Aranuth Spreekt: Het Moeilijke Pad belopen / Malcolm Bell / 16 september 2019 / Geplaatst: 17 september 2019

Aranuth Spreekt:
Het Moeilijke Pad belopen
Malcolm Bell / 16 september 2019
Geplaatst: 17 september 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, lieve vrienden,
Tijd en water stromen onder de brug door terwijl wij ons pad belopen dat vol is van de energie van constante verandering: “Ga door met doorgaan” is de bemoedigende oproep van grote wezens uit de hogere gebieden.
De manier waarop een aantal positieve mensen hun dagelijks leven invullen bij het “omhoog gaan” is door hardop een affirmatie uit te spreken als: “Dankbaarheid is mijn houding op elk moment van elke dag” en “Word wakker, sta op, kleed je aan en laat het zien.” Er moeten nog vele andere affirmaties zijn die mensen in het dagelijks leven energie geven.
Overal om ons heen ervaren en zien wij dingen die opwindend zijn of het tegendeel hiervan die afbreken of veranderen. Het is belangrijk om dit toe te staan en met de stroom mee te gaan in de wetenschap dat alles echt in Goddelijke Orde is.
Boodschap:
Goedenavond kinderen. Ik ben hier vandaag gekomen om met jullie te spreken over de conditie, de staat van jullie planeet en suggesties te geven over hetgeen jullie kunnen doen om jullie planeet te redden, te redden voordat het te laat is en er niets meer te redden valt.
Vele jaren geleden toen ik mijn laatste incarnatie had, was ik de leider van een stam die constant in oorlog was, betrokken was bij agressieve daden ten opzichte van vele andere stammen. Ook al wisten wij van jullie standaards dat wij nu als primitieve wezens worden bezien, zien sommigen ons als beestachtig. Dit was niet altijd het geval. Stammen vochten om hun grond te behouden….hun jachtgronden, de gebieden waarop zij boerden, visten, gingen jagen en voedsel verzamelden.

Wij moesten ons land beschermen of de hongerdood sterven. Dit was de hoofdreden voor agressie, schermutselingen en oorlog. Wij waren niet zo primitief dat wij niet in staat waren om samen te zitten, te feesten en te bespreken wat wij moesten doen voor het algemeen nut van alle stammen. Deze bijeenkomst was een groot succes voor een groot aantal stammen die keken naar de condities en de manier van omgang en de samenhang met elkaar. Op die manier behielden wij onze rechten om te vissen, te jagen en de grond te bewerken. Nu, vele eeuwen later zien wij uit de gebieden dezelfde soort dingen gebeuren waarbij jullie nu landen en staten hebben die vechten om de buit. Vele landen en staten zijn jaloers. JALOERS! Zij zijn jaloers op de bronnen en rijkdom aan voedsel en water die anderen hebben. Wij zien momenteel dat er hebzuchtige mensen zijn die niet alleen niet willen delen maar ook de delen van een ander willen hebben omdat zij een oncontroleerbare hebzucht hebben.

