ISIS TEMPEL INITIATIE TRANSMISSIE

ISIS TEMPEL INITIATIE TRANSMISSIE

Door: Aluna Joy Yaxkin – vanuit de Onsterfelijken
Isis-tempel in Philae, Egypte

Ontvangen op 19 Oktober 2023
Geplaatst op 20 November 2023

We gingen de Philae-tempel al voor zonsopgang binnen tijdens een privébezoek waardoor we zonder enige andere inmenging in deze tempel konden zijn. We liepen met een diepe intentie regelrecht het centrum binnen, het heilige der heiligen, een plaats die vroeger alleen de hoogste ingewijden konden betreden.

We richtten onze eenvoudige altaarruimte op en bereidden ons voor om onszelf open te stellen in de hoop dat we de levende herinnering aan deze tempel zouden kunnen betreden en zouden leren wat deze met ons zou kunnen delen. We hebben onze eerste momenten benut om liefde en dankbaarheid te sturen naar deze plek, naar het Midden-Oosten en naar de wereld.

Ik begon te delen wat ik zag en voelde. . .

We willen onze liefde sturen naar de bewakers hier, de oude, de eeuwige. Wij komen hier met een nederig en open hart. En wij vragen dat wij. . .

Zien zoals de schepper ziet,
Weten zoals de schepper weet,
Horen zoals de schepper hoort,
Liefdhebben zoals de schepper liefheeft
en deze Aarde bewandelen op de juiste manier.

Sinds we deze tempel binnengingen, was er voor iedereen in deze groep een erkenning. (en aan jou die dit bericht nu leest) Er is ons een beschermingsschild aangeboden. Maar ik zie dat er niets is waar we bescherming tegen nodig hebben. Het lijkt meer op het eren en bewaken van onze heilige ruimte. Het is het eren van wie we zijn en wie we waren toen we hier in het verre verleden waren. Onze oudheid is wat ze in ons herkennen omdat we hier eerder zijn geweest.

Ik voel een “naar binnen trekken” van onze energie. Het is alsof we ons voorbereiden op een groot evenement. Maar we gaan niet ondergronds, zoals in het verleden. Het lijkt meer op het naar binnen trekken van onze energiestrengen, zodat we sterker en completer worden. Het brengt ons thuis. We komen in een intense nieuwe focus. De ruimte die we hebben lijkt veel op een enkele kaars in deze onverlichte tempel. Eén kaars kan de duisternis verdringen en neutraliseren.

(Op dit punt besefte ik dat de fysieke symptomen die ik voelde misschien niet alleen bij mij lagen. De hele tempel zwaaide zo sterk dat ik bang was dat ik niet zou kunnen blijven staan. Er waren randen van zeeziekte. De laatste keer dat ik Ik voelde deze ongelooflijk krachtige energie afgelopen zomer in de Rosslyn Chapel in Schotland. Dus ik vroeg de groep of ze dit voelden.)

Is deze tempel wiebelig voor jullie allemaal? Ze knikten allemaal ja, en we gingen zitten en omringden het heilige der heiligen, een roze granieten altaar.

De tempel en de bewakers hier houden ons vast als pasgeboren baby’s. We wiegen ons zachtjes heen en weer. Oh ja, zitten hielp ook niet veel, maar we vallen in ieder geval niet. Deze ervaring is ongebruikelijk voor deze tempel en behoorlijk intens.

De bewakers, die ik De Onsterfelijke noem, doen twee dingen voor ons als je hun aanbod wilt accepteren. Ten eerste vegen ze alle dingen van ons weg die niet met ons de toekomst in kunnen gaan. Ze slingeren heen en weer tussen waar we zijn geweest en waar we naartoe gaan.

