Aranuth Spreekt: De Dood en de Doodtransitie/ -overgang. / Malcolm Bell / 30 oktober 2019

Aranuth Spreekt:
De Dood en de Doodtransitie/ –overgang.
Malcolm Bell / 30 oktober 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Commentaar:
Hallo, lieve vrienden,
Alweer een maand voorbij met een kosmische energie die soms zeer vreemde effecten heeft op sommige geïncarneerde zielen. Ikzelf ervoer dat elektrische apparaten een voor een de geest gaven maar gelukkig is dit nu voorbij en kom ik weer in rustiger vaarwater…..als zoiets tenminste nog bestaat.
Het was fijn om te merken dat vele mensen in het Cairns Spiritual Centre op een sociale bijeenkomst onze zeer populaire overleden secretaresse Dot Sweeting eerden. Dot was een prachtige ziel die haar heerlijke individuele uitdrukking achter liet op ieder die zij ontmoette. Dot zal in mijn hart blijven als een prachtige ziel en een fijne vriendin.
De Boodschap:
Wel, goedenavond allemaal.
Heel amusant om jullie conversatie te horen. Het was een beetje afluisteren, hhhmn? Jullie spraken over dood en doodgaan. Ik vind dit amusant dat jullie spreken over doodgaan. Jullie praten over de dood. Er is geen doodgaan of dood. Ik geef de voorkeur aan, en dit stel ik ook voor, dat jullie het woord transitie, overgang, gebruiken.
Overgaan is allesomvattend. Overgaan behelst vele aspecten van verandering en daar kunnen wij dood en doodgaan ook onder scharen en toch brengt het woord doodgaan negatieve gedachten naar boven, negatieve gevoelens, negatieve beelden terwijl dit in feite een zeer mooie overgang is. Toch lijken jullie geïncarneerde zielen een ingebouwde angst voor doodgaan te hebben….de angst voor het overgaan naar een zeer mooie plaats….de angst die jullie hebben om deze zeer onzekere driedimensionale plek te verlaten die in feite alleen maar een werkplaats is, het is jullie speeltuin, het is waar jullie werken, waar jullie leren. Als jullie je hersenen zouden gebruiken zouden jullie kunnen communiceren met jullie gidsen, met jullie Hoger Zelf….elk moment dat jullie hier op dit aardse ruimteschip zijn zouden jullie kunnen vragen om richting. Vraag om hulp, vraag om begeleiding!

Tsjonge, hoe vaak zeggen wij vanuit de Gebieden tegen jullie: “Vraag….gewoon vragen!” Wij luisteren. Wij luisteren altijd. Stel de vraag….stel de vraag en jullie zullen begeleiding krijgen. Het zal misschien niet een verbaal antwoord zijn maar jullie zullen het antwoord krijgen. Zoals ik al eerder aangaf dat jullie de woorden dood en doodgaan niet meer gebruiken en ook de sombere, vreselijke, zware gevoel dat daarmee samenhangt en voel je helder en blij alsof jullie afscheid nemen van vrienden en familieleden als zij op vakantie gaan, waar zij ook naartoe gaan.
Jullie zijn blij voor hen. Waarom zijn jullie niet blij als zij overgaan? Als zij overgaan naar een veel, veel, veel mooiere plaats…..met uitzondering, er zijn uitzonderingen. Een veel, veel, veel mooiere plaats dan jullie Aarde.
Ik wil het nu even hebben over deze transitie. Ik realiseer mij dat het voor velen van jullie moeilijk te bevatten zal zijn waar deze overgang om gaat. Wat ik dus zal doen is de analogie van deuren, twee deuren, gebruiken. Ik ga de analogie van twee deuren gebruiken en met de analogie van deuren zijn jullie hier in de derde dimensie op een stevig “ruimteschip” ….jullie werkplaats om te leren. Te ervaren en te leren. Als jullie overgaan slaat de deur met een klap achter jullie dicht. De deur naar deze 3D-realiteit is zeer onstabiel. Het is een illusie. Jullie slaan de deur van deze illusoire realiteit dicht en staan voor een deur van de ware realiteit.
Ik wil dat jullie hier heel zorgvuldig over nadenken…..er is een deur die toegang geeft tot een andere realiteit. Beter uitgedrukt geeft deze deur toegang tot miljarden en miljarden realiteiten. Ik wil graag dat jullie dit begrijpen. De deur naar de derde dimensie slaat achter jullie dicht en jullie kunnen niet meer terugkomen. De deur naar de andere dimensies is voor jullie en gaat open. Individuele zielen zullen naar verschillende realiteiten gaan als zij overgaan. Het is niet zo dat jullie allemaal samen opgestapeld zijn op een vibratieniveau want dit klopt niet. De deur opent zich naar de ware realiteit en jullie en alle anderen zullen daar de ingang naar elk individueel niveau vinden dat meestal al bevolkt zal zijn met zielen die op hetzelfde niveau zijn als jullie. Maar niet alle zielen gaan naar dezelfde realiteit. Dit is een overgang.
