Aranuth Spreekt. Gewoon DOEN!!!

Aranuth Spreekt.
Gewoon DOEN!!!

Malcolm Bell / 26 maart 2021
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,

Van alle plaatsen waar ik normaal gesproken channel van de hogere gebieden is de “Enuma Elish” spirituele tent waarschijnlijk het meest verbijsterend en betoverend. De energie van het regenwoud omringde ons met een lente-gevoede beek werd alleen overtroffen door het interieur van de grote tent die was gedecoreerd met indrukwekkende kunstwerken en kristallen. Deze energie moet je hebben ervaren om het te geloven.

De gebeurtenis was een bijeenkomst van een weekend tijdens de equinox. De energie op die dag was extreem hoog en zeer geleidend om de wezens van liefde en licht van de hogere gebieden te begeleiden. De communicator, die mij geen naam opgaf was een beetje griezelig familiair en glipte heel gemakkelijk in mijn lichaam en energieveld; het maakte het voor mij zeer comfortabel.

Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal. Alweer welkom. Groeten aan iedereen. Hoe heerlijk is het om jullie allen weer te zien en ik ben vereerd om hier te zijn namens de gemeenschap van Aranuth. Dit is een eer. Wat wij vandaag voor jullie hebben is heel eenvoudig. Het is, laten wij zeggen, het is bedoeld om…..hmmmm…..de dialoog zal meer een wake up zijn omdat jullie, lieve zielen, door je leven gaan en kijken naar die smalle driedimensionale realiteit en alles wat daarin met jullie gebeurt gewoon maar aannemen.

Als ik het zo mag uitdrukken: teveel van jullie kijken niet achter de sluier om te ontdekken “Wie ben ik? Wat ben ik? Wat doe ik hier. Wat is mijn doel op deze planeet van dichte materie? Speelplan? Wat is het plan? Mijn doel hier?”

Weten jullie dat wij in de gebieden achterover zitten en jullie observeren? Soms glimlachen en grinniken wij. Zie je, lieve mensen, waar wij over glimlachen is dat jullie net doen alsof jullie slapen. Zzzzzz, ha, ha. Wij kennen ieder van jullie. Er zijn geen zielen die niet gekend zijn. Wij kennen elke ziel. Niet alleen dat want wij in de hogere gebieden zijn hebben constant communicaties met jullie…..hmmm…..wat jullie je geleide-engelen, jullie gidsen, degenen die over jullie waken noemen.

Wij staan constant in verbinding met jullie gidsen  over “hoe jullie het doen!” Hoe doen jullie het? “Slaapt iedereen nog? Worden zij al wakker? Hebben zij zich al gerealiseerd dat het tijd is om te stoppen met dit fysieke spel?” Hmm….dit is geen kritiek, het is een feit….een feit!

Nu, vanaf ons gezichtspunt zien wij jullie slapen, maar het is aan mij om jullie bij deze gelegenheid….hmmmm….weer wakker te maken, laten wij zeggen: jullie te wekken!

Nu, als ik dit in chronologische volgorde zet zal dit duidelijker voor jullie zijn. In de gebieden; lieve hemel, in de hogere gebieden kennen wij jullie. Wij weten alles over jullie: elke reïncarnatie die jullie hadden, wij kennen al jullie lessen, alle ervaringen die jullie hadden in al die incarnaties omdat wij naar jullie energie kijken. Wij kijken naar de kleur van jullie energie. Wij kijken naar de vorm van jullie vibratie en wij luisteren naar het geluid, de symfonie van jullie vibratie. Zo is het dus, thuis in de gebieden.

Nu, voordat jullie hier kwamen schreven jullie samen met hogere wezens – en ik heb het geluk dat ik ben uitverkoren om samen te werken met deze hogere wezens – schreven jullie je script voor deze incarnatie. Jullie zijn de auteurs. Jullie schreven het script met hulp, met assistentie, met toezicht. Er is altijd een hoger wezen dat overziet wat jullie plannen, wat jullie willen stoppen in jullie voorgestelde levensscript.