De Onsterfelijken bieden ons een homeopathische inenting aan voor de toekomstige energieën die zeer binnenkort voor de hele mensheid zullen komen. Heilige plaatsen, vortexen, bergtoppen en andere heilige plaatsen ontvangen altijd eerst nieuwe kosmische frequenties, en verspreiden zich vervolgens over de Aarde via leylijnen en aardse energiestromen. Door op een heilige plaats te zijn, kunnen we deze energieën voelen voor het grootste deel van de mensheid. Dit is een van de redenen waarom we zijn geroepen om naar heilige plaatsen te reizen, omdat we leraren, leiders, lichtwerkers, genezers, enz. zijn voor de toekomst.

Dus vroeg ik het aan de groep. . . voel je het nu in je maag? Voel je je een beetje duizelig? Ze knikten ja.

Deze nieuwe energie raakt nu de put van onze maag, ons zonnevlechtgebied. Dit is waar we veel dingen opslaan en verbergen die niet met ons mee verder kunnen. Er komt geen oordeel van hen. Je hebt niets verkeerd gedaan. Jouw pad is altijd in perfecte goddelijke orde. De hele mensheid verbergt dingen zodat we ermee om kunnen gaan als het tijd is om ermee om te gaan. Het is duidelijk dat dit het moment is om dieper te gaan. Adem er gewoon in.

De Onsterfelijken hebben ons omsingeld en ze hebben onze energie strak naar binnen getrokken, zodat we zo dicht mogelijk bij 100% aanwezig zijn, waardoor we worden blootgesteld aan nieuwe frequenties. Binnenkort zal de hele mensheid deze frequentie binnengaan. Dit brengt voor ons een versneld genezingsproces op gang.

Sommigen zullen het nu voelen, sommigen zullen het later voelen, en op een later moment naarmate de energie zich over de aarde verspreidt. (dit geldt ook voor degenen die deze boodschap met een open hart lezen) Dit is een energie die we terug de wereld in zullen dragen. Onze energie zal anderen inenten als we met hen in contact komen.

Eerlijk gezegd denk ik niet eens dat dit naar de volgende wereld gaat. Het is iets anders. Dit heeft geen tijdlijn. Ik zie geen tijdlijn. Het heeft geen richtingen, het heeft geen zwaartekracht. Het is de pure essentie van Goddelijk Potentieel. Accepteer zoveel hiervan als je wilt op dit moment. Als je genoeg hebt gehad, steek dan je hand op en zeg dat je vol zit. Je kunt de poort altijd later openen om later meer energie te accepteren. Je zult niets van deze ervaring verliezen als je het in fasen moet doen. De Onsterfelijken zijn er vrij duidelijk over dat zodra we de tempel verlaten, het niet zo’n fysieke impact zal hebben als nu, maar ze laten je alleen weten hoeveel van dit goddelijke potentieel je nu of later wilt absorberen, is aan jou.

Dit bouwt een sterke brug waar we naartoe gaan. Wij hier zijn allemaal levende bruggen. Dus voegen ze nog een laag toe aan deze brug. Dit is een veel hogere frequentie, en het zal ervoor zorgen dat we ons wiebelig voelen met een beetje wiebelen in de buik, zoals een beetje zeeziekte.

Ze eren ons voor onze moed. Ze sturen ons liefde omdat ze weten dat het in dit leven geen gemakkelijke rit voor ons is geweest. Voor hen lijkt het alsof we ons ontwaken in het donker hebben geleid, vergeleken met hun ervaring. Ik kan hier speculeren dat hun realiteit of dimensie, enz., is waar we nu naar toe gaan. Een plek waar we niet alleen in het donker navigeren, maar in het licht leven. En toch vragen we in onze onschuld nog steeds om meer. We zien er heel moedig en heel sterk uit. Ze zeggen dat het een zegen is, omdat ze niet weten waar we zijn. We zijn niet bang om het onbekende te openen, te absorberen, te groeien en onder ogen te zien. Vanuit hun perspectief is wat we op deze reis zijn aangegaan veel groter, moediger, moediger en puur uit onschuld dan we begrijpen.

De energie verandert weer….

Voel je nu een soort tinteling? Het wordt alleen nog maar vreemder. Blijf gewoon lekker diep ademen, allemaal. Als het te veel is, vraag hen dan om de spanning lager te zetten. Als je erdoor wordt weggeblazen, duurt het langer om te herstellen, dus neem het in doses.

