Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

Kanaal: Ann Albers – 19 November 2023

Mijn lieve vrienden, we houden heel veel van jullie,

Een van de vragen die we het vaakst horen in de hemel is: “Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?” “Waarom komen God en de engelen niet tussenbeide en redden ze mensen van de wreedheid van anderen?” “Waarom vernietigt God degenen die anderen willen vernietigen niet?”

Dit zijn vragen die de moeite waard zijn om te stellen, omdat het antwoord je voorbij de wereld van je conditionering zal voeren en naar de energetische realiteit die bepaalt hoe je universum functioneert.

Jullie projecteerden jezelf in jullie 3D-werkelijkheid omdat jullie het avontuur van de schepping wilden. Je wilde je graag onderdompelen in de enorme diversiteit van het leven op Aarde. Je wist dat als je getuige was van verschillende dingen, gedragingen, mensen en situaties, je geïnspireerd zou worden om te creëren – door je focus en afstemming – als nooit tevoren. Je wist dat je liefde uit de ongrijpbare rijken naar deze realiteit zou roepen en daarom deel zou uitmaken van de voortdurende creatie van deze realiteit. Je was enthousiast. Je wist dat je een vrije wil zou hebben. Zelfs als je ouders zou kiezen die een grote groei zouden katalyseren, wist je dat je de vrije wil had om te denken wat je wilde denken, je te concentreren op datgene waarop je je wilde concentreren, en daardoor verschillende realiteiten te versterken.

In jouw 3D-wereld lijken baby’s hulpeloos. Ze zijn nog niet mobiel, verbaal of in staat voor zichzelf te zorgen. In de energetische realiteit zenden deze briljante zielen echter al trillingen uit, wat reacties uit het leven om hen heen teweegbrengt en hun krachtige liefde richt op wat ze willen ervaren.

Dit roept de vraag op: “Waarom worden sommige baby’s ziek geboren?” “Waarom worden sommigen in ondenkbare oorlogen geboren?” Vanuit 3D-perspectief lijkt dit onrechtvaardig, maar het universum opereert in een vibrerende dans.  Trillingen straffen en belonen niet zoals jullie dat in jullie menselijke werkelijkheid doen – trillingen komen overeen of niet. Een radio afgestemd op FM straft de AM-signalen niet door ze te negeren. Het kan vanwege zijn aard eenvoudigweg het afwijkende signaal niet ontvangen. Het kan alleen focussen op FM-golflengten.

Zo is er ook een focus van energie in deze zielen die naar de Aarde komen, die hun familie van herkomst, hun omstandigheden en dus de ervaringen die zich voordoen, zullen beïnvloeden. Op het moment dat een ziel in een fysiek lichaam incarneert, beginnen ze trillingen uit te zenden en iets aan te trekken wat een match is. Als ze in een angstig gezin worden geboren, zal het veel aandacht van hun ziel vergen om niet in angst te vervallen en beangstigende omstandigheden te ervaren. Dit weten ze al voordat ze geboren worden.

Er zijn mensen onder jullie die naar de sportschool gaan om zware gewichten te heffen. Dit is soms niet gemakkelijk en ook niet prettig. Deze zielen hebben echter een sterk verlangen om heel, heel sterk te worden, dus de tijdelijke pijn is voor hen de winst waard. Je kunt over een lange periode heel geleidelijk optillen en sterk worden. Je zou het tillen tot in detail kunnen visualiseren en sterk worden. Je zou moeder kunnen worden en sterk kunnen worden bij het dragen van je kind! Je zou je hele leven comfortabel kunnen leven en je er nooit druk om kunnen maken om fysiek sterk te zijn. Ieder van jullie zou een ander pad kiezen – niet goed of fout, gewoon anders.

Deze analogie is van toepassing op zielen die naar de Aarde komen. Stel dat je een onwrikbare focus wilt creëren op de veiligheid van God. In dat geval kun je misschien een trouwe familie kiezen die als rolmodel fungeert. Als je de neiging hebt om je hoe dan ook zorgen te maken en te piekeren, kun je die neiging frontaal onder ogen zien door een angstig gezin te kiezen dat dat weerspiegelt en een sterke stimulans voor je is om anders te zijn. Als je meer zelfliefde wilt creëren, kun je een gezin kiezen waarin je ziet dat anderen van zichzelf houden en voor zichzelf zorgen en die rolmodellen volgen, of als je de neiging hebt hard voor jezelf te zijn, kun je incarneren in een gezin dat weerspiegelt dat totdat jijzelf ervoor kiest om je aandacht af te leiden van de liefdeloze en van jezelf te houden.

