Aranuth Spreekt: Eenvoudig Leven. / Malcolm Bell / 19 oktober 2018

Aranuth Spreekt:
Eenvoudig Leven.
Malcolm Bell / 19 oktober 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, en welkom allemaal:
Hier zijn wij dan, diep in september/oktober en ondergedompeld in de veranderde – alweer – energie die zoveel mensen op zo vele manieren beïnvloedt. Ik ben het aantal mensen kwijt dat contact met mij had en vertelde: “Ik begrijp niet wat er met mij aan de hand is. Het lijkt erop dat ik helemaal binnenstebuiten ben gekeerd.” Klinkt dit als een grijsgedraaide plaat? Ja. Omdat ieder een individu is, duidelijk, zal elk individu geconfronteerd worden met andere effecten. Het antwoord is natuurlijk: ga met de stroom mee en laat gewoon toe, accepteer! Haal je handen van het stuurwiel af en hou op met proberen alle aspecten van je leven onder controle te hebben en laat je pad zich ongehinderd ontvouwen…. in Goddelijke Orde.
Dit kan bijna onmogelijk klinken in het huidige zeer volatiele energieklimaat – geloof mij, ik merk het ook zeer krachtig aan mijn fysieke lichaam dat duidelijk probeert om zich af te scheiden van mijn energetisch lichaam, vechtende tweelingen? – maar het lijkt erop dat de beter ontwikkelde en “gevoelige” zielen de grootste spanningen meemaken. Hou je haaks!
Het algemeen ervaren uitdrukken van het zelf zijn de fysieke/mentale/emotionele zaken als hoofdpijn, kiespijn, oog- en oorproblemen, plotselinge verwarring en onrust, en angstgevoelens, de omhoog gegane energie lijkt het gebied van het hoofd te beïnvloeden.

Wij zien dat Aranuth voor over de hele planeet veranderingen heeft voorspeld, inclusief grote aardse tragedies van allerlei aard en type nu Moeder Aarde zich herstructureert en schoonmaakt als onderdeel van de evolutie en opwaardering van de planeet.

Het zou niet vreemd zijn om “alles te verwachten” want de opwaartse eis van de planeet is al geschreven en op weg. Gebeden sturen naar de vele geraakte gebieden is een goede start.
De opgewaardeerde energie heeft hier in Australië gezorgd voor enkele ongelooflijke veranderingen en heeft opruiming gehouden bij velen van de oude vastgeroeste regering, bedrijven, religies en sociale structuren. De Koninklijke Commissie voor onderzoek naar het bankwezen en de financiële instellingen heeft enkele afschrikwekkende praktijken blootgelegd zoals het veel te lang rekenen van managementkosten bij overleden personen en ook het kaal plukken van klanten. Evenals het molesteren en misbruik maken van jonge kinderen door personen van religieuze en institutionele organisaties. Van beide instanties zijn hoge en lage officials de gevangenis in gegaan. En terecht!
De verbazingwekkende en hartverwarmende respons van de gemiddelde Australiër ten opzichte van de boeren die lijden onder de gevolgen van een afschuwelijke droogte maakt mij trots om een Aussie te zijn. Vele vrachtwagen- en treinladingen werden gedoneerd en veel hooi en diervoeder werden dagelijks vanuit het hele land aangevoerd.
Geld en voedsel voor boerenfamilies en anderen uit deze sector voor levensonderhoud konden ook worden geregeld vanuit de donaties. Hogelijk zullen de grote banken zich ook eens welwillend opstellen door nu eens niet alle aan de boeren verstrekte leningen direct van de slachtoffers op te eisen.
Boodschap
Goedenavond en groeten, lieve mensen. Ik Ben vandaag gekomen om met jullie te spreken over de zeer, zeer benodigde eenvoud in je leven. Niet gewoon eenvoud, maar ook de behoefte om gedachten en zienswijzen te verwijderen die incorrect zijn.
