Een boodschap van de Raad van Stralend Licht: Open je voor jouw Multidimensionele Afkomst en Functioneer Als Een Belichaamde Eenheid.

Een boodschap van de Raad van Stralend Licht

Open je voor jouw Multidimensionele Afkomst en Functioneer Als Een Belichaamde Eenheid.

Gechanneld door Ailia Mira – Dinsdag, 2 Augustus, 2022

Hallo, Goddelijke Wezens,

Wij begroeten jullie in liefde.

We openen ons voor dit versnellende veld dat jullie ervaring is, want jullie wereld en jullie energieën breiden zich uit en versnellen.

De afstemming van de Leeuwenpoort, op 8/8 en deze maand augustus samen bekrachtigen enorme nieuwe potentiëlen voor de mensheid. Jullie kunnen dit voelen, dat weten we. Want de energie stroomt al in jullie wereld en beïnvloedt jullie, jullie lichamen en bewustzijn, en met dit ervaren jullie emoties en jullie fysieke lichaam (en jullie voelen het via deze modaliteiten), de integratie van deze energie.

De mensheid is al een lange tijd naar deze tijd aan het toewerken. Al jullie levens en meer. En toch zijn jullie hier misschien recenter toe gekomen. Sommigen komen er nu pas aan. Of volgende week, of vanavond. Morgen.

Elk menselijk wezen heeft de ervaring die zijn ziel voor hem kiest, voor de ervaring die hij op dit moment op de ascenderende planeet wenst te hebben. Ieder van jullie neemt perfect deel. Realiseer je dat ideeën van goed en kwaad alleen bestaan in jullie wereld. In het rijk waar we ons op richten, zien we alleen expressie. Jullie hebben geleerd om jullie eigen expressie en die van anderen te zien door de lens van moraliteit, of dualiteit. In werkelijkheid is er alleen maar expressie en ervaring. Al die dingen creëren expansie. Dat alles voedt creativiteit en kan aanzetten tot herinneren.

Degenen die zich gedragen op een manier die je niet bevalt, maken je scherp bewust van wat je wel bevalt, of liefhebt, wat je waardeert, waar je om geeft, en wat belangrijk voor je is, waardoor je gevoel van hoe je wilt leven toeneemt. Omarm je deze helderheid en stem je af op de manier waarop je het leven wenst te kennen? Neem je wat je opvalt en niet bevalt en gebruik je dat om je te richten op wat je wel wilt weten, ervaren, creëren of delen? Wij stellen deze reactie voor op het tegenkomen van dingen die niet in afstemming zijn met jou.

Wees creatief! Gebruik wat je waarneemt en waar je om geeft, wat je opmerkt en leert, om een leven te creëren waar je nog meer van houdt, en om de schoonheid van deze wereld uit te breiden – vanuit jouw perspectief. Ieder van jullie heeft bepaalde oriëntaties in dit spel gebracht. Jullie merken bepaalde dingen op. Jullie leven op bepaalde plaatsen. Jullie bestuderen en begrijpen bepaalde gebieden van het leven. Je hebt affiniteit met sommige aspecten van ervaring en absoluut geen interesse in andere. Al deze keuzes in focus stellen je in staat om op jouw unieke manier deel te nemen aan een verheffende wereld. En jullie hebben allemaal in je focus, inzichten en bewustzijn die, indien creatief gebruikt, deze wereld en je relatie ermee kunnen verheffen.

Zegen jouw voorkeuren. Respecteer en eer de voorkeuren van anderen.

Laat jezelf zijn wie je werkelijk bent. Vertrouw op het Leven Zelf om elk van zijn uitdrukkingsvormen te doen ontwaken. En wanneer ze ontwaken, wees er dan om ze te verwelkomen, laat ze hun eigen ervaringen delen en uitdrukken.

Het leven wil zich uitbreiden en verheffen, terugkeren naar zijn goddelijk Weten. In alle vormen beweegt de energie die uitgaat van Al Dat Is, zich naar een hogere expressie, zoals het kan. Soms moet de vorm worden veranderd, getransformeerd, ontbonden zelfs, en vervangen. Waar jullie hier voor zijn is de verschuiving naar boven in frequentie van jullie bewustzijn, de hereniging met jullie continuïteit van bewustzijn, en vanuit die Grotere Eenheid, deelname aan het bouwen en verbeelden en ervaren en creëren van een Nieuwe Wereld. Begrijpen jullie dit? Voelen en zien jullie hoe belangrijk jullie perspectief is? Hoe vitaal en belangrijk ieder van jullie is?

Als we jullie zeggen dat alleen jullie je perspectief hebben, bedoelen we dat heel letterlijk. Ja, je deelt bepaalde ervaringen met anderen. En dit helpt je om je verbonden te voelen en om samen te komen. Jij en sommige andere mensen delen veel resonantie, kosmisch, energetisch, en deze mensen zijn jouw groep, jouw stam, de gemeenschap of gemeenschappen, waar je mee resoneert en waar je vreugde en kameraadschap mee vindt…dus zij doen ertoe. Maar alle anderen zijn ook belangrijk.

Alle mensen waar je niet mee overeenkomt, zijn zo behulpzaam voor je. Ze helpen je terdege te weten waar het je om gaat, wat echt voor je is, wat je levensdomeinen zijn, waar je om geeft, en wat nu tot je roept. Zij helpen je te weten wat van jou is. Door zich anders uit te drukken dan jij, geven ze je ervaringen die je helpen om te VOELEN wie je bent. Dit is absoluut noodzakelijk. Want het is in de vurigheid van je weten en de enorme vreugde van het gecentreerd zijn in jouw waarheid dat je de verruimde inspiratie van Al Dat Je Bent kunt toelaten en ontvangen, die alle middelen heeft die je nodig hebt om te leven, te stromen en het stralende licht te zijn dat je eeuwig bent, hier.

