Boodschappen van de Engelen

“Als je niet met verwachting en vreugde kunt denken aan iets wat je voor jezelf of de wereld verlangt, verleg je aandacht dan voorlopig naar iets anders.”

Gechanneld door: Ann Albers – 18 December 2021

Mijn lieve vrienden, we houden zoveel van jullie,

Als jullie naar jullie wereld kijken en de turbulentie zien, weet dan dat jullie de vrede kunnen zijn. Terwijl jullie de stormen zien, veroorzaakt door de botsende krachten in menselijke harten, kunnen jullie de kalmte zijn. Terwijl jullie de ziekte zien, kunnen jullie kiezen om dragers van welzijn te zijn. Want in elke situatie, geliefden, is er een stroom van grote liefde en genade die probeert elk individu – en het collectieve menselijke ras – naar de liefdevolle realiteiten te dragen waarnaar jullie allemaal verlangen, en in elk geval is er ofwel een bereidheid om je op die realiteiten te richten en je erop af te stemmen, ofwel een weerstand die grote turbulentie veroorzaakt binnen en buiten.

Een groot deel van jullie wereld verkeert op dit moment in een staat van innerlijk conflict. Nooit eerder waren er zulke sterke en hartstochtelijke verlangens die meer liefde opriepen, en nooit eerder was er zo’n overeenkomstig verzet.

Mensenharten roepen om verandering… zolang het anderen zijn die veranderen. Mensenharten roepen om eenheid… zolang anderen hetzelfde geloven als zij. Mensenharten roepen om welzijn… terwijl ze gericht zijn op ziekte, en de lijst gaat maar door. In zovele gevallen op dit moment op jullie planeet aarde, roepen jullie om oplossingen en een hoger vibrerende realiteit, terwijl jullie je tegelijkertijd focussen op problemen en leven in een lagere vibratie.

Als je een liefdevol mens wilt zijn, maar tijd besteedt aan het haten van iemand of een groep, voel je een innerlijk conflict. Als je in plaats daarvan jezelf mededogen en genade schenkt totdat je hetzelfde voor anderen kunt doen, zul je je één voelen met je ware, liefdevolle natuur.

Als je vrede wilt, maar je opwindt over meningsverschillen met anderen, voel je een innerlijk conflict. Als je in plaats daarvan jezelf eraan herinnert te leven en te laten leven, te veranderen wat je kunt en te accepteren wat je niet kunt, dan ben je goed op weg naar vrede.

Als je vriendelijkheid wilt, maar je voelt je wraakzuchtig, dan voel je innerlijke strijd. Als je in plaats daarvan begint vriendelijker voor jezelf te zijn tot je vriendelijk kunt zijn voor anderen, dan ben je op weg naar een vriendelijker werkelijkheid.

Zoals een koufront dat tegen een muur van warme lucht aanloopt, zo voel je de beroering van tegenstellingen in je wanneer je het ene vraagt en je toch op het andere richt. Omgekeerd voel je de stabiele en gestage stroom van liefde uit de Bron wanneer je om iets roept en je er met grote liefde, vreugde of verwachting op richt. Bijvoorbeeld:

Als je oproept tot een relatie en je richt je daar met heerlijke verwachting op, ben je congruent met je verlangens en voel je je geweldig. Als je je richt op je eenzaamheid, voel je alleen innerlijke strijd.

Als je oproept tot overvloed, je zegeningen telt en waardeert wat je hebt, dan ben je congruent met je verlangens en begin je je overvloedig te voelen, zelfs voordat het geld onvermijdelijk arriveert.

Als je roept om gezondheid en welzijn en je concentreert op de tijden dat je je goed en geweldig voelde, of je voorstelt wat je zult doen als je je weer goed en geweldig voelt, dan zul je genezen en vervuld zijn van welzijn. Als je in plaats daarvan geobsedeerd bent over wat er met je lichaam gebeurt of zou kunnen gebeuren, zul je een conflict voelen dat je zelfs ziek zou kunnen maken.

Dierbaren, de innerlijke conflicten worden meer uitgesproken nu jullie wereld vraagt om een steeds grotere stroom van liefdevolle energie. Het is belangrijker dan ooit tevoren om ervoor te zorgen dat je gedachten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid die je wilt ervaren. In die werkelijkheid zul je vrede, vreugde, liefde, hoop, anticipatie, en meer voelen! In die werkelijkheid zullen je manifestaties veel sneller komen. Als je je echter richt op gedachten die tegen je verlangens ingaan, zul je het innerlijke conflict ook intenser voelen. Deze stormen van binnen leiden tot de stormen in de uiterlijke wereld.

Als je niet met verwachting en vreugde kunt denken aan iets wat je voor jezelf of de wereld verlangt, verleg je aandacht dan voorlopig naar iets anders. Sta jezelf toe, op welke manier dan ook, je te concentreren op elke gedachte die de goede gevoelens van liefde, verwachting, vriendelijkheid, vreugde, waardering, enz. opwekt.

In deze trilling van vreugdevolle, liefdevolle, vriendelijke verwachting, zul je de omstandigheden om je heen overstijgen, je afstemmen op het Goddelijke, en merken dat je vooruit wordt gedragen naar een glorieuzere en liefdevollere werkelijkheid. Al doende zul je de stormen van het leven met gratie doorstaan, en een nieuwe en betere werkelijkheid opbouwen.

God zegent jullie! We houden heel veel van jullie.

De Engelen

Kanaal: Ann Albers

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org