Hun hebzucht heeft zich zo sterk ontwikkeld dat de landen nu oorlog voeren om het voedsel, de vissen, de dieren en het water van andere landen te veroveren.
Ik wil jullie graag vertellen dat vers en schoon water de prijs is die enkele agressieve landen willen veroveren. Jullie planeet zal een watertekort krijgen. Het wordt verkeerd gebruikt en teveel gebruikt. Het wordt niet bewaard voor de gezondheid en het heil en voor de levensvoorziening van de bevolking zoals dit de bedoeling was. Jullie hebben je militaire strijders en jullie hebben ecologische strijders. Waar jullie je nu bevinden is jullie planeet in gevaar. Jullie planeet is in ernstige moeilijkheden, zij is in gevaar. Wat is de oplossing? De oplossing kunnen jullie niet verwachten van de leiders die feest vieren en wijze beslissingen zouden moeten nemen die goed zijn voor alle mensen en landen.
Wij hebben wel succes gehad. De leiders van jullie planeet zullen dit niet doen. Sommigen zoeken hun toevlucht tot gewapende agressie. Oorlog….om te stelen wat hen niet rechtmatig toekomt.
De mensen van deze planeet hebben een wapen dat de agressors niet kunnen gebruiken. Dit wapen is de immense kracht van Liefde en Licht. De bevolking van jullie planeet zou in plaats van het grijpen naar wapens beter naar het sturen van de straling van liefde en licht kunnen gaan.
Jullie kunnen mij geloven als ik zeg dat liefde en licht de krachtigste wapens op jullie planeet zijn. Het is er zodat jullie het kunnen gebruiken. De Broederschap en ik bevelen jullie aan om dit vaak te gebruiken. Jullie uitbraken van agressie en oorlog kunnen tegengehouden worden. Tegengehouden!!! Het kan tegengehouden worden dat zij vele andere landen met zich meetrekken. Toch zullen er achter de schermen hebzuchtige mensen zijn die hun troepen willen sturen naar andere landen om daar dingen te stelen.
Als voldoende geïncarneerde zielen genoeg tijd besteden aan het sturen van aanzienlijke hoeveelheden, golven van liefde en licht, naar de leiders en de machtige, hebzuchtige mensen, zal jullie planeet terugkeren naar stabiliteit. Het is niet zo zinvol om licht en liefde te sturen naar individuen of groepen gewapende agressors. Het zijn hun  leiders. Het zijn de hebzuchtigen, de oorlogsstokers. Zij zijn degenen die de ontvangers moeten zijn van jullie gerichte liefde en licht.
Ja, jullie zullen tragische omstandigheden tegenkomen, jullie zullen tragedies tegenkomen en jullie zullen ook meemaken dat de planeet rilt en schudt in een poging om dingen van zich af te gooien, die haar doordringen. Ja, er zal een tijd zijn: er zal een tijd van vrede zijn. Nog geen universele vrede maar een golf van vrede tussen de machtige landen en wij zullen zien dat jullie planeet terugkeert naar een planeet van vrede, van harmonie, van delen en voor elkaar zorgen.
Toch, voordat jullie planeet dit doel bereikt, zullen er veel dingen overwonnen moeten worden. Er zullen veel geweld, oorlogen en misdaden zijn. Er zullen rijke landen zijn en landen die door armoede worden geslagen. Daar is jullie energie nodig; jullie helende energie. Het is nodig dat die naar de leiders wordt gestuurd….naar de leiders van jullie landen en de planeet. Zij zijn degenen die de controle hebben over de situatie van de hele wereld.
Enkele van deze leiders zijn zich er niet van bewust dat het pad dat zij belopen al bezaaid is met valkuilen. Zij zullen vallen. Zij zullen worden vervangen door betere, wijzere en competentere leiders. Toch zal dit niet op korte termijn gebeuren.
Wat wij als een van de meest wijze dingen zien is dat alle bevolkingen van alle landen zorgvuldig zijn met jullie watervoorraden en wees waakzaam met jullie voedselvoorraad. Hebzuchtige agressieve leiders van andere landen en de machtige mannen die achter hen staan zijn bekend met de manier waarop zij andere landen kunnen onderwerpen en hen gebrek te laten hebben aan water en voedsel. Dit is een van de doelen die zij hebben gesteld en een van de plannen die nu worden uitgevoerd door de hebzuchtigen, de mannen die aan de macht zijn. Jullie kunnen dit tegenhouden. Jullie kunnen dit ondermijnen. Allereerst door je eigen land te beschermen….het beschermen van jullie eigen voedsel….je ervan te verzekeren dat jullie leiders zijn verbonden aan jullie verlangens. En jullie kunnen krachtige liefde en licht sturen naar de mannen die aan de macht zijn, de inhaligen en degenen in gekozen en niet gekozen posities van macht en autoriteit.  
Lieve mensen, weet dat er op het pad dat jullie nu niet kunnen zien vele dingen liggen, vele gebeurtenissen in de vorm van tragedies en rampen voor landen en staten en de personen die aan de macht zijn en zij kennen het lot dat hen staat te wachten niet.
Jullie kunnen dus troost vinden in het feit dat waar jullie licht misschien niet het verwachte effect heeft op degenen die aan de macht zijn, er al lang geleden valkuilen op hun weg zijn geplaats om jullie hierbij te helpen. Ik breng jullie deze dingen als informatie. Ik vertel jullie deze om erover na te denken. Ik vertel jullie deze dingen niet om jullie angst aan te jagen, niet om angst te brengen maar om jullie te overtuigen van de situatie waarin jullie planeet zich bevindt. Jullie wapens, jullie krijgsuitrusting, de krachtigste wapens, zijn het vermogen dat het menselijk collectief heeft om liefde en licht uit te stralen naar de hele planeet, en ja, in de komende tientallen jaren zullen jullie de vruchten plukken van jullie hedendaagse inspanningen.
Ik dank jullie omdat jullie luisteren, ik dank jullie voor jullie luisterend oor. Ik dank jullie voor het overdenken van mijn woorden. Ik ben van een aanzienlijke afstand gekomen….niet van de hoogste gebieden maar van een gebied waar wij momenteel construeren. Het gebied waar wij construeren zouden jullie classificeren als jullie ideaal. Jullie hebben gehoord van het zogenaamde “andere gebied.” Een andere dimensie waarin wij momenteel construeren is een andere wereld. Het is geen driedimensionale wereld. Wij trachten het in te vullen met een veel hogere vibratie.
Ja, hij kan lijken op jullie huidige planeet, maar het zal er een zijn van liefde en licht, van vrede, van goede gezondheid, van geluk. Ik ga nu terug naar mijn werkzaamheden in dit gebied in gereedheid voor degenen die hebben verlangd om over te gaan naar dit gebied.
Ik dank jullie. Ik stuur zegeningen, vele, vele zegeningen.
Dank jullie wel, lieve vrienden.
Vrede en Vreugde,
Malcolm.