Aranuth Spreekt: Kleuren van Al Wat Is.

Aranuth Spreekt:

Kleuren van Al Wat Is.

Malcolm Bell / 28 september 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden, hallo vanuit North Queensland Australië: Het is meer dan een paar weken geleden sinds ik een artikel heb geplaatst….hoofdzakelijk door persoonlijke energieontwikkelingen en een verhoging van bewustzijn – onder andere – waardoor ik niet zo vrij ben om de dingen zoals voorheen te doen. Het is de laatste maanden zeker een hobbelige en “alles kan er gebeuren”-weg geweest in de laatste paar maanden….jaren feitelijk en dit lijkt nog lang niet voorbij!

Als ik terugkijk naar de laatste paar jaren hoor ik mijn gidsen duidelijk zeggen dat het oude paradigma op deze planeet diende te vervallen, te kraken en af te brokkelen en volledig ontmanteld en verwijderd te worden om plaats te maken voor het nieuwe paradigma van liefde, licht, harmonie en vredig naast elkaar leven. Onlangs, in een meditatie, vertelde mijn gids mij dat dit zal gebeuren, maar niet in mijn leven. Nou, goed dan. Wij gaan gewoon door met doorgaan en doen ons deel door te helpen bij de verandering.

Onlangs leidde ik een vijfurige cursus met de naam ”Spiritueel Bewustzijn en Ontwikkeling” die een doorslaand succes was. De lieve zielen, de aanwezigen, hadden het heerlijk en gaven aan dat de informatie in het meditatieproces dat veel succesvoller was en heel anders dan de geaccepteerde norm en dat het hen heel veel had geholpen. De meditatieprocedure werd gevolgd door een gechannelde boodschap die blij werd ontvangen.

Door het succes van de pilotcursus zal ik die nu bewerken en aanbieden aan andere plaatsen. Ik heb ook nagedacht over het aanbieden van de cursus voor radio/video voor de zielen die niet in staat waren om hier in persoon bij aanwezig te zijn.

BOODSCHAP:

Goedenavond allemaal: Dit is Isiah, tot uw dienst. Eerder vandaag spraken jullie over “dienstverlening”, en ja, dit is ongelooflijk belangrijk. Dienstbaar zijn aan je broer, zus, de mensheid, dieren en het milieu. Misschien willen jullie weten dat wij in de gebieden ook dienstbaar zijn. Het maakt niet uit op welk vibratieniveau wij ons bevinden. Als wij boven een bepaald vibratieniveau komen is dienstbaarheid een vereiste. Dus ja…zo boven zo beneden, en zo beneden, zo boven! Jullie dienen daar en wij dienen hier. Maar de reden waarvoor ik hier ben is dat ik werd uitgekozen om jullie te bezoeken en met jullie te spreken over KLEUREN!

Kleuren. Hoeveel van jullie geïncarneerde zielen hebben echt iets met kleuren? Wel, kleuren zijn belangrijk. Zij spelen een belangrijke rol omdat kleuren behulpzaam zijn bij bepaalde opdrachten. Jullie zijn je ervan bewust dat er kleuren in je aura zijn. Die dienen een doel. Geen vreselijk belangrijk doel, maar kleuren in jullie aura geven gewoon aan waar jullie zijn op een bepaald punt in de tijd. Op een punt later in de tijd, vanavond, zullen de kleuren in jullie aura heel anders zijn dan wat zij nu zeggen, afhankelijk van jullie stemming, jullie ervaring, jullie zienswijze, jullie….laten wij zeggen: geestesgesteldheid, jullie staat van zijn.

Kleuren kunnen dus veranderen en dat doen zij ook. Zij zijn in een constante staat van stroming.

Kleuren geven ook iets aan, als jullie in de gebieden zijn. Wij zien jullie dan, wij zien andere zielen, zien jullie. Niet jullie aura, niet alleen als een fysiek lichaam dat een gekleurd energielichaam is; de kleur, de kleuren, van jullie energiewezen geven elk dingetje aan, elke ervaring, elke les, elke gebeurtenis die jullie meemaakten in elk van jullie incarnaties. IN ELKE INCARNATIE!!!

