Krachtige frequenties die de boel opschudden

Krachtige frequenties die de boel opschudden

Door: Aluna Joy – 30 Augustus 2023

 

We hebben een krachtige afgrond bereikt. Ons collectieve hart barst open. Dit is niet het moment om op te geven, ook al doen we dat wel, voel me behoorlijk verloren. Het is een tijd om je open te stellen! We bevinden ons in het proces van een grote doorbraak. Wanneer we deze krachtige tijd uitpakken en integreren, zullen we toegang hebben tot meer van ons goddelijke zelf en meer capaciteit hebben voor liefde en mededogen en een hernieuwde kracht die bergen zal verzetten. Dit is een belangrijke tijd in ons ascensieproces.

Krachtige frequenties schudden ons wakker. Ze pulseren door de leylijnen van de aarde. Het voelt alsof ons zenuwstelsel tot het uiterste wordt gedreven. We sterven aan de energieën en programma’s uit het verleden in een soort grote finale, terwijl nieuwe en krachtige energieën binnenstromen. Tijdlijnen beginnen zich te splitsen en wij voelen ons misschien ook een beetje verdeeld. We wankelen nu zo dramatisch tussen realiteiten dat alles door elkaar geschud of gebroken lijkt. De werkelijkheid komt niet naar voren zoals we ‘verwachten’, en we beginnen te beseffen dat verwachtingen voortkomen uit ervaringen uit het verleden. Onze verwachtingen zijn de moeilijkste dingen om los te laten.

Wanneer verhoogde frequenties door de aarde pulseren, is het eerste waar we mee te maken krijgen een nieuwe laag van onze collectieve schaduw. We worden geconfronteerd met een grote opruiming van onuitsprekelijke wonden die zich niet alleen in jaren, maar in hele eeuwen hebben opgestapeld. We kunnen de epische wreedheden en totale verwoesting voelen waar de mensheid verantwoordelijk voor is geweest. Deze wonden, onze collectieve schaduw, zijn de laatste overblijfselen van miscreaties waarvan wordt gevraagd dat ze worden erkend, genezen en uiteindelijk weer in het licht worden vrijgegeven. Hoeveel van onze collectieve schaduw we loslaten zal gelijk zijn aan hoeveel goddelijk licht we zullen ontvangen.

Onthoud dat dit proces niet persoonlijk is, het is planetair! We weten misschien niet veel van de details die de collectieve wonden vrijgeven terwijl we ze door onze lichtlichamen verwerken. Wij hoeven het niet te weten. Hoewel veel van onze persoonlijke kwesties die verweven zijn met het collectief, zich ook kunnen voordoen om los te laten.

We zijn ontgroeid wie we waren en nieuwe aspecten van onszelf worden geboren. Het is een zeer verwarrende tijd. Het kan zijn dat we ons een tijdje een beetje verloren voelen tussen het niet weten wie we zijn en wie we niet zijn. We hebben door het leven gelopen met slechts een gedeeltelijke aanwezigheid. We zijn ons er pijnlijk van bewust geworden dat sommige delen van ons ontbreken. Dit weten motiveert ons om te blijven proberen onze volledige goddelijke aanwezigheid te belichamen. Zoek en wij zullen vinden. Na deze transformatie zullen we niet meer hetzelfde zijn. Dit is een laatste en enorme stap in de richting van het uiteindelijke doel van ware eenheid en uiteindelijk een wereld verstoken van dualiteit op een fundament gebouwd met eenheid in onze diversiteit. Wat een opwindende tijd om getuige te zijn van deze transformatie.

De afgelopen eeuwen hebben we beetje bij beetje een bijna ondoordringbaar pantser rond delen van ons heilige hart gebouwd om ons schaduwzelf en alle niet-genezen miscreaties die te overweldigend werden om onder ogen te zien, in bedwang te houden en te beheersen. Maar het probleem is dat we ons niet kunnen verbergen voor de niet-genezen delen van onszelf zonder ook de toegang tot onze goddelijke aanwezigheid te verliezen. Er wordt nu een oplossing voor dit probleem geboden. Ons beschermende pantser rond het collectieve hart wordt weggenomen door deze nieuwe stijgende aarde-energieën, in combinatie met ons collectieve verlangen om volledig aanwezig te zijn. Onze wil, en de collectieve wil, werken samen met het universum.

We worden kwetsbaar gemaakt in een heilige staat van overgave. Alles wat we in het verleden hebben vermeden, komt naar boven in een tsunami van bitterzoete, genezende liefde voor gebrokenheid. We begrijpen nu dat het geen enkel voordeel meer heeft om onze schaduw te vermijden. Ons verlangen om volledig aanwezig en ontwaakt te zijn in onze goddelijkheid is sterker dan onze angst om de schaduw onder ogen te zien die ons tegenhoudt. We zijn niet langer gevangenen die gevangen zitten door onze angsten en onzekerheden. Het onder ogen zien van onze schaduw wordt nu een spirituele koevoet om onze aanstaande stijging naar onze aanwezigheid en onze goddelijke bestemming los te laten.