Er zijn verschillende aspecten van jullie levens als fysieke wezens die verweven zijn met jullie zogenoemd spirituele leven dat feitelijk doordrenkt is met jullie ware energiewezen en vooruitgang. Vanuit de gebieden observeren wij jullie geïncarneerde mensen op de planeet Aarde en vaak moesten wij achterover gaan zitten, even krabben, en ons afvragen: “Waarom doen zij dit allemaal? Zijn zij vol van valse dromen? Valse beloften?” Dit is alleen maar rommel. Het is rommel in jullie levens. Jullie leven was bedoeld om eenvoudig te zijn. Vredevolle eenvoud.
Wij hebben bemerkt dat als jullie een uur of een dag vrijaf hebben, jullie, in plaats van je te focussen op de absolute eenvoud van het leven en de pracht van jullie natuurlijke omgeving, velen van jullie ernaar neigen om te scheppen, onzinnige dingen te scheppen. Jullie realiseren je daarbij niet dat het jullie gedachten en de kracht die jullie aan deze gedachten geven scheppingen, manifestaties, jullie fantasie magnetiseren en de kracht geven om in je leven te komen en je leven te verblijven.
Natuurlijk hebben jullie een werkzaam leven, je loopbanen, de noodzaak om te verdienen om jezelf en je familie te onderhouden, maar als jullie je niet bezighouden met het doen van je werk, je baan, kiezen jullie in plaats van de rust van een vredige, mooie plek om te genieten van de rust en de activiteiten waarvan jullie denken dat zij positief zijn en die toch stressvol zijn. Jullie doen mee aan groepen, sporten, doen mee aan sociale activiteiten die jullie meer stress geven en je leven verwarren, terwijl jullie vredig zouden kunnen zitten.
Jullie zouden dingen kunnen doen als lopen in de natuur. Hoe velen van jullie kiezen ervoor om allerlei dingen te doen die jullie niet alleen niet dienen op je pad, zij zijn nadelig en ongewenst en veroorzaken stress en wij zien dat jullie het zicht op je pad vaak verliezen. Jullie kompas lijkt niet meer te werken; jullie laten je kompas niet meer de weg uitstippelen.
Hierbij zit ook de mogelijkheid ingesloten dat jullie je kracht weggeven aan anderen, om hen te volgen, hun woorden, hun acties, of aan anderen die zelf van hun eigen pad zijn afgeweken.
Wij zien jullie najagen wat jullie spirituele beoefening noemen; het bijwonen van dingen als seminars waar iemand is die geacht wordt de kracht, de mogelijkheid en de kennis te hebben om die aan jullie over te dragen…… natuurlijk voor een bepaalde prijs. Mijn lieve vrienden, dit hebben jullie helemaal niet nodig. Jullie weten dat jullie in essentie spirituele wezens zijn. Ik stel voor dat jullie je kompas op je eigen ontwikkelingspad van je zogenoemde spiritualiteit richten dat eenvoudigweg energie uitstralen is, energie aantrekken is en energie magnetiseren is. Jullie hebben geen anderen nodig die vertellen hoe jullie je pad dienen te belopen en hoe jullie een spiritueel wezen moeten zijn…… dat zijn jullie al!!! Jullie hebben geen anderen nodig om je als spiritueel wezen te ontwikkelen. 
Hebben jullie er ooit aan gedacht dat jullie gidsen en enkele van de geascendeerde meesters om jullie heen veel capabeler zijn om jullie te sturen op een spirituele ontwikkelingskoers dan degenen die incarneren en claimen deze kennis te hebben en de mogelijkheid om die aan jullie door te geven? Zijn jullie ooit gestopt met denken dat jullie eigen gidsen en de meesters om je heen zijn en dat zij zeer ervaren en zeer ontwikkeld zijn om jullie op je weg te geleiden?