De ervaringen die jullie hadden, de lessen die jullie hadden en die jullie hebben geleerd zullen allemaal een bepaalde kleursoort aantrekken, en die kleur, de verzadiging daarvan, en de diepte, het briljante ervan, geven aan wat jullie uit deze ervaringen hebben gehaald….wat jullie ervan hebben geleerd.

In de gebieden zien wij jullie dus met vele, vele kleuren, sommige vermengd en andere weer niet. Maar zie je, in de gebieden waar ik ben hoeven wij niet jullie cv te lezen en hoeven wij geen rapport over jullie te lezen. Wij observeren en lezen de combinatie van jullie kleuren en als wij dit doen weten wij niet alleen bijna ogenblikkelijk waar jullie je op je pad van deze incarnatie bevinden, maar ook wat jullie hebben vergaard, wat jullie hebben ervaren en waarvan jullie hebben geprofiteerd, wat voor voordeel jullie hebben gehaald uit al jullie vorige ervaringen.

Hier op jullie niveau van het fysieke kunnen jullie een ziel zien die op het eerste gezicht gezien wordt als tamelijk onbelangrijk of niet van veel waarde, maar dat die ziel feitelijk een ziel met grote kennis kan zijn, met grote ervaring en die daar grote voordelen uit heeft gehaald en die zich als een minder waardevol iemand laat zien omdat hij/zij hier een taak te vervullen heeft…..en dit brengt ons dan weer terug naar dienstverlening, nietwaar? Ha, ha ha.

Neem mij mijn onnozelheid niet kwalijk, maar waar ik vandaan kom zien wij deze ontwikkelde geïncarneerde zielen op jullie planeet die zich gewoon onder jullie ophouden, maar wij weten precies wat deze ziel hier en nu doet, de dienst die deze ziel verleent. Als jullie de ware kleuren zouden kunnen zien, zouden jullie de dienst  begrijpen die zij jullie betonen. Dienstbaar aan jullie! Jullie die niet zo gevorderd zijn als zij  die die dienstverlening doen….hmnn?

Nu, kleuren veranderen. Zoals ik al eerder zei ook in jullie aura. Jullie aura verandert afhankelijk van jullie huidige situatie en de kleuren komen en gaan, vermengen zich, scheiden zich af, mixen en doen al deze dingen afhankelijk van jullie stemming, jullie geestesgesteldheid, al dit soort dingen. Jullie aura, zoals wij dit zien, speelt dus geen significante rol in jullie leven. Wij zien het aura, maar vanaf de plaats waar wij zijn schenken wij daar niet zoveel aandacht aan omdat wij weten dat de kleurencombinatie zeer wisselend is. Het is een constante stroom.

Waar wij naar kijken is jullie technicolor overjas. Realiseren jullie je dat jullie zijn omgeven, ingekapseld, in een energiecocon van kleuren? Van kleuren! Nu, af en toe zullen die kleuren veranderen in aantal, in kleuren, in diepte, in helderheid, gewoon door wat jullie als individu doen in jullie meditatieve tijden, zoals hier op deze avond. Jullie kunnen vragen om het goud van bescherming. Jullie kunnen voelen dat jullie bescherming nodig hebben. Jullie kunnen dan aan de gebieden vragen om een gouden straal te ontvangen om die toe te voegen aan jullie reeds veelkleurige overjas. Jullie kunnen vragen om het roze, het vriendelijke roze, het mauve, het bleekblauwe en het groene, de helende kleuren. Jullie kunnen om heling verzoeken. Niet alleen voor je fysieke lichaam, maar ook voor je emotionele, mentale en spirituele lichaam; niet alleen voor deze lichamen, maar voor het geheel van het energiewezen dat jullie zijn. Jullie zien kleuren en kleuren spelen een aanzienlijke rol in jullie leven. Ik zou jullie willen aanmoedigen, ja, om steeds om deze kleuren te vragen.