De Nieuwe Wereld is gebaseerd op Goddelijke Expressie — ieder mens kent de Eenheid van het Leven Zelf en zijn waarde en betekenis, als Eén met het Leven Zelf. Goddelijke Expressie is een manier van zijn die vrij stroomt, volledig is toegerust, en een voertuig is voor het Goddelijke Plan en de Goddelijke Orde. De toekomst van het Leven op Aarde en voor de mensheid is hart-gecentreerd, open, inclusief, en authentiek. Dit is de weg voorwaarts. Het is jij, wetend wie je werkelijk bent, je liefdevol en veilig voelend, en bereid om jezelf te uiten. Meer dan bereid, zien we jullie meer en meer energie uitnodigen om door jullie heen te stromen, omdat jullie en jij, een bereidwillig geleider van die energie zijn. Bereid om de vormen te creëren en die energie uit te drukken zoals ALLEEN JULLIE dat KUNNEN!

Dit is hoe de Aarde, jullie wereld, beweegt naar een vollere en meer expansieve harmonie, wij kennen jullie wereld en jullie, als stralend en prachtig mooi. De levende bibliotheek is de manier waarop de Pleiadiërs de Aarde hebben beschreven en de tijd is nu aangebroken voor ieder van jullie om je multidimensionale lijn te openen en je aanwezigheid op Aarde te laten functioneren als een Heelheid. Een inter-dimensionale brug naar alles wat jullie zijn, door alle dimensies in tijd-ruimte heen. Jullie continuïteit van bewustzijn, hier belichaamd, als jullie.

Jij, die je FOCUS gebruikt om de energie en het weten in je belichaamd bewustzijn te brengen, die je oproept door te kiezen hoe je wenst te creëren, waarin je je wenst te centreren en te overwegen, te leren en voort te trekken. Ieder van jullie heeft toegang tot enorme velden van weten. Als aspecten van het Oneindige, hebben jullie toegang tot Oneindige Intelligentie, en dit innerlijk weten wordt ook verrijkt door jullie heelheid; alles wat jullie zijn en alles wat jullie uitdrukken als, op zoveel verschillende manieren door de hele Schepping heen.

Stel je nu het volgende voor: een groep ontwaakte opgestegen mensen komt samen. Elk is een multidimensionale, stralende constellatie van focus, interesse, ervaring, en intelligentie. Converserend en samenwerkend. Jullie levens en jullie wereld verrijken. Dit kan gedaan worden op de innerlijke vlakken, in de wereld bij een kopje koffie of tijdens een wandeling, of eenvoudigweg door jullie werk dat gemaakt wordt, uitgedrukt, gedeeld, en waarmee vervolgens interactie is… deze multidimensionale nieuwe wereld creatieve renaissance zal op zo veel verschillende manieren tot stand komen. Er zijn vele dromen die je hebt gehad maar nooit voor mogelijk hebt gehouden. Misschien staan ze op het punt om heel aannemelijk te worden en voelen ze als de natuurlijke volgende stap. Durf wijd open te zijn en voorbij oude beperkende patronen te stappen die je tegenhielden. Soms weet je dingen lang voordat ze actief en echt zijn. En tel daarbij op de intelligentie en het bewustzijn van de elfjes, de planten, de oceanen, de dolfijnen, de wezens die leven op de innerlijke vlakken van de 5e-dimensionale wereld, waartoe je dan bewust toegang zult hebben…

Wij zeggen jullie, geliefden, dat de mogelijkheden voor samenwerking en expansieve infusies van intelligentie, schoonheid en licht zich voor jullie aan het openen zijn. Kijk zelf maar. Ga naar binnen en roep je schoonheid en heelheid naar voren. Durf aspecten binnen je Eenheid uit te nodigen om je leven te informeren en te inspireren. Breng meer tijd door in stilte en met je bewustzijn open om de geschenken van bewustzijn te ontvangen die afkomstig zijn van je continuïteit van bewustzijn en van het Leven zelf. Leer je te verbinden met en te communiceren met jouw eigen Goddelijke Zelf. Vind manieren om in openheid te zijn en te vragen om wat je wilt, die leuk, vreugdevol, natuurlijk en gemakkelijk voor je voelen. Ieder van jullie wordt volledig gesteund en zoals één van jullie onlangs zei, jullie zijn, “GEWELDIG UITGERUST & GEREED om te ROCKEN EN ROLLEN.” JA!!!

Dit is wat er voor jullie ligt. Dit is de uitdrukking waarvoor jullie hier kwamen. Jullie ontwaken ervoor en wij weerkaatsen naar jullie het potentieel dat nu voor jullie online komt.

TENSLOTTE: Ieder van jullie zal zich openstellen voor deze nieuwe manieren van zijn, zoals je dat doet.

Elk van jullie opent zich op het perfecte moment, voor JOUW ZIEL om de ervaring te hebben waarvan het weet dat die jou, in je collectieve heelheid, het meest zal dienen. Vertrouw op je Goddelijke Zelf. Stem je af op Al Dat Je Bent en geef je op persoonlijkheid gebaseerde wil over aan de hogere wil van je Universele Zelf. Laat jezelf beginnen af te stemmen en te creëren en te ontvangen en uit te drukken vanuit een veel expansievere en verheven identiteit.

Dit zijn de mogelijkheden die nu voor de mensheid online komen.

We zien dit en we zijn vervuld van vreugde! Wij houden heel veel van jullie.

Wij zijn de Raad van Stralend Licht.

Copyright © Ailia Mira Media 2010-2022 | Expect Wonderful door Ailia Mira. Alle rechten voorbehouden.

Vertaling: Reinier