Boodschap Van De Engelen

Boodschap Van De Engelen

Gechanneld door: Ann Albers – 23 Oktober 2021

Mijn dierbare vrienden, we houden zoveel van jullie,

Ieder van jullie is een microkosmos van het hele universum. Je kunt elke frequentie die je wilt in jezelf activeren. Met liefde en waardering kun je je verbinding met de Bron activeren, of je kunt je verbinding met wereldproblemen activeren, zoals problemen met de toeleveringsketen, door de liefde af te knijpen die wacht om door je eigen grenzen te stromen. Je kunt frequenties van vreugdevolle viering of frequenties van gruwelijke haat activeren. In ieder van jullie schuilt het potentieel om je af te stemmen op alles wat al bestaat, of kan bestaan, in jouw werkelijkheid.

De externe wereld die je ervaart is slechts een uitbeelding van de frequenties die je van binnen activeert. Hoe meer mensen een bepaalde energie activeren, des te meer zul je die weerspiegeld zien in de wereld in het algemeen.

Bijvoorbeeld, er zijn schepen met duizenden tonnen aan goederen, die op dit moment in de haven liggen. De bron is er. Het aanbod is er. Maar op veel gebieden is er een verschil tussen wat er wordt aangeboden en wat er wordt ontvangen.

Evenzo zijn er talloze mensen op aarde die bidden om liefde. De Bron is er. Het aanbod van liefde is er. Echter, in velen is er een ongelijkheid tussen wat er wordt aangeboden en wat er wordt ontvangen.

Je kunt bijvoorbeeld bidden voor het einde van deze pandemie, maar je er toch met angst op richten, waardoor er een ongelijkheid ontstaat tussen het welzijn dat wordt aangeboden en wat je bereid bent te ontvangen. Je kunt je ook richten op welzijn, en je leiding volgen – ieder op je eigen manier – en zo welzijn in je werkelijkheid laten stromen. Je kunt ervoor kiezen om te leven op een manier die gezond voelt – voor jou – en je richten op het genieten van je eigen fysieke ervaring. Of je nu afgezonderd in je huis geniet van je dagen of zorgeloos rondloopt, je energie zal altijd veel belangrijker zijn dan je daden.

Wanneer je je concentreert op het goede in je leven, wat je daden ook zijn, sta je open voor de stroom van liefde, leven en licht die altijd wordt aangeboden.

Evenzo bidden velen om verandering in hun leven en toch verzetten zij zich ertegen. Als je verandering wilt, sta je dan open voor nieuwe gedachten, nieuwe ideeën, nieuwe leiding? Sta je ervoor open dat de prachtige essentie van wat je wilt naar je toe komt op een manier die er misschien niet precies zo uitziet als je dacht… maar die beter zal zijn dan je droomt? Sta je open voor de in-stroom van de wijsheid en liefde van de Bron, of vraag je om verandering en verzet je je ertegen omdat je er bang voor bent?

Dierbaren, wij hebben geen enkel oordeel. Wij weten dat het enige echte doel van jullie ziel is om in liefde te leven en onderweg van liefde te genieten, op welke manier jullie dat ook doen. Misschien willen jullie je haar veranderen. Het zou als liefde voelen. Je gaat naar je kapper en laat hem of haar de stijl zien die je wilt. Hij/zij vertelt je dat je er eigenlijk een beetje beter uit zou zien in een andere stijl. Hoe voel je je? Vertrouw je op je gevoel? Voor sommigen van jullie zou dat betekenen: “Nee, dank je. Ik weet dat ik wil wat ik wil.” Je zou je nog duidelijker voelen over je keuze. Voor anderen zou je zeggen: “Daar heb ik nooit over nagedacht. Dat lijkt me leuk! Laten we het proberen!”

Het is door je bereidheid om je weg door het leven te “voelen” dat je je afstemt op je leiding. Het is door je bereidheid om je GOED te voelen dat je je afstemt op de Bron. Het is door je bereidheid om je te richten op de beter voelende gedachten en handelingen dat je de blokkade van de stroom van de Bron opheft, en je eigen toeleveringsketen opent, zodat alles wat je wilt of nodig hebt gemakkelijk en vriendelijk naar je toe kan stromen.

We zeggen jullie niet dat jullie moeten veranderen. We zeggen niet dat jullie moeten rondrennen of thuis moeten blijven. We zeggen jullie niet dat jullie wel of niet een spuit moeten krijgen. Wij zeggen jullie niet dat jullie alles moeten geloven of in diskrediet moeten brengen wat jullie horen. We vertellen jullie dat de Bron van alle Schepping, alle Leven en alle Liefde in jullie leeft en ademt en te allen tijde wacht om in jullie gevoeld te worden… en dierbaren, de Bron voelt Goed. God voelt Goed. Liefde voelt Goed. Dit afknijpen voelt slecht.

Het afknijpen van je eigen ervaring van Bron’s nooit eindigende voorraad liefde voelt als gebrek – gebrek aan liefde, gebrek aan gezondheid, gebrek aan overvloed. Openen voor de liefde van de Bron, zelfs op de kleinste manier – ontketent een machtige stroom van liefde, gezondheid, overvloed en nog veel meer in jullie leven.

Waardeer een zonnestraal die door je raam schijnt, en op dat moment heb je je grenzen geopend voor de eindeloze voorraad liefde. Erken jezelf voor een daad van vriendelijkheid, en je voorraad liefde, en leven, en welzijn stroomt. Doe iets aardigs voor jezelf of een ander en je bent in een overvloedige stroom.

Dierbaren, de kleinste daden van liefde lijken zo onbeduidend voor jullie in jullie 3D wereld en toch in het 5D paradigma, openen ze de hele toeleveringsketen van liefde van de Bron zodat het in jullie ervaring kan stromen en dan door jullie heen terwijl jullie deze overvloedige stroom van liefde met anderen delen. Er is nooit iets onbelangrijks aan een moment van liefde, vriendelijkheid, zorg, waardering of comfort.

Deze kleine liefdevolle gedachten of handelingen brengen de stroom weer op gang in jullie geest, jullie hart, jullie lichaam, en uiteindelijk in jullie wereld.

Zijn jullie bereid te ontvangen waar jullie voor gebeden hebben? Zo ja, voel er dan naar. Stem jullie gedachten er op af. Geloof erin, zelfs voordat je het ziet. Blijf op koers, en dan, geliefden, hebben jullie je toegang tot de eindeloze voorraad Liefde van de Bron gedeblokkeerd.

God zegene jullie! We houden heel veel van jullie.

De Engelen Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org