Het Mysterie van een Nieuwe Schepping – Velden & Energie Organiseren op Nieuwe Manieren / Gechanneld door Ailia Mira

Het Mysterie van een Nieuwe Schepping – Velden & Energie Organiseren op Nieuwe Manieren

Gechanneld door Ailia Mira – 29 december 2021

Goddelijk Ene,

Het planetaire veld is nu anders. Je kunt het gevoel hebben dat je eigen veld anders is terwijl je het opmerkt. Dit is ook waar aangezien het planetaire veld en je eigen veld in eenheid zijn. De Aarde opent zich voor grotere frequenties en energieën die op nieuwe manieren georganiseerd zijn. Dit is een nieuw begin.

Het licht in jullie breidt zich uit terwijl de uitgestrektheid van jullie wezen van binnen ontstaat, zich uitspreidt en jullie wordt, als jullie dit toestaan.

Jullie staan dit vrijwillig en vreugdevol toe, telkens wanneer jullie je de waarheid van je wezen herinneren; telkens wanneer jullie jezelf toestaan te stromen zonder je in beslag te nemen, eerder met gemak en gratie; en wanneer jullie de Eenheid uitnodigen die is om jullie te gebruiken. Op elk moment waarin jullie de waarheid van Eenheid erkennen en opeisen, bevorderen jullie dit evolutionaire momentum. Wanneer jullie je aangeboren verbondenheid met deze Eenheid opeisen, verheffen jullie jezelf tot de hoogst mogelijke staat van zijn. Wanneer jullie je openen voor wat jullie kennen als jullie Bron en je Licht toestaan om tot uitdrukking te komen, te zijn wie jullie werkelijk zijn, hier, wordt de wereld nieuw.

Het licht in jullie organiseert zich nu op nieuwe manieren. Dit is het gevolg van collectief gebruik van de wil. Er zijn keuzes gemaakt die de werkelijkheid nu fundamenteel veranderen. Jullie zouden je dit kunnen voorstellen als het verwijderen van de laag van het verhaal, of het geloof dat een fundament van illusie heeft gecreëerd – het fundament van afscheiding. In werkelijkheid is de onderliggende waarheid echter al aanwezig, en is het een kwestie van je staat van zijn – waar je beschikbaar voor bent, waar je in resonantie mee bent en wat je in jezelf en anderen ziet.

Nieuwe sjablonen van Leven voorbij afscheiding beginnen te ontstaan binnen jullie eigen veld. Jullie zijn geleidelijk aan het evolueren, reorganiseren en veranderen.

Velen van jullie staan hiervoor open, dat weten we, en we danken jullie voor de bereidheid om bewust te evolueren. Dit is een groot geschenk voor de grotere wereld en brengt genade in deze dynamische periode van verandering. Want als jullie nieuw gemaakt worden, op nieuwe manieren georganiseerd en ook, uitdrukking gevend aan een merkbaar gevoel van erbij te horen, een gevoel van eenheid met Al het Leven, dan passen geschiedenis en overtuigingen die voortkomen uit ideeën en gedachten van afscheiding niet langer. En wanneer ze niet langer passen in je fundamentele energieveld, zul je vreugde ontdekken op een zeer uitgebreide manier. Een manier die puur is en helder en waar.

Dit is wat we daarvan weten: jullie zullen nooit meer hetzelfde zijn. Jullie zullen nooit meer groeien in angst. De angst is niet van het gebied van focus waar jullie voor kiezen om je op af te stemmen en het Leven als een menselijk wezen door te ervaren.  De Goddelijke Eenheid, de Eenheid van het Leven, de Eenheid van Alles wordt in ere hersteld.

Het leven beweegt zich naar grotere en grotere herenigingen van bewustzijn als het Ene jou wordt. Als het gekerstende Zelf jou wordt. Als het Goddelijke Weten, de Waarheid van je Wezen, hier ontstaat.

En als dit gebeurt, zullen jullie merken dat jullie de Eenheid op een heel andere manier voelen. Het kan moeilijk zijn om je dit voor te stellen, dat weten we. Maar we kunnen jullie vertellen dat jullie het zullen weten als het plaatsvindt. Het kan zijn dat jullie het eerst niet opmerken, want in werkelijkheid is het al begonnen. Maar jullie zullen het weten, en jullie zullen je eigen manieren vinden om het verschil te voelen in de structuur van je wezen, de vorm en het veld van je aanwezigheid, naarmate het nieuwe vat krijgt en de template van Eenheid jullie wordt. Je zult, als je dat wenst, bewust je verruimde waarheid als belichaamde ervaring gaan voelen en dit zal zich op verschillende manieren voltrekken naarmate je je realiseert en openstaat voor de volheid van je wezen en de wereld, waarbij je jezelf laat stromen en loslaat. Dit zijn onze woorden voor hoe je zou kunnen kiezen om deel te nemen, maar ieder van jullie wordt geleid en in je weten, van binnenuit. Er is intelligentie in jullie en de Eenheid doet alles wat het kan om volledig te ontwaken en Zichzelf te herkennen, hier, in Al het Leven en Al Dat Is. Die drang opent zich en stroomt en de wil van Het, zal geschieden.

