BERICHTEN van de ENGELEN

BERICHTEN van de ENGELEN

Kanaal: Ann Albers – 8 Juni 2024

Beste vrienden, we houden zoveel van jullie,

Elke dag biedt jullie wereld jullie een ongelooflijk aantal tegenstrijdige meningen en gedragingen. Of je nu discussieert over hoe je je gezondheid, geluk, overvloed of geestelijke gezondheid kunt behouden, het kan overweldigend zijn als je probeert alle meningen van buitenaf te sorteren om te ontdekken welke goed voor je zijn. Als je te veel aandacht besteedt aan de acties en ideeën van anderen, kun je gemakkelijk je centrum verliezen en in angst vervallen over hoe andermans keuzes jouw leven beïnvloeden.

Gelukkig is het veel gemakkelijker om voor jezelf de juiste keuzes te maken. Je leiding komt van nature van binnenuit. Er komt een gedachte in je op, of een gevoel, of soms gewoon een gevoel van resonantie met de gedachten of ideeën van een ander. De “juiste” keuzes voor je leven voelen positief, inspirerend, natuurlijk, of soms als een simpele, vredige frisse wind. Je kunt zeker rekening houden met de ideeën van anderen als je je keuzes en opties onderzoekt, maar de beste keuze zal altijd degene zijn die goed voelt en resoneert met jou op een bepaald moment.

Evenzo is het prima om het gedrag van anderen te observeren, en je kunt er veel van leren, maar het is veel beter om je te richten op wat je aan het creëren bent en op je verbinding met de eeuwige bron.

Met liefde herinneren we jullie eraan dat er geen enkele persoon op jullie aarde is – geen politieke leider, jullie ouders, baas of huisbaas – die meer macht over jullie leven heeft dan jullie. Er zijn echter velen die – bewust of anderszins – graag de leiding over je leven willen hebben en die, als je ze die macht geeft, die graag zullen nemen.

Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat een baas de baas is over jouw overvloed, dan kunnen ze die afhankelijkheid voelen en als gevolg daarvan zullen ze het gemakkelijk hebben om meer van je te eisen. Als je de Schepper je kracht geeft om overvloedig te zijn, geweldig werk te leveren en je hoofd hoog te houden, wetende dat als je een baan zou verliezen, je een andere zou krijgen, dan zou de baas je vertrouwen voelen om verder te gaan als dat nodig is, en hoogstwaarschijnlijk zouden ze een beetje harder werken om je tevreden te houden.

Als je de mening van je ouders over jou (vaak van tientallen jaren geleden) zwaarder laat wegen dan je gevoelens over jezelf vandaag de dag, dan zullen hun meningen je vormen. Als je je echter vastklampt aan het feit dat je een geliefd kind van God bent dat waardig en geweldig is, dan zullen die meningen een veel vriendelijkere realiteit creëren.

Als je gelooft dat een politieke leider de baas is over jouw toekomst, dan ben jij degene die hen die macht over jouw toekomst geeft door je af te stemmen op je angsten. In die ruimte zul je beslissingen nemen als reactie op hun gedrag in plaats van als reactie op Gods leiding. Vraag jezelf af op wie je liever zou reageren. Een kracht die van je houdt en je behoeften beter kent dan welk mens op Aarde ook, of een kracht die misschien andere belangen heeft? Steun natuurlijk met wie en wat je resoneert, maar geef niemand de macht over je leven. Geef dat aan het Goddelijke, dat voor jou wil wat jij voor jezelf wilt en je daar rechtstreeks naartoe kan leiden.

Hoewel velen van jullie op deze manier geprogrammeerd zijn, hoef je je leven niet te leiden in een staat van angst en onzekerheid over wat anderen zullen doen en hoe hun keuzes jouw leven zullen beïnvloeden. In plaats daarvan kun je leven in overeenstemming met je eigen ziel, je eigen verlangens en de Schepper van Universa, die met één enkele gedachte meer macht heeft dan welke mens of groep mensen op jullie aarde dan ook.

Jij hebt een vrije wil gekregen, net als alle andere mensen op jouw planeet. Anderen hebben net zoveel recht als jij om hun eigen keuzes te maken. Als je echter minder aandacht besteedt aan hun meningen en keuzes en meer aan je eigen vibratie en je eigen vreugde, zul je boven de invloeden van de wereld uitstijgen. In plaats van toe te staan dat het gedrag, de meningen en de keuzes van anderen je beheersen, kun je ervoor kiezen beïnvloed te worden door de kracht die al het leven in stand houdt en meer van je houdt dan je je kunt voorstellen. Je kunt ervoor kiezen om naar je gevoel te luisteren, naar dat stille, kleine stemmetje van binnen dat je altijd op de meest vriendelijke manier zal leiden.

We begrijpen dat jouw wereld eng kan lijken. Als je onderweg bent in een trilling die overeenkomt met de bestuurders om je heen, kun je inderdaad beïnvloed worden door hun keuzes. Als je terechtstaat, kun je gemakkelijk betrokken raken – zelfs emotioneel en energetisch – bij de strijd die je wordt aangeboden. Als je baas je ontslaat, lijkt het alsof hij je berooft van je overvloed, en op dit moment lijkt dat heel echt voor je. Als je ouders je bekritiseerden of misbruikten, is het gemakkelijk te begrijpen hoe je door het leven zou kunnen gaan met het gevoel onwaardig te zijn.

