuit onze gebieden zie als een explosie van verblindend wit licht. Het is nu belangrijk dat elke ziel zijn of haar werk doet. Het is ontwakingstijd! Het is tijd voor het ontwaken van het bewustzijn.

Te lang, veel te lang, heeft de bevolking van de Aarde achterover gezeten in een staat van halfslaap en dacht dat de wereld makkelijk en zonder enige consequenties over zou gaan uit eigen vrije wil. Eonenlang hebben wij achterover gezeten en gewoon toegekeken omdat, zie je, onze handen gebonden zijn. Wij hebben geen toestemming om tussenbeide te komen in de ontwikkeling van de planeet, de zielen, en alle leven erop. Wij moeten gewoon observeren en waar mogelijk zullen wij ons licht laten schijnen, zullen wij onze energie stralen, niet om de situatie voor jullie te veranderen maar om jullie zelf te bekrachtigen….jullie de wapens te geven, de ammunitie voor jullie om de verandering tot stand te brengen. Jullie moeten het werk doen! Jullie moeten niet alleen het werk doen…..jullie moeten de verandering ZIJN!

Jullie moeten de verandering zijn. Willen jullie dat jullie planeet er een wordt van pracht, licht en liefde? Als dit zo is…doe dan je werk. Jullie hoeven niet direct op te staan. Wij in de hogere gebieden begrijpen dat hetgeen er op jullie wereld gebeurt, het resultaat is van de massagedachten, woorden, daden en acties van elke geïncarneerde ziel.

De zielen die in voorgaande tijden waren geïncarneerd….hun acties, woorden, gedachten en daden samen schiepen de wereld die jullie nu hebben. Jullie scheppen je eigen wereld gedachte voor gedachte. Ik zal dit nogmaals zeggen: Jullie scheppen je eigen wereld gedachte voor gedachte!!! Want zie je, deze gedachten….het zijn de gedachten, de uitstraling ervan die een constructie vormen. Jullie gedachten construeren jullie realiteit. Jullie realiteit kan in een oogwenk veranderen. Als de hele bevolking, of het massabewustzijn van het grootste deel van de geïncarneerde zielen hun gedachten verandert, zullen zij hun realiteit veranderen. Nu, dat klinkt redelijk eenvoudig, nietwaar? Maar het is een zeer moeilijke taak. Maar toch brengen wij dit terug naar de kracht van EEN, een kaars, het is jullie leven! Jullie zijn de kaars. Het licht van jullie wezen is wat er nodig is, samen met dat van miljarden anderen en dan komt er verandering.

Dus, met dit gedachteproces, wil ik jullie aanmoedigen om voorzichtig te zijn met je gedachten en het oordeel, je kritiek. Achter deze gedachten, ik zeg het weer, is er een ongelooflijke kracht. Met name als zij ook nog worden geholpen en ingebed zijn in een speech en handelingen, maar het gaat om de gedachte.

Dus: voor elke geïncarneerde ziel op de planeet: de gedachten van vriendelijkheid, compassie, liefde, begrip zijn de kwaliteiten die jullie realiteit gaan vormen. Zolang de wereld in negatieve gedachten gaat, negatieve woorden, negatieve acties, wel; kijk maar om je heen naar de staat waarin de wereld zich nu bevindt. Jullie zien het resultaat van negativiteit. Er mogen dan mensen op jullie planeet zijn die dronken van hebzucht zijn, van macht, maar zij zijn niet groot in aantal…klein in aantal.

Als de macht van de massa een wordt….deze dierbare zielen en ik zeg dierbare zielen, misschien misleid, maar dit is hun pad…dit is wat zij hier kwamen doen.

En het massabewustzijn, de massa licht van elke geïncarneerde ziel kan en zal macht hebben over deze negatieve krachten. Jullie kunnen dus echt de toekomst zien, jullie hebben die in de hand door jullie gedachten en woorden. Het is geen tijd, het is verleden tijd. Maar de mensen van de wereld zijn begonnen elkaar de hand te reiken…de lichten, de lichtwezens van deze wereld.