Soms zijn deze zielen kleine engelen die in families incarneren, wetende dat ze samen met hen zullen sterven, alleen maar om de dierbaren naar het licht te helpen leiden. Soms gaan ze door het ondenkbare om medeleven te wekken bij de miljoenen die hun verhaal op het nieuws zullen zien. Soms komen kinderen met een ziekte binnen, omdat leraren hun uitdagingen met verbazingwekkende gratie en inspiratie voor iedereen om hen heen doorstaan.

Terwijl je ondergedompeld bent in de 3D-realiteit, is het moeilijk te begrijpen dat de eeuwige dans belangrijker is voor de ziel dan een mogelijke, tijdelijke ervaring van pijn of uitdaging. Niettemin zijn jullie eeuwige zielen. Sommigen van jullie hebben uitdagingen graag omarmd als onderdeel van jullie plannen vóór de geboorte, en sommigen van jullie omarmen uitdagingen die het resultaat zijn van simpelweg te vaak focussen op vibraties die minder zijn dan liefhebben, die om te beginnen niet goed voelen.

Dit is de reden waarom wij jullie onderwijzen, prediken en jullie opdragen om om je gevoelens te geven en gedachten te kiezen die goed voelen. Je ervaart meer liefde, gratie en gemak als je naar de liefdevolle vibraties reikt. Zelfs als je vastbesloten bent om uitdagingen aan te gaan om het streven naar liefde te stimuleren, hoef je niet op dat pad door te gaan. Je kunt nu naar liefde reiken en die uitdagingen achter je laten.

Het Goddelijke gaf je vrije wil. Je engelen moeten dat eren. Een ouder zou zijn kind kunnen opsluiten in het paradijs om een vlotte en gemakkelijke reis op aarde te garanderen, maar het kind zou in opstand komen. Het kind wil het leven ervaren, beslissingen nemen en zich uitbreiden. Op dezelfde manier zou het Goddelijke je in het paradijs kunnen planten, en een tijdje zou je er dol op zijn, maar dan zou je je gaan vervelen. Je zou nieuwe ervaringen willen. Je wilt keuzes en uitdagingen. Zou een kind een ouder willen die hem slechts een beperkt aantal ‘veilige keuzes’ geeft? Veel van je ouders hebben het geprobeerd! Waardeerde je het of zocht je de vrijheid om het hele leven te ervaren?

Dierbaren, het leven in jullie, in alle wezens en zelfs in universums, streeft naar expansie en groei. Het Goddelijke, jouw engelen en ziel die waarlijk kunnen liefhebben op aarde, geeft jou de vrije wil om je eigen keuzes te maken en je eigen uitkomsten te ervaren. Als je hulp zoekt, kunnen wij, je engelen, reageren op alle liefdevolle vibraties in dat verzoek. Hoe bang je ook bent, je kunt niet horen. In de mate dat je haat, laat je jezelf op die liefde wachten. Naarmate je ervoor kiest om weg te kijken van de pijn en de schoonheid van elk moment te vinden, open je je als een bloem voor eeuwige zonneschijn, liefde, hulp en gratie. Het is er altijd.

Dus: “Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?” Je zou elk geval afzonderlijk moeten onderzoeken om een specifiek antwoord te krijgen, maar het algemene antwoord is in alle gevallen eenvoudig. Ofwel staan ze open voor de liefde die op elk moment stroomt en die hen door zelfs de door hen gekozen uitdagingen heen kan helpen, ofwel zijn ze dat niet. Perfect goede mensen zijn streng voor zichzelf en belemmeren de stroom van liefde, waardoor ziekte ontstaat. Verbazingwekkende aardse engelen hebben het gevoel dat ze zichzelf moeten martelen in plaats van voor zichzelf te zorgen, en worden daar vaak in stilte verbitterd over, waardoor ze de liefde afknijpen. Verbazingwekkend genereuze zielen negeren vaak hun waarschuwingssignalen en gaan door met geven, zelfs als het niet langer goed voelt.

Wij moedigen jullie niet aan om de liefde en goedheid in je hart achter te laten, maar om er aandacht aan te schenken. Als de dingen op dat moment goed voelen, zijn ze goed. Wanneer ze zich anders gaan voelen, maak dan andere keuzes. Goede dingen gebeuren als ze gepaard gaan met goede vibraties. Er gebeuren slechte dingen als de goede trillingen voldoende zijn afgeknelt.

Wat je ervaart heeft niets te maken met je waarde, omdat je al kostbaar bent, al waardig, al aangemoedigd door het Goddelijke en je engelen om een pad te kiezen dat je vreugde geeft.

God zegene je! Wij houden heel veel van jullie.

– De Engelen

Kanaal: Ann Albers

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org

♥ ♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien