Boodschappen van de Engelen: Stromend rond de keien

Stromend rond de keien

Gechanneld door: Ann Albers – 25 Juni 2022

Mijn dierbare vrienden, we houden zoveel van jullie.

Zo vaak vragen jullie ons, “Wanneer zal het leven ophouden zo’n strijd te zijn?” Ons antwoord, met grote liefde, is altijd, “wanneer je stopt met worstelen met het leven.”

Denk aan een stroom. Onbelemmerd stroomt hij vloeiend, gracieus, snel en krachtig. Wanneer hij een obstakel tegenkomt, zoals een rotsblok dat hij niet kan verplaatsen, duwen tijdelijk sommige stromingen in de stroom tegen het rotsblok. Hun stroom wordt chaotisch, trager en minder krachtig. Soms kaatst het water dat tegen de kei aanloopt zelfs stroomopwaarts terug, tijdelijk…. totdat het zich overgeeft aan de grotere stroming, zich aansluit bij de weg van de minste weerstand, en soepel om de kei heen stroomt.

Wanneer je in je leven iets tegenkomt dat je als een rotsblok beschouwt – iets wat je niet kunt veranderen en wat je niet op je pad wilt – dan heb je een paar keuzes. Je kunt je tegen je “keien” verzetten. Je kunt vechten om ze te veranderen. Je kunt je verzetten tegen het feit dat ze zelfs maar bestaan. Je kunt je zo veel als je wilt verzetten tegen de mensen, situaties en dingen die ongewenst zijn in je leven en toch, lieverds… er is een gemakkelijkere en snellere manier om je keien in het leven te omzeilen… en net als die beek, houdt dat in dat je je overgeeft aan de weg van de minste weerstand.

Stel dat iemand niet met je wil samenwerken. Je baas wil je geen vrij geven. Je ex wil geen alimentatie betalen. De langzaamste auto in het verkeer wil niet van rijbaan veranderen. U krijgt geen medewerker van de klantendienst aan de lijn… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Je bent in je leven een “rots” tegengekomen – iets, iemand, of een situatie waarvan je denkt dat die in de weg staat van een gracieuze, gelukkige levensstroom.

Je kunt gaan zitten klagen over de situatie zoveel je wilt, maar het is onwaarschijnlijk dat dat de situatie zal veranderen. Je kunt proberen een ander te overreden, te pesten of te manipuleren, maar dat zal waarschijnlijk ook niet werken. Je kunt toeteren in het verkeer of schelden op de bestuurder voor je. Je kunt je kostbare levenskracht verspillen door te proberen de externe omstandigheden – de “rotsblokken” in je leven – te veranderen, of je kunt je overgeven aan je hart der harten, je overgeven aan de liefde, en je leiding toestaan je om deze vermeende uitdagingen heen te dragen.

Dit vergt vertrouwen in het feit dat er van je gehouden wordt. Het vergt vertrouwen in het feit dat de schepper van universa oneindige hulpbronnen kent en 7,8 miljard mensen, van wie velen behulpzaam zouden kunnen zijn. Het vergt vertrouwen in het feit dat de kracht die je lichaam schiep het kan genezen, dat de eeuwige bron van alle overvloed je kan leiden naar wat je nodig hebt, en dat het licht dat leeft en ademt in alle zielen je werkelijk wil helpen met meer coöperatieve en harmonieuze relaties.

Als je de strijd loslaat met de dingen, mensen en situaties die je niet wilt, maak je ruimte voor de dingen, mensen en situaties die je wel wilt. Je kunt niet tegen een rotsblok duwen en tegelijkertijd stroomafwaarts stromen. Je kunt je echter wel overgeven aan het huidige moment, aan wat zich recht voor je afspeelt, en je het volgende moment overgeven aan je hart en jezelf toestaan geholpen te worden om te stromen naar wat je werkelijk verlangt – vrede, geluk, overvloed, vriendelijkheid, harmonie, gezondheid, en de dingen die je graag zou willen, situaties die je graag wilt… misschien op een manier die er een beetje anders uitziet dan je je oorspronkelijk had voorgesteld.

Ben je bereid te vertrouwen dat je geliefd bent? Dan, geliefden, stop met worstelen met het leven. Stop met praten over wat niet zou mogen bestaan, wie wat niet zou mogen doen, wie je in de weg staat, wat je tegenhoudt, of hoe uitgedaagd, ziek, blut, boos, gefrustreerd, jaloers, of van streek je bent. Stop met het vertellen van het verhaal van de kei die je tegenhoudt en begin met het vertellen van het verhaal over hoe liefde je probeert te helpen.

We houden zoveel van jullie en we zien veel van jullie onnodige worstelingen met het leven terwijl we zachtjes in jullie harten proberen te fluisteren: “Laat los. Laat God. Wij willen helpen…”

Er zijn veel keien in je wereld op dit moment. Ga je met ze worstelen, of sta je jezelf toe er omheen te stromen? Het is jouw keuze. De volgende keer dat je een rots in je leven tegenkomt, stop dan. Adem. Ontspan. Zeg tegen jezelf: “Het is wat het is. Het leven is wat het is. Ik ben wie ik ben. Ik weet wat ik wil… wat nu?” Ga naar je hart en je zult je volgende stap voelen.

Wil iemand niet meewerken? “Zij zijn wie ze zijn. Ik ben wie ik ben. Ik weet wat ik wil. Wat nu?” Misschien word je geprikkeld om een gesprek vanuit je hart te voeren. Misschien krijg je een impuls om met iemand anders samen te werken. Misschien wordt je een pad getoond om om deze persoon heen te werken. Er zijn zoveel mogelijke oplossingen. Je hart zal je vertellen wat de volgende stap is.

Als je stopt met je te verzetten tegen de keien in je leven en in plaats daarvan ademhaalt, je in je hart laat zakken en de volgende stap vindt – datgene om te denken of te doen wat het vriendelijkst, gemakkelijkst, meest liefdevol aanvoelt – dan zul je, net als de stroom, de weg van de minste weerstand ontdekken, ophouden met worstelen en weer geleid worden naar het leven dat je werkelijk wilt.

God Zegene jullie! We houden heel veel van jullie.

De Engelen

Vertaling: wakkeremensen.org