De liefde die ze voor ons voelen is gewoon overweldigend.

Voel jij die liefde?

De Onsterfelijken hebben hier al heel lang ruimte. Wat ze ons bieden, wat we de wereld in brengen, is een zegen en een manier om de Aarde en de mensheid in te enten. Ons energieveld zal dit doen zonder te proberen, zonder een woord te zeggen, gewoon door terug naar huis te gaan. We zullen deze nieuwe frequentie van zuiverheid van goddelijk potentieel, buiten tijd en ruimte, de wereld in verspreiden. Deze tijd voelt voor hen als een afsluiting; hun taak zal binnenkort voorbij zijn, en het is onze taak om verder te gaan. Maar ik verwacht dat deze tijdlijn veel langer zal zijn dan we begrijpen. Meestal is dat zo. De mensheid is zelden geduldig.

Dus nu begrijp je de enorme verantwoordelijkheid die we nu op ons nemen. In onze onschuld beseffen we het gewicht ervan niet, en omdat we dat niet doen, zijn we bereid het op ons te nemen. Begrijp je?

Voordat we hier kwamen, wist onze ziel waarvoor we ons inschreven. Dit is waarom het belangrijk is als je je geroepen voelt om op heilige plaatsen te zijn, het is belangrijk om dat te doen. Het is de roeping van je ziel.

Ik ben dankbaar dat ik donaties ontvang voor mijn berichten.
https://www.alunajoy.com/heartdonation.html

Dit goddelijke potentieel dat ons wordt aangeboden, gaat alle onzin te boven die er momenteel in de wereld gaande is. In tegenstelling tot Moeder Sekhmet (lees het vorige bericht hier als je het hebt gemist), letten De Onsterfelijken helemaal niet op wat er in de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen zijn slechts een momentopname en voor hen is het tijdelijk. Het maakt geen deel uit van hun creatie, waarin wij nu zijn uitgenodigd.

Het huidige moment en al zijn chaos en waanzin maken geen deel uit van de volgende wereld, en het is waar ze hun energie in steken. En deze toekomstige energie is wat we nu absorberen. Voor hen is het bijna alsof je de waanzin van de huidige wereld overslaat, alsof je er omheen stapt en er voorbij gaat. Maar het is geen geestelijk omzeilen. Omzeilen is in onze wereld een groot probleem. Alles wat daarbuiten gebeurt, is nodig om iedereen te helpen ontwaken, zoals de uitdagingen, het verlies, het lijden, de pijn en de dingen die mensen elkaar nu aandoen. De mensheid zal op een punt komen en zij zullen de absurditeit van hun daden begrijpen, de grote illusie en het feit dat dit niet duurzaam is.

Maar het is niet de roeping van de Onsterfelijken of hun lot om betrokken te raken, in tegenstelling tot Moeder Sekhmet, die momenteel diep in de loopgraven van de mensheid werkt. Maar omdat we in deze cruciale tijd samen op deze reis zijn geroepen, doen we misschien een combinatie van dit alles. Een beetje loopgravenwerk, een beetje brugwerk en tegelijkertijd de toekomst in stappen. Het voelt als een hele opgave.

Deze, de Onsterfelijken, bevatten energie die door de lucht en het universum straalt, net als Godin Nut. Ze houden het hele universum vast. Ze stellen ons in staat de gekte in de wereld te omzeilen en mensen te laten zien dat er een andere manier is, gewoon door een brug te zijn en door onze dagelijkse dingen te doen die nodig zijn om dit leven op andere manieren gaande te houden. De Onsterfelijken kunnen zien hoe dankbaar we zijn dat we deze kans hebben om in dit land te zijn. We zijn teruggekeerd naar landen waar we al vele malen eerder zijn geweest.

Toen merkte ik dat de energie begon te integreren en dat het wiebelen langzamer ging. Maar ik merkte ook nog iets anders. De tempel was warm toen we binnenkwamen, en het begon af te koelen. Het voelde alsof er nieuwe zuurstof binnenkwam. Het was alsof ik kon ademen! Ik ben vernederd door het feit dat we dachten dat we deze reis hadden gekozen en deze reis zelf hadden gepland, wat op dat moment komisch was. Ik besefte dat het allemaal door de Onsterfelijken was georkestreerd. En gedurende de hele pelgrimstocht hebben we in vrede in deze ongelooflijk beschermde en onzichtbare zeepbel gezeten die over de Nijl dreef.

Ze hebben ons hier geroepen,

toch zijn zij… jij.

We komen thuis bij onszelf. We keren terug naar de oude wezens die we zo zorgvuldig en nauwgezet hebben opgesloten om de energie en de herinnering te behouden. Ik denk dat dit is wat er nu in ons en in deze tempel terugstroomt. Wij zijn degenen die het weten. . . die zich een wereld zonder dualiteit herinneren, die echte vrede kennen, degenen die weten dat alles wat de mensheid creëert een illusie is geweest, degenen die weten dat er zoveel meer is dan alle beperkingen die we onszelf opleggen in deze 3D-wereld.

We hadden ons ware zelf opgesloten voor bewaring. Het is ook het deel van ons dat onszelf altijd liefheeft, eert en respecteert, en onze goddelijkheid respecteert. Dit is het zuivere deel van ons dat nu terugkeert. Dit is de rol die niet wordt gespeeld volgens de illusieregels van deze wereld. We zijn onbegrensd door de huidige natuurwetten, omdat die wetten veranderen en verheffen, vlak onder onze voeten. Er zijn minder beperkingen, maar meer verantwoordelijkheid om onberispelijk en binnen onze waarheid te leven. We zullen verder gaan dan alles wat we tot nu toe hebben geweten en alle beperkingen en programma’s die de waarheid hebben verborgen. Dit alles stroomt nu naar ons toe om in ons op te nemen.

Ze wijzen naar de plek die we allemaal in ons hebben en die altijd de behoefte voelt om te blijven zoeken. Weet je, die plek die we niet helemaal kunnen vullen, die plek die altijd een beetje leeg aanvoelt? Wat er ontbrak, is wat ze nu naar ons teruggeven.

Vandaag hebben we dus onze eerste dosis ontvangen. We evolueren voorbij onze dichte menselijke vorm naar de wezens van de eeuwigheid die we werkelijk zijn.

De Onsterfelijken zijn zo opgewonden dat we terugkwamen. Ze zijn blij dat we naar de oproep hebben geluisterd, en ze zijn als trotse oude ouders. Deze hele lijn van wijsheid is nu in ons hart geüpload. Zij begrijpen het gewicht en de ernst van dit feit. Maar we zijn zo onschuldig als kinderen, en dat is de enige manier waarop we deze energie kunnen vasthouden. De weg naar het koninkrijk der hemelen is als een klein kind. Wij zijn perfect voor de klus.

We lopen terug naar huis, naar onszelf. Wanneer dit alles zich in ons begint te ontvouwen, en het alles wat passend is uit het verleden naar het heden brengt, en wanneer we de toekomst in beginnen te stappen gedurende de dagen, maanden en jaren die volgen, komen we thuis.

Nu zijn de Onsterfelijken ons aan het omwikkelen, en het ziet eruit als een soort cape, een behoorlijk robuust uitziende cape die de energie om ons heen verzegelt en ons een beetje beschermt tegen de uiterlijke illusie in de wereld, zodat we dit in stand kunnen houden. pure ruimte van potentieel voor de toekomst.

We zullen nooit meer op dezelfde manier met de wereldse illusie omgaan. Het gaat allemaal anders worden. We kunnen een stap achteruit doen en het drama vol vertrouwen laten verlopen, wetende dat het allemaal de goede kant op gaat. Er is absoluut niets of niemand op de planeet die de voortgang van dit ontwaken of deze evolutie kan vertragen. Het is al in hun bewustzijn gedaan.