Nu zijn er tijden waarin zielen….hmmm….een beetje overdrijven en zeggen: “Ik zal die ervaring hebben” en dan zeggen zij: “Ik zal die ervaring er ook bijdoen” en wij in de gebieden moeten dan wel zeggen Nou….nou…! Jullie overladen jezelf. En omgekeerd hebben wij zielen die zeggen: “Ik ga beneden naar de achtbaan en zwem er gewoon rond!”

Wij zeggen dan: “Nee, dat doe je niet! Je gaat daar naartoe en je gaat daar groei en vooruitgang ervaren.” Dus, met ons advies schrijven jullie je eigen script.

In de gebieden begrijpen jullie het helemaal voordat jullie hier komen. Jullie begrijpen volledig dat jullie hier voor je missie komen. Het is 1. Voor ervaringen. 2. Voor lessen en 3. Voor scheppen en manifesteren. Maar ergens onder deze drie onderwerpen is er Ontwaken. Ontwaken!

Op een punt in deze drie zullen jullie ontwaken. Tot op welke hoogte jullie zullen ontwaken? Ongelukkigerwijze, ongelukkigerwijze zijn massa’s mensen in deze fysieke realiteit verleid. Zij zijn verleid door allerlei soorten dingen. Nu….niets….absoluut niets gebeurt er toevallig in jullie leven. Echt niets. Alles in jullie leven…..de belangrijke dingen, werden door jullie geschreven, door jullie geschapen, jullie verlangden ernaar. Jullie verlangden naar hen omdat jullie deze ervaringen en lessen nodig hebben om te groeien. Jullie hebben het nodig om je uit te breiden zodat de gezamenlijke leringen, lessen, ervaringen en kennis hiervan, en in elke incarnatie, als jullie weer bij ons teugkomen beladen zijn met zielsverrijking. Het is als een grote, grote, grote rugzak die vol zit met kennis, informatie en zielsverrijking die van jullie een afgestudeerde maken.

Een afgestudeerde. Niet alleen in deze realiteit, jullie zijn thuis afgestudeerd en in de hogere realiteit. Hogere Realiteit! Vandaag was dus de gedachte dat als de Broederschap mij op deze missie zou sturen om met jullie te spreken, ik zou gaan beginnen met dingen als: “Goed, staan jullie jezelf toe om in deze incarnatie constant verleid te worden door alles wat deze realiteit te bieden heeft?” of: “Het is tijd” “Heeft de wekker in jullie leven al gerinkeld?”

“Wat doe ik hier? Wie ben ik echt? Wat is het doel van dit alles? Het doel is om jezelf te vinden. Het doel is om je ware zelf te vinden! Entiteiten zoals ik komen door de sluier om jullie te herinneren. Wij komen niet om jullie te laten ontwaken maar om jullie WEER te laten ontwaken want in alle realiteiten weten jullie wie en wat jullie werkelijk zijn. En hier zijn wij dan en openen jullie geest omdat het fysieke spel jullie voorziet van ervaringen en lessen.

Wat is nu het belang van dit alles? Wat is het belang? Het belang hiervan is dat het ervaringen en lessen zijn. De ervaringen zijn jullie uitdagingen. Jullie barsten niet in tranen uit maar jullie moeten kijken naar hetgeen waarmee jullie worden geconfronteerd en zeggen: “Wow, ik schreef dit in mijn script. Ik heb dit op mijn pad geplaatst als een leermogelijkheid. Ik heb nu een uitdaging. Ik heb een uitdaging en die is om alle creatieve en manifestatiekrachten op mijn commando te gebruiken….de dingen die ik samen heb meegenomen naar de gebieden vanuit vele andere incarnaties.”

Wij houden jullie dus in de gaten, wij zien jullie, en hier is de uitdaging. Wij wachten en kijken en wachten totdat jullie zeggen: “Ik ben er bovenuit gestegen….ik heb het nu! Dit is wat ik moet doen om te kunnen scheppen. Ik moet dit en dat veranderen. Ik moet mijn kracht gebruiken om deze situatie te doorstaan en niet de situatie mij te laten sturen!” (Wat maar al te vaak gebeurt!)

