Het scheppingsverhaal van de Star Elder Tree of Life, en wat we geboren laten worden.

Het scheppingsverhaal van de Star Elder Tree of Life,
en wat we geboren laten worden.

Door: Aluna Joy – 27 September 2023

 

De ENE is een zaadje van LEVEN en de bron van ALLES. Het is het originele ‘IK BEN’. Het is schepper. Het is God. Maar als het Ene Zaad kon het zichzelf niet ervaren zonder spiegel of reflectie om zichzelf te zien. Het zaad ontkiemde dus tot een klein, zacht en fragiel jong boompje, als een geweldig experiment om zichzelf te verkennen. Het begon te groeien en vormde een sterke, brede stam die al het leven weer met het ene verbond. Onder deze boom wortelde hij ook diep in de aarde van de schepping, waardoor een spiegel ontstond die het tegenovergestelde was van wat erboven groeide. Dit creëerde wat we vandaag de dag kennen als dualiteit, wat nog steeds een deel is van de ENE.

Er begonnen grote takken uit de stam te groeien, en secundaire takken ontsproten uit de hoofdtakken, en vervolgens groeiden er kleine, tedere kleine individuele twijgen uit de secundaire takken. Het bleef heel ver weg groeien van het zaad van eenheid van de schepper, om alle verschillende manieren te verkennen waarop creatie mogelijk zou kunnen zijn.

Toen groeiden er bladeren aan de twijgen van de levensboom, en het was prachtig. Toen verstreek de tijd en begon het fruit aan de levensboom te groeien. Toen de vrucht rijp was, werd hij zwaar en viel op de aarde, en zij werden de vele nieuwe zaden van eenheid. Hiermee begonnen de grote tijdperken, grote cycli en seizoenen. Deze nieuwe zaden waren een deel van de eenheid. Deze vele zaden begonnen ook te ontkiemen en begonnen het proces helemaal opnieuw, maar raakten ook eenmaal verwijderd uit de ENE creatie.

Na een paar eeuwen vergat degene die in alle levende wezens woont, dat hij DE ENE was, omdat hij alleen maar kon zien in welk tijdperk hij leefde, met al de verschillende bomen, wortels, takken en vruchten van de waarheid. Ze vergaten dat ze eigenlijk allemaal DE ENE waren. Maar helemaal terug naar het begin wist de oorspronkelijke Grote ENE dat er nog steeds een vonk van de ENE BRON in de hele schepping was, ongeacht hoeveel bomen er ontsproten of hoeveel grote tijdperken of seizoenen er zouden verstrijken. De Ene Bron wist ook dat er een tijdperk, een tijd, een seizoen zou komen waarin het onmogelijk zou worden om de Grotenheid niet meer terug te zien in de hele schepping. En wanneer deze tijd aanbreekt, zal het hele LEVEN VERLICHTEN door dit weten. En dit licht zal zo heerlijk zijn. Het zal alles te boven gaan wat we ons eerder hadden kunnen voorstellen. Dit is de grote terugkeer naar de EENHEID van de schepping en waar wij nu naar evolueren.

Ontwaken tot eenheid. Eenheid leeft in verscheidenheid. Eenheid is ware vrijheid.

Dit is een vreugdevolle tijd voor ons om onze nieuwe, VERBETERDE ZELF TE VERANKEREN met VREUGDE, VREDE en vooral LIEFDE. We zijn opgewonden om ONZE HARTEN TE OPENEN om nieuwe frequenties te ontvangen en de nieuwe scheppingscodes te integreren die zojuist in deze nieuwe cyclus zijn aangekomen. De nieuwe energie van de aarde stijgt en wij worden de tweemaal geboren kinderen in dit nieuwe veld van manifestatie.

Aluna Joy

Vertaling: wakkeremensen.org

 

♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien