Aranuth Spreekt. Intentie en Gedachtenkracht!!

Aranuth Spreekt.

Intentie en Gedachtenkracht!!

Malcolm Bell / 3 november 2021
Geplaatst: 9 november 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Goedendag allemaal, ontwikkelende zielen van overal. De afgelopen maand oktober zag een voortgaan van de altijd veranderende dynamische dimensionale realiteit. De wereldwijd groeiende stem van het volk dat roept om snelle actie met betrekking tot klimaatverandering – wereldwijde opwarming – heeft een wake-up, shake-up-effect op de “in het oude paradigma vastzittende politici en decadente machthebbers.”

De zienswijze van de wereldbevolking die door de regeringen vaak als simpel worden beschouwd, als schapen / houten eenden, eist nu verandering, grote veranderingen. NU! De mensen van de wereld kunnen niet genegeerd worden en eisen hulp, herstel en voeding voor onze vervuilde, gedegradeerde en los-bandige planeet. Als een groot aantal geïncarneerde zielen zich regelmatig focust op positieve energie op de planeet is het misschien mogelijk dat wij kunnen helpen met het herstel naar een beter milieu.

Hier in Australië worden wij door meer ontwikkelde wereldlanden gezien als langzaam en niet bereid om veranderingen tot stand te brengen, en zelfs “achteruit” gaan. De Franse president Macron heeft de Australische Eerste Minister er zelfs van beschuldigd dat hij een “leugenaar is en onbetrouwbaar, een achterbaks iemand” en er zijn gespannen diplomatieke relaties.

“Alles is in goddelijke orde” ook al lijken het tijden van botsingen en doorbreken van allerlei dingen”.

In mijn uithoek in de bossen – het verre Noord Queensland – is er een zekere opkomst van grote aantallen geïncarneerde zielen die verlangen en ook actief bezig zijn met spiritueel bewustzijn, feitelijkheden en ontwikkeling. Mijn spirituele ontwikkelings-workshops worden altijd volledig bezocht door geïnteresseerde zielen die zoeken naar hemelse/hogere leiding op hun gekozen pad om het bewustzijn omhoog te krijgen. De laatste workshop werd gehouden in het tropische Port Douglas en was een heerlijke ervaring waar vele zielen waren die zich openden voor hun spirituele potentie.

BOODSCHAP:

Goedenavond allemaal. Mijn naam is Raith en ik verwelkom jullie allen. Het is leuk om jullie allen te zien en het is heel, heel leuk om mee te doen aan jullie bijeenkomst. Nog beter, ik voel mij vereerd om hiervoor te zijn uitgekozen, om hiervoor toestemming te hebben, met jullie te spreken en jullie mijn verhaal te brengen namens mijn broeders en zusters in de Gebieden.

Eerder werd er met jullie gesproken over “intentie”. Intentie is heel belangrijk en het is ook verbonden met gedachten. Zij zijn, laten wij zeggen, tweelingen.

Nu, in de basis betekent intentie hetgeen waarop jullie je op willen focussen, intentie is dat waar jullie je op iets focussen dat jullie tot stand willen brengen, manifesteren als resultaat daarvan. Wat willen jullie als resultaat zien? Als wij dit samenvoegen met de tweeling Gedachten hebben jullie de intentie en die is om een resultaat te behalen.

Nu wordt de geest erbij betrokken en de gedachte neemt voorrang en ontwikkelt zich en komt vooraan in de rij te staan. Wat is de gedachte dus? Wel, de gedachte is feitelijk de beschrijving, de beschrijving van het resultaat dat jullie tot manifestatie willen brengen. Kunnen jullie mij volgen?

Nu hebben wij de intentie. Jullie willen iets manifesteren, Nu komt de gedachte erbij, wat is dit? Nu gaan wij een levende, diepgaande, grondige beschrijving hebben van wat jullie intentie is om te scheppen en te manifesteren.

Nu dit is gezegd, zullen wij de pauzeknop even indrukken. Nu, dan gaan wij even terug….terug. Waar wij naar teruggaan is het Goddelijke Grote Plan. Het Grote Goddelijke Plan! Laten wij daar dus even naar teruggaan. De totale Eenheid. Al Wat Is heeft een Goddelijk Groots plan….al die planeten, overige planeten, de gehele en complete bundel van alles wat er is. Het is geen toevallig, lukraak geschapen plan maar het is zeer, zeer precies samengesteld. De Goddelijke Bron van Al Wat is heeft een Goddelijk Plan gemaakt.

Nu, alles in jullie Universum, de multi-universums, alles dat bestaat, alles wat is, wordt bestuurd, is bedekt, gevormd en gestuurd door het Goddelijke Grote Plan.

Het zijn in deze wereld, jullie wereld, jullie solide materie, derde realiteit, is er alleen maar een van de miljoenen. Miljoenen: Toch spreken wij hier over jullie realiteit, jullie realiteit, en meer specifiek jullie planeet, de toekomst van jullie planeet.

Alles betreffende de ontwikkeling van jullie planeet is het onderwerp van een Goddelijk Groot Plan. Dus deze planeet waarop jullie je bevinden, deze blauwe planeet, is er een van verschillende honderden planeten. Jullie zijn je er misschien van een paar bewust. Er zijn er honderden. Elke planeet wordt bestuurd door een Goddelijk Groot Plan. Iedereen in jullie Universum, alles dat jullie blauwe planeet beïnvloedt, en elk universum dat er omheen draait, is onderworpen aan een Goddelijk Groot Plan.

Op die planeet. Op die blauwe planeet die jullie Aarde noemen, jullie als individuen, ha ha ha, jullie worden bestuurd door een Goddelijk Groot Plan. Jullie kunnen daar dus niet uit weggaan. Het Grote Goddelijke Plan werkt in alle aspecten, in elke vibratie, elke realiteit.

Wat IS bestuurt het Goddelijke Grote Plan. Als wij dit Grote Plan in elk van de realiteiten in het Al, de Eenheid nemen, kan dit Plan veranderd worden in opdracht van de Opperste Schepper. Het kan veranderd worden, hervormd. Jullie planeet kan hervormd worden, in model gebracht worden. Wij kunnen alles doen wat wij, als de Schepper, Al Wat Is, de Eerste Bron kan altijd, en dat zal ook zo zijn, het pad veranderen, de evolutie, van jullie Universum en van jullie planeet.

Nu, in jullie individuele leven zijn jullie ook een deel van het Goddelijke Grote Plan. De Eerste Bron kan dingen op jullie pad veranderen. Als groep, als samenleving, als individu, kan het worden veranderd en dat gebeurt ook. Dit gebeurt regelmatig. Het Goddelijke Grote Plan werkt elke seconde van jullie klok. Het Goddelijke Grote Plan staat nooit stil. Het is in een staat van ontwikkeling en het ontvouwt zich altijd. Wat ik daaraan wil toevoegen zijn intentie en gedachten. Jullie als geïncarneerde zielen hebben dus een intentie.

Jullie hebben dus een intentie, jullie willen scheppen, jullie willen iets inbrengen, jullie willen het resultaat van jullie intentie binnen brengen, jullie gedachten komen op de top van intenties en intentie en gedachten zullen samenwerken voor, wat jullie noemen, verfijnen, precies wat het is dat jullie willen scheppen en manifesteren.

Het is niet logisch om een intentie tot scheppen te hebben als jullie het niet kunnen manifesteren. Jullie scheppen en manifesteren dus. Nu, alles moet uitgelijnd zijn, moet kunnen! Dit betekent dat het Grote Plan zich moet kunnen ontvouwen in zijn perfectie met alles wat erin komt in perfecte uitlijning. Als het niet is uitgelijnd kan het niet gebeuren! Jullie moeten, zoals jullie dit zeggen, alles op een rijtje hebben.

Als wij dus op basisniveau beginnen met jullie intentie, vergezeld van jullie gedachten, zijn zij samen in harmonie en beslissen zij wat er precies wordt verlangd. Wat verlangen jullie? Wat is jullie verlangen? Wat willen jullie binnen brengen? Wat is het verlangde resultaat?

Wij hebben deze scheppingsenergie, de gedachten en dit is de klei voor schepping. Dit is wat jullie willen zeggen, deze intentie en gedachten zijn de bouwblokken van schepping en manifestatie. Hoe kan dit gedaan worden? Hoe past dit in het Grote Plan? Kan het manifest worden?

Wel, dit is niet zo eenvoudig als jullie misschien denken. Helemaal niet zo eenvoudig, want wat jullie als individu, of als groep, of als land, willen scheppen en manifesteren moet in afstemming zijn met het ontvouwen van het Goddelijke Grote Plan. Als dit niet zo is, past het niet, als er geen toestemming voor is, is het niet in uitlijning en zal het niet gebeuren. Zo eenvoudig is het. Toch zijn er toestemmingen voor jullie in je individuele zielenleven, in jullie individuele fysieke leven. Er zijn toestemmingen voor jullie om je pad te veranderen en/of aan te passen.

Laten wij hier even bij stilstaan. Voordat jullie hier deze keer kwamen…..voordat jullie hier vele, vele malen eerder kwamen, hadden sommigen van jullie honderden incarnaties, maar die herinneren jullie je niet. Misschien een of twee, maar zullen je hen zeker niet allemaal herinneren. Jullie zouden begraven worden onder de details van elk leven. Toch, voordat jullie hier komen, voor elke incarnatie, moeten jullie je eigen kleine versie van het Goddelijk Plan hebben. Het plan kan dan wel niet goddelijk zijn, maar het is jullie persoonlijke versie van het Grote Plan.

Nu, Thuis, waar ik ben, in de Gebieden, jullie ware thuis, waar jullie hebben besloten dat jullie weer wilden incarneren en hebben besloten om op deze blauwe planeet van een derde dimensie realiteit te incarneren, wisten jullie dat jullie hier niet zonder plan konden komen. Jullie moeten een plan hebben; er moet een plan zijn van jullie, in samenwerking met de ontwikkelde zielen waarmee jullie hebben gecommuniceerd en waarmee jullie graag instemden dat zij jullie hier in het fysieke zouden begeleiden.

Goed, jullie moeten het er mee eens zijn over wat jullie hier komen doen. Waarvoor? Zodat er ervaringen komen door de bewuste lessen. Goed?

Riinngg…… .riinnggg….. …….. telefoon van vergeten klant rinkelt doordringend……de communicatie-link werd verbroken……minuten later…..communicatie-link weer hersteld met een bepaalde moeilijkheidsgraad.

Welke lessen willen jullie? Waarom willen jullie deze lessen? Voordat jullie hier kwamen, waren jullie toen voorbereid op deze aardwandeling, dit pad? Hebben jullie jezelf voorbereid? Hebben jullie voorbereidingen gemaakt om terug te komen in deze incarnatie om dit of dat te bereiken? Wij weten het nog niet! Dus, in samenwerking met degenen die jullie gids(en) worden, en in samenwerking met een wezen, een veel wijzer wezen van een hoger niveau, gaan jullie ervoor zitten en schrijven je toekomstige levensscript samen.

Jullie schreven het script voor deze incarnatie van A tot Z terwijl jullie je onderhielden met de hogere wezens over hetgeen jullie wilden ervaren, wat er is dat jullie voordeel kon opleveren omdat jullie hier niet alleen komen om een feestje te bouwen. Jullie komen hier om jezelf te vermaken, maar jullie komen hier ook om te leren, te groeien, jezelf uit te breiden, en de enige manier waarop jullie dit kunnen doen is het tegemoet treden van de uitdagingen, om die te overwinnen en daardoor te groeien.

Nu, als energiewezen hebben jullie macht. Die is niet enorm, maar jullie hebben macht. Met dit vermogen, als jullie hier komen met jullie Grote Plan voor deze incarnatie onder je arm, zijn jullie gewapend met kracht om de confrontatie aan te gaan met de verschillende uitdagingen die dit leven heeft te bieden.

Jullie schrijven dus het script. Jullie kiezen welke ervaringen en lessen jullie willen ondergaan. De hogere wezens handelen als, eh, jullie hoger zelf en overwegen voorzichtig of jullie bepaalde dingen aankunnen, of dat het op dit moment niet geschikt is in je leven. Jullie gaan door een proces. Als jullie het script voor deze incarnatie hebben afgehandeld nemen jullie dit script mee naar de Raad van Twaalf. De Raad van Twaalf zal jullie script onderzoeken. Zij zullen beslissen wat er wel of niet haalbaar voor je is.

Wat jullie wel of niet hebben uitgekozen en of jullie wel of niet voldoende uitdagingen, ervaringen, leermomenten en confronterende situaties hebben waarvan wij weten dat jullie de macht hebben om die situaties aan te gaan en hen te overwinnen. Genoeg is dus genoeg!

Als zij het eens zijn met het script weet iedereen dat jullie daarvoor de macht hebben om de confrontaties aan te gaan. Maar als het voelt dat het teveel voor jullie is, zullen jullie gidsen jullie een boost geven als jullie al geïncarneerd zijn om alles te bereiken wat jullie wilden bereiken in deze incarnatie.

Goed, jullie staan dus in de rij, het script is goedgekeurd. Het volgende is dan conceptie, jullie worden geboren, en hier zijn wij dan. Ha ha ha. Bij de geboorte beginnen jullie bij het eerste woord van je script. De eerste stap op jullie pad. Soms kunnen jullie je afvragen waarom jullie de hoogten en diepten in je script hebben geschreven. Wel, jullie wilden dit, jullie schreven het op, jullie wilden dat ervaren om te groeien en het te doorstaan. Als jullie dus door het leven gaan zijn er bepaalde zaken en situaties die jullie op je pad tegen kunnen komen. Jullie zien hen als blokkaden, hobbels en obstakels op je pad.

Het is dus aan jullie om je kracht te gebruiken om uit te zoeken hoe jullie hen kunnen doorstaan. Als jullie het niet kunnen uitzoeken, kunnen jullie het je gidsen vragen. Ha ha. Jullie kunnen gaan mediteren en je gidsen en de hogere wezens vragen: “Toon mij de weg, alsjeblieft. Leer mij alsjeblieft wat ik moet doen als ik moet doen. Hoe ga ik over deze rotsige weg, dit pad?” Soms wordt het allemaal een beetje teveel!

Jullie Grote individuele Plan zorgt dus soms voor een afwijking of een verandering. Wat er feitelijk gebeurt is dat de gidsen zullen overleggen met de hogere wezens en vragen of het jullie is toegestaan om deze zaak te laten vallen of om er een beetje omheen te werken. Er zijn dus wat dingen mogelijk.

Soms kan dit niet gebeuren omdat die speciale situatie die jullie op dat moment hebben, van vitaal belang is, absoluut van vitaal belang voor jullie ontwikkeling en jullie vooruitgang op je pad. Zij of ik kunnen dit dus wegnemen. Jullie dienen het alleen nog weg te werken. Soms zal jullie Grote Plan dus niet meewerken aan verandering of wijziging. Soms zal jullie Grote Plan meewerken aan verandering.

Maar vergeet niet dat als er een verandering in je Individuele Grote Plan komt, die wel in overeenstemming moet zijn met het planetaire Goddelijke Grote Plan. Wat wij zeggen is dit: Als jullie een confrontatie hebben met een bepaalde zaak, kan het zijn dat jullie Universum, jullie planeet, jullie veelheid aan landen, jullie niet in staat stellen om je eigen plan te wijzigen omdat Het Plan, het Goddelijke Grote Plan van het Universum en de planeten dit niet kan toestaan.

Jullie moeten er zijn. Jullie moeten deel uitmaken van de verandering. Jullie moeten een deel van jezelf zijn en jullie moeten een deel van de verandering zijn. Jullie jaar 2012 waarvan ik geloof dat dit het einde van jullie Maya-kalender is, gaf een grote verandering aan en daarvoor zijn jullie hier en wij kunnen jullie niet laten afhaken omdat wij de energie, de planetaire energie van de tijd – die enorm was, een enorme verandering – wij kunnen jullie stervelingen niet laten zeggen: “Nee, ik wil daar niet aan meedoen.” Jullie maken er deel van uit!

Jullie zijn er een deel van! Jullie zullen dus het feit moeten accepteren dat jullie het Universum zijn, het multiversum, het planetaire energiegebied en de ruimte, en dit heeft zijn eigen Grote Goddelijke Plan te volgen.

Binnen dit Goddelijk Grote Plan is er het Planetaire Grote Plan en jullie hebben je eigen Grote Plan. En boven de planeet, vergeet het niet, is er het alles overkoepelende Goddelijke Grote Plan van Al Wat IS. Al Wat IS….ontzagwekkend!

Denk dus nooit dat jullie een onbelangrijk klein organisme zijn. Jullie zijn onderdelen van het Grote Goddelijke Plan en dat begint bij Al Wat is. De Eerste Bron, (Godheid) van Al Wat Is….jullie maken er deel van uit. Het maakt niet uit of jullie jezelf zien als groot of klein…jullie maken er deel van uit. Jullie kunnen er niet vandaan gaan omdat de energie van Al Wat Is, de energie is die jullie voedt. Jullie zijn Al Wat Is.

Zo, nu komen wij weer terug bij intentie en gedachten. Wij komen terug bij jullie als individu.

Jullie zijn dus een belangrijk deel van het Goddelijke Grote Plan. Dat waren jullie altijd! Dat zullen jullie altijd zijn! As jullie dus een intentie hebben, jullie hebben de gedachte, weten jullie absoluut wat jullie kunnen scheppen en manifesteren. Accepteer het feit dat alles in lijn is en jullie het groene licht zullen krijgen, om het maar zo uit te drukken….het zal gebeuren.

Als het iets is dat jullie willen manifesteren in je persoonlijke leven, zit dan stil en wacht omdat alles altijd in lijn gebracht moet worden in de gebieden. In aanmerking daarvoor komen houdt niet altijd in dat het wordt wat jullie wilden manifesteren. Het moet altijd passen in jullie Grote Plan.

Ik zal nu niet gaan spitten in dit manifestatieproces omdat er een behoorlijke hoeveelheid kennis en informatie bij betrokken is zij scheppen en manifesteren. Wij zullen dat voor een andere keer bewaren.

Ik dank jullie omdat jullie hier op deze dag aanwezig waren. Ik ben blij om briljante lichten te zien, jullie briljante lichten, die stralen vanuit dit huis van licht en dat van een behoorlijke afstand gezien kan worden. Ik dank jullie allen voor je aanwezigheid. Ik dank jullie allen voor het in je opnemen van deze informatie. Ik dank jullie omdat ik hier mocht zijn. Ik wens jullie het allerbeste op je pad. Moge de Goddelijke Bron jullie elke dag zegenen!

Een overvloed aan zegeningen en alle goeds,

Malcolm.