Het is niet alleen maar proberen om elkaar te bereiken. Wij horen vele dierbare zielen die het woord lichtwerker gebruiken. Ja, wij zien, wij horen, wij weten, dat het woord lichtwerker nogal onzorgvuldig word gebruikt en dan geen betekenis heeft. Dat j ullie geïncarneerde dierbare zielen die graag willen zeggen dat zij lichtwerker zijn, eigenlijk een beetje in het verleden werken. Als jullie lichtwerkers zijn, is het dan geen tijd voor jullie om in het licht te werken in plaats van erover te spreken?

Lichtwerkers zouden contact met elkaar moeten hebben, een groep moeten hebben, als dit mogelijk is. Als zij een groep vormen….hoe prachtig zou het dan zijn als zij allen hetzelfde doel zouden hebben. Zo’n doel zou zoiets eenvoudigs als wereldvrede kunnen zijn.

Wereldvrede is niet zo moeilijk te bereiken. Het vraagt alleen de gecombineerde kracht van al die zielen die zichzelf beschrijven als lichtwerkers, deze zielen moeten aan het werk gaan. Ga aan het werk!

Wij in de gebieden geven jullie de wapens, wij geven jullie de ammunitie, de gereedschappen, de begeleiding, de steun. Wij Moedigen jullie aan. Maar jullie zijn degenen die het moeten doen.

Wij in de gebieden kunnen onszelf heel nauwkeurig beschrijven als lichtwerkers. Toch is er een grens aan wat wij kunnen doen. Deze beperkingen zijn jullie, jullie zielen op Aarde. Als jullie niet in het licht werken, met het licht werken, hoe kunnen wij dan veel bereiken als wij met jullie werken, door jullie heen werken, jullie helpen? Het hangt allemaal van jullie, individuele zielen, af.

Als jullie rust hebben, op stille momenten, welke gedachten hebben jullie dan? Zijn het gedachten van liefde, compassie, vriendelijkheid, begrip? Of zijn zij gefocust op de driedimensionale materie van plezier, speelgoed, en leuke dingetjes? Jullie zijn in deze tijd geïncarneerd om stewards te zijn…stewards in het licht die het licht op de planeet installeren. Als het mag wil ik graag een suggestie doen. Denk daar alsjeblieft over na.

Als jullie op rustige momenten, in stilte zijn, zou het dan niet heel voordelig zijn als jullie je gewoon richten op gedachten van vriendelijkheid, delen, vreugde, voor elkaar zorgen, liefde? Waarom focussen jullie je op negatieve gedachten, op de mogelijkheid van wat er wel of niet kan gaan gebeuren. Als jullie je bezighouden met alles dat wel of niet kan gebeuren, wat voelen jullie dan? Jullie voelen dingen die wel of niet fout kunnen gaan. Hoe zou het zijn als jullie je gedachten focussen op vrede, liefde, zorgen voor elkaar….positieve dingen?

Dit is constructief…met licht gevulde gedachten die, zelfs al komen zij maar van een persoon en zeker als zij van meerdere personen komen, kan dit alles op jullie planeet veranderen. Het verandert alles en het verandert snel. Waarom komen jullie dus niet in groepen samen en in plaats van te roddelen of te klagen over het leven wat jullie leiden iets doen om dingen te veranderen in je leven en in het leven van de wereld!

Jullie moeten je gedachtepatroon veranderen en ervoor zorgen dat jullie gaan denken aan positieve taal. Positieve actie. Het vermijden van donkere plaatsen, de conversaties die zich richten op het duister, oorlog, oordeel. Nee, nee, focus je op vreugde, liefde, vrede!

Jullie hebben de tijd….en de tijd is NU!

Vrede en geluk,

Regenbogen en rozen.

Malcolm.