Eonen lang hebben bevolkingen in vele landen, vele continenten, een religie gevolgd. Religies zijn in de basis door mensen gemaakt, door mensen verzonnen en het zijn religies die zijn ontworpen om jullie onder controle te houden. Zij geven voor jullie informatie en kennis te geven over de woorden en daden van hogere wezens die op de planeet rondliepen, maar de meeste van deze informatie is niet correct, vervormd en ronduit vals.
Jullie hebben geen grote kathedraal nodig om tegen God te praten. Jullie hebben geen andere geïncarneerde ziel nodig om jullie te trainen op de manier waarop jullie met God praten. Jullie hebben geen enkele geïncarneerde ziel nodig om je eigen kracht te ondermijnen en te ontkrachten. In plaats van jullie te steunen op je pad werpen zij obstakels voor jullie op. Zij houden jullie tegen bij het herontdekken, en ik zeg dit nogmaals, herontdekken van wie jullie werkelijk zijn. Wij bevelen jullie aan om jezelf terug te trekken van de achtbaan en de gekheid van de fysieke wereld: ga naar binnen waar jullie het leidend licht zullen vinden dat jullie zonder vergissingen naar je eigen doel zal leiden.
Nu ik dit zeg: elke ziel… elke ziel… beloopt een ander pad. Elk pad van elke ziel zal in een andere richting gaan. Het zal andere lessen bevatten, andere ervaringen. Zij zijn er allemaal om jullie te laten groeien. Zij zijn er allemaal om jullie uit te dagen.
Als jullie deze uitdaging ontmoeten hoeven jullie niet naar een ander te gaan en hem te vragen hoe jullie je pad dienen te belopen. Ga gewoon naar binnen. Als jullie voelen dat jullie geen vooruitgang boeken als jullie naar binnen gaan, laat mij jullie dan verzekeren dat de poging om het licht te laten schijnen om je pad te onthullen, vooruitgang is en het is een vooruitgang die jullie nergens anders zullen vinden.
Er worden veel onwaarheden gesproken en geschreven over spiritualiteit, spirituele paden etc. en het meeste komt van mensen die niet weten. Zij gissen. Natuurlijk zijn er wel mensen die ervaren zijn, op een spirituele manier, meesters die hier op de planeet zijn om jullie informatie te brengen. Zij proberen niet om kracht bij jullie weg te nemen; zij proberen jullie kracht te geven. Zij zijn hier niet om geld van jullie weg te nemen. Zij zijn hier gewoon om de weg te wijzen; om woorden van wijsheid te spreken. Deze ware meesters, er zijn er maar weinig, vragen niets van jullie, maar zij zijn er om jullie alles te geven.
Jullie kunnen dus naar anderen luisteren, wetend dat jullie je eigen pad te bewandelen hebben. Sommige van deze hoog ontwikkelde wezens die op jullie planeet incarneren op dit punt in de tijd, geven vrijuit van hun kennis en hun wijsheid. Zij vragen er niets voor terug. Zij werken eraan dat jullie naar binnen gaan en je eigen ware wezen vinden. Denk er eens aan: loopt het pad dat jullie belopen in lijn, in concert met sommige van de parels van wijsheid die deze geïncarneerde meesters jullie onthullen? Dit is jullie leerstof…. uit vrije wil. Jullie weten het en voelen je aangetrokken door je pad!
Geïncarneerde meesters geven jullie aanwijzingen, advies, informatie, om jullie te helpen betere keuzen te maken. Samen hebben jullie dus de leiding over je eigen spirituele ontwikkeling; als spiritueel wezen. Jullie eigen ontwikkeling!! Laat mensen je niet vertellen dat jullie je moeten ontwikkelen als spiritueel wezen. Jullie zijn volledig spirituele wezens. De lessen gaan over het accepteren dat jullie spirituele wezens zij die op een fysiek pad lopen dat begeleid wordt door spirituele wetten, wetten van het Universum en het is ook goed dat jullie je bezig houden met de wetten van het land.
