We Stappen In De Volgende Ervaring

We Stappen In De Volgende Ervaring

Heb een gezegende nieuwe maan.

Ik voel me zo gezegend vanmorgen!
Ik kan het voelen! We beginnen los te breken en te vliegen!
Een nieuwe wereldervaring, hier komen we.

Door: Aluna Joy – 9 Juni 2024

JIJ, die dit nu leest, je bent niet verloren in de grote leegte, je bent het aan het worden, want je bent het alles en alles. Je kwam naar een fysiek lichaam in een tijd, ruimte en dimensie geregeerd door dualiteit, afscheiding, beperking, pijn en trauma. Je wilde alles weten wat je niet was. Dat heb je goed geleerd. Je beweegt je voorbij deze wereld.

Jij, de Aarde, het Zonnestelsel en het hiernamaals bewegen je naar de volgende ervaring. Als je de zware ketenen van de vorige wereld begint los te laten, zal het voelen als een heel lange pauze tussen ademhalingen, tussen hartslagen, tussen bestaan en eeuwigheid.

Je geest is klaar om te vliegen, maar je lichaam kan moeite hebben met deze onbekende uitgestrektheid. Laat je lichaam en de geest die het bestuurt je niet vertellen wat je moet doen! Jij hebt de leiding. Je lichaam zal onbewust reageren zoals het getraind is om te doen. Het zal instinctief willen gaan vechten of vluchten en muren optrekken tegen de vrijheid die voor je ligt. Maar deze vrijheid IS JOU.

Verwijder de lagen van de beperkende en afleidende wereld van je fysieke lichaam en je lawaaierige, angstige geest. Zucht alle zwaarte die het heeft gecreëerd diep uit en laat open ruimte voor wat er nu komt. Train je lichaam om te accepteren dat je in grenzeloosheid leeft en niet met grenzen. Er zijn geen grenzen! Laat de reinigende golven van het eeuwig levende universum alles wegvagen wat je vrijheid belemmert.

De voorbije wereld is nu in haar doodstrijd en de wereld kan dit zien. De wereld zal automatisch reageren zoals ze in het verleden is getraind. De vecht- of vluchtreactie neemt toe in alle systemen van jullie wereld. Het zal zwaar en duister aanvoelen terwijl het vecht om controle, macht en rijkdom vast te houden en beperkingen op te leggen aan alles wat leeft. Maar het hele bestaan beweegt zich naar de volgende ervaring, dus net als je lichaam zal de wereld het gevecht verliezen om te redden wat het ooit was. Je beweegt je nu naar wat IS.

Jij, die dit nu leest, hebt een ander pad gekozen, een pad van vrijheid, eenheid, integriteit, harmonie, wijsheid, schoonheid, waarheid, licht en eenheid. Je zult niet verdwalen in dat wat wegvalt, maar je zult getuige zijn van het vallen van wat eens was. En net zoals je in cycli in het verleden hebt gedaan, zul je weer aankomen.

Je bent er bijna.

Aluna Joy, vanuit de Bron.

“Dans me naar je schoonheid met een brandende viool.
Dans me door de paniek tot ik veilig ben verzameld.
Til me op als een olijftak en wees mijn thuiskomende duif.
Dans me naar het einde.”Leonard Cohen

Ik deel deze boodschap uit dankbaarheid vanuit mijn hart,
maar Hart Donaties worden altijd gewaardeerd. Heel erg bedankt.

https://www.alunajoy.com/heartdonation.html

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org