De overgang is dus de drempel tussen twee deuren. De deur naar de derde dimensie slaat achter je dicht en jullie gaan de drempel over en gaan naar de realiteit. Jullie gaan door de deur naar de realiteit die het beste bij jullie past.
Nu wil ik nog iets verduidelijken. Ik wil graag dat jullie begrijpen dat als jullie naar je dimensie gaan, daar ruimte genoeg is. Er is een ruimte die, laten wij zeggen, veilig is, sereen en een steriele omgeving is. Dit is de wachtkamer waar jullie gidsen, familie, vrienden en mensen die voor jullie zijn overgegaan in dit gebied zijn, aanwezig zijn.
Zij kunnen naar deze kleine receptie komen, in de wachtkamer, waar jullie tijd met hen kunnen doorbrengen…..hen begroeten en met hen praten….liefde uitwisselen. Maar, onthoud dit: zij moeten teruggaan naar hun eigen realiteit, naar hun niveau van ontwikkeling.
Jullie moeten naar je eigen realiteit gaan, je eigen niveau. Dit niveau is voor jullie klaargemaakt. Als jullie eenmaal op je eigen bedoelde dimensie-niveau zijn zullen jullie verrast zijn omdat jullie tijd hadden in die wachtruimte met jullie familie, vrienden en gidsen en uiteindelijk op je eigen niveau zijn, jullie eigen vibratieniveau, is niet jullie eigen gids daar maar zijn er ook andere gidsen om je te vergezellen, te assisteren. Er zijn ook andere gidsen die verder ontwikkeld zijn en beter toegerust. Zij kunnen laten wij zeggen, jullie steunen. Dit wordt vastgesteld op het moment waarop jullie overgaan want dan wordt bekeken hoeveel steun jullie nodig zullen hebben.
Er is geen hocus pocus, geen rookgordijn en spiegels betrokken bij het overgaan naar een ander gebied. In feite is het alleen maar verrassend. Het is verbazingwekkend eenvoudig. Jullie zullen merken dat als jullie de wachtkamer hebben verlaten, zij jullie meenemen naar de dimensie waarin jullie zullen verblijven en zij zullen jullie begeleiden naar de Hal. Het is de Archief-hal waar jullie gemakkelijk kunnen zitten en in staat gesteld worden om te zien, elke seconde terug te zien van het leven waaruit jullie zojuist zijn overgegaan. Jullie her-leven het….elke seconde van het leven dat jullie zojuist hebben beëindigd!
Als jullie in de Archiefhal zijn, jullie kunnen hem de Akasha noemen, zullen jullie een verrassing krijgen. Verrassing, verrassing! Jullie zullen in staat zijn om achterover te zitten en naar dit hele leven te kijken en het zijn jullie, jullie die over jezelf zullen oordelen over wat jullie goed deden en wat niet zo leuk was. Jullie zullen zien waar jullie kansen hebben gemist en waar jullie kansen hebben aangegrepen….niemand oordeelt over jullie! Niemand oordeelt over jullie, behalve jezelf.  Jullie zijn je eigen rechter.
Laten wij zeggen dat jullie, na de film van je afgelopen leven, gidsen zullen vinden waarvan sommigen ongelooflijk compassievol zijn en die jullie zullen begeleiden naar – meestal – de tuin. Jullie kunnen hem de Tuin van Eden noemen. Jullie worden naar de tuin begeleid en mogen vrijuit in de tuin wandelen en jullie zullen bekeken en geobserveerd worden door onzichtbare wezens van liefde en licht. De gidsen zullen kijken, op jullie wachten, en zij voelen elke emotie, elk gevoel. Zij voelen jullie.
Als jullie dus in de tuin zijn hebben jullie de gelegenheid om het eens te worden met jullie vorig leven en de manier waarop jullie je pad hebben belopen. Zoals ik al zei oordeelt niemand over je, alleen jijzelf. Dus  jullie hebben tijd doorgebracht in de tuin totdat jullie het eens zijn en totaal hebben geaccepteerd wat jullie voorgaand leven was….elke ervaring en les inbegrepen. Als de gidsen voelen dat jullie klaar zijn zullen zij jullie onmiddellijk begeleiden naar het Zomerland. Zomerland!
Zomerland, zet je schrap…Zomerland is wat jullie willen dat het is en waar jullie je het prettigst voelen….waar jullie steeds de energie voelen van liefde, vreugde en plezier. Jullie zijn blij om daar te zijn, net als ieder ander die in andere omgevingen zijn geplaatst omdat zij hun prachtige realiteit visualiseren en scheppen met behulp van de gidsen.
Zij schepen hun eigen versie van Zomerland. In Zomerland zijn niet alleen zeer veel zielen maar soms willen zij daar niet meer vandaan omdat zij zich daar gelukkig voelen….zij zijn tevreden. Het is een plaats van liefde. Een plaats van vreugde. Een plaats van geluk. Het is daar allemaal voor jullie, het is er allemaal. Toch, zoals overeengekomen met de Eerste Bron, de Godheid, de Monade, zal jullie steeds de kans worden geboden om als ziel verder te gaan en veel groter te worden dan jullie op dat moment zijn.