De kleur van mijn medium….zijn overjas is wit, hij is wit. Dat is zijn kleur…ha, ha. En mensen kijken om te zien wat zijn kleur is. Zijn overjas is wit. Stralend wit! Kleuren spelen dus een magische rol in jullie levens. Het is gunstig voor jullie om kleuren te hebben in je verblijfplaats, je lichaam. Kleuren in jullie tuinen. Kleuren in elk aspect van je leven. En op dit punt zou ik tegen jullie willen zeggen dat de kleuren waartoe jullie je magnetisch toe aangetrokken voelen, de kleuren zijn die jullie nodig hebben voor jullie heling, voor jullie vooruitgang, voor jullie begrip.

Ik begrijp dus veel van jullie geïncarneerde zielen omdat jullie die speciale kleur hebben. Waarom jullie die speciale kleur hebben? Dat is de kracht, de ammunitie, dat is de kleur die jullie helpt te bereiken wat jullie in deze incarnatie kwamen doen.

Wat is jullie reis hier dan? Wel, als jullie reis heling is dan kunnen jullie aangetrokken worden door lichtblauw, bleekgroen, lila…..alle zachte pastelkleuren.

Als jullie hier zijn en het pad belopen van, laten wij zeggen, wiskunde of natuurkunde, kan jullie kleur een ijskoud blauw zijn….een koele, praktische kleur om een zeer praktische reden omdat jullie redeneren met praktische cijfers. Ervan afhangend wat jullie doen hebben jullie een speciale kleur die jullie graag dichtbij of nog dichterbij je hebben omdat jullie weten dat in jullie energiewezen dit de kleur is die jullie steunt. Dit is jullie krachtbron. Dit is een krachtbron….echt waar! Kleuren spelen dus een belangrijke rol in het leven van iedereen.

Nu wil ik dit nog even uitbreiden, Kijk eens om je heen, als jullie willen. Observeer het  leefgebied van jullie vogels, vlinders, zoogdieren, dieren. Wat zien jullie. Wat realiseren jullie je? Wat weten jullie over deze dieren, deze reptielen, deze insecten, wat dan ook? Zij trekken kleuren aan. Zij trekken de energie van kleuren om hen heen aan! Jullie begrijpen natuurlijk wat kristallen zijn. Kristallijnen rotsen, zij trekken allemaal kleuren aan. Zij trekken een kleur aan. Die kleur versterken zij dan en stralen die uit.  Zij stralen kleuren uit naar de omgeving. Zij stralen kleuren uit naar alle wezens en ik heb het nu over mensen en wezen uit het dierenrijk….zelfs kleuren van jullie zeeleven, de vissen, de schaaldieren, walvissen, zeehonden, de walrussen etc. in de oceanen. De kleuren die hen omgeven zijn hun bronnen. De kleur geeft hen energie. De kleur geeft hen leven. Dit is de kleur die zij nodig hebben en als jullie ernaar kijken, zonder te oordelen, kijk dan eens naar de vervuiling van jullie rivieren, stromen en meren.

Is er ook maar iemand die zich realiseert dat het zeeleven niet in staat is om zijn levenslijn te volgen? Zij zijn niet in staat die te passen bij hun kleur die zij nodig hebben omdat de meren, de stromen en de rivieren vol met rommel zijn. ONTKLEURD! Zij zijn bijna levenloos. Er zijn enkele rivieren, meren en stromen die dood zijn.  Zonder leven! Jullie weten dit omdat dit niet het waterleven steunt; het waterleven dat zich nu naar een andere dimensie heeft bewogen. Ik zal niet zeggen dat het sterft….het is gewoon naar een andere dimensie gegaan die hoger, schoner en beter is waardoor zij overleefden en nog steeds leven in een andere dimensie.

Als de mensheid zich uiteindelijk realiseert dat zij moeten beginnen met het schoonmaken van de planeet, moeten zij het herstel-pad opgaan. Dingen herstellen, het milieu herstellen! Alles wat er is, herstellen naar zijn oorspronkelijke staat van zijn en daarbij zijn de kleuren nodig. En de kleuren zijn aanwezig om aangetrokken te worden en al het leven te magnetiseren en te steunen, en dit, lieve mensen, hangt van jullie af. Van JULLIE!