Dit is het evolutionaire gebod nu en het is omarmd, collectief, door de ziel van de mensheid de erfenis van het licht dat Eenheid is in jullie soort. En met deze keuze, wordt de nieuwheid gearticuleerd als degenen met ogen om te zien, de wereld zien en de Eenheid wordt hersteld, teruggehaald, opnieuw uitgedrukt en de pure en heldere waarheid van het Leven wordt gekend als echt. De Goddelijke Stroom eist alles terug wat Leven is, tot Leven.

Meer dan ooit tevoren kan je aanwezigheid een bron van vreugde en helderheid zijn, en je innerlijke verbindingen zijn het middel waardoor alles wat je nodig hebt naar je toe komt. Ga er vaak heen. Drink diep van deze innerlijke stroom en sta jezelf toe als je je geïnspireerd voelt, of aangetrokken, of zelfs gewoon als de zachte gedachte bij je opkomt … om jezelf uit te drukken zoals je je voorstelt dat het je vreugde en plezier zou geven. Het ware pad, de authentieke weg zal zich vanzelf aandienen als je teder en open bent en luistert naar je oprechte en wetende hart.

De Echte Jij is Oneindig Eeuwig Licht, en wil hier zijn, volledig nu! En zich uitdrukken in en doorheen jou! De Volheid van het Leven Zelf weet hoe dit te doen, hoe te navigeren van hier naar daar en door alles wat zich op deze weg bevindt. Openen wat geopend moet worden. Loslaten wat moet gaan. Zodat je deel kunt uitmaken van het creëren en verwezenlijken van een nieuwe template voor Creatie, een Nieuwe Creatie, hier op Aarde, voor al het Leven om te aanschouwen.

Neem nu de tijd. En opnieuw, wanneer het bij je opkomt, om ruimte te maken voor je innerlijke verbinding, om de heiligheid van je eigen expressie te eren, om te voelen in je diepste weten over deze veranderingen en je weg naar resonantie met je ware zelf. Het innerlijke licht weet het. Het is eenvoudig, te weten wat nu goed voelt. Luister naar je lichaam! Luister naar je innerlijke gevoel van Zelf.

Het planetaire veld kan je leiden en je eigen lichaam is opgebouwd uit het Leven van deze opstijgende planeet! Dus het is op de hoogte en kan de weg wijzen. Er is ruim voldoende verbinding en begeleiding voor je. Zelfs nu. Wanneer de wereld in de slechtste staat ooit lijkt te zijn, groeit het licht van binnen en krijgt de Nieuwe Schepping vorm. Je kunt je weg voelen naar harmonie en Eenheid met het Leven! Op dit moment.

Dit zijn niet alleen woorden, de woorden zijn een uitdrukking van de nieuwe velden en vormen die in Eenheid en wezen worden gebracht door Goddelijke Schepping en Intentie.

Het zaaien van nieuwe zaden, heeft geleid tot nieuwe groei en nieuwe ontvouwende stromen van licht die voorbij alles zijn wat er eerder is geweest. Voorbij angst. Voorbij de illusie van afscheiding. Eenheid is alles. Het leven is Eén. Alles is Levend en beweegt zich, ondanks alle schijn, als Eén naar een nieuwe toekomst van oneindig en eeuwig Licht, hier gekend en gevoeld. En in de hele Schepping.

Dit is de grote Nieuwe Dageraad in zijn begindagen. Erken de glorie ervan!

Houd het dicht in uw hart en geniet van de belofte en de ervaring van het opnieuw maken van een wereld, opnieuw.

Het is prachtig om deel te nemen aan het licht dat komt, met jullie!

We houden heel veel van jullie! Wij zijn compleet.

Wij zijn de Raad van Stralend Licht, via Ailia.

Wij wensen jullie een prachtige ervaring van deze Nieuwe Schepping. Roep genade aan wanneer het in je opkomt.

En weet dat wij bij jullie zijn. Als Eén.

We wensen jullie vreugde!

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org