Maar, dierbaren, als jullie op weg zijn in een stroom van liefde en vrede, dan zullen jullie om anderen heen stromen die dat niet zijn. Als je geconfronteerd wordt met het oordeel van anderen en meer belang hecht aan Gods liefde voor jou, dan zul je je losmaken van de energie van de strijd en een heel andere uitkomst hebben. Als je ontslagen wordt, maar in een overvloedige mindset leeft, zal het universum je snel naar een betere baan met een nog beter inkomen sturen. En als je ophoudt jezelf te vertellen dat je onwaardig bent en begint jezelf een sterker en vriendelijker verhaal te vertellen over het feit dat je een kind van de Allerhoogste bent, dan, geliefden, zullen de meningen van anderen – verleden, heden of toekomst – er niet meer toe doen.

Jullie willen allemaal liefhebben en geliefd worden. Jullie willen allemaal dat jullie liefde gezien wordt. Jullie willen allemaal begrepen worden. Jezelf verlagen om de energieën van de mensen om je heen te evenaren zal je echter nooit die dingen geven waar je zo naar verlangt. In plaats daarvan, als je begint uit te stijgen boven wat er om je heen gebeurt en weigert om de duisternis te respecteren, zul je jezelf losmaken van de invloed ervan.

Je zult nooit een warm en donzig gevoel hebben bij mensen die jou of anderen veroordelen, bekritiseren en misbruiken. Je zult nooit houden van het idee dat iemand onveilig rijdt of je afsnijdt in het verkeer. Je zult waarschijnlijk nooit een makkelijke tijd hebben met het idee dat je oneerlijk ontslagen wordt zodat een bedrijf iemand goedkoper kan aannemen. Maar je kunt een liefdevolle ziel zijn die zich richt op het waarderen van wat je gemakkelijk kunt waarderen. In die trilling zul je degenen die kritiek hebben afstoten en degenen aantrekken die op zoek zijn naar het goede. Je kunt de liefdevolle ziel in het verkeer zijn die voor iedereen bidt, geniet van een goede radiozender of de prachtige lucht waardeert, waardoor je jezelf opent voor een natuurlijke en beschermde stroom. Je kunt lief tegen jezelf praten en jezelf vriendelijke verhalen vertellen, ongeacht hoe je bent opgeleid. Elke keer dat je ervoor kiest om jezelf af te stemmen op liefde, ongeacht hoe je het doet, zul je jezelf losmaken van de pijn uit het verleden totdat je nieuwe zelf-liefhebbende, zelf-accepterende gedrag een gewoonte wordt.

We houden van je en steunen je in het bereiken van een meer liefdevolle realiteit. We willen dat je een liefdevoller leven ervaart. We willen dat je geniet van de resultaten van het loskomen van degenen die graag je macht zouden nemen en in plaats daarvan je macht geeft aan de Liefde die werelden creëert – de Liefde die voor jou alle liefdevolle dingen wil die je voor jezelf wilt. We steunen je in het besef dat jij de autoriteit in je leven bent.

Hoewel het geweldig is om ideeën uit te wisselen, samen te leren, te groeien en te creëren, ben jij uiteindelijk degene die bepaalt welke overtuigingen je aanneemt, welke filosofieën met je resoneren, welk voedsel bij je lichaam past en welke gedachten je optillen of juist naar beneden halen. Als onze woorden niet met je resoneren, moedigen we je aan en begeleiden we je om anderen te vinden die dat wel doen, want je verdient het om gelukkig te zijn! Je verdient het om de baas te zijn over je eigen leven. Je verdient het om te leven in vrede, liefde, vreugde en overvloed van de eeuwige uitademing van de Schepper.

Merk deze week op wanneer je je macht aan anderen begint te geven. Deze angst draagt vele vermommingen. Ze verschijnt wanneer je je zorgen maakt over wat anderen zullen doen, hoe hun keuzes jou zullen beïnvloeden en of je al dan niet in staat zult zijn om met hun beslissingen om te gaan. Deze angst verschijnt als de woede die je maar niet los kunt laten als je getuige bent van andermans verontrustende gedrag. De woede geeft je een tijdelijk gevoel van macht wanneer je je overgeleverd voelt aan de keuze van een ander. In werkelijkheid ligt je grootste kracht in je afstemming op liefde.

We begrijpen dat de 3D wereld echter kan lijken dan de wereld van energie. De ene kun je zien en aanraken. De andere kun je alleen maar voelen. Je kunt een tijdje blijven geloven dat het gedrag en de keuzes van anderen macht over jou hebben, en als je alleen volgens de regels van 3D leeft, is dit waar. Niettemin, als je je blijft afkeren van de angstzaaierij en het verontrustende gedrag van anderen en je je richt op een vriendelijkere werkelijkheid, zul je de duisternis van haar macht beroven, althans in jouw leven, en jezelf verheffen tot een liefdevolle, vriendelijke, geleide en harmonieuze werkelijkheid. Je zult je afstemming op liefde vinden en een krachtige kracht voor liefde, vriendelijkheid en vrede op jullie aarde worden. Alleen door te experimenteren – door ervoor te kiezen lief te hebben wat je op een bepaald moment voelt – zul je jezelf bewijzen dat je niet aan de genade van anderen bent overgeleverd.

We houden van jullie. We sturen je een constante stroom van acceptatie, liefde en begeleiding naar het vriendelijkste pad. Misschien zal alleen al dat weten je helpen je te richten op een vriendelijkere realiteit in je leven.

God Zegene jullie! We houden heel veel van jullie.

De Engelen

Kanaal: Ann Albers

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org