Al Het Leven Wordt Herschapen / Gechanneld door Ailia Mira

Al Het Leven Wordt Herschapen

Gechanneld door Ailia Mira – Donderdag 17 maart 2022

Hallo Goddelijke Wezens,

Wij groeten jullie in liefde. Het is altijd prachtig voor ons om ons met jullie, met jullie te verbinden. Dank jullie je dat jullie je voor ons openstellen.

Het licht in jullie groeit en groeit, het breidt zich uit en verheft jullie aanwezigheid. Jullie merken dit als enige vermoeidheid, enige leegte. Sommige gevoelens van nogal leeg zijn in gedachten. Ailia denkt dat dit hersenmist is (glimlach) maar dat is het niet. Het is de volheid van je wezen die binnenkomt en online is. En deze energie heeft geen agenda. Heeft geen vooropgezette ideeën of ambities. Deze energie IS.

En als deze energie IS, de frequentie en vibratie van je Oneindige Eenheid, aanwezig en uitbreidend in je belichaming, wordt de samenstelling van je energieveld getransformeerd.

De waarheid van je wezen IS gewoon en het rust binnen je vorm, straalt licht uit en verandert alles. Terwijl je dit innerlijke licht toelaat zich uit te breiden, begin je terug te keren naar een staat van zijn die altijd in je is, maar in zekere zin verborgen. Je begint uit te stralen in dit rijk van focus met een eeuwigheid die tijdloos, ruim en vrij is. Dit is de echte jij. In staat om ervaringen te ontvangen en er aan deel te nemen, maar die alles laat stromen en niets accumuleert.

De echte jij, de eeuwige jij, het goddelijke ZELF weet hoe je Al het Leven kunt laten stromen en ontvouwen zoals het is en ook? Verandert alles wat het tegenkomt omdat het Al het Leven begroet met herkenning en weten.

Het Ware Zelf dat IS, ontstaat in jou en in feite, in iedereen. Dit innerlijke eeuwige oneindige licht opent nieuwe wegen van expressie, maar nog belangrijker, nieuwe manieren van zijn.

Het licht in jou weet dat er alleen liefde is, alleen harmonie, alleen het Oneindige ÉÉN waar allen uit voortkomen, van uitstralen en dus begroet het alles met een verwelkomende openheid en waardering, of liefde.

Als je jezelf toestaat om het verleden los te laten, om te proberen het verleden te herstellen, om de vertrouwde manieren van denken en deelnemen op te roepen… Als je jezelf in plaats daarvan toestaat om te stromen, om op te stijgen in deze nieuwe staat van zijn, zul je ontdekken dat je openstaat voor het leven op manieren die radicaal anders zijn dan je ervaringen uit het verleden. Je zult je beginnen te openen en alles wat naar je toekomt met ware waardering en vreugde verwelkomen. Het Goddelijke in alles zien. Wetend dat het Goddelijke Zelf dat jij bent, naar jou brengt wat jou dient. Dat naar je toe brengt wat je de ervaringen zal geven die je nodig hebt om je eigen evolutie mogelijk te maken. Het staat je toe alles te veranderen, los te laten, te vergeven, om te zetten, te transmuteren, waar je aan vasthoudt en wat je innerlijke licht beperkt.

Dit wordt zo gemakkelijk en gracieus gedaan in de aanwezigheid van het Goddelijke Zelf. Want het Goddelijke Zelf begint je naar binnen te trekken en maakt je nieuw. Je begint hier te zijn in een nieuwe uitdrukking; een die uitgaat van het Goddelijke Zelf en die, net als het Goddelijke Zelf, alles weet wat je hebt ervaren en toch niet vasthoudt of wegduwt wat je hebt geweten. Wat er is gebeurd. Het Goddelijke Zelf ziet het allemaal als tijdelijk en manifesteert zich vanuit de Oneindige Eenheid van Goddelijk Licht, en weet dat alles wat gebeurt van GOD is. Niets ligt buiten deze Goddelijke Eenheid en alles dient jou en de grotere heelheid. Alles.

Dus je vraagt je af hoe je reageert op moeilijkheden, lijden, pijn, onrechtvaardigheid? Je reageert met liefde, met mededogen, met openheid en bereidheid om alle betrokkenen lief te hebben. Weten dat alle betrokkenen, net als jij, voortkomen uit diezelfde oneindige Eenheid en dat alle Leven opnieuw wordt gemaakt, naar het beeld van het Goddelijke; Waarheid Eeuwig.

Terwijl je jouw aangeboren goddelijkheid kent en opeist, herken je deze zelfde mogelijkheid in anderen. Je erkent elk wezen, en Al het Leven, als voortkomend uit de Eenheid en je eert hun leven en hun keuzes, zoals ze zijn.

Wetend dat ook jij vrij bent om te kiezen, waar je ja tegen zegt en waar je nee tegen zegt. Waar je aandacht aan wilt schenken en hoe je verkiest het te zien. Je bent vrij.

Jullie zijn vrij en heel en van nature goddelijk en de wereld wordt herschapen terwijl jullie je in dit weten centreren en al het andere zichzelf laten herschikken in relatie tot de WAARHEID.

Centreer je in de waarheid van je wezen en wees in vrede.

Wij zijn de Galactische Draken, met Aartsengel Michaël & de Raad van Stralend Licht

Als je mee wilt doen aan een Global Equinox Viering, kom dan a.u.b. aanstaande zondag (of luister later, als dat beter voor je werkt). Het Equinox Event is een “pay-what-you-can” evenement en er zijn studiebeurzen voor iedereen die dat nodig heeft. Meer informatie en inschrijven kan HIER.

Kanaal: Ailia Mira

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org