We komen op een plek waar we een gebied betreden dat gloednieuw voor ons is. Eén van de manieren waarop we dit nieuwe terrein kunnen betreden, is door nog verder open te breken. Dit is precies wat er nu gebeurt, samen met het splitsen van tijdlijnen. Onze grote verliezen, onvoorstelbaar verraad en levensveranderende verwoestingen maken allemaal deel uit van ons goddelijke plan. Als ze ons niet hebben opengebroken toen we ze de eerste keer meemaakten, zullen ze ons nu openbreken. Ons collectieve hart strekt zich uit en breidt zich verder uit dan we ooit eerder hebben meegemaakt. Het is heel intens en diep pijnlijk, maar toch ontdekken we een nieuwe moedige maar onschuldige plek in ons om ons te helpen weer een stap in het grote onbekende te zetten. We zijn op de rit van ons leven, vergeet niet te ademen.

We gaan dieper en hoger dan welke plek dan ook die we tot nu toe op de reis van onze ziel hebben meegemaakt. Dit is gedeeltelijk teweeggebracht door het geschenk van een onuitsprekelijke en levensveranderende verwoesting die heeft plaatsgevonden op het draaiende wiel/de hartpomp van Moeder Aarde. Dit is het verschrikkelijke verlies en het gelijktijdig opkomen van diepe LIEFDE, de Aloha-geest van Lahaina en Maui. Alles wat plaatsvindt op een van de vier heilige hartpompen heeft invloed op de hele planeet en al het leven. Dit offer is onmeetbaar en onbeperkt voor de niveaus van transformatie die het zal voortbrengen. We beginnen nu pas te zien wat deze gebeurtenis teweeg heeft gebracht in de harten van al het leven op Moeder Aarde. We worden klaargemaakt om verder uit te breiden naar ons heilige vat van licht dan ooit tevoren.

Dit is het moment waarop de mensheid samen met ons de schaduw onder ogen moet zien die de meest onvoorwaardelijke acceptatie, liefde en mededogen nodig heeft. We onthullen oude verborgen plekken in ons die opslagplaatsen zijn voor de ontbrekende stukjes van onszelf die we zoeken. Maar om bij die misplaatste stukjes goddelijkheid te komen, moeten we eerst de schaduwen onder ogen zien. De dingen die we zoeken zijn verborgen op de plaatsen die we in onszelf vermijden. Geen wonder dat we deze plaatsen zo lang hebben vermeden. Maar HET IS TIJD! Onze collectieve ziel wordt rusteloos en is klaar om ons verder in onze goddelijke heiligheid te brengen.

We ontdekken nieuwe fundamenten voor onszelf en een nieuwe manier om het leven te ervaren. Dit is altijd al een deel van het goddelijke plan geweest. We zijn het oude 3D-huis waarin we hebben gewoond aan het inpakken en we verhuizen naar een veel groter goddelijk vat dat in onszelf is gecreëerd, zodat we alle ruimtes die ooit gevuld waren met de wonden die we probeerden te assimileren en met de nieuwe frequenties kunnen samenvoegen. negeren.

Hiervoor zijn we hier gekomen. We breken ons los van beperkende patronen die eeuwenlang in stand zijn gehouden. We zullen onze diepe zwaarte loslaten, zodat we weer kunnen vliegen. We zullen angst, zorgen, schuldgevoelens, schaamte en gevoelens van onwaardigheid loslaten. We zullen ons weer verbonden voelen en een einde maken aan het isolement dat gepaard gaat met het verbergen voor onszelf. We zullen de wrok en de woede loslaten die voortkwam uit het mishandelen, mishandelen en negeren. We zullen onszelf vergeven omdat we weten dat we een groot deel van ons leven hebben verspild aan dingen die onze energie niet verdienden. Wij zullen onszelf vergeven. En… Wij zullen genezen.

Dus mijn vrienden, hier zijn we. Wij zitten hierin samen. We hebben dit! Zorg alsjeblieft voor elkaar. Zorg voor je buren, je vrienden en je familie. Wees er voor ze als ze op de moeilijkste plekken terechtkomen. Ik heb het gevoel dat we nu zo dicht bij het laatste hiervan zijn. Hoewel tijd er niet toe doet, en ik liever geen voorspellingen plaats, heb ik het gevoel dat we dit proces nog enkele maanden zullen doorlopen. Je bent niet zo ver gekomen om nu te stoppen. We zitten in de laatste etappe van een epische marathon. Ik moedig je aan!

PS. Het heeft lang geduurd voordat ik dit bericht schreef. Ik heb het meerdere keren herschreven. Toen ik het steeds opnieuw las, voelde het soms heel duidelijk, en andere keren niet. Ik denk dat tijdlijnen zich splitsen of samenvloeien en ik weet niet voor welke tijdlijn ik tegenwoordig schrijf! Deze nieuwe schommeling maakt het moeilijk voor boodschappers hier! Dus ik hoop dat het logisch is voor jullie allemaal geweldige wezens daarbuiten.

Liefdesdonaties worden zeer op prijs gesteld en helpen me om door te gaan met het vrijelijk aanbieden van boodschappen als de geest me roept. Je kunt ook je dankbaarheid en steun sturen via de ethers. Deze helpen me om monetaire en energetische uitgaven te dekken voor het plaatsen van deze boodschappen voor jullie. Hartelijk dank!

https://www.alunajoy.com/heartdonation.html

Aluna Joy

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org