Nu, dit is geen gecompliceerde vraag aan jullie. Het is helemaal niet gecompliceerd. Wat wij jullie willen zeggen: luister niet naar de buitenkant maar naar de binnenkant. Ga niet naar buiten maar ga naar binnen!
Ga rustig zitten, vredig en hoopvol, en vraag je Hoger Zelf; vraag jezelf als een toekomstig geascendeerd meester….. is dit doorgekomen? Vraag jezelf als toekomstig geascendeerd meester om leiding te geven, foutloze leiding, zodat je het pad met eerlijkheid en integriteit kunt belopen en je eigen zelf kunt zijn dat door niemand wordt tegengehouden.
De enige waar jullie je aan dienen te houden is jullie ware wezen, jullie ware zelf, en God. Op verschillende tijden komen niet-geïncarneerde communicators naar jullie om jullie aan te sporen om steeds meer tijd te besteden aan vredige en rustige meditatie.
Wij vragen jullie niet alleen voldoende tijd hieraan te besteden, maar om steeds meer tijd om te mediteren. Steeds meer tijd om naar binnen te gaan in plaats van naar buiten en mee te doen aan de achtbaan-gekheid van jullie planeet. Jullie hebben het binnenin jullie.
Ik heb gehoord – heel vaak gehoord – dat sommige zielen tegen dit medium zeiden: “Hoe word ik spiritueler?” Wij gaven jullie zojuist het antwoord. Wij hebben heel vaak gehoord dat zielen aan het medium vroegen: “Waarom heb ik geen psychische krachten?” Als jullie psychische krachten nodig zouden hebben om je pad te belopen, zouden jullie hen al gehad hebben.
Het feit dat jullie hen niet hebben betekent gewoon dat dit voor jullie niet vereist is, geen hulp zou zijn en het niet nodig hebben om je huidige pad te vervullen. Het hebben van psychische krachten heeft maar heel weinig te maken met de ontwikkeling van het ware wezen dat jullie zijn. Het is gewoon een hulpje. Als jullie jezelf als spiritueel wezen ontwikkelen gaan jullie je realiseren dat jullie aantrekken wat jullie psychische krachten noemen, jullie trekken hen naar jezelf toe. Het maakt onderdeel uit van wat jullie gaan worden.
Als jullie niet alleen deze incarnatie hebben gecompleteerd, maar ook verschillende andere incarnaties, zullen jullie heel zijn. Jullie zullen EEN zijn. Jullie zullen EENHEID zijn.
Jullie zullen gewoon een energie-entiteit zijn die alle kennis van alle dingen heeft. Maar daar is tijd voor nodig. Er zijn vele incarnaties van onderzoek en fouten voor nodig. Het is belangrijk dat jullie van je fouten leren. Herhaal fouten niet. Geef bovenal je kracht niet aan een ander. Jullie zijn al alles! Jullie dienen daar alleen nog gebruik van te maken.
Nu zou ik tegen jullie willen zeggen, op dit punt in de tijd, op jullie planeet: als de hele planeet in opschudding is, hoeven jullie niet samen met hen in hetzelfde zwembad te springen. Jullie hoeven niet in de opschudding te springen en er deel van uitmaken om je dan af te vragen waarom je leven alle kanten uit springt.
Een van de kleine geheimen is om niet emotioneel betrokken te raken bij de driedimensionale gebeurtenissen. Het lijkt erop dat jullie daar helemaal van gescheiden zijn. Dit is de manier waarop het is bedoeld. Jullie zijn bedoeld om soevereine individuen te zijn die geheel gescheiden zijn en niet beïnvloed zijn door oorlog, terrorisme, agressie en tragedies. Houd je weg daarvan! Focus je alleen op wat goed, puur en positief is.
Deze weg zal een puur en positief pad construeren. Ik voel nu dat mijn medium moe wordt; ik moet mij terugtrekken. Ik kom terug… ik kom terug.
Dank jullie wel, lieve zielen. Ik hoop intens dat mijn woorden jullie hebben geholpen op welke manier dan ook.
Goedenavond.