Ik zeg jullie dus dat kleuren in jullie leven heel belangrijk zijn. Jullie hoeven daar geen studie voor te doen, maar begrijp alleen dat jullie kleur in je leven nodig hebben. Jullie hebben deze kleuren om je heen nodig omdat het de energie van deze kleuren is die een ondersteunende rol speelt voor jullie die je op je pad bevinden.

In de gebieden, als jullie thuiskomen, zullen jullie verbijsterd zijn, verbijsterd! Jullie zullen verbaasd en overweldigd zijn door de kleuren die jullie tegenkomen als jullie de brug van het fysieke naar het niet-fysieke over gaan naar je energiewezen. Jullie zullen een veelvoud aan kleuren zien en vele variatie van elke kleur.

Realiseren jullie je dat jullie niet maar een kleur hebben….hmm, laten wij zeggen: oranje, maar dat er vele soorten oranje zijn van de kleur die diensten verleent aan degene die tot die kleur wordt aangetrokken, degene die deze kleur als steun nodig heeft op zijn of haar pad?

Hier zijn wij dan weer, wij gaan rond in een cirkel, wij komen terug bij dienstbaarheid. Dienst! Alles staat ten dienste van elkaar! En zo zouden ook jullie dienstbaar moeten zijn aan jullie medemensen, de dieren, de reptielen, het zeeleven, jullie milieu, aan alles! Wees dienstbaar aan “Al Wat IS!” ALLES WAT IS! Wees dienstbaar daaraan! Het is wederkerig…het is wederkerig! Het zal jullie ten dienste zijn. Oh, ik ben almaar doorgegaan over dienstverlenen en kleuren, nietwaar?

Mijn broeders zeiden dat jullie advies nodig hebben over deze dingen. In de gebieden, in mijn broederschap, voelen wij ons gesterkt als wij een hulpvaardige boodschap hebben gebracht aan de geliefde geïncarneerde zielen en toch begrijpen wij dat jullie deze wel of niet in je op kunnen nemen. Jullie kunnen die wel of niet belangrijk vinden. Misschien niet nu, maar over een jaar, of ergens in de toekomst. Maar wij kunnen jullie ten dienste staan door jullie kennis en informatie te brengen en jullie kunnen daarmee doen wat jullie willen en wanneer jullie dit willen. Als jullie dan teruggrijpen naar deze informatie, op een bepaald punt in je leven, zal dit vrucht dragen! Het zal vrucht dragen!

En nu, voordat ik ga…een van mijn broeders heeft mij geadviseerd dat ik het nog niet over jullie voedsel heb gehad. Een van mijn broeders in het licht stelde voor om te vertellen dat de kleuren van jullie voedsel een belangrijke rol spelen in niet alleen jullie gezondheid, maar in jullie hele wezen!

Jullie hebben de kleur van jullie saladegroenten, jullie fruit, bijna alles wat jullie eten heeft een kleur. Als jullie een favoriet voedsel hebben gaat het niet altijd alleen om de smaak. Het is de energie van de kleur die jullie aantrekt. Als jullie groen willen, eten jullie groenten. Als jullie oranje willen eten jullie fruit! Als jullie geel willen nemen jullie fruit van die kleur.

Veel voedsel heeft een bepaalde kleur en het is de kleur die jullie nodig hebben die jullie hele wezen steunt. Misschien denken jullie daaraan als jullie een maaltijd uitzoeken. Denk aan de aantrekkingskracht, het magnetisme van de kleur van het voedsel dat jullie eten en de regelmaat waarmee jullie dit eten. Misschien gaan jullie je realiseren dat de kleur van het voedsel ook een rol speelt….niet alleen in jullie overleving, maar ook in jullie expansie als energiewezens!

Ik denk dat ik alles zo’n beetje heb gezegd. Ik wens jullie een goede avond. Ik wens jullie allen het allerbeste op je pad. Ik wens dat jullie constant omgeven zijn door liefde en bescherming in je leven. Ik wens jullie gezondheid, bescherming en overvloed.

Wees in vrede. Dank jullie wel.

Goedenavond. Goedenavond.