Ik wil jullie er dus aan herinneren dat jullie de vonken en de vlam van de Schepper zijn, de Eerste Bron van Al Wat Is. Jullie noemen die gewoonlijk God, en dat is goed. Ook Eerste Bron van Al Wat Is en jullie zijn daar een deel van.

Het is alsof jullie een plakje zijn van de Cake van Al Wat Is! Jullie hebben dus een verbinding met de Eerste Bron, jullie hebben een verbinding met vele hogere wezens van andere dualiteiten en alles wat jullie hoeven te doen is vragen om assistentie. Hoe eenvoudig! Vraag! Vraag! Vraag om wat jullie maar willen. De Eerste Bron rent dus niet voor jullie uit en zegt: “Zij hebben deze ervaring en deze les….ik zal die voor hen oplossen en dit leven zal een eitje voor hen zijn!”

Nee. Jullie zijn aan het leren. Dit is jullie les. Jullie groei. Dit is voor jullie zielsverrijking. Alles is dus een kleine toevoeging, een paar omleidingen op jullie pad….alles is gepland voor jullie. Niets gebeurt toevallig omdat het door jullie was gepland. Door jullie op je pad geplaatst en nu worden jullie ermee geconfronteerd.

“Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik heb het. Ik heb het!” Wat kunnen jullie doen? Wat doen jullie dan? Zit stil. Ga naar binnen. Open jezelf om de kennis te ontvangen, de informatie, de begeleiding. Dat is de weg vooruit!

Als mensen, ik ben niet denigrerend, als mensen hebben jullie uitdagingen die jullie vaak of soms op dagelijkse basis confronteren. Nu weten jullie en wij dat jullie die niet op een driedimensionaal niveau kunnen oplossen. Jullie moeten naar je pakhuis met kennis gaan, met informatie, talenten, mogelijkheden….jullie dienen diep naar binnen te gaan. Jullie dienen naar dat kanaal te gaan en helemaal door dat kanaal te gaan, naar het hoogste punt dat jullie kunnen bereiken en te snuffelen door al jullie capaciteiten, kennis en al je ervaringen van andere levens. “Ik heb dit eerder gedaan….dit is een eitje. Wacht maar eens hoe ik dit ga oplossen!” Als jullie dit niet kunnen vraag dan om hulp aan de hogere wezens, vraag je Hoger Zelf, vraag aan wat jullie je Aartsengel noemen, de Serafim, geascendeerde meesters, wie jullie maar willen….vraag het hen. Vraag. Vraag: Kan ik alsjeblieft hulp krijgen, kunnen jullie mij alsjeblieft hiermee leiden. Ik luister….ik luister!”

Veel te veel geïncarneerde zielen hebben het gordijn van vergetelheid dichtgetrokken, het is alsof dit gordijn het licht blokkeert. Ongelukkigerwijs vergeten zij om het weer open te trekken om te kijken wat daarachter te zien is. Zij laten het leven hen dus gewoon leiden. Zij leven het leven dus niet. Gebeurtenissen, zaken, levensstootblokken, hebben de neiging om hen te blokkeren. De bedoeling van dit spel, ervaringen, lessen, gebeurtenissen etc. is dat jullie hier doorheen gaan. Kennis, ervaring, informatie….jullie zijn hier om hen te doorstaan om Alles te worden, Eenheid! Ja, om deze reden zijn jullie hier.

Eenvoudig gezegd, heel eenvoudig gezegd: hoeveel zielen op deze planeet zijn in staat om stil te zitten, naar binnen te gaan, stil te zijn en de vraag te stellen? Nu, als jullie de vraag niet willen stellen is dit goed. Weet gewoon dit: Kijk in de Spiegel en jullie zien een fysiek wezen; dit zijn jullie niet….jullie zijn dit niet! Het is alleen het voertuig waar jullie je in bevinden. Dit zijn jullie helemaal niet. Wat jullie dienen te doen is stil zitten en stil zijn.

Toch heeft jullie fysieke, nog steeds deze geest, dit mentale…..een apengeest die altijd spelletje met jullie doet. Jullie moeten daaruit gaan. Zit stil en wees stil en ga uit dit fysieke vandaan. Eruit en omhoog!  En als jullie in die hogere staat zijn stel je dan de vraag: “Hoe beloop ik dit pad met waardigheid, respect en positiviteit?” Want als jullie vrij zijn van de beperkingen van het fysieke lichaam, zijn jullie eruit! Dat is het moment waarop jullie worden wie jullie werkelijk zijn. Ja! Applaus, applaus!

Jullie zijn je ware wezen al. Jullie zijn je ware wezen al! Daar gaat het allemaal om; dat is waarvoor jullie hier zijn! Het gaat erom uit de constante fysieke betrokkenheid met het fysieke leven te gaan en je ware wezen te worden. Jullie ware wezen….jullie hoog ontwikkelde wezen, en vergis je niet, er zijn geïncarneerde mensen die zeer, zeer gevorderde wezens zijn die hier net als jullie om verschillende redenen zijn.

Sommige redenen zijn het helpen van mede-geïncarneerden om zich te herinneren en deze informatie toe te passen, deze kennis, capaciteiten en talenten. Sommigen zijn hier om jullie wereld te veranderen. En dus kijken jullie in de spiegel en zien niet onmiddellijk dat jullie een deel van deze veranderende wereld zijn of zelfs als jullie ervoor kiezen om daar een deel van te zijn. Als jullie ervoor kiezen! Wat zien jullie? Een fysiek wezen. Maar dat zijn jullie niet….het is gewoon jullie overjas. Het voertuig waarin jullie zitten. Er is ook jullie ware wezen waar jullie deel van kunnen zijn want als jullie stilzitten, stil zijn, alles opzij schuiven dat te maken heeft met de dichte fysieke materie en het worden van je energie-zelf. Word gewoon je prachtige energie-zelf. Als dit energiewezen – binnenin jullie – kunnen jullie hogere kennis benaderen, kunnen jullie vele dingen benaderen en als jullie daar moeite mee hebben, vraag dan aan de hogere wezens. Geef hen een naam. Noem hun naam als zij er een hebben en jullie die kennen. Open je gewoon en zeg: “Mag ik alsjeblieft informatie hebben? Mag ik begeleiding en assistentie hebben? Dank je wel.

Dit is wat jullie doen. Vraag het je gidsen en houd je fysieke lichaam op de achterbank (je fysieke zelf) en sta je ware wezen toe om het stuur in handen te nemen.

Nu, dit is iets voor jullie. Het is….ahhh…..het is een project. Ja, een project. Hier is een project voor jullie. Ik wil dit graag samen met jullie doen. Op het moment ligt alles wat er ooit is gebeurd achter jullie. Denk niet aan het verleden, houd je er niet mee bezig, verheerlijk het niet, ga daar niet naar terug. Speel geen oude video’s af! Houd je niet bezig met oud zeer, oude pijnen, oud verraad. Ga daar niet naartoe! Het is voorbij. Het is over! Het komt nooit meer terug! Je kunt een gebakken ei niet terug in de dop doen. Ga vanaf vandaag op een nieuwe reis als een mens met een nieuwe geest. Ik zou jullie graag je nieuwe wezen zien binnengaan, je ziel-zelf en jullie individuele, soevereine licht zien schijnen. Ik hoor mensen spreken over “schijn je licht” en meestal weten zij dan niet waar zij het over hebben. Laten zij hun licht schijnen? Ik kan naar ieder van jullie kijken en zie en identificeer jullie ware licht. Mensen hoeven jullie licht niet echt te zien. Jullie licht schijnt heel veel vanuit je energie-uitstraling.

Nu het project, als jullie dit willen. Het bestaat uit drie stappen.

Stap een: Ga steeds als jullie de kans hebben naar je lekkere rustige plekje in huis, in de natuur, waar dan ook. Ga naar dat rustige plekje. Zit stil. Maak je geest leeg. Dompel je er gewoon in en word je innerlijk zijn; dompel je in je ware wezen. Ware wezen! Ga in dit energieveld. Nu gaan wij daar groei aan toevoegen. Wij gaan zielsverrijking eraan toevoegen. Wat gaan wij vanaf dat punt doen? Terwijl wij in die staat zijn, gaan wij denken aan dienstverlening, ja, dienstverlening aan het “AL”. Jullie hoeven daar in je dagelijks leven alleen maar voor te gaan zitten en te erkennen: ”Ik ben gelukkig”. Ik ben gelukkig! Er zijn vele anderen die minder gelukkig zijn. Hoe kan ik de mensen helpen die minder gelukkig zijn?”