Ieder mens die weer door deze kamers loopt, zal een klein randje van die duizeligheid voelen en zich een beetje afvragen of de wereld waarin hij leeft wel echt is.

Er komt weer een golf van energie binnen. De Onsterfelijken zeggen dat we niet langer deel uitmaken van gisteren, omdat we op het punt staan morgen binnen te gaan. Twee keer geboren . . . en wij zijn thuis.

Op dat moment had ik het gevoel dat ik het heilige der heiligen moest verlaten, zodat de groep de tempel zonder mij kon ervaren. Ik wilde dat ze hun stem zouden vinden in deze heilige ruimte. En dat is precies wat ze deden. Velen bleven achter en begonnen te zingen. En toen ik naar de buitenste kamers liep, kon ik de engelachtige geluiden die uit hun stemmen kwamen niet geloven. Het klonk als een engelenkoor. De enige andere keer dat ik dit ooit heb meegemaakt, was in de koningskamer tijdens mijn eerste reis in 2008, en tot nu toe heb ik dit nooit meer meegemaakt.

Ik hoop van harte dat jij, die dit leest, de energiedownload kunt voelen die in deze boodschap is ingebed. Ik ben slechts de boodschapper. Ik weet dat er grotere krachten, meesters, goden en godinnen hier een rol spelen als we worden geroepen om deel te nemen aan deze pelgrimstochten. Het lijkt erop dat we altijd op cruciale momenten naar Egypte worden geroepen, en je kunt dit soort dingen gewoon niet plannen. Deze pelgrimstocht was niet anders toen de eerste bommen Israël troffen, net toen ik mijn koffer dichtritste om naar Egypte te komen. Letterlijk!

Gedurende de hele pelgrimstocht bleven we gebeden sturen naar het Midden-Oosten, naar die verbazingwekkende heilige landen en de eeuwenoude herinneringen die ze koesteren. En dat blijven we doen nu we thuis zijn in ons thuisland. Wij bidden nu vanuit een ander perspectief.

Inshallah, Salaam Alaykum en Shalom.
Vrede zij met u. VREDE NU en ALTIJD

Hartelijk dank aan Andrea Nichole King, die onbaatzuchtig haar kostbare tijd gaf terwijl ze nog in Egypte was om deze boodschap te vertalen en mij een veel snellere manier aanbood om deze boodschap de wereld in te sturen. Andrea, ik kan je niet genoeg bedanken! Je bent een krachtpatser en een engel.

Liefdesdonaties worden zeer op prijs gesteld en helpen mij om vrijuit berichten te blijven aanbieden als spirituele oproepen. Je kunt ook je dankbaarheid en steun via de ether sturen. Hiermee kan ik de financiële en energiekosten dekken voor het plaatsen van deze berichten aan jullie.

Hartelijk dank! https://www.alunajoy.com/heartdonation.html

Copyright richtlijnen: Aluna Joy Yaxk’in – www.AlunaJoy.com – 1995-2023 – Ongeautoriseerde publicatie en/of duplicatie van materiaal op onze website zonder toestemming van de auteur en/of eigenaar is verboden.

RICHTLIJNEN VOOR HET HERPLAATSEN en DELEN: We staan DELEN vrij toe, alleen als het wordt gedeeld via Aluna’s openbare Facebook-pagina SHARE LINK, of de originele WEBSITE LINK en NIET gebruikt voor zelfpromotie. Op deze manier is er geen verwarring over wie de auteur is voor deze informatie, en geen verwarring over met wie de auteur verbonden is of wie zij steunt. Bedankt iedereen voor het begrip. Zorg er wel voor dat de originele LINK naar de berichten is toegevoegd aan jouw deelsessies. Bedankt voor je geweldige ondersteuning. Zonder jullie zouden wij dit werk niet kunnen voortzetten.

We sturen jullie vandaag geweldige stralende zegeningen en voor de prachtige toekomst die we samen creëren.

Aluna Joy

https://www.alunajoy.com/

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org