Julie hoeven niet elke vooruitgang te accepteren die jullie wordt aangeboden. Wij hebben een groot aantal zielen die letterlijk een “kamp” opzetten in hun gekozen Zomerland. Zij willen niet verder gaan. Toch zal er een moment komen waarop zij zich realiseren dat zij, als zij zich echt willen ontwikkelen en hoger ontwikkeld willen zijn, zich moeten voorbereiden op een volgende incarnatie, een andere wandeling op Aarde. Laat mij jullie vertellen dat dit niet noodzakelijk in de derde dimensie hoeft te zijn op jullie solide planeet. Er zijn alternatieven. Er zijn andere alternatieven. Niet alleen maar een paar, maar vele alternatieven. Jullie mogen kiezen waar dit is dat jullie weer willen ervaren, maar eerst zullen jullie oefening nodig hebben in de gebieden en de gidsen, de hoger ontwikkelde wezens, zullen groepen zielen trainen en deze zielen voorbereiden op hun incarnatie op welk niveau zij ook wensen, te incarneren. Incarneren op het niveau waarvan zij denken dat dit het best is geschikt voor hun leer- en ervaringsniveau. Zij gaan dus niet altijd terug naar deze driedimensionale omgeving. Er zijn ook andere!
Jullie zullen waarschijnlijk gehoord hebben dat wij in de gebieden een alternatieve Aarde hebben geschapen….een andere Aarde! Ja, dat klopt! Dat klopt. Er zijn grote wezens van liefde en licht die aan de voeten van de Monade zitten. Zij scheppen constant, zij scheppen een andere planeet, een ander niveau, een andere vibratie, een andere realiteit, voor jullie zodat jullie kunnen kiezen om daar naartoe te gaan, te leren, je te ontwikkelen en een veel mooiere en meer ontwikkelde ziel te worden.
Er zijn dus beloningen, zelfs voor zielen die vast lijken te zitten in Zomerland. Het zal uiteindelijk gebeuren. Het zal hen vele malen worden aangeboden. Er zal hen worden aangeboden om te trainen, te leren en zich voor te bereiden voor een volgende incarnatie en als en wanneer zij hebben besloten dat zij willen reïncarneren staan er wijze zielen ter beschikking die hen zullen assisteren bij het maken van een plan voor de ervaringen en de lessen voor de komende incarnatie.
Als zij dus hun pad hebben gekozen, hun ervaringen, hun lessen, hun familie, hun economische omstandigheden, hun geografische omstandigheden, nemen wij afscheid van hen. Wij wensen hen geluk en zwaaien hen uit. Het lijkt veel op het gaan naar jullie vliegvelden en ter afscheid zwaaien naar jullie vrienden en familie als zij een ver land gaan bezoeken….een land van nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
En dus zien jullie dat het een cirkel….de cyclus. Zielen hebben het nodig om te begrijpen waarom zij wel of niet zijn geïncarneerd. Incarneren of terug naar huis….zij moeten het begrijpen. Het leven is een cyclus, een cirkel. Wij gaan maar rond en rond. Geboorte, leven, overgaan, totdat elke ziel een niveau heeft bereikt waarop zij het niet echt meer nodig hebben om bij te leren, huh? Maar dat is bedrieglijk. Elke ziel heeft het nodig om veel meer te leren omdat, lieve vrienden, het leven in de gebieden eeuwig is. Het groeit constant en het breidt zich constant uit. De parameters breiden constant uit. Er zal nooit een tijd zijn waarop de parameters een finishlijn, de grenzen hebben bereikt. Als zij de “grens” hebben bereikt breidt het weer uit en zullen jullie je realiseren dat dit komt omdat dit de manier is van de Eerste Bron. Het blijft gewoon uitbreiden en groeien….en dus blijven jullie je ook uitbreiden. Blijven groeien! Kijk niet naar de ervaringen op jullie driedimensionale planeet als moeilijk zijnde. Kijk naar de mogelijkheden die jullie hebben om je creatieve kracht te gebruiken om te scheppen, te manifesteren en te overwinnen….alles te overwinnen!
Deze 3D-realiteit is jullie werkplaats. Dit land van solide materie, deze derde dimensie, is de plaats waar jullie worden getest om te zien hoe sterk jullie zijn geworden. Jullie nemen dingen in gebruik, herinneren je alles en nemen dit ook weer in gebruik en passen het toe. Bereiken jullie dingen? Breiden jullie je uit? En, lieve zielen, net als bij een INDIVIDUELE aardse mentor zullen jullie gids of gidsen, ontwikkelde wezens, aan jullie zijde staan bij elke stap op de weg.
ELKE STAP VAN DE WEG!
Nu, lieve vrienden, wil ik afscheid van jullie nemen. Ik kom terug. Ik zal terugkomen. Ik kom terug, en weer en weer.
God zegene jullie allen. Ik wens jullie alle goeds op jullie reis.
Goedenavond.
Aranuth