Stap twee: Focus je op mensen, op alle geïncarneerde zielen die jullie kennen en die een vriendelijk woord, een helpende hand, een arm om de schouder, een klop op hun rug nodig hebben. Hoeveel mensen kennen jullie die een beetje begrip nodig hebben, huh?

Voeg daar een grote hoeveelheid compassie en tolerantie aan toe. Hoeveel mensen kennen jullie die een beetje liefde nodig hebben? Liefde en licht? Misschien liefde. Misschien een knuffel. Erken gewoon dat je weet dat zij bestaan en dat zij gewaardeerd worden omdat zoveel mensen voelen dat zij alleen en verloren zijn in deze wereld. Herken hen. Er is niet veel voor nodig. Een glimlach, een knikje, een “goedemorgen.” Denk gewoon eens aan alle mensen die hiervan zouden profiteren.

Stap drie van het proces is: Doe Het! Ha, ha,ha. DOE HET GEWOON! Kennen jullie iemand die zich niet lekker voelt….houd hun hand vast, doe je arm om hun schouder, zeg iets dat positief is. Bijvoorbeeld: “Ik weet zeker dat het beter met jou zal gaan.” “Er gaan in de toekomst betere dingen gebeuren.” Soms willen mensen alleen maar gekend zijn. Jullie kunnen het. Doe het. Doe het!  Dus in plaats van stapje voor stapje te gaan in dit leven en verder niets, en aan het eind van je leven te vragen waar het allemaal eigenlijk over ging….ga het nu gewoon doen! Dat is waar het allemaal om gaat. Dat is wat het betekent.

Drie dingen dus. Allereerst: zit stil, ga uit het fysieke ware wezen, en als je niet verder komt dan dat, is het goed, want terwijl jullie in die staat zijn, zullen jullie automatisch vooruitgang boeken. Er zijn hogere wezens die klaar staan om jullie te assisteren, maar als jullie in je ware wezen gaan en vragen om hulp voor dingen in je dagelijks leven die een beetje opgetild dienen te worden, positiviteit nodig hebben, een beetje licht nodig hebben…..zal dit gebeuren. Dat is het. DOE HET!

Jullie zijn hier meer dan capabel genoeg voor. Jullie hebben dit in je vele voorgaande fysieke incarnaties vaak gedaan. Als jullie slapen tillen wij jullie op en praten met jullie, wij begeleiden jullie, hulp, advies. Wisten jullie dit?

Het gaat er allemaal om jullie te helpen. Maar voordat ik ga sluiten wil ik jullie nogmaals herinneren om te VRAGEN! Er zijn vele wezens in de gebieden die staan te wachten, met hun duimen draaien, wachten op jullie verzoek. Zonder jullie verzoek mogen wij niet tussenbeide komen.

Wij hebben geen toestemming om in te grijpen, wij kunnen jullie coachen met energie en liefde; misschien helpen om jullie problemen op te lossen en te helpen met jullie taak. Maar als jullie ons gewoon zouden vragen, zullen wij er als de brandweer zijn….wij zijn er zo!

Hmm … Wel, lieve zielen, het was heerlijk om hier bij jullie te zijn. Echt heerlijk. Ik heb mijzelf zeer vermaakt omdat ik jullie een beetje heb lastiggevallen, hopelijk heb ik jullie een beetje doen ontwaken, hopelijk stond ik jullie een beetje ten dienste.

Wat ik wil zeggen is: dank jullie wel omdat ik hier mocht zijn. ik ben vereerd om hier als jullie gast te zijn geweest. Ik ben uitgekozen om op deze manier naar jullie toe te komen en te bezien of hetgeen ik jullie vandaag heb verteld een groot voordeel voor jullie zal zijn in het dagelijks leven.

Goedenavond dus, allemaal, en dank jullie wel dat ik hier mocht zijn.

Regenbogen en rozen,

Malcolm.